بخشی از مقاله

راز شاد زيستن زوجين در کانون گرم خانواده

مقدمه: به راستي چرا بعضي از پيوندهاي عاشقانه بعد از ازدواج گسسته شده و ازهم فرومي پاشد؟ آيا تا کنون از خود پرسيده ايد که چرا بعضي از زوجها با يکديگر همدلي و همفکري دارند و برخي ندارند؟ و آيا تا به حال به اين موضوع فکر کرده ايد که چگونه زنان و شوهراني که مدعي بوده اند نمي توانند با همديگر زندگي کنند، دوباره زندگي را با يکديگر و حتي بهتر از قبل ادامه دهند؟


همان گونه که مي دانيد، اکثر صاحبنظران ديني، روان شناسان، جامعه شناسان و... علت اصلي اختلافهاي خانوادگي ومسائل زناشويي را سوء تفاهم و فقدان رابطه عميق ميان زوجين عنوان مي کنند و شايد تنها راه حل و فصل مسائل زناشويي و رسيدن به يک خانواده متعادل را «ايجاد تفاهم و همدلي» مي دانند. براي توضيح و تبيين سؤالات و مطالب فوق، چکيده اي از رهنمودهاي تربيتي صاحبنظران و روان شناسان به شما زوجهاي جوان و زنان و مردان با فضيلت، شما خوباني که خواهان رسيدن به يک زندگي آرام، شاد و توام با معنويت هستيد، تقديم مي شود.


پي ريزي پايه هاي زندگي با صداقت :
صداقت همچون پل ارتباطي موثر، موجب مي شود که زن و مرد ميل و رغبت وافر و کاملي براي صحبت با يکديگر پيدا کنند و از اين طريق بر رشد شخصيت خود و همسرشان بيفزايند. لازم است براي نيل به تفاهم، زن و شوهر در همه امور زندگي نسبت به همديگر صادق و راستگو باشند. زوجين زماني به اوج سعادت- در زندگي مشترک -دست مي يابند که مسير آن را با صداقت و درستي طي نمايند.


بينش تکاملي و تحولي:
هميشه نسبت به همسر خويش نگرشي متکي بر سه عنصر مثبت داشته باشيد.
الف) او را به عنوان فردي با ارزش و برخوردار از کرامت انساني بپذيريد.
ب) او را فردي مستعد کمال و تحول بدانيد.
ج) علاقه مند به پيشرفت و ترقي او باشيد.


وجود چنين بينشي، در شخصيت انسان عرصه زندگي را برروي نوآوري مي گشايد و کانون خانواده را از فرسايش و زوال تدريجي مصون مي سازد.
مثبت گرايي در برابر منفي گرايي:


از مهم ترين ويژگي هاي خانواده متعادل و خوشبخت، توانايي برخورد مثبت و سازنده با محيط پيرامون و يا به عبارتي «مثبت گرايي» است. شخصي که داراي سيرتي زيبا شد، پيوسته در گفتار و رفتار همسرش به آنچه که خير و زيبايي است توجه مي کند و حتي برخي معايب احتمالي او را «حسن» مي بيند. «مثبت گرايي» را مي توان، «هنر خوب ديدن» نيز ناميد. هنري که همچون ساير خلقيات و رفتارها با تکرار و تمرين در وجود انسان تثبيت شده و به صورت ملکه در مي آيد بنابراين، بايد براي مثبت گرايي، دل و چشمهايمان را اين گونه تربيت کنيم. اگر حقيقتا خواهان پيشرفت و کمال در همسر خود هستيد، جنبه هاي خوب شخصيتي و هنرهاي مثبت او را يادآور شويد و با تشويق و قدرداني آنها را در وجود همسرتان مستقر نماييد. آن وقت خواهيد ديد که او به تدريج و به آساني مي تواند بر رفيع ترين قلل موفقيت و کمال صعود کند.


علاقه و تمايلات همسرتان را در نظر بگيريد:
با مطالعه در حالات و روحيات همسر خود، فهرستي از علايق و تمايلات وي به دست آوريد و نسبت به تامين آنها خود را متعهد و ملزم بدانيد. در نظر گرفتن علايق اصولي همسر، و نقطه شروع سخن را بر يکي از علاقه وي متکي نمودن به ويژه در مورد تمايلاتش به گفتگو نشستن، راه را براي رشد تفاهم هموار و آسان مي سازد.


تبادل عاطفي در برابر انجماد عاطفي:
از بهترين و پرشکوه ترين تجليات زندگي متعادل، داد و ستد عاطفي زوجين در ابتداي زندگي و ادامه آن، در طول روابط مشترک مي باشد. شيوه هاي صحيح مبادلات عاطفي بين زن و مرد عبارتند از:
الف) شيوه قلبي:
قلب خاستگاه و جايگاه تمامي ارتباطات و مناسبات انساني است. قلب، سرچشمه فياض احساسات و تمايلات است. اگر همسري در کشتزار قلب خود، بذر عشق و محبت به همسرش را کاشت، يک عمر حامل نشاط، شادابي، بالندگي، خلاقيت، معنويت، نوآوري، موفقيت و خوشبختي را درو خواهد کرد.
ب) شيوه کلامي:
يكي از توانايي روحي و جاذبه هاي شخصيتي آدمي، ابراز محبت نسبت به همسر و شريک زندگي اش مي باشد. موانعي که در مسير ابراز محبت، راه را سد مي کنند عبارتند از: عدم معرفت، غرور بي جا، حجب و حياي افراطي.


ج) شيوه عملي:
در اين طريق، پايه هاي زندگي که قبلا از راههاي قلبي و کلامي ابراز محبت استوار شده بود، با انجام دادن اقدامات محبت آميز و صميمانه، استحکام بيشتري مي يابد و احساس ارزش شخصي هر يک فزوني مي گيرد.


منبع :
الاسلام علي اصغر صرفه جو/ آشنا/ شماره 113

راز شاد زيستن زوجين در کانون گرم خانواده(2)
پرهيز از مقايسه همسر با ديگران
از مقايسه همسرتان با ديگران به شدت بپرهيزيد.اين رفتار به رابطه حسنه ميان شما آسيب وارد مي کند . همسر شما انساني منحصر به فرد و داراي ويژگي هاي شخصيتي (اعم از مثبت و منفي ) است که قابل مقايسه با هيچ فرد ديگري نيست. از اين رو،در مواقع ضروري مي توان او را با گذشته خودش مقايسه نمود وبر اين اساس ، ميزان پيشرفت ويا کاهش احتمالي ميزان هاي اخلاقي ومعنوي و علمي وي را مورد تأييد و يا تذکر قرار داد. اين عمل بر درجه تفاهم زن وشوهر خواهد افزود.
هنر خوب شنيدن سخن همسر
در هنگام گفتگو با همسرتان با نهايت دقت به مطلب وي گوش فرا داده و آن گونه عمل نماييد که گويي جز به وي وسخنانش ، به موضوع ديگري توجه نداريد. و از انجام هر عملي که مغاير با حالت توجه باشد، خود داري کنيد.


حق همسر در تصميم گيري ها
درتصميم گيري ها وانتخاب راه حل ها و برنامه هاي زندگي مشترک ، لازم است هريک از زوجين ، حقي براي همسرشان در نظر بگيرند و او را از صحنه تصميمات ، دور و بر کنار نگه ندارند. مديريت مطلوب در زندگي مشترک زماني امکان پذير خواهد بود که هر يک از طرفين از اهميت نقش خود در پيشبرد امور خانواده ، اطمينان حاصل نمايد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید