دانلود پاورپوینت استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) در تصمیم گیری

PowerPoint قابل ویرایش
16 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) در تصمیم گیری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) در تصمیم گیری قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

 این بررسی استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) را در تصمیم گیری برنامه ریزی بلند مدت، برنامه ریزی کوتاه مدت و بودجه بندی در دانشگاههای جنوب غربی نیجریه را مورد مطالعه قرار می دهد. در این بررسی از روش تحقیقات توصیفی از نوع بررسی و نمونه گیری استفاده شده است.

 اطلاعات از نمونه ای از ۶۰۰ نفر متشکل از ۴۰۰ پرسنل علمی که مقام موقعیت پرسنل اجرایی را داشته و ۲۰۰ نفر پرسنل اجرایی ارشدی که واحدها را سرپرستی می کردند با استفاده از تکنیک نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده جمع آوری شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از شمارش متوالی، درصد، میانگین، انحراف معیار و آمارهای t- test تحلیل شدند.

اسلاید ۲ :

 ۳ فرضیه ایجاد شده در سطح ۵% اطمینان تست شدند. این مطالعه شخص نمود که MIS به اندازۀ کافی در پروسۀ تصمیم گیری در برنامه ریزی های بلند مدت، کوتاه مدت و بودجه بندی استفاده نشده است.

 اختلاف قابل توجهی در استفاده از MIS برای تصمیم گیری در هر دو برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت بین دانشگاههای فدرال و ایالتی وجود نداشت.

 ولی در استفاده از MIS برای تصمیم گیری در بودجه بندی اختلاف زیادی بین این دو دانشگاه وجود داشت.

 توصیه شد که واحدهای MIS باید به اندازه کافی تأمین مالی و نگهداری شوند تا روند اطلاعات و کاربرد مناسب MIS در برنامه ریزی و بودجه بندی تخمین شود.

اسلاید ۳ :

 مقدمه :

 تصمیم گیری مؤثر، مستلزم اطلاعات صحیح، به موقع و مرتبط است. منبع اطلاعات یکی از شاخص های مهم در برنامه ریزی دانشگاه است. اگر اطلاعات مرتبط موردنیاز برای تصمیم گیری در زمان مناسب در دسترس نباشد.

 برنام ریزی ضعیف، تصمیم گیری نامناسب، اولویت بندی ضعیف نیازها و زمانبندی ناقص فعالیتها پیش می آید. از این رو سیستم دانشگاهی در عملکردش مؤثر کارآمد نخواهد بود. سیستم اطلاعات مدیریتی ضعیف به عنوان تنگنایی در مدیریت موفقیت آمیز دانشگاهها در نیجریه شناسایی شده است.

اسلاید ۴ :

 برنامه ریزی مؤثر فعالیتها  در طول دورۀ زمانی بلند مدت بدون اطلاعات مؤثر غیرممکن است. اطلاعات باید از طریق محققان علمی تهیه شوند تا از اعتبار و تأثیر اجتماعی برخوردار شوند. و دانشی را که بدست می آید را باید ذخیره سازی کرد تا در زمان موردنیاز برای استفاده در تصمیم گیری ها منتشر کرد.

اسلاید ۵ :

 اهمیت MIS در تصمیم گیری از روی اهداف و مقاصدش شناخته می شود.

 هدف MIS بسط دادن سیستم ارزشمندی برای به حداکثر رساندن کاربرد مؤثر از اطلاعات برای عملیات مدیریتی است.

 اهداف پروژه MIS در دانشگاهها عبارتست از :

 ۱ ) استانداردسازی سیستم کسب اطلاعات

 ۲ ) ثبت این اطلاعات روی دیستکتها یا نوارها در دانشگاهها

 ۳ ) سازماندهی اطلاعات برای برنامه ریزی، بودجه بندی و تصمیم گیری

 ۴ ) کمک به دانشگاهی تا سیستم مدیریت مؤثر را اجرا کنند.

اسلاید ۶ :

 بر مبنای اهداف ذکر شده انتظار می رود که MIS به دانشگاهها در تصمیم گیری کمک کند.

 اگر در سازمان دانشگاهی نتوان اطلاعات را به هنگام نیاز ذخیره یا بازیابی کرد، گرفتن تصمیمات به موقع و دقیق از قبیل : برآورد مخارج، برآورد درآمد و …. را دشوار یا غیرممکن می سازد.

اسلاید ۷ :

 MIS اساساً با فرآیند جمع آوری، پردازش، ذخیره و انتقال اطلاعات در هر سازمانی سرو کار دارد.

 بر آنکه تصمیمات مؤثر در هر سازمانی عملی شوند دریافت اطلاعات از افراد و تأمین اطلاعات برای آنها ضروریست. اطلاعات باید دقیق و به روز باشد تا از عهده عدم قطعیت برآیند. عدم قطعیت شرایطی است که در آن مدیر اطلاعات اندکی راجع به تصمیم گیری دارد هیچ روشی برای پیش بینی تصمیم وجود ندارد.

اسلاید ۸ :

 هدف این مطالعه و بررسی :

 آیا MIS برای تصمیم گیری های برنامه ریزی بلندمدت، کوتاه مدت و بودجه بندی در دانشگاههای جنوب نیجریه کاربرد دارد به چه میزان؟

 روش شناسی :

 استفاده از تکنیک نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده

 انتخاب ۴ دانشگاه – ۲ دانشگاه فدرال و ۲ دانشگاه ایالتی

 با استفاده از پرسشنامه سیستم اطلاعات مدیریت و تصمیم گیری MISDQ

اسلاید ۹ :

فرضیه (۱): هیچ اختلاف قابل توجهی در استفاده از MIS در فرآیند تصمیم گیری در برنامه ریزی بلند مدت میان دانشگاههای وفدرال وجود ندارد.

 فرضیه (۲) : هیچوقت قابل ملاحظه ای در کاربرد MIS در فرآیند تصمیم گیری در برنامه ریزی کوتاه مدت میان مدت دانشگاههای فدرال وایالتی وجود ندارد.

 فرضیه (۳) :در استفاده از MIS در فرآیند تصمیم گیری در بودجه بندی میان دانشگاهی فدرال و ایالتی اختلاف قابل توجهی وجود ندارد.

اسلاید ۱۰ :

 بر مبنای یافته های این مطالعه، MIS به طور کافی در تصمیم گیری برای برنامه ریزی های بلندمدت و کوتاه مدت و بودجه بندی و دانشگاهها استفاده نمی شود.

 به علاوه در استفاده از MIS در فرآیند تصمیم گیری بلند مدت و کوتاه مدت بین فدرال بیشتر از دانشگاهای ایالتی از MIS استفاده می کنند.

 توصیه می شود که واحدهای MIS به اندازه کافی تأمین مالی گردند تا روند اطلاعات و کاربرد مناسب وکافی MIS در ایجاد و اشاعه اطلاعات برای گرفتن تصمیمات بهتر در دانشگاه تضمین گردد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 16 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد