دانلود فایل پاورپوینت Maslow Needs Chart – هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو

PowerPoint قابل ویرایش
7 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت Maslow Needs Chart – هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت Maslow Needs Chart – هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

Physio ogica         ۱- نیازهای فیزیولوژیک 

  • در رأس سلسله مراتب نشان داده می شوند، زیرا تا زمانی که قدری ارضا نشده اند از بیشترین نیرو برخوردار هستند. نیاز های اساسی برای بقا و ادامه زندگی هستند. نظیر خوراک، پوشاک و مسکن.
  • تا زمانی که این نیازهای اساسی به اندازه ای که برای فعالیت کافی بدن ضروری است، ارضا نشوند احتمالاً بیشتر فعالیت شخص در این سطح متمرکز خواهد شد و سایر نیاز ها کمتر انگیزشی در وی ایجاد خواهند کرد.

اسلاید ۲ :

Safety                             ۲- نیازهای ایمنی 

وقتی نیازهای فیزیولوژیکی ارضا شدند نیازهای ایمنی یا تامین مسلط می شوند .این نیاز یعنی نیاز به حفظ جان یا صیانت نفس است که علاوه بر توجه به وضع فعلی متضمن ملاحظاتی در مورد آینده است.

این نیاز عبارتست از نیاز به فارغ بودن از ترس از خطرات جانی ومالی و محرومیتهای فیزیولوزیکی. آیا افراد قادر خواهند بود که با حفظ دارائی و یا شغل خود برای فردا و روز مبادا خوراک مسکن تهیه کنند؟

اگر ایمنی یا تامین یک انسان در خطر باشد چیزهای دیگر برایش بی اهمیت جلوه می کنند.

اسلاید ۳ :

     Socia                                نیازهای اجتماعی 

هنگامی که نیازهای فیزیولوژیکی و تأمین در حد متناسبی ارضا شدند، نیازهای اجتماعی یا تعلق ظهور خواهند کرد.

چون انسان موجودی اجتماعی است نیاز تعلق و پذیرش به گروههای گوناگون دارد. اغلب افراد دوست دارند که با دیگران کنش متقایل داشته باشند و همراه با آنان در وضعیتهائی قرار گیرند که احساس مر کنند به آنها علاقه دارند و در آنها مرود پذیرش واقع می شوند.

این نیاز علت پیدایش گروههای غیر رسمی می باشد که ممکن است واکنشی به احساس بی اهمیتی و بی کفایتی از سوی کارگران باشد.

مشاهده تک روها و نصاب شکنها آشکار می نماید که نیازی همگانی به وابستگی اجتماعی بصورت یک هدف فی ذاته وجود ندارد

اسلاید ۴ :

Physio ogica         ۱- نیازهای فیزیولوژیک 

  • در رأس سلسله مراتب نشان داده می شوند، زیرا تا زمانی که قدری ارضا نشده اند از بیشترین نیرو برخوردار هستند. نیاز های اساسی برای بقا و ادامه زندگی هستند. نظیر خوراک، پوشاک و مسکن.
  • تا زمانی که این نیازهای اساسی به اندازه ای که برای فعالیت کافی بدن ضروری است، ارضا نشوند احتمالاً بیشتر فعالیت شخص در این سطح متمرکز خواهد شد و سایر نیاز ها کمتر انگیزشی در وی ایجاد خواهند کرد.

اسلاید ۵ :

Safety                             ۲- نیازهای ایمنی 

وقتی نیازهای فیزیولوژیکی ارضا شدند نیازهای ایمنی یا تامین مسلط می شوند .این نیاز یعنی نیاز به حفظ جان یا صیانت نفس است که علاوه بر توجه به وضع فعلی متضمن ملاحظاتی در مورد آینده است.

این نیاز عبارتست از نیاز به فارغ بودن از ترس از خطرات جانی ومالی و محرومیتهای فیزیولوزیکی. آیا افراد قادر خواهند بود که با حفظ دارائی و یا شغل خود برای فردا و روز مبادا خوراک مسکن تهیه کنند؟

اگر ایمنی یا تامین یک انسان در خطر باشد چیزهای دیگر برایش بی اهمیت جلوه می کنند.

اسلاید ۶ :

     Socia                                نیازهای اجتماعی 

هنگامی که نیازهای فیزیولوژیکی و تأمین در حد متناسبی ارضا شدند، نیازهای اجتماعی یا تعلق ظهور خواهند کرد.

چون انسان موجودی اجتماعی است نیاز تعلق و پذیرش به گروههای گوناگون دارد. اغلب افراد دوست دارند که با دیگران کنش متقایل داشته باشند و همراه با آنان در وضعیتهائی قرار گیرند که احساس مر کنند به آنها علاقه دارند و در آنها مرود پذیرش واقع می شوند.

این نیاز علت پیدایش گروههای غیر رسمی می باشد که ممکن است واکنشی به احساس بی اهمیتی و بی کفایتی از سوی کارگران باشد.

مشاهده تک روها و نصاب شکنها آشکار می نماید که نیازی همگانی به وابستگی اجتماعی بصورت یک هدف فی ذاته وجود ندارد

اسلاید ۷ :

Esteem                               نیاز به احترام 

فرد پس ازشروع به ارضای نیاز تعلق اجتماعی، معمولاً خواهان آن است که بیش از یک عضو ساده گروه خود باشد. لذا احساس نیاز به احترام می کند، هم احترام بنفس و هم احترام از طرف دیگران.

دو انگیزه وجهه ( اعتبار) و قدرت مربوط به نیاز احترام می باشند.

وجهه: انواع سلوک و رفتاری است که انتظار می رود دیگران در حضور شخص نشان دهند.(کودک به هنگام تولد وجهه والدین خود را به ارث می برد.)

قدرت : توانایی نفوذ کردن در رفتار و تأثیر بر آن را گویند. دو نوع قدرت وجود دارد، قدرت مقام و قدرت شخصی.

اگر این نیاز، نیاز مسلط فرد باشد و نتواند آنرا از راه عقلائی ارضا کند، ممکن است برای اینکار دست به اعمال مخرب و ناشایسته بزند.

اسلاید ۸ :

Actua izatio                      نیاز به خود یابی 

پس از آنکه نیاز احترام به اندازه کافی ارضا شد، نیاز های خودیابی یا تحقق ذات اهمیت و تسلط بیشتری پیدا میکند. خود یابی، یعنی نیاز به تحقق یا فعلیت بخشیدن استعداد های بالقوه شخصی صرف نشر از نوع آنها.

 

دو انگیزه شایستگی و کسب موفقیت به خود یابی مربوط میشوند

شایستگی: تلویحاً  بمعنی تسلط بر عوامل طبیعی و اجتماعی است که فرد نمی خواهد بطور منفعل منتظر بماند که چیزی اتفاق بیافتد بلکه میخواهد محیط خود را تحت تسلط درآورد.

 

کسب موفقیت: برخی افراد نیاز شدید به کسب موفقیت دارند.(نه بطور اکثریت)

آنها اهداق مشکل ولی قابل حصول را برمی گزینند، اهل ریسک متعادل هستند، به کارهای گروهی علاقه نشان نمی دهند.

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 7 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد