بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فرهنگ

کلمه فرهنگ ابتدا در بین علوم مردم شناسی به کار رفت و به صورت علمی اولین بار توسط تایلر به کار گرفته شد.

فرهنگ برای درک تغییر, کنترل و مقاومت در برابر تغییر جامعه, سازمانها و گروه های اجتماعی نقش اساسی دارد و بدون شک فراگیری فرهنگ یک کیفیت ضروری برای سازمانها تلقی می شود و هر چه فرهنگ قوی تر و بازار محور تر باشد نیاز کمتری به دستورالعمل ها و نمودارهای سازمانی احساس می شود .

اسلاید 2 :

مفهوم فرهنگ سازمانی

در دهه های گذشته تاکید بیش از حد به ساختار پیچیده ساختارهای سازمانی نشان داده است روش های ثابت پاسخگوی تغییر و تحول نیستند.

مفهوم فرهنگ سازمانی (گاهی به عنوان مفهوم شرکتی نامیده می شود ) در مطالعه سازمانها و مدیریت به طور روز افزونی اهمیت یافته و تعداد تحقیقات از سالهای دهه 1980 افزایش یافته است.

فرهنگ سازمانی به یک پدیده طبیعی که در همه سازمان ها رخ می دهد اشاره دارد در حالی که فرهنگ شرکتی بیشتر مدیریتگراست.

فرهنگ سازمانی برخورد متفاوتی با مدل های غیر قابل انعطاف سازمان دارد و برگشتی است از مرحله شناخت ریشه ای به رفتارها.

منظور از برگشت تاکید بر رفتارهاست و همچنین به دستیابی به ریشه ها و فلسفه های مناسب برای اداره سازمان ها و تغییر جهت دادن آنها اشاره دارد که می توان آنها را باور ها ؛ ارزش ها, هنجارها و در مجموع فرهنگ سازمانی نامید. 

فرهنگ سازمانی تلاش به اثربخشی سازمانی دارد و اثربخشی سازمانی برای مدیران اجرایی بسیار مفید است.

اسلاید 3 :

نکات مشترک بین تعاریف مختلف

  تاکید روی ارزش ها, باور ها, و انتظاراتی است که درون گروه و یا سازمان به اشتراک گذاشته می شود و به اعضا کمک می کنند که محیط خود را بشناسند و رفتار خود را بر اساس آن هدایت کنند و حتی ممکن است از دستور مدیر و یا سیستم های فرعی موجود در سازمان قدرت بیشتری داشته باشد.

اسلاید 4 :

شیوه های آشنایی با فرهنگ سازمانی

                       : ممکن است افراد تازه استخدام مستقیما در مشاغل خود قرار گیرند و آشنایی آنها با فرهنگ سازمانی در حین انجام وظیفه صورت می گیرد .(غیر رسمی)

ممکن است آشناسازی فرد با فرهنگ سازمانی به صورت جلسه معارفه و رسمی صورت گیرد و هر قدر جلسه معارفه رسمی تر باشد مدیریت در اجرای برنامه نقش موثرتری خواهد داشت .(رسمی)

اسلاید 5 :

فردی یا دسته جمعی

                             : اگر مدیریت فرآیند آشنا شدن فرد  را به صورت انفرادی به اجرا درآورد احتمال كم‌تری هست كه بتواند در مورد سازمان دیدگاه‌های همه جانبه یا هماهنگ را به فرد تازه وارد ارائه كند.

ولی اگر این برنامه ساختار غیررسمی داشته باشد، در آن صورت فرآیند آشناشدن فرد با فرهنگ سازمان به این صورت درمی‌آید كه؛ او به وجوه اختلاف خود با ديگران بیش‌تر توجه می‌كند.

                                : اگر برای انتقال فرد از سازمان یک جدول زمانبندی شده وجود داشته باشد پدیده انتقال به درون سازمان به صورت استاندارد در می آید و پدیده اطمینان تقویت خواهد شد؛ اما بر عکس اگر جدول زمانی متغیر باشد در این صورت مدیران متخصص و افراد کاربلد جذب سازمان می شوند. 

اسلاید 6 :

                                      : اگر یك عضو سازمان كه با نوع كار فرد تازه‌وارد آشنایی دارد او را هدایت و راهنمایی كند، فرد تازه استخدام شده با راهنمایی كسی كه به عنوان مربی یا الگو عمل می‌كند به عضويت سازمان درخواهد آمد و میزان تغییرات به پایین ترین حد می رسد. از سوی دیگر سازمان‌هایی كه اعضای خود را بدون الگو و راهنما می پذیرند، می‌خواهند كاركنانی خلاق و با ابتكار عمل داشته باشند.

                                            : برخي از سازمان‌ها مي‌كوشند تا ويژگي‌هايي را كه فرد با خود به سازمان مي‌آورد تأييد كنند ولي بيش‌تر سازمان‌ها در پي اين هستند كه نخست افراد تازه‌وارد را خرد كنند، هويت آن‌ها را از آنان بگيرند و سپس آن‌ها را به گونه‌اي كه باب ميلشان است بسازند.

اسلاید 7 :

ویژگی فرهنگ سازمانی

در صورتی ‌كه, فرهنگ را سیستمی از استنباط مشترک اعضاء نسبت به یک سازمان بدانیم، یک سیستم از مجموعه‌ای از ویژگیهای اصلی تشكیل شده است كه سازمان به آنها ارج می‌نهد یا برای آنها ارزش قائل است. اين 10 ويژگی عبارتند از:

اسلاید 8 :

1-                    : میزان مسئولیت، آزادی عمل و استقلالی كه افراد دارند.

2-                    : میزانی كه افراد تشویق می‌شوند تا ابتكار عمل به خرج دهند، دست به كارهای مخاطره‌آميز بزنند و بلند پروازی كنند.

3-                     : میزانی كه سازمان هدفها و عملكردهایی را كه انتظار می‌رود انجام شود، مشخص می‌نماید.

4-                    : میزان یا درجه‌ای كه واحدهای درون سازمان به روش هماهنگ عمل می‌كنند.

5-                      : میزان یا درجه‌ای كه مدیران با زیردستان خود ارتباط را برقرار می كنند، آنها را یاری می‌دهند و یا از آنها حمایت می‌كنند.

اسلاید 9 :

6-                      : تعداد قوانین و مقررات و میزان سرپرستی مستقیمی كه مدیران بر رفتار افرادی اعمال می‌كنند.

7-                      : میزان یا درجه‌ای كه افراد، كل سازمان (و نه گروه خاص یا رشته‌ای كه فرد در آن تخصص دارد) را معرف خود می دانند.

8-                      : میزان یا درجه‌ای كه شیوه تخصیص پاداش (یعني افزایش حقوق و ارتقای مقام) بر اساس شاخصهای عملكرد كاركنان قرار دارد نه بر اساس سابقه، پارتی‌بازی و از این قبیل شاخصها.

9-                                  : میزان یا درجه‌ای كه افراد تشویق می شوند با تعارض بسازند و پذيرای انتقادهای آشكار باشند.

10-                      : میزان یا درجه‌ای كه ارتباطات سازمانی به سلسله مراتب اختیارات رسمی محدود می‌شود.

اسلاید 10 :

انواع فرهنگ سازمانی از نظر رابینز

                 : فرهنگ حاکم نمایانگر ارزش‌های اصولی است که اکثریت اعضای سازمان در آن‌ها مشترک یا سهیم هستند. وقتی که درباره فرهنگ سازمانی صحبت می‌کنیم مقصود و نظر ما فرهنگ حاکم است و آن یک زاویه بسیار باز یا دیدگاه جامعی است که از آنجا به فرهنگ سازمانی نگاه می شود که فرهنگ مزبور می‌تواند شخصیت متمایز به سازمان بدهد.

                  :فرهنگ‌های فرعی در سازمان‌های بزرگ به وجود می‌آیند و بازتابی از مسائل، تجربیات یا شرایط مشابه و همانندی هستند که اعضای سازمان با آن‌ها روبرو می‌شوند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید