بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

هر موجود دارای بعدی نا مشهود و غیر مادی موسوم به ذهن است.

اسلاید 2 :

تعريف ذهن :

فهم – دريافت – ياد – هوش – قوه ي باطني که مطالب را به ياد نگه مي دارد.

اسلاید 3 :

ذهن سه بخش دارد :

هوشيار= آگاه به تمام وقايع بيرونی .قلمرو دست يِافتنی

نیمه هوشيار=تجربیات ذهنی و عاطفی فرد

نا خوداگاه=ذهن باطن جایی که حقیقت شخصی فرد ظاهر میشود.قلمرو دست نيافتنی(الگوهای کهن)

اسلاید 4 :

خود اگاه محيط را پايش می کند و بدان مسلط است

نا خود اگاه اطلاعاتی را ذخيره دارد که از سلطه هوشياری خارج است و از طريق تکانه يا لغزش بدان آگاه می شويم

اسلاید 5 :

اندکي در مورد فيزيولوژي اعصاب :

  • قشر مخ يا کورتکس نو : از ويژگي هاي موجود انساني و بعضي انواع پستانداران مثل ميمون است.
  • جايگاه فراگردهايي همچون مفهوم سازي ، تعقل و استدلال است.

اسلاید 6 :

هیپوتالاموس= صفحه کلید مرکزی تنظیم کننده بدن

زیر هیپوتالاموس= هیپوفیز

لیمبیک: جایگاه عواطف و احساسات که هیپوتالاموس را احاطه می کند.

هیپوتالاموس – هیپوفیز – لیمبیک=

LIMBIC SYSTEM

اسلاید 7 :

محرک های قسمت لیمبیک باعث می شود یک سری نوروپتید را هیپوتالاموس آزاد کند.

نوروپپتید ها باعث ترشح هورمون های هیپوفیز می شود که خود در غدد درون ریز فعالیت ویژه ای را آغاز می کند مثل تیموس یا غدد فوق کلیوی.

اسلاید 8 :

در سر تا سر بدن گیرنده هایی وجود دارد.

 در دستگاه ی گوارش برای نوروپپتید های آزاد شده توسط استرس گیرنده هایی وجود دارد.

حتی بر روی لنفوسیت ها هم این گیرنده ها وجود دارد پس بر روی سیستم ایمنی نیز اثر دارد.

اسلاید 9 :

ولی نکته ی جالب این است که بین مغز و دستگاه عصبی یک شبکه ی ارتباطی 2 طرفه وجود دارد.

حتی پیام های شیمیایی  بر دستگاه عصبی و حالات روانی مغز اثر دارد.

اسلاید 10 :

:سيستم ليمبيک يا سامانه عصبی احساسی

  • تنظيم هيجان ها و رفتارهاي غريزي است.
  • فشارها را کنترل ميکند.
  • دفاع بدن را افزايش ميدهد.
  • شفاي بيماري تسهيل مي کند.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید