دانلود فایل پاورپوینت سمینار سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

PowerPoint قابل ویرایش
98 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سمینار سیستم های اطلاعات مدیریت MIS توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سمینار سیستم های اطلاعات مدیریت MIS قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

عصر شكار مديريت چماقي

عصركشاورزي مديريت شلاقي

عصر صنعتي مديريت ابزاري و علمي

عصر فراصنعتي مديريت اطلاعاتي

عصر حكمت مديريت دانش


***********************************

اسلاید 2 :

درهم ريختن مرزهاي فعاليتها و سازمانها

افزايش رقابت

اتحاد جهاني تجارت / بازار جهاني

حركت به سوي جوامع اطلاعاتي

افزايش پيچيدگي مديريت

تشخيص اطلاعات به عنوان منبع

تغيير و مديريت تغيير

اسلاید 3 :

فرق داده‌ها و اطلاعات:
داده (Data) : وروديهاي خام سيستم
اطلاعات (I) : داده‌هاي پردازش يافته
* از طريق MIS داده‌ها به اطلاعات تبديل مي‌شوند.
**************************************
ممكن است، چيزي براي فردي يا سازماني اطلاعات باشد و براي ديگري نباشد.
اطلاعات و رابطة آن با +Entropy :


*MIS موجب فراهم آوردن اطلاعات مفيد و كاهش آنتروپي خواهد شد
**************************************
اطلاعات و جريان آن در فرآيند ارتباطات


*MIS در جهت برقراري ارتباطات كامل M=M’ و به حداقل رساندن پارازيتها و موانع ارتباطي

اسلاید 4 :

اطلاعات مشخص و خاص

اطلاعات موقعيت و يا پيشرفت

اطلاعات اخطاري

اطلاعات برنامه‌ريزي

اطلاعات مربوط به عمليات داخلي

اطلاعات خارجي

اطلاعاتي كه بايد به خارج از سازمان انتقال يابند

اسلاید 5 :

بيطرفي

اعتبار / روايي
(Validity)

قابليت اعتماد / پايايي
(Reliability)

زمان

اسلاید 6 :

تعريف سيستم و نمودار آن:
سيستم عبارتست از مجموعه‌اي از اجزاء به هم پيوسته كه داراي ارتباط متقابل مي‌باشند.

اسلاید 7 :

سيستم‌هاي طبيعي و مصنوعي (ساخته دست انسان)

سيستم‌هاي انتزاعي و واقعي

سيستم‌هاي قطعي، احتمالي و تصادفي

سيستم‌هاي انساني، ماشيني، انساني ـ ماشيني

سيستم‌هاي سازگار و ناسازگار

سيستم‌هاي ساده و پيچيده

اسلاید 8 :

رويكرد جزءنگر:
هرپديده‌اي نتيجه تجزيه يا تركيب ساير پديده‌هاست
تاكيد بر كميت
افزايش دقت
توجه به بخش ظاهری و فيزيكي پديده‌ها
بهينه‌سازي جزئي / Suboptimization
رويكرد كل‌نگر:
پندار ارگانيك
به جاي توجه به اجزاي پديده‌ها بر كليت آنها تأكيد مي‌شود
به جاي تجزيه كل به اجزاء، درك و شناخت از پديده‌ها برخود پديده‌ها منطبق مي‌شود (مدل سازي)
آنچه مشاهده مي‌شود، واقعيت نیست بلكه ادراك از واقعيت است. (حقيقت شناخت و ادراك)

اسلاید 9 :

The systems approach is a philosophy of Structure that coordinates in an efficient and optimum manner the activities and operations within any system.

Reasons for adopting the systems approach:

1. Diversity (environmentral changes) / تغييرات محيطي
2. Complexity /

1& 2 / Uncertainty / عدم اطمينان

اسلاید 10 :

Performance Analysis
Information and Data Analysis
Economic Analysis
Control and security Analysis
Efficiency Analysis
Service Analysis

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 98 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود فایل پاورپوینت طراحی سیستم‌های اطلاعات مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : يك سيستم رايانه محور كه اطلاعات را براي كاربران با نياز مشابه توليد مي‌كند. كاربران نوعا مديران، بخصوص مديران مياني سازمان‌ها هستند. اسلاید 2 : اطلاعات توليد شده از طريق MIS وضعيت سازمان يا زيرسيستم‌هاي آنرا در قالب: در گذشته چه اتفاقي افتاده است؟ اكنو ...

دانلود فایل پاورپوینت سمینار سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : عصر شكار مديريت چماقي عصركشاورزي مديريت شلاقي عصر صنعتي مديريت ابزاري و علمي عصر فراصنعتي مديريت اطلاعاتي عصر حكمت مديريت دانش *********************************** اسلاید 2 : درهم ريختن مرزهاي فعاليتها و سازمانها افزايش رقابت اتحاد جهاني تجارت / باز ...

دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم مدیریت سیستم های اطلاعات مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
84 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : نظارت و كنترل دقيق بر فعاليتهاي سازمان كاهش حدس وگمان در تصميم گيريها امكان برنامه ريزي استراتژيك فيدبك از نتايج تصميمات كاهش سطوح مديريت كاهش هزينه اسلاید 2 : سازماندهي عواملي كه بر يكديگر تاثير داشته و جهت تحصيل اهداف مشتركي بر روي داده ها عمليات پرد ...

دانلود فایل پاورپوینت تئوری سیستم های اطلاعاتی مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
52 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : Key Elements: People: Managers, knowledge workers, data workers, production or service workers Structure: Organization chart , groups of specialists, products, geography اسلاید 2 : Operating procedures: Standard operating procedures (SOP, rules for actio ...

مقاله نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت ( MIS ) در توسعه کسب

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش سیستم هاي اطلاعاتی مدیریت (MIS) در توسعه کسب چکیده: امروزه تجارت ثانیه به ثانیه دگرگون میشود و ساختاري پیچیده تر به خود میگیرد.در این شرایط، مدیران با انبوهی از اطلاعات مواجه هستند که این اطلاعات باید تحلیل، قابل فهم، نگهداري و بازیابی گردد.وقتی مدیر یک سازمان می خواهد تصمیم بگیرد، داده هاي فراوانی که ...

مقاله نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS در توسعه کسب و کار

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS در توسعه کسب و کار چکیده امروزه تجارت ثانیه به ثانیه دگرگون میشود و ساختاری پیچیده تر به خود میگیرد.در این شرایط، مدیران با انبوهی از اطلاعات مواجه هستند که این اطلاعات باید تحلیل، قابل فهم، نگهداری و بازیابی گردد.وقتی مدیر یک سازمان می خواهد تصمیم بگیرد، داده های فراوانی ...

مقاله کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت از طریق بررسی زیرشاخه های آن در سیستم های اطلاعاتی

word قابل ویرایش
32 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت از طریق بررسی زیرشاخه های آن در سیستم های اطلاعاتی چکیده امروزه دقت، سرعت و همچنین انعطاف پذیری در تصمیم گیری ها و توان پیش بینی آینده اهمیـت بسـزایی یافته، تمام سازمان ها و بنگاه ها با دسترسی به اطلاعات مهم در لحظه و تصمیم گیری دقیق و سـریع نـوعی مزیت رقابتی برای خود ایجاد می کن ...

مقاله طراحی سیستم اطلاعات مدیریت رویدادهای ورزشی در ادارات ورزش و جوانان

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
طراحی سیستم اطلاعات مدیریت رویدادهای ورزشی در ادارات ورزش و جوانان چکیده سیستم اطلاعات مدیریت میتواند با در اختیار قرار دادن اطلاعات طبقهبندی شده و نیز اطلاعات مورد نیاز برای تصمیمگیری به مدیران جهت اخذ بهترین تصمیمات بر پایه اطلاعات کنونی و پیشین کمک کند. هدف این مقاله، طراحی سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) در ...