بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

آب در زمین

žآب یکی از مواد مایع و فراوان‌ترین ماده مرکب بر روی سطح کره زمین و بستر اولیه حیات به شکلی که امروزه می‌شناسیم، است. بیش از 75% وزن یک انسان از آب تشکیل شده‌است و نیز بیش از 70% سطح کره زمین را آب پوشانده است (نزدیک به ۳۶۰ میلیون از ۵۱۰ میلیون کیلومتر مربع) با وجود این حجم عظیم آب تنها ۲ درصد از آبهای کره زمین شیرین و قابل شرب است و باقی آن به علت محلول بودن انواع نمک‌ها خصوصاً نمک طعام غیر قابل استفاده است. از همین دو درصد آب شیرین بیش از ۹۰ درصد به صورت منجمد در دو قطب زمین و دور از دسترس بشر واقع شده‌است.

اسلاید 2 :

کـمبود آب

ž منابع آب شیرین در سطح زمین به طور یک‌نواخت توزیع نشده‌اند. درحال حاضر، ۹ کشور ۶۰٪ کل منابع آب شیرین را به خود اختصاص می‌دهند: کانادا، چین، کلمبیا، پرو، برزیل، روسیه، ایالات متحده آمریکا، اندونزی و هند.

žدر مقابل حدود ۸۰ کشور با کمبود آب مواجه‌اند که برخی از آن‌ها تقریباً به هیچ منبع آب شیرین قابل توجهی دسترسی ندارند: کویت، بحرین، مالت، امارات متحده عربی، سنگاپور، اردن و لیبی.

žبا توجه به افزایش روزافزون جمعیت، توسعه صنایع و افزایش آلودگی منابع آب شیرین، دسترسی به آب کافی و مناسب در برخی از کشورها به یک بحران جدی تبدیل شده‌است.[۱۰]

žطبق آمار برنامه عمران سازمان ملل متحد در سال۲۰۰۶ :

ž۱/۱ میلیارد نفر به آب آشامیدنی دسترسی ندارند.[۱۳]

ž۲/۶ میلیارد نفر به آب کافی برای بهداشت دسترسی ندارند.[۱۳]

ž۷۰۰ میلیون نفر در ۴۳ کشور با مشکل کمبود پیوسته آب مواجه هستند.[۱۴]

ž1/8 میلیون کودک زیر ۵ سال هر روز از ابتلا به اسهال به علت آشامیدن آب ناسالم می‌میرند

ž

اسلاید 3 :

آمارکنترل کیفی آبفار تایباد

žواحد کنترل کیفیت آبفار تایباد بانظارت برامور کیفی منابع آبی ، مخازن ،شبکه توزیع ،خط انتقال ونظافت محوطه های حصارکشی وکلرزنی آب شرب در روستاهای تحت پوشش تاثیر بسزایی در ایجاد جامعه ای ایمن دارد و شاید بتوان شاخص ترین بخش به منظور تامین ایمنی افراد یک جامعه در امور آب و فاضلاب روستایی و شهری واحد کنترل کیفی و امور آزمایشگاهها دانست .

ž

اسلاید 4 :

ســـیستمهای کلر زنی آب شرب روستایی

یکی از روشهای متداول در کشورمان به منظور گندزدایی آب شرب کلریناسیون میباشد که علاوه بر آن میتوان به روش مدرن تری به نام ازن زنی نام برد که در تهران و اصفهان و چند کلان شهر دیگردر حال انجام است.

اسلاید 5 :

روشهای کلرزنی

žبرای گندزدایی آب کلر به یکی از روشهای زیر استفاده میشود

1- گاز کلر :گاز کلر نخستين ماده انتخابى است، زيرا ماده‌اى است ارزان و زوداثر، و کارآمد و به‌کار بردن آن آسان است.

2- کلرامين: در بعضی کارگاه های تصفیه آب به جای گاز کلر از کلرآمین استفاده می شود. کلرآمین یک ترکیب سست آمونیاک و کلر است.

اسلاید 6 :

3- پرکلرین

يکى از ترکيبات کلسيم است که ۶۰ تا ۷۰ درصد کلر دارد. گازکلر به‌جاى همۀ مشتقات ديگر کلر در گندزدائى آب مشروب مناطق شهرى و روستایی به‌کار مى‌رود . آبفار تایباد از روشهای گازی و پرکلرین استفاده مینماید .

اسلاید 7 :

žنمونه برداری از منابع آب وانجام آزمایشات میکروبی بصورت فصلی صورت میگیرد و چنانچه آلودگی مشاهده شود نسبت به سوپر کلرینه کردن منبع آبی اقدام میشود

žنمونه برداری و کشت میکروبی مخازن نیز فصلی صورت میگیرد و چنانچه آلودگی مشاهده گردد نسبت به شستشوی مخزن اقدام میگردد.

žدر خصوص تانکر سیار و ثابت هم شستشو در صورت آلودگی صورت میگیرد .

اسلاید 8 :

کــلرسنجی

žکلرسنجی یکی از مهمترین وظایف آبداران میباشد و در این زمینه شبکه محترم بهداشت و درمان بازوی آبفار در اجرای دقیق و بهتر کلرزنی میباشد که نهایت تقدیر و تشکر را از این عزیزان دارم.

žآبداران موظفند روزانه میزان کلر موجود در شبکه که به کلر باقیمانده مشخص میشود را اندازه گیری نموده و در فرمهای مخصوص ثبت و آخر ماه به خانه بهداشت همان روستا مراجعه و بهورز محترم باتطبیق آن با کلرسنجی خانه بهداشت نسبت به تایید یا عدم تایید آن اقدام و گزارش دهی مینماید .

žچنانچه در هر روزکلر صفر باشد توسط خانه بهداشت به مرکز بهداشت گزارش و همکاران گرامی در بهداشت محیط طی تماس با واحد کنترل کیفی آقای صادق گنابادی گزارش داده و ایشان اقدام لازم را اعمال مینمایند.

اسلاید 9 :

تعداد دفعات کلرسنجی در تمامی روستاها به همراه کلرسنجی های واحد کنترل کیفی در حین بازدید بیش از 3500 مورد کلرسنجی میباشد که در صد مطلوبیت گزارش شده در سال 91 برای کلر سنجی 93درصد بوده و در صد مطلوبیت برای آلودگی میکروبی در این سال 100درصد بوده که خود نشان از اجرا و نظارت دقیق و کنترل جامع کلرسنجی و کشت میکروبی میباشد و کیفیت بالای آب از لحاظ میکروبی را تایید مینماید .

اسلاید 10 :

آزمایشات شیمیایی آبفار:

žکیفیت شیمیایی منابع آبی را با انجام ازمایشات زیر تحت نظارت دقیق قرار میدهیم :

1- نمونه برداری از منابع آبی به منظور بررسی ریز الاینده ها در سالی یک مرتبه .

2- نمونه برداری از منابع آبی به منظور بررسی سموم و آفت کشها و مواد شوینده سالی یک مرتبه .

3-نمونه برداری از منابع آبی به منظور بررسی و شناسایی کلیه ترکیبات شیمیایی محلول در آب نظیر کلرید سولفاتها نیترات وغیره سالانه دو مرتبه .

ž

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید