بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقام معظم رهبری     مد ظله العالی  :

اسلام واقعاً حیات دوباره ای به زن بخشید؛ با وجود این زن در جامعه ی ایرانی ما، نه از لحاظ حقوق اجتماعی، نه از لحاظ تمکن و قدرت  و تصرف فردی، هنوز در آن سطحی که اسلام خواسته است، قرار ندارد.

اسلاید 2 :

اشتراک زن و مرد در انسانیت

Nتورات تحریف شده:

حوا عامل گناه اولیه ی آدم و مسئول خروج وی از بهشت است.

 مرد یهودی در دعای صبحگاهی از خداوند تشکر می کند که او را زن نیافریده است.

 Nانجیل تحریف شده:

زن عامل گناه کاری انسان اولیه است و گناه اولیه آدم سبب شد

که اين گناه در گوهر همه ی انسان ها سرشته شود لذا همه ی انسانها به جز عیسی علیه السلام و مریم سلام الله علیها با گناه متولد می شوند.

اسلاید 3 :

زن و مرد هر دو از یک نوع هستند:

الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها. [نساء:1]

کسی که همه ی شما را از یک پدر آفرید و جفت آن پدر را از جنس خود او قرار داد.

قرآن کریم مریم و آسیه علیهما لسلام را نمونه ای نیک برای مردان و زنان مؤمن معرفی می کند:

]ضرب الله مثلاً للذین آمنوا امرأت فرعون ... و مریم ابنت عمران ... و کانت من القانتین.[              [تحریم:11-12]

خداوند برای مؤمنان به همسر فرعون مثل زده است ... و همچنین به مریم دختر عمران ... و از مطیعان فرمان خدا بود.

اسلاید 4 :

را دارد یعنی توان پیمودن راه کمال را دارد، مختار است که راه خیر و شر

را انتخاب کند و در مقابل انتخاب خود مسؤول است .

زن ومرد در گوهر وجودی خود یعنی انسانیت یکسان و مشابه هستند و زن بودن و مرد بودن خارج از ذات آن ها و مربوط به نظام تکوینی و عالم طبیعت است.

اسلاید 5 :

آفرینش اصیل حوا

عبارت اصيل در اين جا در مقابل طفيلي است

اسلاید 6 :

در بررسی آفرینش حوا دو دیدگاه کلی جود دارد:

آفرینش از باقی مانده گل آدم

آفرینش از دنده چپ آدم

بررسی آیات:

قرآن کریم زن و مرد را از یک جنس و آن ها را هم سرشت می داند:

الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها. [نساء:1]

بررسی روایات:

در این باره دو دسته روایات وجود دارد

اسلاید 7 :

یک دسته از روایات که سند آن ها معتبر نیز می باشد تأکید دارند که خداوند حوا را از باقی مانده ی گل آدم آفرید.

U شخصی از امام باقر علیه السلام از ماده ی اولیه ی خلقت حوا پرسید، امام نظر مردم

   معاصر خود را از پرسش کننده جویا شد او رأی غالب آن زمان را که خلقت حوا از

 دنده آدم بود به امام عرضه کرد. امام ضمن انکار و تخطئه ی آن فرمود:

            

خداوند آدم را از گل و حوا را از

 باقی مانده ی آن گل آفرید.

مضمون دسته دوم روایات این است:

ماده ی اولیه ی آفرینش جسم آدم

گل

ماده ی اولیه ی آفرینش جسم حوا

دنده ی چپ آدم

اکثردانشمندان اهل سنت این روایات را پذیرفته و در کتب خود نقل کرده اند.

در نقد این دسته از روایات باید گفت:

اسلاید 8 :

این روایات اتقان سندی ندارند تطبیق آن ها با تورات تحریف شده

خود مؤید این مطلب است.

احتمال تقیه در بیان این روایات از جانب معصوم وجود دارد

زیرا رأی اغلب مردم و دانشمندان اهل سنت آن زمان این بوده است.

مجموع روایات از حد خبر واحد تجاوز نمی کنند.

روح انسانی حامل ارزش های الهی و معیار انسانیت است.

اسلاید 9 :

            نتیجه

روح آدمی همان حقیت شریفی است که خداوند خود را بر آفرینش

آن تحسین کرده است و آن در زن و مرد یکسان است.

الذی احسن کل شی ءٍ خلقه و بدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من ماءٍ مهین ثم سویه و نفخ فیه من روحه.  [سجده:10-7]

او همان کسی است که هر چه را آفرید نیکو آفرید، و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد، پس نسل او را از عصاره ای از اب ناچیز آفرید       پس (اندام) او را موزون ساخت و از روح خویش در وی دمید.

اسلاید 10 :

در فرهنگ اسلامی ارزش های انسانی – که ملاک سنجش انسان هاست – برای زن و مرد یکسان وجود دارد ،  زیرا  منشأ این ارزش ها را روح آدمی می داند نه جسم او:

إن المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصادقین و الصادقات و... وعد الله لهم مغفرة و أجراً عظیماً.[احزاب:35]

به یقین مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان باایمان و زنان باایمان، مردان مطیع فرمان خدا و زنان مطیع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو و ... خداوند برای همه ی آن ها مغفرت و پاداش عظیمی فراهم ساخته است.

آثار   دنیوی و اخروی اعمال زن و مرد یکسان است . قرآن کریم این مطلب را   تأیید می کند:   

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید