بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

متناسب با سن دانش آموز و محل و موقعیت فرهنگی اجتماعی وی بوده و بتواند نیازهای زندگی سالم او و خانواده اش را مطرح کرده و راهنماییش کند.

همچنین با توجه به بسط وگسترش آموزش بهداشت برای دانش آموزان می توان با ذکر مسایل مختلف زندگی، بخصوص در روستاها در عادات و رفتار خانواده نیز اثر گذاشت و دانش آموز را به عنوان پیام رسان مسایل بهداشتی برای دیگر افراد خانواده برگزید.

نکته ی قابل به ذکر اینکه در زمینه آموزش بهداشت ودر ارتباط با تحقق شعار «بهداشت برای همه و همه برای بهداشت» بسط و گسترش آموزش بهداشت را نباید فقط به یک دسته و مثلا مراقبین بهداشت مدارس  محدود کرد. بلکه گروههای دیگری که نفوذ کلامشان در بین طبقات مختلف مردم زیاد است باید در این راستا قرار گرفته ومردم را نسبت به مسایل مختلف بهداشتی وراههای تأمین وارتقای سلامت خودآگاه کنند.از جمله ی این گروهها معلمین مدارس خواهند بود که خود به عنوان رابطین بهداشتی، به قول فدریکو مایر،دبیر کل یونسکو می توانند حقایق زندگی ودانستنی های حیاتی بهداشتی را به  دانش آموزان یاد داده واز طریق آنها به همه جا نشر دهند واین کاری است که اکنون در نقاط مختلف جهان از آن بهره برداری می کند.

اسلاید 2 :

در اوگاندا دانش آموزان مدارس ابتدایی اطلاعات اولیه بهداشتی رابه عنوان قسمتی از درس علوم یادگرفته و به عنوان مروج بهداشت، افراد خانواده وآشنایان را از نحوه ی به کارگیری این خدمات آشنا می سازند.

در چین کودکان با استفاده از امکانات مختلف آموزشی اطلاعات اولیه بهداشتی رادر مدارس به وسیله ی آموزگاران خود فرا می گیرند.

در بولیوی مراقبتهای بهداشتی کودکان را در برنامه های درسی مدارس منظور کرده وبه صورت کتابهای قصه منتشر نموده اند. همچنین هزاران معلم در زمینه ی مایع درمانی خوراکی برای والیدن همکاری می کنند در سنگال وسوریه هزاران دانش آموز ضمن بازدید از خانه های منطقه ی مسکونی خود والدین را از تاریخ وموقع واکسیناسیون کودکانشان آگاه کرده وصورت اسامی بچه هایی راکه به واکسیناسیون نیاز دارند تهیه ودر جهت انجام آن پیگیری می کنند.

اسلاید 3 :

هدف بهداشت مدارس

تأمين ، حفظ، ارتقاء سطح سلامت جسماني و رواني دانش آموزان و در نهايت جامعه

 اهميت بهداشت مدارس

-         بخش عظيمي از جمعيت كشور را تشكيل ميدهند (بيش از 25%)

-         به دليل كامل نشدن مهارتها و شرايط سني بعد از گروه مادر و كودك آسيب پذيرترين قشر جامعه مي باشند

-         پايه گذاري رفتارهاي بهداشتي و شيوه زندگي در اين سنين صورت مي گيرد

-         از مهمترين گروههاي در معرض خطر حوادث و سوانح هستند

-         با توجه من اينكه در سن آموزشي پذيري هستند من آساني مطالب بهداشتي را فرا گرفته و من خانواده و جامعه انتقال ميدهند

-         در دسترس و من آساني مي توان مطالب آموزشي من آنها انتقال داده شود.

اسلاید 4 :

فعاليتها

برنامه هاي بهداشت مدارس

1-    آموزش بهداشت

2-    معاينات دانش آموزان و تكميل شناسنامه سلامت

3-    بهبود وضعيت بهداشت محيط مدارس

4-    بهبود وضعيت تغذيه دانش آموزان

5-    پيشگيري از بيماريهاي شايع در سنين مدرسه

6-    پيشگيري از سوانح و حوادث در سنين مدرسه

7-    واكسيناسيون توام دانش آموزان اول متوسطه

8-    تشكيل پرونده بهداشتي جهت مدارس

9-    نظارت

اسلاید 5 :

آموزش بهداشت

- هدف آن بالا بردن سطح دانش بهداشتي و در نهايت تغيير مطلوب در رفتار دانش آموزان و انتقال آن به  خانواده ها

-گروههاي هدف در آموزش بهداشت دانش آموزان ، والدين، معلمين و ساير كاركنان

موضوعات آموزشي

دوره ابتدائي : بهداشت فردي – دهان ودندان- تغذيه و بهداشت مواد غذايي – بيماريهاي شايع – بهداشت روان- بهداشت محيط – سوانح و حوادث

دوره راهنمايي و متوسطه: بهداشت فردي – دهان ودندان – بهداشت دوران بلوغ- تغذيه در سنين بلوغ- واكسيناسيون – بهداشت محيط – مسائل جمعيتي – نظام ارائه خدمات بهداشتي و درماني – بيماريهاي واگيردار و غيرواگيردار (انگلهاي روده اي – بيماريهاي آميزشي – تالاسمي – قلبي- ايدز- انفلوآنزا) بهداشت روان – سوانح و حوادث

والدين:  -         آشنايي با نيازها ، مشكلات بهداشتي فرزندان در سنين مدرسه

       -         نقش والدين در رشد و تكامل فرزندان

       -         اهميت معاينات سالانه دانش آموزان

        -         بهداشت فردي – خانواده – محيط – روان – دوران بلوغ      

اسلاید 6 :

-   تغذيه و بهداشت مواد غذايي

-   بيماريهاي شايع در سنين مدرسه

-   واكسيناسيون

-    سوانح و حوادث

- معاينات دانش آموزان و شناسنامه سلامت

معاينات پزشكي:

دانش آموزان اول دبستان= صدرصد جمعیت هدف ازاول تیرماه هرسال لغایت اول مهرماه هرسال

دانش آموزان اول راهنمایی= صدرصد جمعیت هدف ازاول مهرماه هرسال لغایت اول دی ماه هرسال

دانش آموزان اول دبیرستان= صدرصد جمعیت هدف ازاول دی ماه هرسال لغایت پانزدهم اردیبهشت  ماه

معاینات بالینی توسط پزشک عبارتند از:

آنمی-پوست ومو(گال-کچلی سر)-بزرگی تیروئید-گوش وحلق وبینی –چشم-ستون فقرات-اندام-شکم(بزرگی طحال-بزرگی طحال)-قلب وعروق-قفسه سینه-ریه-ادراری تناسلی(ابهام تناسلی-عدم نزول بیضه-کلیوی) –روان –اعصاب-پرفشاری خون-بیماریها .

اسلاید 7 :

معاينات بهداشتي (غربالگري ) :

دانش آموزان اول دبستان= صدرصد جمعیت هدف ازاول تیرماه هرسال لغایت اول مهرماه هرسال

دانش آموزان اول راهنمایی= صدرصد جمعیت هدف ازاول مهرماه هرسال لغایت اول دی ماه هرسال

دانش آموزان اول دبیرستان= صدرصد جمعیت هدف ازاول دی ماه هرسال لغایت پانزدهم اردیبهشت  ماه

معاینات غربالگری توسط پرسنل بهداشتی (بهورز-کاردان ....)عبارتند از:

ارزیابی رشد (قدووزن –نمایه توده بدنی )-سنجش بینایی-سنجش شنوایی-دهان ودندان –بیماریهای نیازمند مراقبت ویژه (دیابت-قلبی وعروقی- صرع -  آسم –هموفیلی – تالاسمی)-اختلالات رفتاری -

جلدي(رشک وشپش سر – کچلی سر)= كليه دانش آموزان همزمان با غربالگري پديكلوز با اولويت مدارس ابتدايي – خوابگاهها قبل از شروع سال تحصيلي و حداكثر در دو هقته اول سال تحصيلي از نظر جلدی معاینه می شوند.

بهبود وضعيت بهداشت محيط مدارس

 محل احداث مدرسه : دور از سر و صدا و عبور و مرور وسايل نقليه

دوري از محل انباشتن زباله – راه آهن – و كارخانه

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید