دانلود فایل پاورپوینت چالش های قضاوت حرفه ای در حسابرسی

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت چالش های قضاوت حرفه ای در حسابرسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت چالش های قضاوت حرفه ای در حسابرسی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

آغاز سخن

اهمیت چالش های قضاوت حرفه ای در حسابرسی

استانداردهای حسابرسی ایران بخش های20، 23 ،24، 25، 31، 40 ، 50 ، و...

استاندارد های بین المللی ، آمریکایی ، انگلیسی و ...

مجامع حرفه ای

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مثل دانشگاه کالیفرنیای جنوبی     

اسلاید 2 :

چالش های قضاوت حرفه ای در حسابرسی

تصمیم گیری در حسابرسی

توجیه تصمیم گیری در حسابرسی

 

قضاوت حرفه ای در حسابرسی

 

اظهار نظر حرفه ای

اسلاید 3 :

تصمیم گیری در حسابرسی

  تصمیم گیری یعنی انتخاب یک راه کار ازبین راه کارهای ممکن

مونیتز(1961) فرآیند تصمیم گیری :

شناسایی راه کارهای ممکن

تعیین پیامد هر راه کار

انتخاب راه کار بهینه

انجمن های حرفه ای  :

شناخت موضوع

جمع آوری اطلاعات  

اسلاید 4 :

توجیه کردن در حسابرسی :

    تلاش حسابرس برای دفاع یا ارائه شواهدی حمایت کننده از تصمیم حسابرسی .

توجیه به ستاده های مستند شده ای اشاره دارد که از فرآیند توجیه کردن به دست می آید .

اسلاید 5 :

قضاوت حرفه ای در حسابرسی :

قضاوت حرفه ای به مفهوم عام آن :

   فرآیندی است که در آن افراد در باره جنبه های مربوط به مسئله مورد تصمیم گیری فکر و اظهارنظر می کنند . 

قضاوت حرفه ای در حسابرسی به مفهوم به کارگیری دانش و تجربه مربوط در محیط قوانین موضوعه ،  استانداردهای حسابداری و حسابرسی و آئین رفتار حرفه ای است تا تصمیم های لازم برای گزینش راه کار مناسب از بین راه کارهای مختلف اتخاذ گردد .

اسلاید 6 :

اظهارنظر :

    مجموع قضاوت های حرفه ای ، تصمیم گیری ها و توجیه های حسابرس به صورت فشرده به عنوان یک نظر کارشناسی وحرفه ای .

    اظهار نظر حسابرس مشخص می کند صورتهای مالی از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب         ( منصفانه ) تهیه شده است یا خیر؟

اسلاید 7 :

فرآیند حسابرسی

اسلاید 8 :

چالش های حسابرس و ویژگی های فردی

چالش های وظیفه حرفه ای حسابرسی

چالش های تعامل حسابرس با سایر مشارکت کنندگان در اجرای وظیفه حرفه ای حسابرسی   

اسلاید 9 :

چالش های قضاوت حرفه ای در حسابرسی
 
چالش های حسابرس و ویژگی های فردی (1)

شایستگی ( صلاحیت حرفه ای ) :

دانش

تجربه

سایر ویژگی های فردی حسابرس :

مهارت

خلاقیت

اعتماد به نفس

مهارت های ارتباطی

شناخت از صنعت

تردید حرفه ای

سوگیری های قضاوتی

بی طرفی

درستکاری

اسلاید 10 :

محدویت های شناختی

پشتیبان های تصمیم گیری

و ...

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 21 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله در مورد بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی

Word قابل ویرایش
140 صفحه
34700 تومان
مقدمه:قضاوت فرایندی است که در آن افراد درباره جنبه های مربوط به مسأله مورد تصمیم گیری فکر و اظهار نظر می کنند. تصمیم گیری های اشتباه، اغلب ناشی از اشتباه در قضاوتهاست. بنابراین، برای بهبود تصمیم گیری ها باید اشتباهات در قضاوت ها شناسایی و حداقل شود ( رحیمیان ،1384 ،7 ) 1.حسابرسی فعالیتی قضاوتی است. درحقیقت پا ...

دانلود مقاله بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی

word قابل ویرایش
141 صفحه
34700 تومان
بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسیچكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: كليات تحقیق1-1 مقدمه 42-1 تاریخچه مطالعاتی 43-1 بیان مسئله 94-1 اهمیت تحقیق 135-1 اهداف تحقیق 146-1 فرضیات تحقیق 147-1 حدود مطالعاتی 148-1 اصطلاحات و واژه های کلیدی 15فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق1-2 مقدم ...

دانلود فایل پاورپوینت چالشهای حسابرسی مالیاتی

PowerPoint قابل ویرایش
32 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : اندیشه نظارت مردم بر منابع و مصارف دولت زائیده مشروطیت بود که منجر به تشکیل دیوان محاسبات و رسیدگی به حسابهای دولتی شد. از اختیارات مالی قوه مقننه نظارت بر اجرای درست بودجه بود. حق تصویب منابع و مخارج و نظارت بر بودجه دولت در سال 1807 در فرانسه در دوران حکوم ...

دانلود فایل پاورپوینت چالشهای حسابرسی مالیاتی

PowerPoint قابل ویرایش
32 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : اندیشه نظارت مردم بر منابع و مصارف دولت زائیده مشروطیت بود که منجر به تشکیل دیوان محاسبات و رسیدگی به حسابهای دولتی شد. از اختیارات مالی قوه مقننه نظارت بر اجرای درست بودجه بود. حق تصویب منابع و مخارج و نظارت بر بودجه دولت در سال 1807 در فرانسه در دوران حکوم ...

مقاله بررسی تاثیر اصول اخلاقی حسابرسی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تاثیر اصول اخلاقی حسابرسی بر قضاوت حرفه اي حسابرسان چکیده امروزه در فضاي رقابتی کسب و کار براي حرکت روبه جلو حرفه، ایجاب می نماید که تعاملات اجتماعی و رعایت اخلاق حرفه اي جهت کیفیت و بقاي حرفه بصورت چشمگیري مورد توجه قرار گیرد. حداکثر کردن سود سهامداران در کنار فعالیتهاي غیر اخلاقی و نادیده گرفتن مع ...

مقاله اخلاق حرفه ای درحسابداری وحسابرسی

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اخلاق حرفه ای درحسابداری وحسابرسی چکیده حسابداری دردنیای پیشرفته اقتصادی امروز حرفه ای است حیاتی,زیراسامانه اقتصادی جاری بدون آن نمیتواندوجودداشته باشد,برجستگی متمایزکننده حرفه حسابداری,پذیرش مسئولیت نسبت به عموم است.جامعه انتظارات فراوانی ازاهل این حرفه داردومردم بایدبه کیفیت خدمات پیچیده ارائه شده توسط حر ...

مقاله اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی؛ ضرورت یا انتخاب؟

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اخلاق حرفه اي در حسابداري و حسابرسی؛ ضرورت یا انتخاب؟ چکیده : اخلاق موضوعی است فراگیر که همه جوانب زندگی بشر را پوشش میدهد. رشد روزافزون جوامع بشري و پیچیدهتر شدن روابط و مناسبات اجتماعی، نیازهاي نوینی را میآفریند. پیدایش حرفههاي گوناگون، زاییدة تلاش در پاسخ به این نیازهاست که با گذشت زمان و تغییر شرایط ش ...

مقاله بررسی تأثیر چرخش حسابرس و شک گرایی حرفه ی حسابرس بر کیفیت حسابرسی

word قابل ویرایش
35 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تأثیر چرخش حسابرس و شک گرایی حرفه ي حسابرس بر کیفیت حسابرسی چکیده هدف این تحقیق تعیین رابطه بین چرخش مؤسسات حسابرسی و کیفیت حسابرسی و تعیین رابطه بین شک گرایی حرفه اي حسابرس و کیفیت حسابرسی میباشد. جامعه آماري پژوهش حاضر، شامل کلیـه حسابرسـان شـاغل در سـازمان حسابرسـی و موسسـات حسابرسـی عضـو جامعـه حس ...