بخشی از پاورپوینت

 اسلاید 1 :

توانبخشی عبارت است از مجموعه ای از خدمات و اقدامات هماهنگ پزشکی  ، آموزشی ، حرفه ای و اجتماعی است که برای بازتوانی فرد معلول و ارتقای سطح کار آرایی او در بالاترین حد ممکن به منظور دستیابی به یک زندگی مستقل ودر جامعه عرضه می گردد .

اسلاید 2 :

تعریف مداوم که در واقع آسان کردن  ( سازگاری اجتماعی Adjustment (Social در آن لحاظ شده است : توانبخشی عبارت است از فرآیندی هدف گرا و دارای محدودیت زمانی که هدفش توانا ساختن یک شخص دارای اختلال برای رسیدن به یک سطح ذهنی ، جسمی ، اجتماعی و کارکردی مناسب است که در این راه اورا برای تغییر دادن زندگیش با ابزارهایی مجهز می سازد .

توانبخشی شامل اقداماتی است که فقدان کارکرد را جبران می کند ( برای مثال به وسیله کمکهای فنی ) و همچنین شامل اقداماتی است که سازگاری اجتماعی را تسهیل می نماید .

اسلاید 3 :

ü پیشگیری از ایجاد یا بروز معلولیت ( روانی ، اجتماعی )

ü جلوگیری از پیشرفت معلولیت

ü ارتقاء سطح آگاهی عمومی نسبت به معلولین و معلولیت

ü سـعی در خـود کـفایی فـرد معـلول و قـادر سازی Enabling ) ) وی در بـرخورد با مـشکـلات

ü تطابق زندگی معلولین با جامعه

اسلاید 4 :

ü ارائه تسهیلات و خدمات شهری مناسب جهت استفاده معلولین

ü افزایـش آگاهی معلولین نسبت به توانایی های جسمی ، روانی ، اجتماعی خویش و تطبیق آنان با محیط

ü اهتمام به بازگشت فرد معلول به جامعه از طریق اشتغال و کسب استقلال مالی و تبدیل وی به یک فرد مولد ومؤثردر جامعه

اسلاید 5 :

1– دوره تاریخ پـزشـکی یا پـزشـکی درمـانی ( Curative – Medicine )

از بدو خلقت بشر و تلاشهای درمانی در جهت رفع بیماری انسان بوده است .

اسلاید 6 :

2- دوره پـیـشـگـیری

 ( Preventive Medicine )

پس از کشف میکروبها ، باکتریها ، ویروسها و توجه به علل بیماریهای عفونی و تولید واکسن ها و مصونیت های حاصله از ان در مقابل بسیاری از بیماریها مانند : آبله ، وبا ، طاعون که به منظور ریشه کن کردن آنها صورت گرفت .

اسلاید 7 :

3- دوره تـوانـبخشی پزشکی (Medical Rehabilitation ) یا طب فیزیکی (Physical Medicine )

این دوره پس از جنگ جهانی اول اپیدمی فلج اطفال در آمریکا ، ازدیاد عده ای معلول و اینکه علمای پزشکی و متخصصان را بر آن داشت تا از این نیروی انسانی نهفته در فرد معلول به نفع جامعه و خود معلول استفاده نمایند . پیشرو این علم در کشور آمریکا ، پزشکی به نام « ادوارد راسک » بود که اولین مرکز توانبخـشی را در بیـمارستـان « بل ویو » ( Bellview ) تأسیس کرد .

اسلاید 8 :

مشارکت فعال معلولین در روند زندگی فردی ، اجتماعی ، حضور در میادین حرفه ای ، تخصصی ، ورزشی ، پیشرفت امکانات و خدمات ویژه ی معلولین در نتیجه ی پیشرفت های تکنولوژی و ابتکارهای علمی .

اسلاید 9 :

— ابوعلی سینا از اولین دانشمندانی بود که که برای درمان بیـماران و مراجعه کـنندگـان خـود ، از درمان های فیزیـکی ( امثال حرارت و ماساژ برای درمان دردهای ستون فقرات ) و نیز استفاده از آبهای معدنی ایران استفاده کرد .

— توانبخشی در ایران بر اساس قانون 1347 است که مورد تصویب و ت‍.ایید مسئولین قانون گذار وقت قرار گرفت . بر اساس این قانون دولت مکلف گردید تا جهت تجدید فعالیت و حرفه آموزی و تقویت روحی کسانی که به علت نقص عضوقادر به انجام کار نیستند انجمنی به نام انجمن توانبخشی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی ایجاد نمود .

اسلاید 10 :

— در سال 1348 ( پس از تشکیل توانبخـشی در ایران ) بیمارستان توانبخشی شفا یحیاییان برای امور پزشکی و درمانی معلولین از طرف وزارت بهداری به انجمن توانبخشی واگذار گردید .

— در اردیبهشت ماه سال1353 باتشکیل وزارت رفاه ، انجمن توانبخشی از وزارت کاروامور اجتماعی منفک وزیر نظر وزارت رفاه ولیکن مستقل وبر مبنای اساسنامه تصویبی قرار گرفت .

—در سال 1355 با انحلال وزارت رفاه اجتماعی ، انجمن توانبخشی زیر نظر وزارت بهداری و بهزیستی قرارگرفت .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید