بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

¢آسمان و زمین و هرچه در آن، بلکه در عالم وجود است همگی نشانه های قدرت خداوند است

اسلاید 2 :

¢دنیای اطراف ما، پر از شگفتی است. یکی از معجزات دنیای ما، به وجود آمدن و رشد یک موجود زنده از چند سلول است.

اسلاید 3 :

چرخه زندگی جوجه

¢مدت رشد و تشکیل جنین در داخل تخم مرغ تقریبا 21 روز است .

اسلاید 4 :

این یک تخم یک روزه است. مثل همه تخم مرغ های دیگر.

اسلاید 5 :

لخته ظریفی که روی زرده شکل گرفته است، نشانه آغاز زندگی یک جوجه است.

اسلاید 6 :

در روز دوم رگ های خونی بر روی زرده شکل می گیرند.

اسلاید 7 :

شکل گرفتن پاها و چشم در روز سوم

اسلاید 8 :

پیشروی فرایند در روز چهارم، با تکامل بیشتر چشم

اسلاید 9 :

در این تصویر جوجه ما چشم دارد

اسلاید 10 :

در روز هفتم دهان شکل می گیرد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید