دانلود فایل پاورپوینت سبک اسناد

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سبک اسناد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سبک اسناد قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

   اهداف حیطه نگرشی

  • علاقه‌مندی نسبت به آشنایی با سبک‌های اسنادی
  • علاقه‌مندی در به کارگیری شیوه‌های مقابله با درماندگی

اسلاید ۲ :

اهداف حیطه ی مهارتی

  • توانایی درک اسنادهای خود
  • توانایی به کارگیری روش‌های مؤثر مقابله با درماندگی

اسلاید ۳ :

   

 درس اول : مفهوم سبک اسناد

دراین درس دانش آموز :

بامفهوم اسناد وسبک های اسنادی آشنا می شود.

 

به مهارت درک اسنادهای خود می رسد.

 

به نوع اسنادهایی که درموفقیت ها وعدم موفقیت هایش به کار      می گیرد حساس می شود.

اسلاید ۴ :

درس دوم:  تأ ثیر سبک های اسناد برسلامت ما

دراین درس دانش آموز:

ازتأثیرسبک های اسنادبرسلامت آگاهی می یابد.

درتشخیص اسنادهای سالم وناسالم مهارت می یابد.

علاقه مند به استفاده ازاسنادهای سالم می شود.

اسلاید ۵ :

  
   درس سوم : مفهوم درماندگی

دراین درس دانش آموز :

بامفهوم درماندگی ودرماندگی آموخته شده آشنا می شود.

 

به رابطه میان درماندگی واسنادهای ناسالم پی می برد. 

درشناخت عواملی که به درماندگی منجر می شود مهارت می یابد.

اسلاید ۶ :

   درس چهارم : مفهوم مقابله با درماندگی

دراین درس دانش آموز :

با شیوه های مقابله بادرماندگی آشنا می شود .

دربه کارگیری روش های مؤثرمقابله بادرماندگی مهارت کسب    می کند.

 

  دربه کارگیری روش های مؤثر مقابله بادرماندگی علاقه مند        می شود.

اسلاید ۷ :

درس اول :
سبک اسناد

         

۱- مفهوم سبک اسناد

۲- سبک های اسنادی

     سبک اسناد درونی – بیرونی

     سبک اسناد پایدار- ناپایدار

     سبک اسناد کلی – اختصاصی

اسلاید ۸ :

نمونه ۳-۱

به گفت وگوی این دو نفردقت کنید:

هدف : دانش آموزان به علت هایی که این دونفر برای کسب نمرات خوب وبد خود ذکر می کنند ، دقت کنند وبه خاطر بسپارند .

 

اسلاید ۹ :

ادامه  : دا نش آموز مورد خطاب قرارمی گیرد.

 

آیا شما با جنین موقعیتی مواجه شدید؟

شما برای نمرات خوب وبد خود چه علت هایی رابیان می کنید؟

اسلاید ۱۰ :

” پاسخ ها ممکن است این گونه باشد “سوالات نامفهوم بود، وقت جلسه کم بود، تمرکز نداشتم و…… “

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 18 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد