بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

شفاف سازي

اطلاعات مربوط به چگونگي و محل ارائه شكايت بايستي .به خوبي به اطلاع مراجعان، كاركنان و . . . برسد

اسلاید 2 :

دسترسي

فرايند رسيدگي به شكايات بايستي به سهولت قابل .دسترسي براي تمامي شاكيان باشد

اسلاید 3 :


پاسخ دهي

پیگیری و ثبت و ارائه کد پیگیری از ملزومات اولیه شکایات می باشد. و بایستی بر اساس اضطراری بودن و اهمیت دسته بندی شوند. به نحوی که موضوعات مربوط به سلامت و ایمنی به صورت فوری بررسی شوند.

اسلاید 4 :

واقع بيني

هر شكايت بايستي منصفانه، عيني و با بي طرفي از .طريق فرآيند رسيدگي به شكايات بررسي شود

اسلاید 5 :

هزينه ها

استفاده از فرآيند رسيدگي به شكايات بايستي براي .شاكي رایگان باشد

اسلاید 6 :

محرمانگي

اطلاعات شخصي شاكي در رابطه با شكايت بايستي در صورت نياز در دسترس باشد . اما فقط براي مقاصد بررسي شكايت در داخل سازمان بوده و بايستي به جد از افشاي آن جلوگيري شود، مگر آن كه بیمار يا شاكي به صراحت نسبت به افشاي آن رضايت داده باشد .

اسلاید 7 :

پاسخگویی

بیمارستان و واحد رسیدگی به شکایات موظف به پاسخگویی و اعلام تصمیمات و اقدامات انجام شده می باشد.

اسلاید 8 :

بهبودمستمر

بهبود مستمر فرآیند رسیدگی به شکایات و کیفیت خدمات بایستی یک هدف همیشگی بیمارستان باشد.

اسلاید 9 :

دريافت شكايت

بلافاصله پس از گزارش اوليه شكايت،‌ شكايت بايستي همراه با اطلاعات پشتيبان و يك كد شناسايي منحصر به فرد ثبت شود.

اسلاید 10 :

رديابي شكايت

شكايت بايستي از ابتداي دريافت در تمام مراحل فرايند و تا جلب رضايت شاكي يا اتخاذ تصميم نهايي پيگيري شود. آخرين وضعيت شكايت به محض درخواست شاكي و در فواصل منظم يا حداقل در زمان هاي از پيش تعيين شده بايستي .در دسترس باشد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید