بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

شروع کارآفرینی

مشكل بيكاري و پيش‌بيني حادتر شدن آن در دهه 1380:

       توجه به توسعه کارآفرینی در برنامه سوم توسعه

اسلاید 2 :

برنامه سوم توسعه: کارآفرینی در وزارتخانه ها

 • وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوری(کاراد)
 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 • وزارت ‌جهاد كشاورزي
 • وزارت صنايع و معادن

اسلاید 3 :

راهبردهاي وزارت كار و امور اجتماعي

1- پیگیری و توسعه بنگاه های زود بازده

2- حمايت و توسعه شركتهاي مادر تخصصي و مراكز رشد كارآفريني و خوشه‌هاي اقتصادي

3- برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر

4- حمایت از راه اندازی دانشکده کارآفرینی

5- نظارت بر راه اندازی دفاتر کارآفرینی در دستگاهها

6- حمایت از راه اندازی کلینیک های کارآفرینی

اسلاید 4 :

قوانین و مصوبات

 • ایجاد دفاتر کارآفرینی در وزارتخانه ها و موسسات دولتی
 • آيين نامه تاسيس و راه اندازي مراكز رشد واحدهاي فنّاوری (انكوباتورها)
 • آيين نامه تاسيس و راه‌اندازي پارك‌هاي علم و فنّاوری
 • آیین نامه های اجرایی بنگاه های کوچک و زودبازده
 • آیین نامه دفتر توسعه امور کارآفرینان
 • ایجاد شرکت های دانشگاهی
 • راه اندازی صندوق سرمایه گذاری پرمخاطره مهر
 • راه اندازی اتاق فکر کارآفرینی

اسلاید 5 :

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 • تعداد كل مراكز رشد: 42 مورد
 • تعداد شرکت های مستقر: 675 مورد
 • تعداد پارک های فناوری: 13 مورد
 • راه اندازی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 • دبیرخانه طرح کارآد
 • بیش از 60 مرکز کارآفرینی در دانشگاههای کشور
 • راه اندازی کلینیک های کارآفرینی

اسلاید 6 :

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی

 • شهرک های صنعتی

 

                       مصوبه هیات دولت: 505

                       در حال بهره برداری: 372

اسلاید 7 :

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی

 • خوشه های صنعتی
 • شناسايي شده

                               120 مورد

 • مطالعه شناختي

                                20 مورد

 • پياده سازي

                                  8 مورد

 • به بهره برداري رسيده

                                 1 مورد

اسلاید 8 :

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی

 • شهرک های فناوری
 • مصوب : 6
 • درحال مطالعه: 3
 • در دست ساخت: 1
 • به بهره برداری رسیده: 2

اسلاید 9 :

تجربه مرکز تحقیقات گسترش

مدت فعالیت : 3 سال

حمایت مالی و فنی حدود 120 کارآفرین

به بازار رسیدن محصول 40 کارآفرین

اسلاید 10 :

نحوه حمایت از کارآفرینان:

 • سرمایه گذاری دولت در قالب وام(37درصد): 25292 ميليون ريال
 • آورده بخش خصوصی (63 درصد) :41833 ميليون ريال
 • چهار مورد حمایت از بخش تحقیق و توسعه
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید