بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 

مقدمه

 

مولفه هاي يک پيشنهادنامه

 

نکاتي در رابطه با نوشتن پيشنهادنامه

 

نتيجه گيري: ايده ها و پيشنهادنامه

اسلاید 2 :

 

يک پيشنهادنامه براي پيشنهاد يک محصول يا سرويس تهيه مي شود.

 

هدف اصلي آن  قانع کردن خواننده براي جذب سرمايه او در پروژه مي باشد.

–خريد يک محصول يا سرويس

–سرمايه گذاري در يک پروژه

–دريافت حمايت مالي (gra t) براي اجراي پروژه

 

پس از ارزيابي توسط سرمايه گذار، يک پيشنهادنامه ممکن است مورد قبول واقع شود و يا رد شود.

 

مهارت هاي نوشتن پيشنهادنامه مي تواند آموزش داده شود و به تدريج نيز پيشرفت کند.

اسلاید 3 :

 

عنوان پروژه

 

نام و آرم سازمان مجري

 

نام و آرم سازمان سرمايه گذار

 

تاريخ ارسال

اسلاید 4 :

 

حداکثر يک يا دو صفحه

 

شرح مسئله و مشکل احتمالي به طور خلاصه

 

راه حل پيشنهادي

 

اشاره به اهداف پروژه و خروجي هاي آن

 

در پايان کار نوشته شود

اسلاید 5 :

 

يک صفحه

 

شرح مسئله و مشکل احتمالي

 

راه حل پيشنهادي

 

اشاره به اهداف پروژه و خروجي هاي آن

اسلاید 6 :

 

قسمت مرکزي و پر حجم پيشنهاد نامه

توضيح جزئيات راه حل و استفاده از عکس

توجيه کردن تجارت و استراتژي کار خود به عنوان منطقي ترين، موثر ترين، اقتصادي ترين و قابل بازبيني ترين راه حل

پرهيز از هرگونه ابهام و نارسايي در متن

دقت در صحت کليه جملات و متن

اسلاید 7 :

 

زمان بندي وظايف بايد نشان دهد که هر وظيفه کي آغاز شده و کي به پايان مي رسد

–استفاده از ابزارهاي بصري

حداقل به ازاي هر فاز پياده سازي کار يک وظيفه

 

بيان روشن تاريخ به نتيجه رسيدن نهايي

يکي از عوامل در تصميم گيري سرمايه گذار

 

مبنايي براي تشخيص معقول بودن يا عدم معقول بودن يک پيشنهاد نامه

اسلاید 8 :

 

در بسياري از موارد گيرنده پيشنهاد نامه مشخص مي کند که به چه پيوست هايي نياز دارد

 

پيوست هايي که به طور عمومي استفاده مي شوند

 

–شرح حال کاري (رزومه ) سازمان مجري

–شرح حال کاري (رزومه ) افراد کليدي در اجراي پروژه

–بروشور محصولات قبلي

در بعضي موارد براي توجيه کردن، جداول يا آمارهايي  پيوست مي شود

اسلاید 9 :

 

پيشنهاد نامه يک نوع نوشتن براي قانع کردن است

 

نکات کليدي که براي قانع کردن سرمايه گذار مطرح شده است بايد توسط آمارها، اشکال و حقايق ضمني غني شود

 

يک پيشنهاد نامه خوب در يک مرحله نوشته نمي شود بلکه به تدريج کامل مي شود

 

برخي از مواردي که بايد در ذهن خواننده قرار گيرد

–اهداف اين پروژه به موقعيت برد براي دو طرف مي انجامد

–سازمان مجري، قابليت اجراي اين پروژه را به راحتي دارد

–در حال حاضر در سازمان مجري تحقيقات اوليه راجع به مطلب انجام شده است و سازمان از نظر فني در سطح بالايي  قرار دارد

–تخمين هزينه و زمان براي پروژه معقول و در حد پروژه است (نه کمتر و نه بيشتر)

اسلاید 10 :

 

قبل از نوشتن: مشخص کردن موضوع و صورت مسئله در بين تيم پيشنهاد نامه

 

نوشتن اوليه: قرار دادن ايده ها برروي کاغذ

–نحوه اجراي کار

–شناخت مخاطب (تا چه اندازه فني؟)

–نحوه قانع کردن مشتري در مسائل فني

–نحوه قانع کردن مشتري در مسائل مديريتي

–....

 

بررسي نوشته ها و نوشتن پيشنهاد نامه: مطالعه ايده ها و نظر دادن در مورد آنها و تصميم گيري و نوشتن تدريجي پيشنهاد نامه

 

ويرايش: ويرايش توسط افراد فني و غير فني خارج از تيم از جهت صحت، گويايي و قانع کننده بودن متن

 

ارسال پيشنهاد نامه

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید