بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فصل ششم: سرويس دهنده‌هاي نام حوزه DNS و اصول مديريت شبکه SNMP

  اصول سرويس دهنده‌هاي نام

  مفهوم نام حوزه و سلسله مراتب نام

  روشهاي جستجو در سرويس دهنده‌هاي نام

 پرس‌و‌جوي تکراري

 پرس‌و‌جوي بازگشتي

  پرس‌و‌جوي معکوس

 ساختار بانک اطلاعاتي در سرويس دهنده‌هاي نام

  قالب پيام در سرويس‌دهنده‌هاي نام حوزه

اسلاید 2 :

آدرسها در دنياي واقعي = آدرسهاي اينترنت = آدرسهاي نمادين = نام حوزه مانند: 

www.ibm.com        

www.um.ac.ir         

اسلاید 3 :

 • تشکيل نام حوزه از بخشهايي به نام سطح
 • تفکيک سطحها در نام حوزه با علامت .
 • اشاره هر سطح از نام حوزه به يک قسمت از بانک اطلاعاتي توزيع شده
 • تحليل يک نام حوزه از سطوح سمت راست به چپ جهت پيدا نمودن سرويس‌دهنده متناظر

اسلاید 4 :

سرويس دهنده نامهاي حوزه (Domain Name System)

1) روش متمرکز: - تعريف تمام نامها و آدرسهاي IP معادل در يک فايل به نام  hosts.txt

     - استفاده از فايل  hosts.txt جهت ترجمه يک نام نمادين به آدرس IP معادل آن توسط تابع مترجم نام موجود در هر ماشين ميزبان

اسلاید 5 :

2) DNS يا سيستم نامگذاري حوزه:

 • روشي سلسله مراتبي
 • توزيع بانک اطلاعاتي مربوط به نامهاي نمادين و معادل IP آنها در کل شبکه اينترنت
 • معرفي اين سيستم در سال 1984
 • کاربرد در شبکه‌هاي بزرگ مانند اينترنت

اسلاید 6 :

روش ترجمه نام در DNS

 • فراخواني تابع تحليلگر نام Name Resolver توسط برنامه کاربردي
 • پارامتر ورودي تابع تحليلگر نام آدرس نمادين
 • ارسال بسته UDP (بسته درخواست) به آدرس يک سرويس‌دهنده DNS (به صورت پيش فرض مشخص مي باشد) توسط تابع
 • تحويل آدرس IP معادل با آدرس نمادين از طرف سرويس‌دهنده به تابع تحليلگر
 • تحويل آدرس IP به برنامه کاربردي درخواست‌کننده

اسلاید 7 :

 • پرس‌و‌جوي تکراري Iterative Query
 • پرس‌و‌جوي بازگشتي Recursive Query
 • پرس‌و‌جوي معکوس Reverse Query              

اسلاید 8 :

پرس و جوي تکراري

 • حجم عمده عمليات بر عهده سرويس‌دهنده محلي
 • داشتن آدرس ماشين Root به عنوان نقطه شروع توسط سرويس‌دهنده محلي
 • ترجمه نام به آدرس IP بعد از دريافت تقاضاي تبديل نام توسط سرويس دهنده محلي و ارسال آن به تقاضا کننده در صورت امکان
 • در غير اين صورت ارسال يک تقاضا براي DNS سطح بالا جهت ترجمه نام
 • معرفي آدرس ماشين ديگر به سرويس دهنده محلي جهت ترجمه نام مورد نظر توسط سرويس‌دهنده سطح بالا
 • ارسال تقاضا از طرف سرويس‌دهنده محلي به سرويس‌دهنده معرفي شده در مرحله قبل
 • ترجمه نام حوزه توسط سرويس‌دهنده نام در غير اين صورت برگرداندن آدرس سرويس دهنده سطح پايين تر به سرويس‌دهنده محلي
 • ادامه اين روند تا ترجمه نام حوزه به آدرس IP توسط DNS نهايي

اسلاید 9 :

پرس و جوي بازگشتي

 • ارسال تقاضاي تبديل نام به روش UDP به سرويس‌دهنده محلي از طرف تابع سيستمي تحليل نام
 • برگرداندن مقدار معادل IP در صورت موجود‌بودن در بانك اطلاعاتي مربوط به سرويس‌دهنده محلي
 • در صورت نبود معادل IP نام حوزه در بانك اطلاعاتي سرويس‌دهنده محلي، ارسال تقاضاي ترجمه آدرس توسط خود سرويس‌دهنده به سرويس دهنده سطح بالاتر
 • پيگيري ترجمه آدرس به همين ترتيب توسط سرويس‌دهنده‌هاي سطوح مختلف و به دست آوردن آدرس IP معادل

  در روش پرس‌وجوي بازگشتي ماشين سرويس‌دهندة محلي اين مراحل متوالي را نمي‌بيند و هيچ كاري جز ارسال تقاضاي ترجمة يك آدرس برعهده ندارد و پس از ارسال تقاضا براي سرويس‌دهندة سطح بالا منتظر خواهد ماند.

اسلاید 10 :

 • داشتن آدرس IP يك ماشين و نياز به پيدا كردن نام نمادين معادل با آن توسط سرويس‌دهنده DNS
 • انجام يك جستجوي وقت‌گير و كامل جهت پيدا نمودن نام نمادين

  روش كار:

  • ارسال يك تقاضا توسط سرويس‌دهنده محلي براي DNS متناظر با شبكه‌اي كه مشخصه آن در آدرس IP موجود است .
  • ارسال تقاضاي مربوطه توسط DNS مربوط به شبكه به سرويس‌دهنده‌هاي متناظر با هر زير شبكه
  • برگرداندن نام نمادين حوزه معادل با آدرس IP
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید