بخشی از مقاله


چکیده

تحولات عصر صنعت اگر چه بسیاری از معضلات بشر را حل کرده ، ولی متأسفانه رابطه انسان را با محیط بریده است. امروزه در تمام جهان به دلیل مشکلات اساسی چون گرم شدن زمین ، آلودگی روز افزون هوا و محیط زیست ، کاهش منابع طبیعی و بحران انرژی ، حفظ و پایداری از منابع طبیعی جهان به یکی از مهم ترین دغدغه های انسان عصر حاضر تبدیل شده است . بنابر این بهره گیری از تکنولوژی های معماری پایدار و به ویژه ساختمان سبز اهمیت زیادی پیدا کرده است در این مقاله سعی شده بر معرفی انرژی های پاک و طبیعی (باد- خاک - خورشید) پرداخته شود و اثرات منفی ساختمان ها بر محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته و بر کارآیی و بهینه سازی مصالح ، و بر هماهنگی با طبیعت در جهت به خدمت گرفتن انرژی های طبیعی به جای سوختهای فسیلی تاکید شده است .

در جمع بندی این پژوهش با تکیه بر نتایج بررسی ها و همچنین کار آمدی ، سودمندی نانو در معماری به لحاظ زیست محیطی و افزایش عمر ساختمان و پایین آوردن هزینه های ساختمان که همواره از موضوعات کلیدی در حوزه معماری گذشته و عصر حاضر است مد نظر قرار گرفته شده است

کلید واژه : توسعه پایدار ، بام سبز ، محیط زیست (طبیعت) ، بهره گیری از نانو در معماری ، ارزیابی پروژه معماری ساختمان مرکزی بانک تجارت شهر فرانکفورت آلمان ، شهرک مصدر

مقدمه

فناوری امروزساخت وسازبشر به گونه ای است که بیش ترین استفاده از منابع کره زمین صورت می گیردوبیش ترین ضایعات و آلودگی به محیط زیست بازگردانده می شود.این نوع فناوری ساخت از منظر توسعه پایدار قابل قبول نیست.با افزایش روز افزون رشد جمعیت جهان وفشارزیاد بر شهرهاسطح مصرف انرژی بالا رفته ومحدودیتهایی در ذخایر انرژی فسیلی بوجود آمده است. لذا امروزه دیگر نمی توان به منابع موجودانرژی متکی بود.

دسترسی کشورهای در حال توسعه به انواع منابع جدید انرژی برای توسعه ی اقتصادی آنها اهمیت اساسی دارد.پژوهش های جدید نشان داده است که بین سطح توسعه یک کشور ومیزان مصرف انرژی پاک رابطه مستقیمی برقرار است.در کشور ما نیز با توجه به نیاز روز افزون به منابع انرژی فسیلی ضرورت سالم نگه داشتن محیط زیست ،کاهش آلودگی هوا ، تامین سوخت برای نقاط مختلف ، استفاده از انرژی پاک (باد، خورشید، انرژی داخل زمین) می تواند جایگاه ویژه داشته باشد. با توجه به عوامل گوناگون مطروحه، برنامه ریزی اقتصادی قابل توجیه بوده و ظرفیت سرمایه گذاری با تشخیص ارجعیت برای هر یک از انرژی های تجدید پذیر با برنامه های مدون جهت توسعه فناوری های مربوطه در کشور اهمیت دارد. با تسهیل مصرف انرژی پاک ، در کشور میزان آلودگی هوا بطور قابل توجهی کاهش یافته و اثرات آن در طراوت وشادابی طبیعت موثر خواهد بود.

انسان در طول زندگی خود همیشه سعی داشته برای طراحی مکان های خود از طبیعت و محیط زیست خود الهام بگیرد. لذا هرچه محیط زندگی انسان نزدیک به طبیعت وشکل های طبیعی باشد با روحیه بشر سازگارتر خواهد بود. بنابرین با الهام از طبیعت می توان به ساختارهای پایدار وذخیره انرژی نیز دست یافت.

معماران و کارگزارانی که در صنعت ساخت وساز حضور دارند باید به اهمیت نقش خود در خلق معماری که نه تنها کیفیت زندگی را بالامی برد بلکه در حفظ طبیعت و عمر و کارایی بیشتر ساختمان، وارد آوردن کمترین تخریب به محیط زیست، توجه به گوناگونی زیستی ،کاهش آلودگی و ضایعات در محیط طبیعی ،کاهش گازهای گلخانه ای در جو زمین ، استفاده از انرژی پاک و تجدیدشونده، کاهش زباله و بازیافت آن ، کاهش مصرف آب ، استفاده از تجهیزات برقی و مکانیکی پر بازده ، استفاده از مصالح بومی وقابل بازیافت ، توجه به سلامت جسمی و ذهنی افراد جامعه از نظر اقتصادی اجتماعی وفرهنگی وحفظ وباززنده سازی بافت تاریخی از جمله مواردی است که باید در نظر گرفته شود.

بنابراین برای ایجاد دگرگونی و تحول در اذهان عمومی وجایگزینی الگوهای زیستی مبتنی بر تعادل صرفه جویی و بهینه سازی مصرف واحترام به محیط طبیعی واجتماعی به جای الگوهای منحط رایج کنونی امری ضروری است.

پس بیایید زیبایی های نهفته در انرژی پاک و حیاتبخش را کشف نموده و از آن در جهت منافع ساختمان سازی استفاده نماییم.

معماری سبز

معماری سبز را بیشتر با اصطلاح ((معماری پایدار)) می شناسیم اصطلاحی کلان که به شرح تکنیک هایی در طراحی معماری می پردازد که همسو با نگرش های زیست محیطی بوده و با ایده احترام به طبیعت شکل گرفته است. پیشینه این معماری و نهضت آن به قرن نوزدهم برمی گردددر حقیقت معماری سبز روند تازه ای نیست ، چرا که در بسیاری از تمدن های باستانی و معماری سنتی از جمله معماری سنتی ایران به صورتی بنیادین وجود داشته است.

در واقع معماری سبز در جست وجوی راهی برای به حداقل رساندن اثرات منفی سا ختمان ها بر محیط زیست و تلاشی برای هم آوایی و هم سویی با طبیعت از طریق افزایش کارآیی وبهینه سازی در مصرف مصالح انرژی و گسترش فضا می باشد. بدین ترتیب است که در معماری سبز به جای دشمنی با طبیعت انرژیهای آن را مهار کرده وبا بهترین شکل در ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد.


2

مصادیق پایداری معماری و معماری سبز در پروژه

.1استفاده از انرژی های طبیعی در مصارف روزمره .2استفاده از ضایعات وخصو صا استفاده از پساب در تولید آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز

.3بکارگیری شیوه های مناسب برای تقلیل انرژی هدررفته وکنترل آن وبهینه سازی مصرف انرژی .4استفاده از مصالح قابل بازیافت غیر شیمیایی ومصالحی که با سلامت انسان در تعارض نمی باشد .5طراحی وساخت وساز با مصالح نزدیک به طبیعت .6جلوگیری از اثرات منفی ساختمان ومحصولات آن بر محیط

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید