بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه 
علی هزار و یک بهانه می آورد تا جزوه هایش را به هم کلاسیهایش قرض ندهد ، مبادا یکی از آنان نمره شبیه او کسب کند. 
پشت چهره آرام رضا دنیای اضطراب و نگرانی نهفته است ،بی خود نیست که به هنگام نوشتن دیکته دست هایش عرق می کند و کاغذ زیر دستش مرطوب می شود. 
حسن از معلم واهمه دارد و هر بار که پای تخته صدایش می کندقلبش چنان می تپد که می ترسد صدای آن همه شاگردان بشنود. 

اسلاید 2 :

پدرام هیچ کس را قبول ندارد و از همه بیشتر شاگرد جدیدی
که از یک شهرستان دور دست به تهران منتقل شده و فارسی
را با لهجه خاص حرف می زند ، احترازمی کند ، حسین
پرخاشگر و همیشه طلبکار به نظر می رسد و اگر کاری
مطابق میلش پیش نرود ، کلاس را به هم می ریزد و ...

اسلاید 3 :

اینان دانش آموزان چند کلاس معمولی در یک مدرسه راهنمائی اند
روپوش معمول پسرانه را به تن دارند ، قد ، وزن و سن آنان تفاوت
چندانی با هم ندارند و حتی در نظر اول شبیه به هم به نظر می رسند
اما هر کدام به علت دارا بودن خصوصیات شخصیتی ، خانوادگی و
فرهنگی به طور عمیقی با هم متفاوت اند و به همین جهت ، رفتار
و سبک یادگیری آنان با هم تفاوت دارد . بسیاری از کودکان در پایان
سال با تلاش خود ، کمک های معلم و نظارت خانواده کارنامه قبولی
بدست می گیرند و به خانه می برند تا نتیجه کار خود را تحویل خانواده دهند  

اسلاید 4 :

اما آنچه در این یک سال و سال های بعد کمتر تغییر می کند .
خود خواهی علی ، اضطراب رضا و کمبود اعتماد به نفس حسن ،
تکبر پدرام و پرخاشگری حسین است شاید در شاگردان کلاس ها ،
خصوصیات شخصی دیگری نیز وجود دارد که به جو اجتماعی
کلاس و امنیت فرآیند تدریس و یادگیری لطمه بزند ، اما آنچه در
مدارس و کلاس های ما کمتر به حساب می آید توجه به این
خصوصیات و تدابیر راه حل هایی برای پیش گیری و کاهش آنها است. در دو دهه اخیر ، اینگونه خصوصیات شخصیتی کودکان به علت تاثیرات ناگواری که می تواند بر دانش آموزان و در تعضیف جو

اسلاید 5 :

یاد گیری داشته باشد ، در بسیاری از کشورهی صنعتی و پیشرفته مورد شناسایی و برسی دقیق قرار گرفته و راها و روشهای متنوعی برای پیش گیری و کنترل آنها آزمایش شده است. 
«زنگ دایره» یکی از روشهای موثر در متعادل ساختن جو کلاس و ایجاد تفاهم و دوستی بین دانش آموزان است در این مقاله ، در مورد اصول ، نحوه اجراء و اثرات مختلفی که این روش می تواند بر دانش آموزان و مدرسه داشته باشد توضیحاتی ارائه می شود.

اسلاید 6 :

زنگ دایره چیست ؟ 
زنگ دایره تشابه با زنگ ورزش ، زنگ حساب و ... به فاصله زمانی بین دو زنگ تفریح اشاره دارد که طی آن از طریق شرکت دادن دانش آموزان در بازی ها و فعالیت های مختلف در کلاس ، مهارت های شخصی و بین فردی آنان تقویت می شود و روحیه همکاری و هم بستگی در گروه ایجاد می شود این زنگ از آن رو دایره نامیده می شود که دایره در مقایسه با سایر اشکال هندسی

اسلاید 7 :

مظهر برابری و هماهنگی است و لذا زنگ دایره بر این پیش فرض مبتنی است که همه افراد گروه کلاس برابر و مستحق احترام اند و می توانند با همکاری یکدیگر کار و فعالیت کنند. 
بر اساس نظریه لارنس زنگ دایره روشی دمکراتیک و سازنده برای مقابله با بسیاری مسائلی است که در مدرسه در ارتباط با شاگردان ، معلمان ف کارمندان اداری و اولیا پیش می آید

اسلاید 8 :

اهداف کلی زنگ دایره : 
برخی از اهدافی که برای زنگ دایره شمرده می شود ، به شرح زیر است
1 : کمک به ایجاد انضباط شخصی 
2 : تقویت اعتماد به نفس 
3 : مدریت مثبت تعارض 
4 : ایجاد ارتباط مثبت بین دانش آموزان 
5 : کمک به رشد مهارت های گوش دادن ، گشودگی و صداقت 
6 : احترم قائل شدن به خود و دیگران 
7 : تشویق همکاری گروهی 
8 : تشویق جرئت و جسارت در ابراز عقاید و نظریات خود 

اسلاید 9 :

چگونگی اجرای زنگ دایره : 
در مدارسی که برنامه درسی خود زمانی را به عنوان زنگ دایره در نظر می گیرند ، معلم و دانش آموزان یک یا دو بار در هفته و هر بار به مدت محدودی در کلاس به صورت دایره یا حلقه وار می نشینند ، به طوری که تماس چهره به چهره داشته باشند و بتوانند یکدیگر را به خوبی ببینند مدت زمان این جلسه متناسب با سن دانش آموزان و نیاز کلاس متفاوت است ، مثلا برای کودکان

اسلاید 10 :

خردسال آمادگی و کلاس اول و دوم دبستان  . جلسات 10 تا 15 دقیقه ای مناسب است ، در حالی که برای دانش آموزان کلاس های پنجم و راهنمایی یا دبیرستان این زمان می تواند بین 35 تا 50 دقیقه باشد. 
در این زنگ که به منظور بهبود بخشیدن به مهارت های ارتباطی است و همکاری و حل تعارضات و مسائل شخصی دانش آموزان مورد استفاده قرار می گیرد به دانش آموزان فرست داده می شود که از طریق انجام دادن فعالیت های مختلف نظریات و عقاید و احساسات خود را در محیطی سالم و تائید کننده به دور از ترس ، تهدید و قضاوت دیگران ابراز کنند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید