دانلود فایل پاورپوینت سیستم بهره وری شرکت ملی نفت ایران

PowerPoint قابل ویرایش
136 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سیستم بهره وری شرکت ملی نفت ایران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سیستم بهره وری شرکت ملی نفت ایران قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱٫ فهرست واحدهای شرکت کننده در جلسات کارشناسی

۲٫ معرفی ۱۵ اقدام اصلاحی در چرخه EDP

۳٫ ساختار شکست کار و شرح خدمات اقدامات اصلاحی

۴٫ برنامه زمان بندی ۱۵ اقدام اصلاحی

اسلاید ۲ :

مهندسی ساختار
موسسه مطالعات انرژی
مناطق نفت خیز
پایانه های مواد نفتی
مدیریت اکتشاف
نظارت بر تولید
نفت مناطق مرکزی
شرکت ملی حفاری
برنامه ریزی تلفیقی
نفت و گاز پارس
مهندسی و توسعه نفت
نفت فلات قاره
HSE
حسابرسی داخلی
فناوری اطلاعات و ارتباطات

اسلاید ۳ :

اقدام ۱٫ استراتژی و اهداف چرخه اکتشاف ، توسعه و تولید

اقدام ۲٫ تعیین مرز نقاط تحویل تولیدات و ایجاد سازگاری در آنها

اقدام ۳٫ یکپارچه سازی فرآیند چرخه اکتشاف، توسعه و تولید

اقدام ۴٫ طراحی مجدد سازمان EDP و نقش شرکت های تابعه

اقدام ۵٫ طراحی مجدد فرآیندهای اکتشاف

اقدام ۶٫ طراحی مجدد فرآیندهای توسعه

اقدام ۷٫ طراحی مجدد فرآیندهای تولید

اقدام ۸٫ بهینه سازی سیستم برنامه ریزی و هماهنگی در صیانت از مخازن و تزریق گاز

اقدام ۹٫ برنامه بهینه سازی نگهداری وتعمیرات

اقدام ۱۰٫ مدیریت یکپارچه دارایی ها

اقدام ۱۱٫ فرآیندهای مدیریت مخازن

اقدام ۱۲٫ ارتقای سیستم مدیریت پروژه عملیاتی

اقدام ۱۳٫ بهبود قراردادها و ارتقای سیستم های مدیریت پروژه های عملیاتی

اقدام ۱۴٫ بهینه سازی و یکپارچه سازی بانک اطلاعاتی و کاربردهای فنی

اقدام ۱۵٫ سیستم گزارش دهی مستمر فنی

اسلاید ۴ :

اهداف
خروجی ها
ابتکارات اجرایی
فعالیت های فرعی
زمان مورد نیاز: ۱۲ هفته
هزینه مورد نیاز:

اسلاید ۵ :

تدوین اهداف بلند مدت چرخه اکتشاف ، توسعه و تولید در راه نیل به چشم انداز شرکت ملی نفت

تدوین استراتژی های مطلوب چرخه اکتشاف ، توسعه و تولید

اسلاید ۶ :

اهداف بلند مدت چرخه اکتشاف ، توسعه و تولید

استراتژی های مطلوب چرخه اکتشاف ، توسعه و تولید

اسلاید ۷ :

۱٫ بازنگری و بازتعریف کلیه اهداف مرتبط با EDP

۲٫ تعریف راهبردهای بلند مدت و تاکتیک های کوتاه مدت جهت ارتقاء دستیابی به اهداف زنجیره اکتشاف، توسعه و تولید

۳٫ تعریف فعالیت های EDP جهت پشتیبانی از شرکت ملی نفت ایران و اهداف بخشی و دستیابی به راهبردها

اسلاید ۸ :

۱٫ بازنگری و بازتعریف کلیه اهداف مرتبط با EDP

۱-۱٫ بازنگری و بازتعریف کلیه اهداف کمی مرتبط با زنجیره اکتشاف، توسعه و تولید در اسناد

۱-۲٫ بازنگری و بازتعریف کلیه اهداف کیفی مرتبط با زنجیره اکتشاف، توسعه و تولید در اسناد

۱-۳٫ تعامل و همخوانی اهداف زنجیره اکتشاف، توسعه و تولید با اهداف کلی شرکت ملی نفت ایران

۱-۴٫ اعتبار سنجی اهداف استخراج شده

اسلاید ۹ :

۲٫ تعریف راهبردهای بلند مدت و تاکتیک های کوتاه مدت جهت ارتقاء دستیابی
به اهداف زنجیره اکتشاف، توسعه و تولید

۲-۱٫ مطالعه و بررسی برنامه ها و استراتژی ها و تاکتیک های برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران
مرتبط با زنجیره اکتشاف، توسعه و تولید بر پایه کلیه اسناد مرتبط

۲-۲٫ بررسی استراتژی های بخش زنجیره اکتشاف، توسعه و تولید و بررسی اهداف کمی و کیفی از طریق
محک زنی، SWOT و دیگر روش ها

۲-۳٫ تنظیم استراتژی ها و تاکتیک های کلان شرکت ملی نفت ایران

۲-۴٫ تعامل و همخوانی راهبردها و تاکتیک های استخراج شده با راهبردهای کلی شرکت ملی نفت ایران

۲-۵٫ اعتبارسنجی راهبردها و تاکتیک های استخراج شده

اسلاید ۱۰ :

۳٫ تعریف فعالیت های EDP جهت پشتیبانی از شرکت ملی نفت ایران و اهداف بخشی و دستیابی به راهبردها

۳-۱٫ تدوین برنامه های اجرایی
منابع انسانی،
منابع مالی،
تکنولوژی،
روش انجام کار،
زمان و هزینه

۳-۲٫ تفویض اختیارات مناسب

۳-۳٫ تبیین روابط مؤثر میان بخشی در چرخه EDP

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 136 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد