بخشی از مقاله

بخش اول
بررسي وضعيت موجود
 
1- بررسي وضعيت موجود


1-1- بازديد محلي،‌ مذاكره با رئيس و مسئولين فني فرودگاه
فرودگاه در شمال شهرستان رامسر و در مركز شهر و حاشيه درياي خزر در سال 1342 بصورت باند خاكي تأسيس و در سال 1347 عملياتي گرديده است. اين فروگاه توسط شركت نفت و دولت تأسيس گرديده است. در گذشته استقبال بسيار خوبي از اين فرودگاه بعمل مي‌آمده است بطوري كه روزي چهار پرواز در اين فرودگاه انجام مي‌‌شده است.
در حال حاضر باند فرودگاه آسفالت و داراي 1500 متر طول و 45 متر عرض مي‌باشد و از دو طرف باند پرواز نيز توسط جاده تنكابن  بلوار مركز تفريحي فدك احاطه گرديده است و از انتهاي باند هر دو سو كمتر از 100 متر فاصله جهت تطويل و توسعه باند وجود دارد اطراف فرودگاه در سمت شمال شرقي پر از درختان ميوه و مركبات و باغهاي شخصي مي‌‌باشد و در سمت جنوب غربي نيز مناطق مسكوني در فاصله بسيار كمي از باند و فنس فرودگاه وجود دارند و فرودگاه كاملاً از هر سمت محاصره گرديده است و كار توسعه را با مشكلات زيادي مواجه خواهد نمود. در مذاكرات بعمل آمده با مسئولين فرودگاه اين نكته مشخص گرديد كه فرودگاه بدليل محدوديت اراضي و ملاحظات اقتصادي نتوانسته در مقياس بالا به پردازش مسافر و بار بپردازد و بدليل كمبود امكانات هوانوردي و غير هوانوردي و قديمي بودن دستگاهها و تجهيزات حتي قادر به ارائه خدمات مطلوب مخصوصاً در شرايط جوي و آب هوايي نامساعد نگرديده است.
قسمتي از تملك اراضي براي توسعه و تطويل باند صورت  پذيرفته‌اند كه باعث اميدواري براي توسعه آتي مي‌باشد البته بايستي به اين نكته اشاره گردد كه طرح  تطويل باند بسيار محدود بوده و بسيار پرهزينه و از لحاظ فني نيز با مشكلات زيادي توام خواهد بود. در حال حاضر هدف از ادامه فعاليت اين فرودگاه آن است كه پروازهاي داخلي مسافر به مقصد تهران در آن پردازش گرديده و جهت رونق و ازدياد تعداد پرواز اين فرودگاه در زمينه صادرات گل و محصولات كشاورزي و مركبات و توسعه صنعت توريست گام برداشته شود. كه در اين صورت مسلماً با مرتب بودن پروازها مي‌‌توان با توجه به اقليم فرودگاه به آينده آن تا حدودي اميدوار بود. از كليه ساختمانهاي فرودگاه شامل ساختمان ترمينال،‌ برج مراقبت- ساختمان فني- مهمانسرا- ساختمان ايمني زميني- ساختمان برق اضطراري و موتورخانه و محوطه‌هاي مربوطه، اراضي محدود فرودگاه در داخل و خارج فنس حفاظتي، پست نگهباني در بدو ورود و منبع هوايي آب بازديد بعمل آمده و كيفيت كليه اين ابنيه مورد بررسي كارشناسي قرار گرفت كه در بندهاي بعدي مطالعات به آنها اشاره خواهد شد.

 
1-1-1- كمبودها از ديدگاه كاركنان فرودگاه
-    قديمي بودن دستگاههاي ناوبري
-    آسفالت نامطلوب باند و توقفگاه هواپيما
-    كمبود خودرو فرودگاه
-    جاده حفاظتي كنار فنس بسيار نامطلوب و خاكي مي‌باشد.
-    عدم وجود تسمه نقاله جهت انتقال بار مسافرين
-    ازدحام پرندگان مخصوصاً در فصل بهار و تابستان
-    جايگاه نامناسب و فرسوده شدن برج مراقبت پرواز و سيستم‌هاي ناوبري و پوسيده شدن كابلها


1-1-2- كمبودها از ديدگاه اينجانب و استفاده‌‌كنندگان
-    نامناسب بودن فنس كشي فرودگاه
-    رويش گياهان و بوته‌هاي بلند در جاده حفاظتي اطراف فرودگاه
-    نزديكي منازل مسكوني اطراف به باند فرودگاه
-    فاصله بسيار اندك باند از ساحل درياي خزر
-    عدم وجود ديوار حفاظتي جهت جلوگيري از پيشروي آب به سمت فرودگاه
-    عدم وجود قسمت سوخت‌رساني
-    عدم وجود هر گونه فعاليت بازرگاني در فرودگاه
-    عدم وجود تعداد مسافر كافي بدليل گراني بليط، فاصله كم رامسر تا تهران و وجود راههاي زميني تا تهران از شهرستانهاي چالوس- و لاهيجان كه حوزه نفوذ فرودگاه محسوب مي‌‌شود.
-    كوتاهي طول باند پرواز
-    وجود رودخانه‌‌اي در آستانه باند 31 بفاصله تقريبي 50 متر از اورران Over RUN باند


1-2- تعيين سطوح پايانه مسافري و كليه ساختمانهاي جنبي و عملياتي و همچنين سطوح عوامل پرواز (باند و تاكسيوي و توقفگاه هواپيما)
فرودگاه رامسر كلاً يك فرودگاه غيرنظامي است و براي فعاليتهاي نظامي ساخته نشده است و تا بحال براي اهداف مختلف توسط ارگانهاي هواپيمائي مورد استفاده قرار گرفته‌ است. از جمله سازمانهايي كه از اين فرودگاه در طول چندين سال استفاده كرده‌اند مي‌توان از شركتهاي هواپيمائي ذيل نام برد.
1- كشاورزي 2- هواپيمائي كشوري 3- ايران اير 4- آسمان
به طور كلي در حال حاضر شركت هواپيمائي آسمان عمل كننده اصلي در فرودگاه مي‌باشد. مساحت اراضي فرودگاه 75 هكتار مي‌باشد  فرودگاه در شمال شهر رامسر قرار دارد نزديكترين شهر به اين فرودگاه چابكسر است كه تا رامسر تا حدود 11 كيلومتر فاصله دارد. فرودگاههاي ديگر استان در حال حاضر شامل فرودگاه رشت و نوشهر مي‌شوند كه به ترتيب با اين فرودگاه 121 و 85 كيلومتر فاصله زميني دارند. فرودگاه رامسر كلاً در اختيار مديريت اين فرودگاه از لحاظ اراضي مي‌باشد استفاده از اراضي فرودگاه رامسر به شرح ذيل است.


1-2-1- ساختمانها
1- مساحت پايانه مسافري                         1574     متر مربع
2- مساحت كابين كنترل و برج (در ابتداي باند 31 قرار دارد)    27     متر مربع
3- مساحت پاويون                            201     متر مربع
4- مساحت ساختمان سپاه                         149    متر مربع
5- مساحت نيروي انتظامي                         496    متر مربع
6- مساحت ايمني زميني                        530    متر مربع
7- مساحت مهمانسرا                            75     متر مربع
8- مساحت خانه‌هاي سازماني 16 واحد                3275    متر مربع
9- مساحت ساختمان برق اضطراري                    297    متر مربع
10- ساختمان NDB (مكان مناسب نبوده و نياز به جابه‌جايي و در صورت VOR مي‌تواند حذف گردد.)                            12    متر مربع
11- مساحت پاركينگ ماشين‌آلات                    205    متر مربع
12- ساختمان هواشناسي                        150    متر مربع
13- ساختمان انبار تداركات                        216    متر مربع
14- ساختمان نقليه اداره فني                         90    متر مربع
15- پلاژ (براي استفاده پرسنل) 6 دستگاه                 360    متر مربع
16- محوطه پاركينگ خودروئي                     3875    متر مربع
17- مساحت كل اراضي فرودگاه حدود                 75    هكتار
1-2-2- سطوح عوامل پرواز (باند تاكسي وي و توقفگاه هوايي)
محوطه پروازي  فرودگاه رامسر در حالت فعلي شامل يك باند و يك اپرون و يك تاكسي وي به شرح زير مي‌باشد.
باند اصلي به طول 1500 متر و به عرض 45 متر و مساحت اپرون 6500 مترمربع و تاكسيوي داراي مساحت 2484 متر مربع مي‌باشد در سمت 13 باند در THR چراغ نبر با WBAR پيش‌بيني شده است همچنين در طول 1500 متر باند در هر 60 متر چراغ سفيد نوع LIH پيش‌بيني شده و انتهاي باند نيز با چراغ قرمز مشخص شده است برق اضطراري براي تمام چراغهاي AD با فاصله زماني 15-10 ثانيه تأخير امكان پذير است در بالاي برج كنترل چراغ چشمك زن پيش‌بيني شده است.


1-3- جمع‌آوري آمار تعداد پرواز و نوع و ظرفيت هواپيما، تعداد مسافر و بار در سالهاي گذشته


1-3-1- روند ترافيك مسافرين هوايي فرودگاه
بر اساس امار متخذه از دو مرجع سازمان هواپيمائي كشوري (مركز آمار و اطلاعات) و مسئولين فرودگاه تعداد مسافرين و تعداد پروازها در سالهاي 1374 تا پايان سال 1380 بشرح جدول پيوست مي‌باشد.
عملكرد مسافر- بار – پست – تعداد پرواز فرودگاه رامسر
سال    مسافر    درصد رشد %    تعداد پرواز    بار كيلوگرم    پست كيلوگرم
    بين‌المللي    داخلي    بين‌المللي    داخلي    بين‌المللي    داخلي    بين‌المللي    داخلي    بين‌المللي    داخلي
1374    -    10001    -    -    -    209    -        -    -
1375    -    9971    -    3/0-    -    99    -    1        2
1376    -    10535    -    7/5    -    101    -            
1377    10    8903    -    5/15-    -    84    -    -        
1378    -    9858    -    7/10    -    102    -            
1379    -    8062    -    2/18-    -    81    -            
1380    -    10610    -    6/31    -    196    -            
جمع كل        67940    -    -    -    872    -    1    -    2
 رشد ميانگين                         14


1-3-2- نوع و ظرفيت هواپيماها
فرودگاه رامسر در دوران قبل از انقلاب اسلامي روزانه حدود 4 پرواز را پذيرا بوده است و در حال حاضر نيز هفته‌اي 4 پرواز در روزهاي دوشنبه،‌ چهارشنبه،‌ پنج‌شنبه و جمعه به مقصد تهران را پردازش مي نمايد و با توجه به طول باند هواپيماهاي مورد استفاده فوكر 28 با ظرفيت 80 نفر مسافر را دارا مي‌باشد و در ماههاي مختلف از سال تعداد و ظرفيت مسافرين متفاوت بوده و معمولاً هواپيما با ظرفيت كامل 100% و يا 80% اقدام به پرواز مي‌‌نمايد.
بزرگترين هواپيمايي كه در اين فرودگاه عمليات پرواز را انجام داده است شامل هواپيماي C130 ، B737 مسافري ايران اير در دوران قبل از انقلاب مي‌باشد.


1-4- بررسي وضعيت اراضي حوزه داخلي فرودگاه و مساحت آن و راههاي دسترسي به فرودگاه


1-4-1- بررسي محدوديتها و امكانات توسعه آتي اراضي داخل و خارج فرودگاه
يكي از سئوالاتي كه هر طرح جامعي پاسخگوي آن است،‌ چگونگي و امكان گسترش و توسعه احتمالي در افقهاي زماني متفاوت مي‌‌باشد كه البته در حين انجام اين كار بايد محدوديتها بررسي گردند و براي پاسخگويي به احتمال تقاضاي گسترش، عوامل زير را بايد مورد نظر قرار داد كه عبارتند از :
1- شرايط زيست محيطي
2- عوامل طبيعي و توپوگرافي منطقه
3- روند توسعه شهري
4- عملكرد در نظر گرفته شده براي فرودگاه
5- امكانات اقتصادي و مالي
6- وضعيت سياسي و اجتماعي منطقه فرودگاه
اراضي داخلي فرودگاه رامسر متعلق به سازمان هواپيمائي كشوري بوده و اطراف آن را باغ مركبات و در بخشي درياي خزر و در قسمتي ديگر جاده و بلوار مركز تفريحي فدك و منازل مسكوني شخصي احاطه نموده است.


در داخل فنس فرودگاه چندين دستگاه پلاژ و ساختمانهاي متروكه ديده مي‌‌شود لازم به ذكر است كه اخيراً چند باب باغ مركبات خريداري و به امكانات فرودگاه افزوده شده است و در صورت توسعه و تطويل باند بايستي اراضي دو قسمت باند و در راستاي آن را خريداري و با انحراف محور جاده تنكابن و يا با استفاده از تقاطع غير هم سطح بتوان طرح تطويل باند را اجرا نمود.


اراضي داخلي عموماً پوشيده از پوشش گياهي بوده و حتي تعداد زيادي درخت ميوه نيز در محوطه و اطراف باند ديده مي‌ شود. رودخانه نسبتاً عريضي در آستانه باند 31 قرار داشته كه از قسمت جنوبي به محوطه فرودگاه وارد گرديده و با فاصله بسيار اندكي از آستانه باند 31 عبور نموده و به داخل درياي خزر مي‌‌ريزد.
منازل مسكوني ضلع جنوب غربي فرودگاه نيز بسيار نزديك به فنس فرودگاه بدون توجه به حريم فرودگاه ساخته شده و اين ساخت و ساز نيز متعلق به چند سال گذشته بوده و خيلي قديمي نمي‌ باشد در سمت شمال نيز مركز تفريحي فدك متعلق به سپاه پاسداران كاملاً چسبيده به فنس فرودگاه مي‌‌باشد و اين همجواري خطرات زيادي را بدنبال خواهد داشت كه ناديده گرفته شده و توسعه فرودگاه را با مشكل زيادي مواجه نموده است.
اراضي متعلق به فرودگاه حدود 75 هكتار را شامل مي‌شود و فرودگاه در دل و حاشيه شمالي شهر بنا گرديده و راه دسترسي آن از طريق بلوار منتهي به فرودگاه و جاده تنكابن – رامسر انجام مي‌پذيرد.


1-4-2- راههاي دسترسي عمومي تسهيلات فرودگاه
اين راهها عمدتاً دسترسي به پايانه و مسير ورودي ساختمان هواشناسي و بخش‌هاي مختلف فرودگاه و خانه هاي سازماني را ميسر مي سازند مسير ورودي از طريق بلور منتهي به ميدان شهيد خلعتبري انجام گرديده و در ضلع شمال غربي ميدان اراضي فرودگاه واقع گرديده است.
در داخل فرودگاه توسط خيابان كوتاهي به محوطه ميدان اصلي مقابل پايانه مسافري و ساختمان هواشناسي مي‌رسيم در سمت چپ خيابان ورودي دسترسيهاي داخلي عموماً آسفالت بوده و از كيفيت نسبتاً خوبي برخوردار است.


1-4-3- راههاي دسترسي اختصاصي داخل محوطه فرودگاه
اين راهها براي دسترسي ساختمانهاي جنبي پايانه به محوطه باند و همچنين رساندن خدمات به محوطه باند پرواز و بعلاوه دسترسي به ساختمانها و تاسيسات جنبي فرودگاه كه در محوطه پرواز قرار دارند مورد استفاده قرار مي‌گيرند اين فرودگاه داراي جاده آسفالتي گشت زني دور فرودگاه نبوده و بدليل رويش گياهان بسيار در اطراف در جاهايي اصلاً نمي‌‌توان فنس را مشاهده نمود.
ساختمان ايمني زميني و پلاژها در سمت شمالي باند قرار داشته و از طريق باند دسترسي انجام مي‌پذيرد. در سمت آستانه باند 13 و بلوار فدك يك باب درب اضطراري براي ورودي و خروج به فرودگاه موجود مي‌باشد كه مستقيماً به باند منتهي گشته و ارتباط از طريق باند انجام مي‌پذيرد.


1-5- بررسي تسهيلات فرودگاهي به لحاظ آب و برق و تلفن،‌ ارتباطات، گاز و فاضلاب
1-5-1- بررسي تأسيسات الكتريكي وضع موجود فرودگاه رامسر
متأسفانه به علت عدم وجود نقشه‌هاي تأسيساتي و عدم پاسخگوئي جامع از طرف مسئولين اطلاعات جمع‌آوري شده با وجود همكاري فوق‌العاده مديريت محترم فرودگاه، كامل و جامع نمي‌باشد كه با مراجعه و بررسي و بازديد از محل و تجهيزات گزارش مربوط به بررسي‌ها تأسيسات برق و مكانيك كامل خواهد شد به طور كلي مشخصات سيستم هاي مختلف برقي به شرح زير مي‌باشد.
- شبكه برق فشار متوسط 20 كيلو ولت
الف- چگونگي تأمين و تحويل برق فشار متوسط از طرف برق منطقه‌اي
ب- سيستم توزيع شبكه 20 كيلو ولت داخلي
ج- ترانسفورماتور قدرت 20 كيلو ولتي
د- كابلهاي 20 كيلو ولت
- سيستم توزيع فشار ضعيف
الف- تابلوها
ب- كابلها
- شبكه برق 3300 ولت داخلي
الف- سيستم توزيع شبكه 3300 ولت
- سيستم روشنائي باند
الف- نوع چراغهاي نصب شده
ب- ترانس چراغهاي باند
ج- كابلهاي باند
د- روشنائي اپرون
- سيستم برق اضطراري
الف- ظرفيت ديزل ژنراتور
ب- چگونگي تأمين برق اضطراري


1-5-2- شبكه برق فشار متوسط 20 كيلوولت
الف- چگونگي تأمين و تحويل برق فشار متوسط
شبكه تأمين برق فشار متوسط فرودگاه رامسر در حال حاضر از طريق يك خط هوائي 20  كيلوولت رامسر- چابكسر تأمين مي‌گردد به اين صورت كه از كنار جاده يك خط اختصاصي منشعب و به صورت يك شبكه هوائي به فرودگاه انتقال داده شده است.
ب- سيستم توزيع شبكه 20 كيلو ولت
پس از منشعب شدن خط 20 كيلو ولت از خط عبوري رامسر- چابكسر اين انشعاب بوسيله يك شبكه هوائي وارد فرودگاه گرديده و توسط يك ترانسفورماتور 500 كيلو وات فشار متوسط روغني 231/400/20000 ولت 50 هرتز وارد ساختمان برق اضطراري و سپس توزيع مي‌گردد در ساختمان نيروگاه اضطراري يك انشعاب جهت ساختمان ايمني زميني توسط يك ترانس افزاينده بوسيله كابل 20 كيلوولت فشار قوي روغني به مقطع 25*3 ميليمتر مربع انتقال داده شده و پس از طي فاصله‌اي حدود 1700 متر توسط يك ترانسفورماتور كاهنده برق مورد نياز ساختمان ايمني زميني تأمين مي گردد.
به طور كلي پس از تابلوي تحويلي برق منطقه‌ اي تابلوي توزيع اصلي جهت ساختمانهاي مختلف در ساختمان برق اضطراري قرار گرفته و از اين محل انشعاباتي به ساختمانهاي موتور خانه- ترمينان و بر مراقبت- خانه هاي سازماني – هواشناسي – سپاه- نيروهاي انتظامي و پمپ بنزين توزيع گرديده است.


1-5-3- شبكه برق 3300 ولت
الف- سيستم توزيع شبكه 3300 ولت
شبكه 3300 ولت بصورت يك رينگ كامل اجرا گرديده و برق رساني به سيستم‌هاي ناوبري و روشنائي باند را شامل مي‌‌شود محل استقرار ترانسفورماتورها در ساختمان برق اضطراري مي‌‌باشد كه در محل هر مصرف كننده با ترانسفورماتورهاي كاهنده نسبت به تأمين برق آن قسمت اقدام شده است.


1-5-4- سيستم روشنائي باند
الف- نوع چراغهاي نصب شده
چراغهاي روشنائي لبه باند از نوع روكار پايه بلند انگليسي با شدت نور زياد 200 وات و به صورت دو مداره اجرا گرديده است تاكسيوي از چراغهاي ايستاده 45 وات اپروچ پايه‌‌دار 200 وات استفاده شده است.
ب- ترانس چراغهاي باند
ترانس چراغهاي باند از نوع چدني 6/6/6/6 آمپر مي‌باشد كه در منهول‌هاي بتني كه براي هر يك از چراغها ساخته شده است قرار دارد.
ج- كابلها
كابل رينگ 3300 ولت از نوع زره‌‌دار و به مقطع 25*3 ميليمتر مربع در تمام طول مسير رينگ مي‌باشد.
د- روشنائي اپرون
روشنائي اپرون توسط 8 عدد نورافكن 1000 وات تنگستن- هالوژن مي‌‌باشد اين چراغها از برج مراقبت قابل كنترل مي‌باشد.


1-5-5- سيستم توزيع برق فشار ضعيف
الف- تابلوها
تابلوي اصلي توزيع برق فشار ضعيف در ساختمان نيروگاه مركزي قرار داد كه از اين تابلو به دو دستگاه ترانسفورماتور شبكه 3300 ولت و انشعابات ديگري به كليه ساختمانهاي جنبي فرودگاه انتقال داده شده است تابلوي اصلي داراي بانك خازني دو پله 25*2  و 50*3 كيلو وار مي‌‌باشد كه بر اساس قدرت مورد مصرف زير بار مي‌‌رود.
ب- كابلها
كابلهاي فشار ضعيف كه از بعد از تابلوها به اماكن مختلف فرودگاه كشيده شده است از نوع پروتودور زميني مي‌‌باشد و طبق اظهارات مسئولين كابلها به علت عمر كاركرد بالا از كيفيت مطلوبي برخوردار نمي‌باشند. به طوري كه بعضي از كابلهاي انشعابي از تابلوي اصلي داراي مفصل مي‌باشند.


1-5-6- سيستم برق اضطراري
الف- ظرفيت ديزل ژنراتور
نيروي برق اضطراري فرودگاه رامسر از طريق دو دستگاه ديزل ژنراتور ساخت شركت زيمنس به ظرفيت هر دستگاه 120 كيلو وات تأمين مي‌گردد كه در زمان قطع برق مصرف كل فرودگاه غير از چيلرها از اين طريق تأمين مي‌گردد.
ب- چگونگي تأمين برق اضطراري
همانطوري كه قبلاً اشاره گرديد در فرودگاه رامسر در مواقع قطع برق غير از موتورخانه مركزي جميع ساختمانهاي فرودگاه از برق اضطراري بهره‌‌‌مند مي‌گردند.
لازم به ذكر است كه در زمان قطع برق همان تابلوهاي نرمال مورد استفاده قرار مي‌گيرد و شبكه جداگانه‌‌اي جهت برق اضطراري وجود ندارد زيرا در اطاق برق اضطراري تابلوي اتوماتيك فرمان وجود دارد كه با قطع و وصل شدن آن ژنراتور در كمترين زمان وارد مدار و يا خارج مي‌گردد.


1-5-7- سيستم  تلفن
خط تلفن شهري فرودگاه رامسر توسط يك كابل 50 زوج به صورت هوائي و زيرزميني با 15 خط شهري تأمين مي‌گردد فرودگاه رامسر داراي يك دستگاه مركز تلفن 500 شماره كارين مي‌‌باشد كه در حال حاضر با چهار خط ورودي و 80 كانال خروجي در سيستم مكالمات قرار دارد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید