بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • هوش در همه رفتارهای روزمره ما نمود پیدا می‌کند و از سلسله مراتبی برخوردار است. میزان هوش در افراد مختلف دارای نوساناتی است که وابسته به تفاوت های فردی است.

اسلاید 2 :

 • دیوید وكسلر:هوش عبارت است از توانایی كلی و جامع در فرد كه باعث تفكر منطقی، فعالیت هدفمند و سازگاری با محیط می‌شود.
 • ریموند كتل: مجموعه استعدادهایی كه با آن‌ها به شناخت می‎رسیم، شناخت‌ها را به یاد می‌سپاریم وعناصر تشكیل‌دهنده فرهنگ را به‌كار می‌بریم تا مسائل روزانه را حل كنیم و با محیط سازگار شویم.

اسلاید 3 :

تعریف متخصصان از هوش:

 • آلفرد بینه: هوش آن چیزی است كه آزمون‌های هوش آن را می‌سنجد و باعث می‌شود افراد عقب‌مانده ذهنی از افراد طبیعی و باهوش متمایز شوند.
 • ترستون: هوش از هفت استعداد ذهنی بنیادی و مستقل از یكدیگر تشكیل می‌شود که عبارتند از: كلامی، سیالی كلامی، استعداد عددی، استعداد تجسم فضایی، حافظه تداعی، سرعت ادراك و استدلال.

  

 • گیلفورد این تعداد را افزایش داده و اظهار داشت: هوش، دست‌كم از 120 عامل تشكیل می‌شود.

اسلاید 4 :

 • هوش و رشد
 • هوش واستعداد
 • هوش در مفهوم عاملی

اسلاید 5 :

 • هوش و رشد

بالا رفتن سن کودک                    افزایش هوش                  

بینه معتقد بود:

                         در کودک عادی          دارای رشد

هوش

                        در کودک عقب مانده          فاقد رشد

    امروزه اعتقاد بر این است که هوش درهردو کودک عادی و عقب مانده رشد میکند با این تفاوت که در کودک عقب مانده رشد هوشی کندتراست و زودتر متوقف میشود.

اسلاید 6 :

 • هوش و استعداد

 بر اساس تعریفی، هوش را استعداد سازگاری با موقعیت‌های جدید در نظر میگیرند.

هوش را استعداد  حل مسایل (ذهنی و عینی) تعریف میکنند:

هوش عینی: توانایی درک اشیاء

هوش ذهنی: مختص انسان است و توانایی درک علایم کلامی و ریاضی و کار کردن با آن هاست.

موفقیت در مسایل گوناگون به توانایی های شخصی بستگی دارد که در این صورت از انواع گوناگون هوش سخن به میان می‎آید.

اسلاید 7 :

                 هوش یعنی استعداد تشکیل مفاهیم

استعداد تشکیل مفاهیم                اساس سازگاری انسان

                             عنصر مشترک در حل همه مسایل

با بالا رفتن سن کودک تعداد مفاهیم نیز افزایش می یابد هرچند مفاهیم

ذهنی دیر تر از مفاهیم انتزاعی بروز میکنند

اسلاید 8 :

 • هوش در مفهوم عاملی

    در مفهوم عاملی هوش یک استعداد کلی است.    

     با بالارفتن سن کودک، توانایی حل مسآله هم بهبود می‎یابد.

 

    عامل کلی: اسپیرمن نتایج آزمون های یک گروه آزمودنی را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت، در همه فعالیت‌های انسان یک عامل وجود دارد که آن را هوش کلی یا عاملی کلی نام نهاد.

    عامل اختصاصی: از آن جا که بین نتایج آزمون ها همواره تشابه کامل    نیست، می توان به عامل اختصاصی هم پی برد.

     این دو عامل مکمل هم هستند و موفقیت فرد را رقم میزنند

     سهم عامل کلی و اختصاصی در افراد مختلف و فعالیت های گوناگون،   تغییر میکند

اسلاید 9 :

 • عامل کلی: در همه فعالیت ها وجود دارد.
 • عامل گروهی: در تعداد معینی از فعالیت ها وجود دارد.
 • عامل اختصاصی: در یک فعالیت محدود و خاص حضور دارد.

 

    این عوامل در افراد مختلف، متفاوت است. ترکیب این عوامل هم فعالیت ها و تفاوت های فردی را موجب میشوند.

اسلاید 10 :

به نظر ترستون هفت عامل اولیه اساس هوش را تشکیل می‌دهند:

 • کلامی
 • عددی
 • تجسم فضایی
 • حافظه
 • استدلال
 • سیالی کلامی
 • سرعت ادراک

   عملکرد هریک از این ها در افراد مختلف، فرق میکند که تفاوت های فردی را به دنبال دارد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید