بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

 

شعار انگیزه شی صنف:

” احترام به قانون و فعالیت قانونمند روزنامه نگاران آزادی بیان را تقویت        می کند.“

اسلاید 2 :

"معلومات عمومی

 

سمستر: اول

صنف:  اول

سال تحصیلی: 1390  خورشیدی  

دانشکده: حقوق و علوم سیاسی

کود مضمون:

نوعیت مضمون: (اختیاری ¾، اساسی*،   پوهنتون شمول *، اختصاصی *)

تعداد كريدت: 2

  تعداد ساعات درسي درهفته : 2 ساعت (   دوشنبه ها )   

ساعت­های ملاقات حضوری:  6 تا 7 عصرها

استاد مضمون: فيصل كريمي

   شماره‌ي تماس استاد: 0708198668

آدرس ایمیلهای استاد:fslkarimi@yahoo.com. Faisal.karimi@hu.edu.af

وب سایت: www.Faisal Karimi.com

اسلاید 3 :

"اهمیت و ضرورت

با به میان آمدن آزادی بیان و فعالیت رسانه های کثرت گرا و آزاد در افغانستان سیستم اطلاع رسانی با چالش هایی همراه است و نبود یک سیستم قانونمند رسانه یی و عدم آگاهی روزنامه نگاران از مسایل حقوقی رسانه ها آزادی بیان موجود را تهدید می کند و سوء استفاده از این  به روند یکی از بزرگترین چالش های رسانه یی در

افغانستان تبدیل شده است.

نیاز است تا سیستم آشفته رسانه یی در کشور با آگاهی حقوق دانان و خبرنگاران از وظایف و مسوولیت های مسلکی و حقوقی، اخلاقی ترمیم گردد.

 

اسلاید 4 :

"اهداف مضمون

  اهداف در زمينه‌ي دانش

  اين مضمون بر آن است، تا دانشجويان رشته‌ي حقوق را با آزادی بیان و معیارهای آن، حق دسترسی به اطلاعات، مواد قانون رسانه های همگانی ، حق مالکیت معنوی ،گزارشگری از جریانات محاکم و جلسات سری پارلمان، اصطلاحاتی چون قذف؛ جرم مطبوعاتی، افترا، بهتان، تهمت و سانسور و... آشنا سازد.  

دانشجويان حقوق با فراگیری معیارهای حقوقی و قانونی فعالیت های شان را در حوزه کاری شان تضمین و قانونمند خواهند ساخت و با این کار آزادی بیان را تقویت خواهند بخشید.

اسلاید 5 :

اهداف در زمينهي مهارتها

  دانشجويان  حقوق با فراگیری معیارهای حقوقی و قانونی فعالیت های شان را تضمین و قانونمند خواهند ساخت و با این کار آزادی بیان را تقویت خواهند و روند کار اطلاع رسانی دقیق را بدون تجاوز به حقوق دیگران سرعت خواهند بخشید.

در پايان اين كورس، دانشجويان خواهند توانست با اصول و معیارهای حقوقی و قانونی رسانه ها آشنا شوند و فعالیت های حرفه یی شان را قانونمند بسازند.

اسلاید 6 :

 "روش تدريس

 1-  روش اصلي ارائه‌ي درس در صنف به صورت گفتگويي خواهد بود. دانشجويان با مرور درس جديد و داشتن آمادگي قبلي در

ساعت درسي درباره ی موضوع درس با استاد و يكديگر به گفتگو

خواهند پرداخت.

2-  تشريح فشرده‌ي درس جديد و نكات نظري و پيچيده‌ي آن

اسلاید 7 :

  3 - به بحث‌گذاشتن موضوع درس جديد و تشويق دانشجويان به

سهم گيري و نظردهي مستقيم وفعال

4- طرح پرسش و پاسخ دوطرفه ، ميان استاد و دانشجويان

اسلاید 8 :

"وجايب استاد

1- آماده گي تدريس مضمون و تشريح درس و نكات مرتبط به آن

2 - معرفي منابع درسي و كمك‌ درسي براي دانشجويان

3 - ايجاد فضاي گفتگوي سازنده ميان استاد و دانشجويان و نيز خود

دانشجويان در صنف

4 - كمك به دانشجويان در تهيه وظايف خانه‌گي و راهنمایی در تهیه

سیمینارهای دانشجویان

اسلاید 9 :

5- كمك به دانشجوياني كه مشكلي در فهم مسايل و يا انجام وظايف

خانه‌گي دارند ، در غير ساعات درسي.

6 - ارزشیابی و بررسی فعالیت­های دانشجویان

اسلاید 10 :

"مكلفيتهاي دانشجويان

 1- آمادگي براي پيشبرد درس و مطالعه‌ي منابع درسي مضمون

2- سهم­گيري روزانه در بحثها و گفتگوهاي درسي

3- شركت در امتحان ميان‌سمستر و سمستر و انجام وظايف خانه‌­گي بر

اساس آنچه استاد راهنمايي ميكند.

4 - حضور در ساعت های درسي به وقت معین و آمادگي براي پرسش و

پاسخ در باره‌ي موضوع درس

5- ارائه کارهای خانگی و عملی به وقت معینه

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید