دانلود فایل پاورپوینت راهبرد های توسعه صنعتی و معدنی گلستان

PowerPoint قابل ویرایش
44 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت راهبرد های توسعه صنعتی و معدنی گلستان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت راهبرد های توسعه صنعتی و معدنی گلستان قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

کل گزارش در ۱۵۵ صفحه با ۷۸ جدول آمار پایه ای وضعیت اقتصادی استان شامل :
–         صنایع و معادن
–         کشاورزی – دام و طیور- شیلات – منابع طبیعی – فراورده های چوبی
–         راههای ارتباطی – شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی – سوخت و انرژی
 
بر مبنای آمارهای رسمی منتشره از طریق :
–         سازمان مدیریت و برنامه ریزی
–         سازمان جهاد کشاورزی
–         سازمان صنایع و معادن
–         جداول داده – ستاده حساب های منطقه

اسلاید ۲ :

در تدوین راهبرد توسعه صنعتی و معدنی استان از مطالعات انجام شده قبلی استفاده شده است شامل :
۱- گزارشات استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور
وزارت صنایع و معادن – دکتر نیلی و همکاران
۲- مطالعات توسعه صنعتی منطقه ساحلی شمال کشور
وزارت صنایع و معادن – دکتر احمد پور
۳- برنامه ریزی توسعه و آمایش استان گلستان
سازمان مدیریت و برنامه ریزی- مهدسین مشاور هامون
۴- بررسی وضعیت توسعه صنعتی و معدنی استانها ساحلی
دفتر برنامه ریزی وزارت صنایع و معادن

اسلاید ۳ :

۵- چارچوب محتوایی سند برنامه سوم و پیشنهادی برنامه چهارم و برنامه چشم انداز بیست ساله توسعه کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
۶- مطالعات توسعه صنایع تبدیلی استان
سازمان جهاد کشاورزی استان
۷- مطالعات نظام پیشنهادی کشت استان
سازمان جهاد کشاورزی استان 
۸- محیط زیست اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی استان گلستان
اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
 

اسلاید ۴ :

روش تحلیل  :
۱-تهیه آمار سال ۱۳۸۰ در زمینه فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی به تفکیک شهرستان و فعالیت ها (کشاورزی ، صنعت ، معدن ، خدمات ، زیر ساختها )
۲-محاسبه شاخص سهم مکانی (LQ) فعالیتهای اصلی و فرعی اقتصادی بر اساس مقادیر عددی تعداد ، مساحت و وزن به تفکیک شهرستان 
۳-انتخاب سه قابلیت عمده براساس شاخص سهم مکانی و اولویت در هر بخش اقتصادی به تفکیک شهرستان .
۴-انتخاب قابلیت عمده محوری وموثر بخش صنعت و معدن بر حسب شهرستان و استان. 
 
 

اسلاید ۵ :

۵-تعیین روابط کارکردی ( افقی و عمودی ) گروههای صنعت و معدن بر حسب شهرستان و استان با نظر کارشناسی (روش دلفی) گروه تحقیق ­     ۶- تعیین ساختار اقتصادی استان بر پایه جدول داده – ستاده ( سال ۱۳۷۹) ۷- تعیین روابط بین بخشها و زیر بخشهای اقتصادی استان بر پایه ارزش پولی مبادله کالاو خدمات. ۸- تعیین راهبردهای توسعه صنعتی و معدنی شهرستانها ۹-ارزیابی میزان انطباق استراتژیهای توسعه صنعتی استان با اهداف برنامه سوم کشور

اسلاید ۶ :

مبانی نظری و فرضهای تحقیق :
 
افزایش سهم تولیدات صنعتی و معدنی
صنعت ومعدن در خدمت  کشاورزی و منابع طبیعی استان
تکمیل روابط کارکردی افقی و عمودی صنایع و معادن در جهت افزایش ارزش افزوده
محرومیت زدایی و امکان توزیع و توسعه با تکیه بر قابلیتهای هر منطقه

اسلاید ۷ :

۵-توسعه صنایع و معادن با محوریت صنایع پاک ( سبز ) ۶-توسعه صنعتی ومعدنی استان در راستای عضویت کشور در سازمان تجارت جهانی ۷-کسب سهمی ازتولیدات صنعتی ومعدنی کشور معادل وزن جمعیتی استان( ۴/۲ درصد ) در جهت توازن منطقه ای ۸-توجه به استفاده از مشارکت های سرمایه ای ، فنی و نیروی انسانی خارجی ۹- لحاظ واقعیتها و الزامات منطقه ای و ناحیه ای در تدوین برنامه های جامع توسعه و مدیریت بخش صنعت ومعدن

اسلاید ۸ :

ساختار اقتصادی استان :
ساختار اقتصادی استان در مقایسه منطقه ای از طریق برآورد مقایسه ارزش پولی جریان کالاو خدمات و ارتباطات و وابستگی های متقابل بین بخش های مولد اقتصادی و براساس روش تجزیه و تحلیل داده ها و ستاده ها مقایسه و سهم نسبی از اقتصاد ملی تعیین و تمیز می گردد . با دادههای حاصل از این تحلیل ، روابط متقابل موجود در بین بخشهای اقتصادی بویژه در بخش صنعت که محرک توسعه دیگر بخش ها به شمار می رود ، بهتر درک می شود و اطلاعات تفضیلی لازم برای برنامه ریزی جهت ایجاد توازن و تعادل بین عرضه و تقاضای کالا ، خدمات و عوامل تولید فراهم می گردد.

اسلاید ۹ :

ساختار اقتصادی استان :
ساختار اقتصادی استان در مقایسه منطقه ای از طریق برآورد مقایسه ارزش پولی جریان کالاو خدمات و ارتباطات و وابستگی های متقابل بین بخش های مولد اقتصادی و براساس روش تجزیه و تحلیل داده ها و ستاده ها مقایسه و سهم نسبی از اقتصاد ملی تعیین و تمیز می گردد . با دادههای حاصل از این تحلیل ، روابط متقابل موجود در بین بخشهای اقتصادی بویژه در بخش صنعت که محرک توسعه دیگر بخش ها بهساختار اقتصادی استان :
ساختار اقتصادی استان در مقایسه منطقه ای از طریق برآورد مقایسه ارزش پولی جریان کالاو خدمات و ارتباطات و وابستگی های متقابل بین بخش های مولد اقتصادی و براساس روش تجزیه و تحلیل داده ها و ستاده ها مقایسه و سهم نسبی از اقتصاد ملی تعیین و تمیز می گردد . با دادههای حاصل از این تحلیل ، روابط متقابل موجود در بین بخشهای اقتصادی بویژه در بخش صنعت که محرک توسعه دیگر بخش ها به شمار می رود ، بهتر درک می شود و اطلاعات تفضیلی لازم برای برنامه ریزی جهت ایجاد توازن و تعادل بین عرضه و تقاضای کالا ، خدمات و عوامل تولید فراهم می گردد.
شمار می رود ، بهتر درک می شود و اطلاعات تفضیلی لازم برای برنامه ریزی جهت ایجاد توازن و تعادل بین عرضه و تقاضای کالا ، خدمات و عوامل تولید فراهم می گردد.

اسلاید ۱۰ :

بخش معدن استان گلستان با وجود کمبود منابع و تولیدات معدنی ولی به علت ارزش اقتصادی برخی ازمعادن مانند معادن زغالسنگ ،۱% ارزش افزوده استان و حدود ۴/۰% ارزش افزوده معادن کشور را ایجاد نموده است . بخش امور عمومی با ۷/۶ %، بخش بهداشت و درمان با۴/۱%، بخش ساختمان با ۶% ، بخش بازرگانی با ۹/۲۱% کل ارزش افزوده استان ‚ سهم قابل ملاحظه در ساختار اقتصادی ، روابط و جریان پولی بین بخش های اقتصادی استان دارند .
 
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 44 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد