بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

كيفيت   Quality

كيفيت واژه رايج و آشنايي است كه از مفهوم و نحوه كاربرد آن تفاسير گوناگوني بعمل آمده است . اما وجه مشترك همه تعاريف ” سازگاري كالا يا خدمت با نيازها و انتظارات مشتريان است “ . به عبارت ديگر كيفيت وقتي بدست مي آيد كه توليد يا خدمت انتظارات مشتري (اعم از داخلي يا خارجي ) را برآورده سازد .

اسلاید 2 :

کیفیت (ادامه)كيفيت از مشتري شروع مي شود و هر گونه توجه به كالا يا خدمت بدون توجه به نظر مشتري الزاماً کیفیت را به دنبال ندارد. بنابراین باید نظر مشتریان را جويا و از نيازهاي انان به خوبي آگاه شد و توليد يا خدمت را منطبق با آن نيازها ارائه كرد.
 

اسلاید 3 :

پيشينه و تاريخچه كيفيت

 در طول سالها (كيفيت) ، (سيستم های كيفيت ) و (مديريت كيفيت جامع)دستخوش تحول شده است

.1  در سال 1924 دكتر والتر شوارت در آزمايشگاههای شركت Bell سيستم (كنترل آماري فرآيند) يا (SPC) را معرفي كرد . SPC يكی از ابزارهای اصلی كيفيت است که بمنظور (پايش) ، (ثبات) ، (سازگاري) و نيز (تشخيص) فرايند های كاری مورد استفاده قرار می گيرد .

  دكتر شوارت در سال 1931  كتاب ” كنترل اقتصادی كيفيت محصولات صنعتی “ را منتشر كرد .

اسلاید 4 :

پيشينه و تاريخچه كيفيت (ادامه)

.2در سال 1946 پس از جنگ جهاني دوم ، نيروهاي حرفه اي توليد در ژاپن  ” سازمان غير انتفاعي اتحاديه مهندسان و دانشمندان ژاپن “ را تاسيس كردند . در همين سال ” جامعه كنترل كيفيت آمريكا “ نيز تشكيل شد .

.3شاگرد شوارت ، دبليو ـ ادوارد مينگ كه يك فيزيكدان با گرايش رياضي بود و در بخش كشاورزي و دفتر تحقيقات آمريكا كار مي كرد ، موظف گرديد تا سيستم SPC و كنترل كيفيت را به كاركنان صنايع دفاعي امريكا آموزش دهد.

اسلاید 5 :

.4در سال 1950 ، اتحاديه متخصصان علوم و مهندسين ژاپن JUSE از دمينگ دعوت كردند تا SPC (کنترل آماری فرآیند ) را در كشور ژاپن آموزش دهد .

.5در سال 1951 ، JUSE جايزه دمينگ ، عاليترين جايزه كيفيت ژاپن را با هدف افزايش سطح كيفيت صنعت در ژاپن ، تاسيس كردند .

.6در سال 1951 دكتر فايگنباوم کتابي تحت عنوان “ كنترل كيفيت فراگير” منتشر كرد . در اين كتاب او بجاي ( كنترل كيفيت آماري) از( كنترل كيفيت فراگير) سخن به میان آورد .

اسلاید 6 :

.7 در سال 1954 جوزف جوران ، اهميت درگیر نمودن تمام بخش ها در پیگيری امر كيفيت و اهميت رضايت مشتري را بجاي امر ساده تبعيت از مشخصات محصول به ژاپنی ها يادآوري نمود .

.8در سال 1962 كاآرو-ایشيكاوا، ايده و تفكرات جوران و فايگنباوم را بسط داده و موضوع مشتريان داخلي كه دريافت كنندگان برون دادهاي داخل سازمان علاوه بر مشتريان خارجي سازمان مطرح كرد .ايشی كاوا بر مبناي كار متخصصين علوم رفتاري و نظريه سلسله مراتب سازماني مازلو و تئوري x و y مک گریگور توانست واژه (كانونهاي كيفيت) را مطرح نمايد.

اسلاید 7 :

.9در اواخر دهه 1970 ، آمريكائیها و اروپايئها كه متوجه پيشي گرفتن ژاپني ها در تسخير بازارهاي جهاني شدند ، به فكر استفاده از نگرش مديريت كيفيت جامع TQM گرديدند .

.10در سال 1987 آمريكا در مقابل جايزه دمينگ ، جايزه اي را بنام مالكوم بالدریچ ابداع كردند (MBNQA)

.11در سال 1991 اروپائيها نيز جايزه كيفيت اروپا EQA را در بنياد مديريت كيفيت اروپا EFQM طراحي نمودند

اسلاید 8 :

سير تكاملي كيفيت

مطالعات نشان ميدهد ، كيفيت در مسير تكاملي خود مراحل زير را پشت سرگذاشته است .

طبقه بندي ديويد گاروين 1990

اسلاید 9 :

مديريت كيفيت جامع (فراگير )
 TQM

مديريت كيفيت جامع نگرشي است كه بر مبناي آن مديريت سازمان با مشاركت تمامي كاركنان ، مشتريان ، و تامين كنندگان به بهبود مستمر كيفيت كه منجر به جلب رضايت مشتري ميشود ، مي پردازد .

مديريت كيفيت جامع يك فلسفه است . در حقیقت TQM فرايندي است متمركز برروي مشتريان ، كيفيت محور ، مبتني بر حقایق و متكي بر تيم ها كه براي دستيابي به اهداف استراتژيك سازمان از طريق ارزيابي مستمر فرآيند ها ، توسط مديريت ارشد سازمان رهبري مي شود .

اسلاید 10 :

پيشينه كيفيت نشان ميدهد

الف) توجه به كيفيت و تلاش براي بهبود دائمي ، نقش مهم و اساسي در توسعه دارد .

ب) دگرگوني مهم در مفهوم كيفيت رخ داده است .

ج) چرخه هاي كيفيت تغيير كرده است .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید