دانلود فایل پاورپوینت داوری اخلاقی

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت داوری اخلاقی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت داوری اخلاقی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

مدل منطق موقعیت             علی پایا

 • دراین مدل رابطه کنشگر با نهاد را ابتدا باید به دقت روشن کرد .
 • سپس با شناختی قابل قبول تلاش کرد راهی برای دستیابی به پاسخهای مناسب یافت.
 • از دیگر از اجزای این مدل مرز موفقیت است که پیشنهادی است و تحلیل گر آنرا بر مبنای ملاحظات اخلاقی پیشنهاد میکند.
 • در تمام مباحث اخلاقی برای گزینه ها دو جنبه را باید در نظر گرفت:

üیکی توان.بر عمل و تاثیر گذاری.

ü دیگری امکان،استعداد و ظرفیت.

زیرا هر نهادی حدی از توان و حدی از امکان و ظرفیتی برای تغییرات و تنظیم خود بری شرایط جدید دارد. کنشگر نیز دارای این دو جنبه است.           

اسلاید ۲ :

داوری عقلانی در مدل منطق موقعیت

 در این میان ملاک عقلانیت بهمراه نقد پذیری آن پذیرفتنی است زیرا پدیده ای تکاملی شناخته میشود.

v نظریه راهنما در این میان یک چارچوب اخلاقی معین و پذیرفته شده است. مثلا اخلاق متکی به فضیلت ، اخلاق متکی بر عدالت ، اخلاق متکی بر قواعد، اخلاق متکی بر حقوق، اخلاق متکی بر وظیفه.

vبرای شناخت اصول اخلاقی اما رویکردهای متفاوتی وجود دارد: رویکرد تک اصلی ، رویکرد چند اصلی ، رویکرد بی اعتناء به اصول ، رویکرد متکی به نسبی گرائی اخلاقی.

اسلاید ۳ :

چارچوب های اخلاقی معارض

 • اخلاق متکی به فضیلت (virthue ethics).
 • اخلاق متکی بر عدالت (justice ethics).
 • اخلاق متکی بر قواعد (rules ethics).
 • اخلاق متکی بر حقوق (rights ethics).
 • اخلاق متکی بر وظیفه (duty ethics).

اسلاید ۴ :

اخلاق متکی به فضیلت

عامل اخلاقی فاعلی است که فضائل اخلاقی مثل شجاعت و راستگوئی را در خود رشد داده و رذائل اخلاقی را کنار گذاشته باشد.

اما معیاری برای دست یافتن به فضائل اخلاقی وجود ندارد.

اسلاید ۵ :

امور باید در جامعه عادلانه تقسیم شود.

شامل عدالتهای : ناظر به رویه و مشی، باز تولیدی،توضیحی و خیرخواهانه است.

اسلاید ۶ :

اخلاق متکی بر قواعد

 قواعد بهتر هدایت گر تصمیمات اخلاقی باشند.

مثلا احاله قدرت و زور به دولت.

اسلاید ۷ :

اخلاق متکی بر حقوق

ناظر به حقوق طبیعی بشری.

 با فرض خوش بینی به آزادی و تعاملات بشری.

اسلاید ۸ :

اخلاق متکی بر وظیفه

فعل اخلاقی از باب وظیفه اخلاقی انجام میشود.

پاشنه آشیل کانتی : اهمیت انتشار نتایج یک پژوهش علمی با امکان خودکشی یک فرد در معرض اتهام چه کند؟

اسلاید ۹ :

رویکردهای متفاوت شناخت اصول اخلاقی

 • رویکرد تک اصلی (monistic approach).
 • رویکرد چند اصلی (pluralist approach).
 • رویکرد بی اعتنا به اصول(particalaristapproach).
 • رویکرد نسبی گرائی اخلاقی (relativist approach).

اسلاید ۱۰ :

رویکرد تک اصلی

یک اصل اخلاقی کلی وجود دارد و باید برای آن تصمیم گرفت.

مثل فلسفه اخلاق کانت.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 22 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد