بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

پژوهش هاي فني چيست؟

   منظور از پژوهشهاي فني، پژوهش هاي مرتبط با زمينه‌هاي تخصصي ذيل است:

 • «خوردگي، مواد، پوشش ها و حفاظت كاتديك، عايقها ونسوزها و... »
 • « مكانيك، اعم از تجهيزات دوار و ثابت، ماشين هاي حساس و ... »
 • « برق قدرت، مرتبط با توليد و توزيع،پايداري، حفاظت و تجهيزات الكتريكي دوار و ثابت و ...»
 • « الكترونيك، كنترل ، اتوماسيون و ابزار دقيق و... »
 • «صرفه جويي، بازيابي انرژي وآب هاي صنعتي و... »
 • «عمران و مباحث مقاوم سازي و... »

اسلاید 2 :

تاريخچه گروه:

 • گروه پژوهش هاي فني ابتدا در سال 1377در امور تحقيق وتوسعه شركت ملي صنايع پتروشيمي تشكيل وفعاليت خود را آغاز كرد.
 • در سال 1382 با تشكيل شركت پژوهش و فناوري وبا توجه به سياست هاي جديد كاري، فعاليت اين گروه كمرنگ گرديد.
 • در سال 1384 با توجه به احساس نيازبيشتر به آن، اين گروه مجددا“ فعال گرديد.
 • گروه فعاليت مجدد خود را عملاً از اوايل سال 1385 آغاز نموده است.
 • اين گروه در كنار گروههاي پژوهشي پليمري، غير پليمري وكاتاليست زير مجموعه مديريت« برنامه ريزي و هماهنگي پژوهش و فناوري»است.

اسلاید 3 :

ماموريت گروه:

 • سياستگذاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي، تعيين اولويت‌ها، تعريف، هدايت و اجراي فعاليت‌هاي پژوهشي فني مورد نياز صنايع پتروشيمي

اسلاید 4 :

تيم هاي پژوهشي:

 • تيم پژوهشي خوردگي
 • تيم پژوهشي مكانيك
 • تيم پژوهشي برق )قدرت(
 • تيم پژوهشي ابزاردقيق و الكترونيك
 • تيم پژوهشي انرژي وآب هاي صنعتي
 • تيم پژوهشي عمران

 

اسلاید 5 :

اهداف گروه:

 • رشد خلاقيت، نوآوري و تحقيق و پژوهش فني در صنعت پتروشيمي
 • افزايش بهره وري، كارايي و طول عمر تأسيسات، تجهيزات، قطعات و لوازم جانبي مصرفي در صنعت پتروشيمي با اجراي پژوهش هاي فني كاربردي و اجرايي كردن آنها
 • رفع مسائل و مشكلات غامض و پيچيده فني موجود (Trouble shooting)
 • صرفه جويي و بهينه كردن مصرف انرژي در واحدها و مجتمع‌هاي توليدي
 • توليد دانش فني ساخت تجهيزات، قطعات و لوازم جانبي مصرفي خارجي با توجيه اقتصادي

اسلاید 6 :

برنامههاي گروه:

 • تعريف وپيشنهادتصويب سياست ها و برنامه هاي كاري گروه
 • تشكيل و سازمان دهي تيم‌هاي پژوهشي شش ‌گانه
 • تعيين اولويت‌هاي پژوهشي و معيارهاي انتخاب پروژه‌ها
 • ارتباط و همكاري نزديك با مراكز ِِِِD&R مجتمع‌هاي پتروشيمي
 • ارتباط، هماهنگي، همكاري و تعامل با شركت Spec در خصوص انجام پروژه هاي جايگزيني و توليد دانش فني ساخت قطعات و تجهيزات
 • تعريف و نظارت بر اجراي پروژه‌هاي پژوهشي در راستاي نيل به اهداف گروه
 • انجام پروژه هاي با اهميت و عمومي توسط پژوهشگران گروه با انعقاد موافقتنامه با مجتمع ها

اسلاید 7 :

برنامههاي گروه:ادامه

 • ايجاد بانك اطلاعاتي از پروژه‌هاي پژوهشي انجام شده و در حال انجام در سطح پتروشيمي
 • ايجاد بانك اطلاعاتي از مراكز، موسسات و افراد پژوهشگر و محقق در زمينه پژوهشهاي فني
 • اطلاع رساني online از طريق سايت پژوهش و فناوري پتروشيمي واستفاده هرچه بيشتر از فناوري IT در ارتباطات مورد نياز
 • برگزاري گردهمايي ها، همايش ها وجلسات هم انديشي تخصصي جهت جمع آوري نظرات و پيشنهادات متخصصان

اسلاید 8 :

الف)اولويت هاي كلي پژوهشي گروه:

1- اجراي پژوهش هاي كاربردي با محورهاي ذيل:

 • پژوهش هاي مرتبط با رفع مشكلات غامض وپيچيده فني در صنعت پتروشيمي
 • پژوهش هاي مرتبط با افزايش كارايي و طول عمرقطعات، تجهيزات وتاسيسات مانند خوردگي، فرسايش وعلل شكست قطعات در صنعت پتروشيمي
 • پژوهش هاي مرتبط با صرفه جويي در انرژي وآب هاي صنعتي در صنعت پتروشيمي
 • پژوهش هاي مرتبط باتدوين دانش فني ساخت جهت جايگزيني قطعات، تجهيزات ولوازم مصرفي خارجي در صنعت پتروشيمي

2- اجراي پژوهش هاي بنيادي مرتبط با صنعت پتروشيمي با حركت در مرزهاي دانش (حداكثر 10% پروژه ها)

اسلاید 9 :

تيم پژوهشي خوردگي

اولويتهاي پژوهشي:

 • مديريت خوردگي در صنايع پتروشيمي
 • استفاده از تكنولوژي نانو در كاهش خوردگي
 • خوردگي در سازه‌هاي بتني مسلح در طرح‌ها و مجتمع‌هاي پتروشيمي
 • توسعه دانش فني خوردگي و روشهاي پيشگيري و حفاظتي
 • استفاده از سيستم‌هاي رايانه‌اي هوشمند جهت اندازه‌گيري و كنترل خوردگي
 • بازدارنده هاي خوردگي
 • پوشش‌هاي خارجي و لايه‌هاي داخلي تجهيزات و تاسيسات
 • مسائل و مشكلات خوردگي موجود در صنايع پتروشيمي
 • خسارات مالي (هزينه‌هاي) ناشي از پديده خوردگي در صنايع پتروشيمي
 • عايقها ونسوزها

اسلاید 10 :

ب) اولويت هاي پژوهشي در تيم هاي پژوهشي:

تيم انرژي و آبهاي صنعتي :

 • كاهش و بازيابي گازهاي ارسالي به فلرها
 • بررسي، اصلاح و بهينه سازي اتلاف بخار
 • مديريت هيدروژن در مناطق ويژه ماهشهر وعسلويه
 • بهينه سازي سيستم هاي توليد آب هاي صنعتي
 • بررسي كاهش اتلاف انرژي در مجتمع‌هاي پتروشيمي
 • بررسي، اصلاح و بهينه سازي ايزولاسيون كوره‌هاي فرآيندي در مجتمع‌هاي پتروشيمي
 • بازيابي انرژي از خروجي تجهيزات فرايندي
 • بررسي راهكارهاي صرفه‌جويي در انرژي الكتريكي مصرفي در مجتمع‌هاي پتروشيمي
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید