بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

روند شكلگيري مجموعه بناهاي مذهبي و غيرمذهبي

در طول زمان در بسياري از شهرهاي ايران بناهايي مجموعهاي ساخته شده كه گروه ويژهاي را در معماري تشكيل ميدهند. احداث اينگونه بناها سابقهاي بس طولاني دارد. كاوشها و بررسيهايي كه اخيرا در محوطهها و مناطق باستاني ايران انجام شده، نشان ميدهد كه به دلايل گوناگوني مذهبي، نظامي و اقتصادي اينگونه مجموعهها شكل گرفته و توسعه يافتهاند.

ايجاد اينگونه مجموعهها، عمدتا در بافت اصلي و مراكز شهرها به صورت سمبل به وجود ميآيد (مانند مجموعة مرقد حضرت معصوم در قم).

اسلاید 2 :

اردبيل: بقعة شيخ صفيالدين اردبيلي

اين بقعه، شامل مجموعهاي از مقابر شاهزادگان و امراي دورة صفوي است كه در شهر اردبيل احداث شده است.

اسلاید 3 :

 چينيخانه

 

اين بنا به شكل چند ضلعي ساخته شده و گنبدي كوتاه و آجري روي آن قرار گرفته است.

اسلاید 4 :

شهيدگاه: در جنب مقبرة شيخ صفي، دو مقبره متعلق به سلطان حيدر و سلطان جنيد  وجود دارد كه به دستور شاه اسماعيل صفوي در اين مكان دفن شدهاند.

مسجد جنت سرا: اين مسجد به شكل هشت ضلعي، در ضلع شمالي صحن واقع شده است.

قم: مجموعه بناي حضرت معصومه (س)

مانند مجموعه بناهاي حرم حضرت رضا (ع)، مجموعة ديگري در شهر قم احداث شد كه از نظر معماري و تزيينات، در رديف شاهكارهاي هنري محسوب ميشود.

اسلاید 5 :

ري: مجموعة حضرت عبدالعظيم

مجموعه بناهاي مذهبي حضرت عبدالعظيم، در ري نزديك تهران واقع شده است. حضرت عبدالعظيم از نوادگان حضرت امام حسن مجتبي (ع) در قرن سوم هجري شهيد و در ري، دفن شد.

اسلاید 6 :

مشهد: مجموعه حرم حضرت رضا (ع)

مجموعه بناهاي حضرت رضا (ع) در مشهد مقدس- كه براي مسلمانان، بويژه شيعيان ايران از اهميت فراواني برخوردار است. يكي از مهمترين مجموعه بناهاي مذهبي است.

اسلاید 7 :

   ماهان: زيارتگاه شاه نعمت الله ولي

شاه نعمت الله ولي، شاعر و عارف قرن نهم هجري است كه ابتدا در شهرهاي سمرقند، هرات و يزد زندگي كرد و سپس بيست و پنج سال از عمر خود را در ماهان به سر برد و پس از مرگش همانجا دفن گرديد.

اسلاید 8 :

قزوين: شاهزاده حسين

مجموعه بناي معروف به شاهزاده حسين، از جمله بناهاي مهم قزوين است.

اسلاید 9 :

بسطام: مجموعه بناهاي مذهبي

در شش كيلومتري شمال شهرستان شاهرود، مجموعه بناهاي زيبايي به چشم ميخورد كه در ادوار مختلف اسلامي ايجاد و تكميل شده است. اين بناها شامل بخشهاي مختلفي است كه عبارتند از: بناهايي از صدر اسلام، منار و مسجدي از عهد سلجوقي، برجي از عهد ايلخاني معروف به كاشانه، صومعه با يزد بسطامي، مصلايي از قرن هشتم هجري، مدرسة شاهرخيه از عهد تيموري، امامزاده محمد از دورة ايلخاني و گنبد غازان خان از عهد ايلخاني.

مسجد بايزيد: اين مسجد به شكل مستطيل با ابعاد 6 10 و در دو رديف ستون سه تايي با پوشش مسطح چوبي بنا گرديده است.

اسلاید 10 :

منارة مسجد: آثار قديمي مجموعة بسطام، منارة آجري آن با تاريخ 514 هجري است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید