بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

بلوغ مهم ترین فصل زندگی

هرکسی است

بلوغ سه قسمت دارد

بلوغ جسمی

بلوغ روانی

بلوغ اجتماعی

اسلاید 2 :

بلوغ جسمی

بلوغ جسمی موضوعی دیدنی است

بلوغ در هر فرد بر اساس ویژگی ها حادث می شود

* اولین ویژگی بلوغ ، صفت ارثی آنست

* دومین ویژگی بلوغ ، مکان جغرافیایی و چگونگی آب و هوای              منطقه زندگی فرد است

* سومین ویژگی موثر در بلوغ ، تغذیه فرد است

* چهارمین ویژگی بلوغ ، اندازه احساس جنسی بچه هاست ( از تولد تا مرگ)

اسلاید 3 :

یکی از زیباترین اتفاقات دوران حیات بچه ها واقعه بلوغ آنهاست وتنها یکبار در زندگی رخ می دهد

جشن یا سیلی !؟

 

اسلاید 4 :

والدین پیش از بلوغ و در هنگام رخ دادن بلوغ و پس از آن موظف به انجام تکالیفی هستند

این حادثه مهم و زیبای زندگی نیاز به تشریفاتی دارد که شامل سه مرحله می باشد :

1- ما باید بچه های خود را پیش از بلوغ برای این اتفاق آماده کنیم

2- این واقعه را باید طی مراسمی جشن بگیریم

3- در لحظه بلوغ و مدتی پس از آن باید فرزندان خود را کمک نمائیم و این کمک باید بسیار دوستانه باشد (کمک ویژه به دختران)

اسلاید 5 :

 مرحله اول

در این مرحله والدین باید تقسیم شوند و پدران به پسران و مادران به دختران خود ، آگاهی دهند. این آگاهی دادن کار ساده ای نیست.

پدران داستان بلوغ خود را از دیدگاه مثبت با خاطرات شیرین بیان کنند.

سن گفتن موضوع بر اساس حدس ماست.

باید قشنگ و در زمان مناسب و روز خوب و مکان خوبی انتخاب شود تا خاطره خوشی بجا بماند.

مثال : پلنگ و توالت و تو گوشی

می توان این جریان را به آرامی و در زمانی طولانی بیان کرد

اسلاید 6 :

همیشه پدران و مادران به بچه های خود نشان بدهند که در این موضوع حامی آنان هستند.

ما ضامن عذاب و مأمور شکنجه که نیستیم !!؟

باید آقایان به پسران خود بگویند که تو می توانی به من تکیه کنی و همه چیز را به من بگویی تا آنان آرام بگیرند.

بچه ها نمی توانند همه چیز را به ما بگویند، می ترسند ولی اگر ما مهربان باشیم به ما می گویند و با ما رابطه خوبی خواهند داشت و میگویند که امروز آنچه که گفتی شد یا نشد ! بحث تنفر از جنسیت از اینجا نشأت می گیرد.

بگذاریم بچه ها از بلوغ احساس خوبی داشته باشند

اسلاید 7 :

سودمندی ارائه اطلاعات بلوغ جنسی

از طرف والدین به فرزندان

1- احساس خوب داشتن فرزندان در نتیجه درک درست از موضوع بلوغ.

2- آگاهی فرزندان ما از جریان بلوغ به سود آنهاست و می دانند که چه اتفاق مهمی بناست رخ دهد.

3- سودمندی دیگر انتظار خوب کشیدن است و نه انتظار بد کشیدن

4- جلوگیری از ترسیدن و اتفاقات نادرست (مانند خودکشی ها بویژه در دختران)

گمان بر شب ادراری و خونریزی داخلی

5- احساس نزدیکی و صمیمیت به والدین

اسلاید 8 :

مرحله دوم

وقتی بلوغ حادث شد، اگر ما والدین خوبی باشیم، بچه ها پیش از هر کاری به ما خبر می دهند، به آغوش ما می ایند و موضوع را می گویند ما هم باید بلافاصله آنها را ببوسیم .

پس از این موضوع باید دو کار مهم انجام دهیم :

1- به مناسبت بلوغ جشنی برپا کنیم (به همه بگوییم یا نگوییم)

باری همیشه در دل آنان حک می شود که چه پدر و مادر خوبی داشتیم.

2- در مراسم جشن کادویی ماندگار به بچه ها هدیه کنیم

اسلاید 9 :

مرحله سوم

پس از بلوغ به مدت دو سال باید به فرزندان کمک کرد این کمک بخصوص شامل حال دختران می شود.

باید تلاش کنیم بچه ها این جریان را به خوبی بگذرانند.

پذیرفتن این موضوع برای دختران مشکل است چون همراه با ترس ، درد ، و خونریزی است.

این رفتار ما در بچه ها احساس امنیت ایجاد می کند و آنها را بچه های آرامی بار می آورد.

کمک دیگر ما ، کمک بهداشتی است که بچه بتواند بهداشت را در این زمینه بفهمد و رعایت کند.

پس از بلوغ بهداشت را جدی تر بگیرید.

اسلاید 10 :

ویژگی های بلوغ از دید پزشکی

1- علامت های جسمی دوران پیش از بلوغ در دختران و پسران

2- علامت های روانشناختی بلوغ

3- اتفاقات فیزیولوژیکی پس از بلوغ

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید