بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهمیت معاد

این بحث به دو دلیل اهمیت دارد:

انسان ذاتا دوستدار علم و حقیقت جو است

شناخت غایت و هدف از زندگی برای او اهمیت بسیار دارد.

اسلاید 2 :

قرآن کریم:

آیا انسان می پندارد که هرگز استخوانهای او را [پس از متلاشی شدن] جمع نخواهیم کرد؟!

آری ما  قادریم که [حتی خطوط سر]  انگشتان او را موزون و مرتب سازیم.

[انسان در واقع در معاد تردید ندارد] بلکه می خواهد [آزاد بوده و بی ترس از دادگاه قیامت] تمام عمر گناه کند!!.

اسلاید 3 :

وابستگی معاد به روح

از بحثهای لازم در حوزه معاد

 بحث از حقیقت انسان است.

 از نظر قرآن کریم  انسان موجودی دو ساحتی است:

 جسم و روح(نفس)

اسلاید 4 :

نمونه هایی مشابه معاد

1- حضرت ابراهیم علیه السلام و احیای مردگان

2- زنده شدن حضرت عزیر علیه السلام

3- اصحاب کهف

4- زنده شدن مردگان به دست حضرت عیسی علیه السلام

5- رویش  مجدد گیاهان پس از خواب زمستانی

اسلاید 5 :

براهین عقلی معاد

1- برهان فطرت

2- برهان حکمت

3-برهان عدالت

4- برهان معقولیت

اسلاید 6 :

منکران معاد و شبهات آنها

شبهه اعاده معدوم

شبهه قدرت فاعل

شبهه علم فاعل

اسلاید 7 :

انواع معاد

معاد جسمانی و روحانی

معاد روحانی

اسلاید 8 :

یک لذت روحانی و غیر جسمانی

لذت خشنودی خداوند متعال

یک رنج و الََم  روحانی و غیر جسمانی

رنج فراق  محبوب

اسلاید 9 :

قبر وعالم برزخ

دومین منزل انسان پس از مرگ، منزل

قبرو عالم برزخ است.

قرآن کریم می فرماید:

و پیشاپیش ایشان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند.

اسلاید 10 :

تصویر

رستاخیز

1- نشانه های رستاخیز

2- اوصاف رستاخیز

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید