دانلود فایل پاورپوینت مهندسی فرودگاه


لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مهندسی فرودگاه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مهندسی فرودگاه قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اقتصاد و حمل و نقل

  • حمل و نقل را کالبد توسعۀ اقتصادی یا ستون فقرات توسعه معرفی می کنند.
  • رشد و توسعۀ اقتصادی و حمل و نقل دارای عملکردی متقابل هستند.
  • برخی اقتصاددانان و برنامه ریزان، توسعه و رشد اقتصادی را مشروط و منوط به توسعۀ بخش حمل و نقل می دانند.

اسلاید ۲ :

مالکیت و اداره فرودگاه

  • بخش خصوصی و بخش دولتی و یا ترکیبی از این دو قابل ارائه است.
  • در ایران بدلیل شرایط ویژۀ ساختاری، کلیه فرودگاه ها تحت مالکیت بخش دولتی و نهادها و سازمان های وابسته به دولت هستند.

اسلاید ۳ :

تعهدات مهم حامی مالی

۱- حامی مالی باید فرودگاه را برای نفع مردم در شرایط منصفانه، معقول و بدون تبعیض بکار گیرد.

۲-فرودگاه باید برای استفاده از انواع رده های هوانوردی بدون تبعیص آمادگی داشته باشد.

۳-فرودگاه در شرایط ایمن و قابل خدمت دهی نگه داشته شود.

۴- تقرب های باند آزاد نگه داشته شود.

۵- هواپیماهای دولتی و نظامی نباید برای استفاده از باند و باند خزش مالیات دهند.

۶- تعهدات برای حداقل ۲۰ سال باقی بماند.

اسلاید ۴ :

منابع تأمین مالی هزینه های توسعه و بهسازی فرودگاه و صنعت هوانوردی

.۱بودجه و سرمایه گذاریهای عمومی

.۲بودجه و سرمایه گذاریهای ویژه حمل و نقل در جاده ها

.۳درآمدهای فرودگاههایی که تحت مالکیت ایالتها است

.۴مالیات بر سوخت هواپیماها

.۵مالیات بر خرید سوخت هواپیماها

.۶عوارض مربوط به ثبت هواپیماها

.۷عوارض مربوط به ثبت خلبانها

.۸مالیات مربوط به صدور گواهینامه فرودگاهها

.۹مالیات های پروازی شرکتهای هوایی

.۱۰مالیات بر دارایی شرکتهای هوایی به نسبت مسافت طی شده

اسلاید ۵ :

خصوصی سازی

انتقال برخی از سطوح بخش های مدیریتی، عملیاتی و مالکیت فرودگاهها از بخش عمومی به بخش خصوصی

روشهای خصوصی سازی

۱-انتقال کامل مالکیت فرودگاه

۲-اجاره فرودگاه به بخش خصوصی

۳-تملک و عمیات بخش خصوصی در ساختمان پایانه ها

اسلاید ۶ :

برنامه ریزی مالی

جهت بررسی و تعیین امکان اجرای یک طرح از نظر اقتصادی مراحل زیر لازم است :

۱-تخصیص هزینه های سرمایه ای طرح به بخش های مختلف

۲-تعیین تخصیص هزینه های خالص سالانه

۳-پیشنهاد و تخصیص هزینه های خالص سالیانه

۴-تبدیل مجموع سرمایه گذاری های سالانه و هزینه های اجرائی

اسلاید ۷ :

روشهای نرخ گذاری خدمات فرودگاه

روش دستیابی به هزینه باقیمانده

مجموع هزینه های سالیانه فرودگاه از طریق کسر درآمدهای حاصل از عملیات بخش های مختلف (به استثنای شرکت های هوایی) کاهش پیدا کرده

و

مقدار باقیمانده، بین شرکتهای هوایی تقسیم می شود.

۲) روش هزینه جبرانی

تخصیص مستقیم هزینه های مربوط به بخش های مختلف به کاربران آنها

و

تقسیم سایر هزینه ها بین کلیه کاربران فرودگاه

اسلاید ۸ :

روش دستیابی به هزینه باقیمانده- The residual-cost approach

در این روش ایرلاین ها با هم ریسک مالی بالایی را قبول می کنند.

ایرلاین ها در اداره فرودگاه هزینه هایی که به سایر کاربران تخصیص نیافته و یا توسط سایر منابع (غیرایرلاین ها) پوشش داده نمی شود را می پذیرند.

ایرلاین ها به اداره فرودگاه به شکل خودکفا می پردازند.

ایرلاین ها هزینه های باقیمانده را با کسر هزینه های مربوط به کلیه کاربران فرودگاه از سایر منابع (غیرایرلاین ها) می پردازند.

سایر منابع عبارتند از: رستوران ها، دکه روزنامه فروشی، دکه فروش نوشیدنی و …)

هر گونه عواید نیز بدست آمده به ایرلاین ها تخصیص می یابد.

 

اسلاید ۹ :

روش هزینه جبرانی- The compensatory approach

در این رویکرد متصدی فرودگاه ریسک مالی بالایی را می پذیرد.

متصدی فرودگاه اداره فرودگاه را با گرفتن حق شارژ مشخصی از ایرلاین و کرایه های مشخصی برای پوشش دادن به هزینه های واقعی تسهیلات و سرویس های مورد استفاده آنها می پذیرد.

ایرلاین ها شارژهایی براساس هزینه تسهیلات مورد استفاده را پرداخت می کنند.

ایرلاین ها در این روش هیچ تضمینی در خصوص کفایت پرداختی ها جهت اداره فرودگاه و نیز جبران کمبودها نمی دهند.

ایرلاین ها هزینه ها را براساس آنچه استفاده می کنند می پردازند.

ایرلاین ها تقبل هزینه فضاهای عمومی نظیر لابی پایانه را نمی پذیرند.

از عواید حاصله از سایر بخش ها نیز ایرلاین ها سهمی نمی برند.

 

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 20 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد