بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

  معماری سبز برخاسته از معماری پایدار
و توسعه پایدار می باشد که این نیز ناشی
از نیاز انسان امروز در مقابل پیامدهای
سوء جهان صنعتی ومصرفی عصر حاضر است .

                                   معماری و فن آوری میتوانند از یکدیگر یاد بگیرند

          معماری "های تک" با منطق خشک تولید کلان واستفاده
          بی مهابا از تکنولوژی و تلفیق با کارکردگرائی شدید منجر
                      به محیط های خنثی و بی مصرف شد

                                                     حساسیت در برابر چنین وضعیتی روابط گسترده تر از جمله               
                                                ساخت مکان ،مصرف انرژی ،شهر سازی و آگاهی زیست محیطی                                                    
                                                   را بوجود آورد بطوریکه امروزه اکوتک(تلفیق طبیعت با تکنولوژی)
                                                                          را در مقابل های تک قرار داده است

اسلاید 2 :

موضوعات مطرح در معماری سبز

 1-صرفه جوئی در انرژی
2-مسائل جهانی زیست محیطی
3-بهینه کردن پروسه تولید مصالح
4-بهره گیری از اصول معماری محلی
5-استفاده از فضای سبز برای کمک به حفاظت محیط زیست

اسلاید 3 :

:کلیات و اهداف در معماری سبز

الگوهای نادرست رفتاری محیط طبیعی را ویران می کند در حالیکه ما
برای دوره طولانی بقاء ،طی نسلهای آتی به آن وابسته ایم .

طراحی سبز عملی است برای حل مشکلات که طی آن
منابع طبیعی قبل،بعد وطی پروسه تولید و ساخت به کمترین
حد آسیب می بیند به علاوه مصالح مفید بوده و قابل بازگشت
به چرخه طبیعت باشند .

اسلاید 4 :

:دستور العمل اجرائی معماری سبز

?  در مناطق توسعه یافته ساخت و ساز کنید

?

?  پروژه و نقشه های چند منظوره طراحی کنید

?

?  دسترسی به حمل و نقل عمومی ، مسیرهای عبور دوچرخه و دسترسی پیاده به خدمات اساسی براحتی فراهم باشد

?

?  ساختمانهای قدیمی را بازسازی کنید

?

? ساختمان ها را با توجه به حداقل رساندن فشردگی محیطی
مستقر سازید ومناطق دست نخورده را حفظ کنید

        از گیاهان بومی و اقلیمی با توجه به ویژگیهای آنها بهره برداری گرد

اسلاید 5 :

1- استفاده از آن مواد شیمیائی که لایه ازن را از بین میبرند
در تجهبزات مکانیکی و عایق ها اجتناب کنید
2-از مصالح ساختمانی بدست آمده از محل استفاده کنید
3-از مصالح ساختمانی زائد یا فرائرده هائی که از مواد
قابل برگشت به چرخه طبیعت بدست آمده استفاده کنید

4-فراورده های چوبی را از جنگل های کنترل شده تهیه نمائید
5-از مواد دارای گازهای آلوده کننده اجتناب کنید

6- از وسایل تاسیساتی با کارائی بالا استفاده کنید و بهره گیرنده
از انرژی های طبیعی استفاده کنید

معمارانی که آثار شاخصی دارند

رنتزو پیانو- نورمن فاستر- سانتیاگو کالاتراوا -ریچارد راجرز-برنارد لاسوس-اینگن هوون- اوردیک- کالن - نیکلاس گریشماو- ایتسوکو هاسه گاوا

اسلاید 6 :

اصل اول : حفاظت از انرژی

اصل دوم : کار با اقلیم

اصول سوم : کاهش استفاده از منابع جدید

اصل چهارم : احترام به کاربران 

اسلاید 7 :

اصل ششم: کل گرایی

تمامی اصول سبز، نیازمند مشارکت در روندی کل گرا برای ساخت محیط مصنوع هستند.

یافتن ساختمان هایی که تمام اصول معماری سبز را خود داشته باشند کار ساده ای نیست. چرا که معماری سبز هنوز بطور کامل شناخته نشده است. یک معماری سبز باید بیش از یک ساختمان منفرد قطعه خود را شامل شود و باید شامل یک شکل پایدار از محیط شهری باشد. شهر، موجودی فراتر از مجموعه ساختمان هاست؛ در حقیقت آن را می توان بصورت مجموعه ای از سامانه های در حال تعامل دید – سامانه هایی برای زیستن و تفریح – که بصورت شکل های ساخته شده دارای کالبد می باشند و با نگاهـی دقـیـق بـه ایـن سامانه ها اســت کـــه مـی تـوانیـــم چهــــره شهـــر آیــنده را تـرسـیـم نـمایـیـم.

اسلاید 8 :

بانک تجارت فرانکفورت

معماران : فاستر و شرکا

نمای دو لایه و تهویه طبیعی

ایجاد خرده اقلیم توسط باغچه های داخلی
تعبیه پانل هائی برای تهویه مصنوعی در صورت نیاز

اسلاید 9 :

طراحی خانه سبز

استفاده از مصالح بومی و طبیعی
بکار بردن روشهای جدید جهت افزایش قابلیت مصالح
استفاده از انرژی های رایگان جهت آسایش داخل
تسهیل در سیستم دفع زباله

اسلاید 10 :

پوشش سقف فقط با یک نوع تایل فلزی با شکل هندسی نامتقارن استفاده از فرم منحنی برای کاهش شدت دمنده های هوا نگاه خیره کننده به هزاره سوم در افق دید ایجاد شده در بال 1.7کیلومتری

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید