دانلود فایل پاورپوینت روش های نوین یادگیری

PowerPoint قابل ویرایش
60 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روش های نوین یادگیری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روش های نوین یادگیری قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱- الگوی تدریس کارایی تیم ۲- اعضای تیم ۳-دریافت مفهوم ۴- تقسیم موضوع ۵- بارش فکری ۶- کاوشگری ۷- طرح های شبکه ای ۸-الگوی تدریس پژوهش آموزش

اسلاید ۲ :

در این روش مربی درس را ارائه نمی دهد ، بلکه ابزار یادگیری را توزیع میکند و به دانش آموزان کمک می کند تا فرآیند یادگیری خویش را پیگیری نمایند.

اسلاید ۳ :

۱٫ تشکیل تیم : تعداد نفرات تیم بستگی به نظر معلم دارد. بهتر است در مراحل اولیه تعداد نفرات تیم کمتر باشد و به تدریج که دانش آموزان کار با تیم را آموختند ، می توان تیم هایی با تعداد بیشتر تشکیل داد. در این روش بهتر است تعداد افراد تیم فرد باشد ، زیرا در مراحلی که دانش آموزان نیاز به هم اندیشی دارند ، در صورتی که به توافق نرسیدند ، بتوانند رأی گیری کنند.

اسلاید ۴ :

۱٫ تشکیل تیم : تعداد نفرات تیم بستگی به نظر معلم دارد. بهتر است در مراحل اولیه تعداد نفرات تیم کمتر باشد و به تدریج که دانش آموزان کار با تیم را آموختند ، می توان تیم هایی با تعداد بیشتر تشکیل داد. در این روش بهتر است تعداد افراد تیم فرد باشد ، زیرا در مراحلی که دانش آموزان نیاز به هم اندیشی دارند ، در صورتی که به توافق نرسیدند ، بتوانند رأی گیری کنند.

اسلاید ۵ :

۲- مطالعه ی فردی متن و یا ارائه یک فعالیت سمعی و بصری : در این مرحله به دانش آموزان می گوییم شما فرصت کافی دارید که این درس را مطالعه کنید و یا این فیلم را ببینید. ایجاد محیط امن برای یادگیری از وظایف اصلی معلم است دانش آموزان باید کاملاً احساس امنیت کنند. ۳٫ارائه سؤالات به دانش آموزان : دانش آموزان در این مرحله باید به صورت انفرادی به سؤالات پاسخ دهند. بهتر است سؤالات از نوع صحیح ، غلط یا چندگزینه ای باشد. اگر در حین پاسخ گویی اطلاعات آنها کافی نبود ، می توانند به متن مراجعه کنند که این امر باعث ایجاد انگیزه ی بیشتر برای یادگیری خواهد شد.

اسلاید ۶ :

۴٫ارائه سؤالات به تیم ها : به هر تیم یک برگ سؤال مشابه با آزمون فردی داده می شود. تیم ها باید روی جواب ها با هم بحث کنند و به یک جواب مشترک برسند. در این مرحله تیم ها مجاز به مراجعه به متن نمی باشند ، زیرا باید از فکر هم استفاده کنند. در صورتی که برای پاسخی به توافق نرسیدند ، می توانند رأی گیری کنند. ۵٫ارائه ی کلید به دانش­آموزان (توسط معلم) و تصحیح برگه های فردی و تیمی توسط دانش آموزان .

اسلاید ۷ :

الف) اگر نمره ی تیم بالاتر از معدل نمرات فردی باشد ، در این حالت تیم برد داشته است یعنی تیم خوب عمل کرده و از منابعش به خوبی استفاده کرده در این حالت نمره ی مؤثر بودن عددی مثبت است.
ب) اگر نمره ی تیم کمتر از معدل نمرات فردی باشد، در این حالت تیم باخت داشته است و افراد در کار تیمی موفق نبوده اند. در این حالت نمره ی مؤثربودن عددی منفی است.
ج) اگر نمره ی تیم برابر با معدل نمرات فردی باشد ، در این حالت کار تیمی بی اثر بوده است و تیم کارآیی خوبی نداشته است. در این حالت نمره ی مؤثر بودن صفر است.

اسلاید ۸ :

۸٫ارزیابی پیشرفت فردی : این مرحله را می توان برای اینکه نمره ی هر فرد را مشخص کنیم ، اجرا نمود. آزمونی معادل آزمون قبلی تهیه و به عنوان پس آزمون اجرا می کنیم ، برای سرعت در تصحیح می توان ورقه ها را عوض نموده و دانش آموزان ورقه ی دوستان خود را تصحیح کنند. نمره ای که هر فرد در این مرحله کسب نموده به عنوان نمره ی هر فرد در دفتر کلاسی ثبت می شود. می توان یک نمره ی تیمی هم در دفتر برای افراد تیم ثبت نمود.

اسلاید ۹ :

دو فرضیه اساس طرح تدریس اعضای تیم را می سازد.
اولین فرضیه این است که هر یک از اعضای تیم قسمت متفاوتی از موضوع درسی را که قرار است همه یاد بگیرند مطالعه می کند.
دوم آن که هر فراگیر می تواند به اعضای تیمش درس بدهد. بنابراین هر عضو هم به عنوان معلم هم به عنوان شاگرد عمل می کند.

اسلاید ۱۰ :

۱٫ تشکیل تیم : تعداد افراد تیم برابر با تعداد قسمت های درس باشد. یعنی اگر شما درس را به ۵ قسمت کرده اید تیم ها باید ۵ نفره باشند. تیم ها را متناسب با موضوع درس نام گذاری کنید و یا از افراد تیم بخواهید برای تیم خود نامی انتخاب کنند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 60 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد