دانلود فایل پاورپوینت طرح شاد سازی در مدارس

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت طرح شاد سازی در مدارس توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت طرح شاد سازی در مدارس قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

مقدمه:
درنظام متعالی تعلیم و تربیت جدید فضای فیزیکی مدرسه نه تنها یک محیط خشک و بی روح فاقد تاثیردرفرآیند یادگیری محسوب نمی‌شود،بلکه به عنوان عاملی زنده و پویا در کیفیت فعالیت های آموزشی وتربیتی دانش آموزان ایفای نقش می‌کند. عصری که ما در آن زندگی می کنیم به کلی متفاوت از زمان های گذشته است پدیده های جدید متنوع و به هم پیچیده آن چنان فراوان و نو به نو شده اند که توجه به دانایی ها، توانایی ها وامکانات را اجتناب ناپذیر نموده است.البته این دانستنی ها و مهارت ها بایدقادرباشندامنیت روانی واحساس زیبا دوستی را در مواجهه با مشکلات زندگی تضمین کند. در روند استفاده از امکانات در راه مقابله منطقی و فراگیرمسایل دنیای جدیدبه خصوص نگرش های کودکان ونوجوانان بایدازاصول بهداشت روانی استفاده نمود،چرا که نوجوانان ما نیازمندفضای شاد  برای شاداب زیستن هستند.درشرایطی که اکثرمنازل درمناطق شهری تبدیل به آپارتمان های کوچک وتاریک و به دوراز فضاهای بازی و تحرک برای کودکان شده، یا آنکه درمدارسی تحصیل می کنندکه درمحله ها ومناطق پرآسیب شهری واقع شده است. حداقل کاری که می توان درتامین بهداشت جسمی وروحی آنان انجام دهیم، ایجاد فضای مفرح و شادی بخش درمدرسه است،چرا که دانش آموزان چندین ساعت از روز را درمدرسه می گذرانند واگرفضاسازی مناسبی درمدارس انجام شود مسلما به شاد زیستن فرزندان خود کمک بسیار مهمی خواهیم کرد.

اسلاید ۲ :

یک مدیر آموزشی مسوولیتی بس اساسی تر ومهم تر بر عهده دارد،  چرا که با روح و روان وجسم کودک ونوجوان سروکار دارد و بالندگی جامعه و جوانان امروز و سرافرازی و اقتدار فردای آنان به حرف و شعار تنها پیش نمی رود. برخورداری از نسلی جوان و کارآمد و اصرار در به کارگیری مناسب جوانان در چرخه کار و فعالیت های جامعه و پذیرش مسوولیت ازسوی آنان درفردایی نه چندان دورمی تواند بسیار کارسازواثربخش باشد.واضح است که انجام چنان ماموریت مهم به آسانی محقق نمی شود ورشد تعالی آنان به تصادف حاصل

نمی شود. باید نوجوانان و جوانان را به خوبی بشناسیم وازجامعه وشرایط دیروزوامروز و فردای آنان درک درستی داشته باشیم، راه ها وروش های مناسب علمی وپیش برنده برای مجهز نمودن آنان به تربیت دانایی و توانایی و مهارت یابی را فرا بگیریم.

اسلاید ۳ :

۳ چند نکته کلیدی درزمینه ی شادی و شادابی از    دید گاه علامه جعفری (ره)

 • ـ مواظب باشید که شادی شما سرمایه غم دیگران نشود.
 • ـ تناسب ویکپارچگی به همراه نظم باعث شادی می گردد . چراعالم زیباست ؟
 • جهان چون خط وخال وچشم وابروست         که هر چیزی به جای خود نیکوست
 • ـ شادی عمیق احتیاج به یک پشتوانه دارد، باید استدلال داشته باشد وازجنسی باشد که ماندگاری آن زیاد باشد .
 • ـ دین عمیق ترین تناسب وشادی را به جوینده خود تقدیم می کند چراکه سرسپردی وتسلیم رضای حق بودن موجب لذت وشادی است.
 • ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم ای بی خبر از شرب مدام ما  (حافظ)
 • ـ دروغ که آمدهمه ی بدی ها رامی آوردوخوبی ها وشادی ها می رود.

اسلاید ۴ :

۳چگونگی دستیابی به تحقق آرمان های شاداب سازی در مدارس

 • ۱- برای بهره گیری مناسب از شرایط و امکانات برای ظهور استعدادها و خلاقیت های نوجوانان باید تحولات جدی در نگرش مدیران و مسوولان نظام آموزش و پرورش ایجاد کرد.
 • ۲- بکارگیری موثر و کارآمد:
 • الف:منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی و سازماندهی
 • ب: بسیج منابع و امکانات
 • ج: هدایت و کنترل صحیح برنامه
 • این شیوه دستیابی به اهداف سازمانی براساس نظام ارزشی راتسهیل می سازد
 • ۳- مدیر وظیفه دارد با هماهنگی و اتخاذ تصمیمات پیش برنده ای که براساس مقررات و اصول پذیرفته شده در نظام ارزش ها شکل می پذیرد حیات مادی و معنوی مدرسه را تدارک ببیند.

اسلاید ۵ :

۳شاداب سازی درونی و معنوی در مدارس

الف- تربیت معنوی و دینی(آشنایی با الطاف خداوندی وطبیعت)

nبی تردید تربیت روحی ومعنوی کودک باید ازآغاز حیات آنان مد نظرگرفته شود، لیکن چون درسنین نوجوانی می خواهند هویت شخصی پیدا کنند کم کم ازوالدین خود جدایی بیشتری پیدا می کنند و وابستگی کمتری می یابند و همین امر باعث می شود هدایت معنوی ویژگی خاصی پیدا کند. آشنایی آنان با لطافت طبیعت (آب وهوا وآفتاب وکوه و دریا و…) می تواند نشاط و شادابی را با ادراک طبیعت خداوندی به دست آورد به طوری که نوجوان با دیدن هریک از ابعاد طبیعت حتی با دیدن یک گل احساس لذت و شادمانی کند.

اسلاید ۶ :

۳شاداب سازی درونی و معنوی در مدارس

 • ب- شرکت دادن دانش آموزان درفعالیت های گروهی
 • فعالیت های گروهی وجمعی نوجوانان جزو لا ینفک از زندگی اجتماعی آنان به شمار می رود واگر خوب هدایت شود می تواند آثار سازنده ای را درپی داشته باشدودرواقع می تواند احساس لذت درونی را برای او به وجود آورد.
 • ج- جذب مشارکت دانش آموزان دراداره ی مدرسه
 • شکی نیست که یکی از وظایف مهم تربیتی مدیران مدارس تشویق نوجوانان به مشارکت و تعاون درهمه ی اموراست و آنان می توانند با تدوین برنامه های مناسب به جلب مشارکت دانش آموزان درامورمختلف مدرسه اقدام نمایند واین موضوع می تواند به احساس مفید بودن و دورشدن ازانزوا وکسالت درنوجوانان کمک کند این برنامه یکی ازموارد شاد زیستن است.

اسلاید ۷ :

۳چگونگی ایجاد فضای شاداب در مدارس

۳ابتدا شاداب کردن محیط مدرسه و فضاسازی ظاهری.

۳ شاداب نمودن فقط جنبه ظاهری ندارد چون داشتن بهداشت روانی سالم نیازمند رعایت اصولی است که هم جنبه مادی و هم جنبه معنوی دارد و در واقع شاداب سازی را در ابعاد ظاهری و ابعاد معنوی جست و جو کرد.

۳ با نگاهی دقیق ترباید عنوان کردکه که هر یک از این موارد شامل بررسی موضوعات ومواردی مهم است که با درنظر گرفتن آنها مطمئنا می توانیم روح و روان و جسم و جان نوجوان را شاد کنیم چرا که نوجوان بایدابتداازدرون وجودش احساس شادمانی داشته باشدواین احساس شادمانی همان ایجاد رضایت از زندگی است که باید در تمام ابعاد وجودش رخنه کند.

 

اسلاید ۸ :

۳شاداب سازی ظاهری در مدارس

۳ در این روش اکثرا مواردی مورد توجه قرار می گیرد، که قابل رویت و قابل لمس کردن باشد و در واقع اموری که لذت بصری ایجاد می کند با دیدن فضا ومحیط زیبا باعث ایجاد نشاط می شود،       مورد توجه قرارمی گیرد.

۱- فضاسازی و زیباسازی حیاط مدارس، از جمله دیوارها، سطح زمین، کاشت درخت و گل و گیاه گذاشتن نیمکت های رنگی و زیبا در حیاط مدرسه، تابلوی زیبای سر در مدرسه، دیوارهای تمیز و زیبا و تزیین شده با نقاشی های زیبا، نماسازی های مختلف.

۲- زیباسازی مناسب ساختمان مدارس از جمله هماهنگی کاشی و سرامیک و سنگ – رنگ آمیزی در و دیوارها، پرده های زیبا جهت کلا س ها، زیباسازی راهروهای کلا س ها، دفتر معلمان، اتاق مشاوره و…

اسلاید ۹ :

شاداب سازی ظاهری در مدارس

۳- زیباسازی و تمیز بودن نمازخانه استفاده ازخوشبوکننده ها، استفاده از نوشته ها و خطاطی های زیبا و استفاده از گلدان های زیبا، استفاده از فرش های زیبا و هماهنگ با پرده ها تمیز بودن و زیباسازی دستشویی ها و وضوخانه(حتما فضای وضوخانه از کاشی و سرامیک زیبا و تمیز استفاده گردد) محل آبخوری ها سنگ شده باشد و در وضوخانه ها از لوله کشی آب گرم استفاده شده باشد.

 

۴ – زیباسازی راهروها و ورودی ها با استفاده از گلدان های گل طبیعی و مصنوعی.

اسلاید ۱۰ :


 
۳شاداب سازی ظاهری در مدارس

۵- زیباسازی کتابخانه ها استفاده از کمدهای یکرنگ و یک مدل جهت نگهداری کتاب ها (ترجیحا استفاده از کمدهای چوبی زیبا) استفاده از گلدان های طبیعی درفضای کتابخانه، میز وصندلی های یک رنگ و زیبا، قفسه های زیبا جهت دردسترس قرار دادن مجلا ت وروزنامه ها.

۶- تشویق دانش آموزان جهت آوردن گل وگیاه طبیعی واستفاده ازآن درمحیط کلا س.

 ۷- پوشش ظاهری دانش آموزان،استفاده از روپوش های خوش رنگ وشاد .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 18 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد