بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

پرسش آغازي

هدف :

عنوان يك موضوع تحقيقي بيانگر، نوع، شكل و كيفيت آن مي باشد. عنوان در واقع ؛ همان « پرسش آغازين» است كه در تحقيقات، جملاتي نظير ؛ موضوع، موضوع تحقيق، عنوان طرح و... همراه با اهداف، كاركرد، خصيصه و اصول مشابه بيان ميگردد.

اسلاید 2 :

«پرسش آغازين» جمله‌اي كوتاه، روشن و بديع در قالب دو شكل «خبري و پرسشي» است كه منظور و مقصود يك موضوع را كه درحقيقت عصاره آن ميباشد در ابتداي تحقيق بيان مي كند.

انتخاب «پرسش‌ آغازين» تابع قوانين و قواعد خاصي بوده كه پژوهشگر لازم است آن را در انجام يك تحقيق رعايت كند. برهمين اساس،  شناخت مراحل ساخت يك «پرسش آغازين» در يك تحقيق مطلوب براي پژوهشگر از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

اسلاید 3 :

ازاينرو اين فصل سعي دارد؛

به تعريف جمله، اركان آن، نهاد و گزاره، جمله و اقسام آن، طرح يك جمله پرسشي و «پرسش آغازين» و ويژگيهاي آن، كاركردها، قواعد طراحي، شكل كلمات، زمان، مكان و محتواي «پرسش آغازين» بپردازد تا مخاطب با شناخت كامل بتواند با مثالهاي كاربردي فصل براي تحقيق‌اش‌ يك «پرسش آغازين» خوب طراحي كند.

اسلاید 4 :

شناخت جمله و تعريف آن

« مجموعه كلماتي كه بين آنها رابطه وجود داشته باشد و بتواند معني واحد كاملي را در ذهن شنونده ايجاد كند.»

 

اصل پذيرش جمله به عنوان «واحد بيان» در گفتار شفاهي و كتبي ايجاب مي كند كه ما را با اركان جمله، نهاد و گزاره و اقسام آن آشنا كند :

 

اسلاید 5 :

1- اركان جمله

توجه به اجزاي تشكيل دهنده جمله براي شناخت آن ضرورت دارد و براي ساختن  يك جمله بايد بدانيم كه كدام جزء از اجزاي جمله لازم است، عنوان شود.

درساخت يك جمله عواملي مانند: فاعل، فعل، مفعول، متمم‌ها، قيد‌هاي زمان و مكان، جملات استفهام و... نقش مهمي را ايفا مي كنند و هركدام ازآنها داراي كاركردهاي خاصي مي باشند.

اسلاید 6 :

2-نهاد وگزاره

در دستور زبان فارسي، اركان جمله به شكل ديگري مورد بررسي قرار مي گيرد. به‌طوري‌كه، يك جمله خبري را مي توان به دو بخش اصلي تقسيم كرد ؛ بخشي از جمله كه خبري درباره آن داده مي شود، « نهاد» و خود خبر را «گزاره» گويند.

اسلاید 7 :

به عنوان مثال ؛

« بررسي شاخصهاي اصلي بهداشت و درمان دراستان كهكيلويه وبويراحمد در مقايسه باكل كشور در سال1370»

در اين‌ مثال بخش اصلي جمله يعني « شاخصهاي اصلي بهداشت و درمان» به‌عنوان نهاد قلمداد شده و بخش ديگر آن يعني ؛ «بررسي مي شود »، درباره شاخصهاي اصلي بهداشت و درمان خبر مي دهد كه به آن «گزاره» گويند. آنچه كه اين جمله بيان مي كند چنين است : شاخصهاي اصلي بهداشت ودرمان دراستان كهكيلويه وبويراحمد با مقايسه با كل كشور در سال 1370 بررسي مي شود.

اسلاید 8 :

3- اقسام جمله

 

 3-1جمله خبري:  آن دسته ازجمله‌هايي است كه مقصود آن بيان خبر است. 

به‌عنوان‌مثال : " موانع فرهنگي توسعه در استان كهگيلويه و بويراحمد ".

اين جمله خبري در اصل بدين شكل مي باشد : موانع فرهنگي توسعه دراستان كهكيلويه و بويراحمد بررسي مي شود.

 

اسلاید 9 :

3-2 جمله پرسشي: اين جمله به جمله استفهامي نيز موسوم بوده و در آن سوالي مطرح مي شود. به‌عنوان‌مثال :  

«پوشش گياهي استان كهگيلويه و بويراحمد و پراكنش آن چگونه است. ؟»

برخي اوقات جملات پرسشي همانند جمله‌هاي خبري هستند با اين تفاوت كه بيان آنها تنها در آهنگ صدا است. گاهي اين جملات به كمك يكي از ادوات استفهام ساخته مي شوند. ازاين رو، جمله پرسشي« معمولا» نيازمند جواب است. اما ممكن است گاهي اوقات قصد گوينده از طرح سوال، دريافت پاسخ نباشد بلكه به تاكيد مفهومي باشد كه در پوشش جمله پرسشي بيان مي شود.

اسلاید 10 :

3-3 جمله امري: هرگاه درضمن بيان جمله‌اي فرماني صادر شود،‌ جمله را امري گويند، به‌عنوان‌مثال :

«چنانچه به كشت سيب زميني پرداختي، از كود براي تقويت زمين استفاده كن».

3-4 جمله تعجبي:  جمله‌اي است كه متضمن حالت شگفتي يا مبين هيجان دروني باشد. لازم به توضيح است كه جمله تعجبي شبيه جمله پرسشي است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید