بخشی از پاورپوینت

 اسلاید 1 :

    سوژه يابي نخستين مرحله و در حقيقت مهم و حساس ترين مرحله کار خبري است . اگر اين نخستين گام  را درست، مطمئن و منطبق بر اصول حرفه اي برنداريم، يقينا در مراحل بعدي موفق نخواهيم بود.

     انتخاب سوژه مناسب، پرداخت سريع، به موقع و صحيح سوژه در اعتمادزايي يا اعتمادزدايي  به روابط عمومي بسيار مهم است.

اسلاید 2 :

  بنابراين در اين عصر، روابط عمومي مي تواند
موفق شود كه :

الف) سوژه هاي مورد نياز مردم را سريع انتخاب كند.

ب ) ابزار انتقال و انتشار سوژه را خوب بشناسد.

ج) سوژه هاي انتخابي را در بسته بندي مناسب  بپردازد.

كمترين تعلل در انتخاب و پرداخت سوژه، موجب حذف  يا کم اثر شدن روابط عمومي در  رسانه مي شود.

اسلاید 3 :

   آسيب شناسي و  نقد وضع موجود:

      متأسفانه سوژه يابي و شيوه پرداخت آن در بسياري از روابط عمومي ها مناسب نيست ؛ زيرا :

الف) برخي از مواقع از كنار سوژه هاي ناب و دست اول و مورد نياز مردم به راحتي ميگذرند .

ب) بسياري از مواقع اجازه پرداخت و انتشار داده نمي شود.

ب) بسياري از مواقع نيز به سوژه هاي مورد نياز مردم  دير و با تاخير مي پردازند.

اسلاید 4 :

ج) بعضي مواقـع به سوژه مورد نياز مردم مي‌پردازد اما با بسته‌بندي  غير حرفه اي.

     در مواقع بروز بحران نياز مخاطب به خبر و رسانه بيشتر مي‌شود و اگر به رسانه رجوع كند و چيزي نيابد و يا چيز نامناسبي پيدا كند ،اطلاعات خود را از منابع ديگر مي گيرد.

اسلاید 5 :

     برخي از دلايل وضع موجود سو ژه يابي :

  • نقش عوامل درون و برون سازماني در سوژه يابي و پرداخت به آن.
  • اشراف و تسلط نداشتن روابط عمومي بر علم ارتباطات، روش‌ها و اصـول سـوژه يـابي و پرداخت سوژه ها.

اسلاید 6 :

  • عشق و علاقه نداشتن تعداد قابل توجهي از روابط عمومي ها به كار خود و روي آوردن به اين حرفه براي داشتن  شغل.
  • غلبه نگاه اداري در كار .
  • نداشتن تخصص ، نبود يا کمبود جسارت حرفه‌اي نيز در سوژه‌يابي و نوع پرداخت آن موثر است.

اسلاید 7 :

    نقش نظريه ها ي ارتباطي در سوژه يابي :

    نظريه‌هاي ارتباطي جهت‌گيري ما را مشخص مي‌كنند و نگاه ما را جهت مي‌دهند. در بحث انتخاب سوژه نيز اين نظريه‌ها اثرگذار هستند اعتقاد و ايمان به هر يك از نظريه‌هاي ارتباطي، قطعاً در سوژه‌يابي و پرداخت به آن سوژه ها مهم است.

اسلاید 8 :

        1- دروازه باني در رسانه و ارتباط آن با سوژه:

     اين نظريه را نخستين بار كورت لوين در سال 1947 بكار برد.

      بعدها وايت و وستلي و مک لين مدل هاي  را در اين زمينه عرضه کردند. براساس مدل وستلي و مک لين مخاطب نيز دروازه‌بان و گزينشگر است و دست به انتخاب مي‌زند اينگونه نيست كه فقط شما دست به انتخاب بزنند.

اسلاید 9 :

    اگر بين انتخاب سوژه شما و انتخاب سوژه مخاطب فاصله کمي باشد، شما در سوژه‌يابي موفق عمل کرده است اما اگر برعکس، اين فاصله زياد باشد، مخاطبان خود از طريق ارتباطات ميان فردي يا رجوع به مجاري ديگر دست به انتخاب مي زند و به سوژه هاي مورد نياز خود مي رسند.

اسلاید 10 :

     جمع بندي :

       اعتقاد و ايمان به هر يک از نظريات ارتباطي سوژه يابي و نوع پرداخت به آن را متفاوت خواهد کرد مثلا اگر به نظرياتي که تاثير رسانه را نامحدود و مخاطبان را منفعل و بي اختيار مي دانند (نظريه تزريقي ) معتقد باشيم ، از کنار بسياري از سوژه هاي مورد نياز مردم رد مي شويم و يا در قالب هاي که خود دوست داريم مي پردازيم.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید