بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

 

اسلاید 1 :

انسان ذاتا دوستدار علم و حقیقت جو است

شناخت غایت و هدف از زندگی برای او اهمیت بسیار دارد.

اسلاید 2 :

آیا انسان می پندارد که هرگز استخوانهای او را [پس از متلاشی شدن] جمع نخواهیم کرد؟!

آری ما  قادریم که [حتی خطوط سر]  انگشتان او را موزون و مرتب سازیم.

[انسان در واقع در معاد تردید ندارد] بلکه می خواهد [آزاد بوده و بی ترس از دادگاه قیامت] تمام عمر گناه کند!!.

اسلاید 3 :

از بحثهای لازم در حوزه معاد

 بحث از حقیقت انسان است.

 از نظر قرآن کریم  انسان موجودی دو ساحتی است:

 جسم و روح(نفس)

اسلاید 4 :

امام صادق علیه السلام:

چون مؤمن را در قبر می گذارند؛ دری از جهان غیب بر او گشوده می شود و او جایگاه خود را در بهشت می بیند.

 در این حال موجودی زیبا را می نگرد که زیباتر از او ندیده است؛ به او می گوید : «تو کیستی؟!» او در پاسخ می گوید: «من نیت ، عقیده نیکو و عمل شایسته تو هستم .....»

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید