دانلود فایل پاورپوینت درس فیزیک اول دبیرستان

PowerPoint قابل ویرایش
39 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت درس فیزیک اول دبیرستان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت درس فیزیک اول دبیرستان قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعریف انرژی

قابلیت انجام کار یا ظرفیت انجام کار در یک جسم یا ماده ، انرژی آن جسم می گویند.
منبع انرژی زمین
نور خورشید است. مقدار زیادی از انرژی مورد نیاز زمین از نور خورشید تأمین می شود. این انرژی لازم است به صورت های قابل استفاده در آید.

اسلاید ۲ :

نکات اساسی۱

بدن یک نوجوان روزانه به طور متوسط ۱۲ کیلوژول انرژی لازم دارد

انرژی مواد غذایی را با یکای کیلوژول بر گرم KJ/g  بیان می کنند

قابلیت انجام کار به لحاظ انرژی که در مواد شیمیایی مختلف وجود دارد و انرژی شیمیایی می گویند

بنزین و مواد سوختنی انرژی را در پیوندهای شیمیایی خود ذخیره کرده اند

اسلاید ۳ :

آهنگ مصرف انرژی

مقدار انرژی است که در یک زمان معین مصرف می شود،

به طور مثال به هنگام خوابیدن در هر دقیقه ۵ کیلو ژول انرژی مصرف می شود.

آهنگ مصرف انرژی را توان مصرف انرژی نیز می نامند

اسلاید ۴ :

تمرین

در ده دقیقه دوچرخه سواری با سرعت km/h21 چه مقدار انرژی مصرف می شود؟

اگر بازده بدن شخص ۱۵ درصد باشد، با خوردن چه مقدار شیر این انرژی برای او فراهم می شود؟

اسلاید ۵ :

انرژی جنبشی

انرژی یک جسم متحرک را انرژی جنبشی می گویند.

این انرژی با جسم متناسب و با مجذور سرعت جسم نیز متناسب است و از رابطه ی زیر محاسبه می شود:

M جرم جسم بر حسب کیلوگرم (kg)

V سرعت جسم بر حسب متر بر ثانیه (m/s)                        

 Kانرژی جنبشی جسم بر حسب ژول (J)

اسلاید ۶ :

نکات اساسی۲

‌انرژی جنبشی یک جسم با جرم جسم و مجذور سرعت آن نسبت مستقیم دارد.

اگر جرم جسم دو برابر شود . انرژی جنبشی دو برابر

اگر سرعت جسم دو برابر شود، انرژی جنبشی آن چهار برابر می شود.

اسلاید ۷ :

تمرین

گلوله ای به جرم g1 و انرژی جنبشی ۲ ژول با سرعت ثابت در حال حرکت است. سرعت این گلوله چقدر است ؟

اسلاید ۸ :

انرژی درونی

به مجموع انرژیهای جنبشی و پتانسیل ذرات یک ماده انرژی درونی آن جسم گویند.

هر گاه به ماده گرما بدهیم. انرژی درونی آن افزایش می یابد در اثر مالش دو سطح بر روی یکدیگر مقداری انرژی به انرژی درونی دو جسم تبدیل می شود که به آن اصطلاحاً اصطکاک می گویند.

در واقع انرژی حاصل از اصطکاک که به صورت گرما در می آید تلف نشده و فقط انرژی مکانیکی به انرژی درونی تبدیل شده است.

اسلاید ۹ :

تمرین

اتومبیلی به جرمkg  ۱ با سرعت m/s 2 در حال حرکت است. اگر اتومبیل ترمز کند و متوقف شود.

چه مقدار انرژی به انرژی درونی جاده و لاستیک ها تبدیل می شود؟

اسلاید ۱  :

قانون پایستگی انرژی

انرژی یک جسم هیچ گاه از بین نمی رود و خود به خود نیز بوجود نمی آید و همواره پایسته (ثابت) می ماند،

مگر اینکه مقداری از آن را به جسم دیگری بدهد و یا اینکه از جسم دیگر انرژی دریافت کند.
در حالی که انرژی پایسته می ماند، ممکن است از یک نوع به نوع دیگر تبدیل شود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 39 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد