دانلود فایل پاورپوینت پژوهش در مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
60 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت پژوهش در مدیریت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت پژوهش در مدیریت قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فصل ۱: تبیین تحقیق و دلایل انجام آن

فصل۲:عناصر تحقیق

فصل۳:فرایند و مراحل مختلف تحقیق

فصل۴:انتخاب موضوع، تعریف مسئله و …

فصل ۵: روشهای تحقیق علمی

فصل۶: پیشینه موضوع تحقیق

فصل۷:تحقیقات کیفی و روشهای گردآوری

فصل۸: تحقیقات تجربی (آزمایشی)

فصل۹: تحقیق پیمایشی

فصل۱۰: مفاهیم جامعه، نمونه و انواع نمونه

فصل۱۱: تحلیل آماری پژوهش

فصل۱۲: تنظیم گزارش تحقیق

اسلاید ۲ :

مقدمه:

علت انجام تحقیق؟

متغیر مستقل؟ متغیر وابسته؟

زبان و رویکرد علمی و پژوهش

اسلاید ۳ :

انسان با درک چرایی رخداد و ارتباط بین پدیده ها توانست به پیش بینی دقیق بپردازد.

هدف از کاوش: پاسخ به سوالهای چه و چرا

اسلاید ۴ :

شناخت: آشنایی، دریافت، ادراک، فهم و معرفت

ارتباط انسان با محیط: حواس ۵ گانه؟

کمک حواس به یکدیگر

شناخت دریافتی است که حواس و ذهن و عقل مشترکاً در آن دخالت دارند

اسلاید ۵ :

استناد به مقام صلاحیت دار (کتابهای مرجع)

شیوه های شهودی:استناد به استدلال

شیوه تفکر منطقی:قوانین منطقی و استدلال(قیاسی، استقرایی و تمثیل)

روش علمی:فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن موقعیتی نامعین

اسلاید ۶ :

شناخت و منابع گوناگون ایجاد آن

استناد به مقام صلاحیت دار (کتابهای مرجع)

روش باور

اسلاید ۷ :

شیوه های شهودی:استناد به استدلال

تثبیت باور- روش پیشینی مقدم بر تجربه

کوهن و نگل: روش شهودی

حکم های پذیرفته شده ((پیش گرای)) بدیهی اند

استدلال را بپذیر نه لزوماً تجربه را

تمایل طبیعی بشر به سوی حقیقت

اسلاید ۸ :

شیوه تفکر منطقی:قوانین منطقی و استدلال(قیاسی، استقرایی و تمثیل)

تفکر: رفتار درونی که با نشنه هایی که ظاهر می کند میتوان آن را شناخت

فکر کردن حرکتی است مستقیم از سوی مجهول به طرف معلوم

نتیجه فکر کردن

علم منطق: درست فکر کردن و نتیجه گیری از اندیشه صحیح

استدلال:فنونی که در منطق برای اثبات نظریات یا پیشگیری از خطاهای فکر به کار می رود- طلب دلیل کردن

اسلاید ۹ :

قیاس: از کل به جز رسیدن- عقل انسان به کمک تجربه قیاس میکند

شرط صحت قیاس درس بودن مقدمات

استقرا: از جز به کل رسیدن

قوانین کشف شده علوم طبیعی و فیزیک و …

قوانین حاکم بر طبیعت

اسلاید ۱۰ :

تمثیل:

مثال آوردن به منظور اثبات نظریات از استدلالهای مهم عامیانه

تمثیل بیشتر استدلال ضعیف و فاقد ارزش تحقیقی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 60 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد