بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

عرصه بندی موزه به اعتبار بازدید کننده
عرصه عمومی
عرصه خصوصی
عرصه عمومی – خصوصی :
بخش هایی از موزه است که امکان استفاده و حضور مردم عادی و کادر ثابت موزه در آن به یک میزان است. مانند بخشهای تحیقاتی، آموزشی، رستوران ها، سرویس های بهداشتی و دیگر خدمات رفاهی.

اسلاید 2 :

عرصه بندی موزه به اعتبار عملکرد
عرصه نموده ها
عرصه اطلاعات وخدمات علمی وهنری
عرصه نگهداری و مرمت
عرصه اداری
عرصه خدمات رفاهی - تجاری - فنی

اسلاید 3 :

عرصه نموده ها
نموده ها را می توان به دو صورت زیربه نمایش گذاشت.
1- گالری نمایش دائم
2- نمایشگاه موقت

این قسمت می بایست دارای ویژگی های زیر باشد :
1- جدا از مسیر عادی بازدید کنندگان
2- از یک سالن اصی ورودی و مستقیما بتوان بدان دست یافت
3- کاملا مجهز به وسایل ایمنی باشد

اسلاید 4 :

عرصه اطلاعات وخدمات علمی وهنری
بخش تبادل اطلاعات و تبلیغات
فضاهای تحقیق و آموزش
اتاق های بحث و مذاکره و کنفراس
آمفی تئاتر و سالن چند منظوره
فضای عکاسی و لابراتوار
کتابخانه

اسلاید 5 :

بخش تبادل اطلاعات و تبلیغات
انتشار راهنمای موزه
انتشار نشریه تخصصی
تهیه بروشورهای اطلاعاتی و راهنما
نصب پوستر در محل های عمومی
تبلیغات خارج از کشور
تبادل اطلاعات کامپیوتری

اسلاید 6 :

فضاهای تحقیق و آموزش
وظایف آموزشی موزه به شرح زیر می باشد:
انجام بحث و مناظره بین دست اندرکاران موزه با اهداف آموزشی
خدمات برای بازدیدکننده هم در داخل و هم خارج از موزه
دایر کردن کلاس های آموزشی در زمینه هنر
برگزار کردن سمینار های عمومی و تخصصی

اسلاید 7 :

برای برآورده شدن اصل آرامش محیط که ازاصول اصلی موزه است باید ترتیبی اتخاذ نمود که حتی الامکان دامنه بحث وجدل از محیط نمایش به محل وقسمت هایی که برای این کار در نظر گرفته شده است منتقل گردد.

اسلاید 8 :

آمفی تئاتر و سالن چند منظوره
فضاهای این قسمت عبارت اند از:
فضای اصلی تئاتر یا سالن اصلی
صحنه و قسمت نمایش
پشت صحنه
فضای وروی
لابی و سرسرا

اسلاید 9 :

فضاهای این قسمت عبارت اند از:
فضای نگهداری و حفظ مجموعه ها (انبار)
کارگاه ها
آزمایشگاه مجهز به مرمت

اسلاید 10 :

در موزه هایی که دارای بخش های ویژه ی علمی هستند ،حداقل وجود یک اتاق برای مدیر، یک اتاق برای منشی ویک یا چند اتاق دیگر برای کارکنان اداری الزامی خواهد بود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید