دانلود مقاله آیین اسلام

word قابل ویرایش
8 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

آیین اسلام

آیین اسلام :
محمد بن عبدالله (ص)‌روز ۲۰ آوریل ۵۷۱ میلادی به دنیا آمد و هنوز بسیار خوردسال بود که هم پدر و هم مادر خود را از دست داد و تحت تکفل عمویش ابوطالب قرار گرفت وی در ۱۲ سالگی با عموی خود سفری به شام کرد و در بین راه با کشیشی آشنا شد که از او خلاصه ای از تعالیم تورات و انجیل را فراگرفت و کشیش به ابوطالب خطاب کرد که در آینده پیامبری مبعوث خواهد شد که نشانه های آنرا در محمد می بینم و توصیه می کند که مراقب او باشد پیامبر اسلام از هنگام بلوغ تا ۲۵ سالگی تجارت می کرد او از بس که درستکار بود به

«محمد امین » شهرت یافته بود در ۴۰ سالگی محمد (ص)‌مبعوث گردید ولی چون در مکه بعثت او را عده ای از خویشان نزدیکش قبول نداشتند وی مجبور به مهاجرت به مدینه گردید چند سال بعد وی از مدینه پس از ۲۷ نبود با مخالفان خود سرانجام پیروز مندانه به مکه بازگشت و سرانجام در حالیکه تمام مردم شبه جزیره العرب به اسلام گرویده بودند در ۶۳ سالگی درگذشت درمدینه به خاک سپرده شد .

در خواص سوره یس ، در تفسیر مجمع البیان و تفسیر یوهان و لئالی الاخبار.
از امام جعفر صادق (ص)‌روایت شده که ایشان فرمودند :‌از برای هرچیزی قلبی است و قلب قرآن سوره یس است پس هر که قرائت کند این سوره را پیش از خوابیدن یا در روز پیش از آن که شام بشود از محفوظین بوده باشد وا زمرز وقین و هر که در شب قبل از خواب قرائت کند حق سبحانه و تعالی موکل گرداند به او هزار ملک که محافظت نمایند او را از شر شیطان رجیم واز هر آفتی و اگر در آن روز بمیرد او را داخل بهشت گرداند و با استغفار مشایعت نمایند جنازه او را تا سر قبر پس چون او را داخل نمایند ما باشند در جوف قبر او و عبادت خدا

میکنند و ثواب صلوات آنها برای اوست ووسیع می شود قبر او به قدری که چشم کار کند و ایمن می شود از فشار قبر واز قبر او نوری به آسمان ساطع می شود تا وقتی که از قبر بیرون آید .که به غیر حق حکم می دهد بگذارد زیاده روی از سه روز امردر قضا در دست او نماند و عیوب او بر مردم آشکار شود و از این عمل معزول گردد.
پیامبر اکرم :

در تفسیر برهان منقول است هر که شب جمعه سوره (حم دخان )‌راقرائت نماید حق تعالی گناهان گذشته او را بیامرزد وهر که بنویسد و به خودداری از کید شیطان ایمن گردد و اگربنویسد وزیر متکای خود نهد خواب خوش بیند و از اضطراب محفوظ ماند و اگر بشویند و آب آن را صاحب ودر شقیقه بیاشامد شفا یابد واگر بنویسد ودر دکان یا در مال التجاره گذارد منفعت زیاد پیدا می کند .

خواص بعضی ازسوره های قرآن :
پیامبر اکرم در خواص قرآن روایت است هر که سوره (اذا وقعت الواقعه ) را قرائت نماند نوشته نشود ا زغافلان واگر بنویسد ودر منزل گذارند خیر و برکت در آن پیدا شود وکسی که مواظبت بر قرائت آن نماید فقیر و بیچاره نشود و موجب زیادی حفظ و توفیق و وسعت مال گردد. امام محمد باقر درتفسیر برهان روایت کرده است هر کسی که درشب جمعه سوره (ص)‌ را قرائت نمایدعلاوه شود به او از خیر دنیا و آخرت آنچه عطا کرده نمی شود به احدی ا زمردم مگرپیغمبر مرسل یا ملک مترب و داخل بهشت شود او هر که را دوست دارد ا زاهل بیتش حتی خادم او اگر چه در حد عیال او نباشد ودر حد کسی که شفاعت او را می کند نباشد .

پیامبر اکرم (ص) در کتاب خواص القرآن روایت می کند هر که سوره (ص) را بخواند خدا نگه می دارد او را ا زاصرار نمودن بر گناه صغیر و کبیر و اگر این سوره را کسی بنویسد و در زیر فرش محل نشستن قاضی .
«تکالیف شرعی »
۱- تکرار شهادتین : یعنی لااله الاالله و محمد رسول الله .
۲- صلوه: هر مسلمان متدین باید در شبانه روز پنج مرتبه عمل صلوه را بجا آورد.
۳- ذکات:یعنی صدقه دادن این عمل در مبدا اسلام به صورت ذکات سالیانه بوده که هر فرد مسلمان از مال خود از نقد و جنس و سهمی و نصابی به آن نیت به حاکم شرع می پرداختند و آن اموال در خزانه عمومی و بیت المال جمع شده قسمتی از آن برای خیرات و مبرات حاکم شرع به فقرا و مساکین می داده اند قسمتی را به ائمه می دادند که مصرف تعمیرات و امور لازمه برسد .
اسلام به تمام معنی کلمه طرفدار حفظ سلامتی روح و روان است و پایه و اساس اسن سلامتی هم پاکی است و گفته النظافه من الایمان دال بر همین معنی دارد و نظافت در این جا معانی بسیار گسترده ای دارد .
هر زنی که خواست می تواند تقاضای مهریه خود را بنماید و مرد نیز موظف به پرداخت مهریه است .
ازدواج با محارم ممنوع است و شبکه تحریم مثل مادر ،خواهر ،عمه، خاله،و دختر برادر و دختر خواهر ومادران رضاعی وخواهران و مادر زنو دختران زن می گردد.
هم چنین ازدواج با دو خواهر در یک زمان ممنوع است قوانین طلاق اسلامی حق طلاق را برای زن جایز می داند و مرد هر گاه همسر خود را طلاق دهد بار اول و بار دوم هم می تواند رجوع نماید اما چون طلاق در بار سوم اتفاق بیافتد رجوع مستقیم جایز نیست مگر آنکه زن با مردی دیگر شوهر نماید و پس از چندی د صورت طلاق رجوع به شوهر اول مجاز است .
هر طور که اراده فرماید آنها را هدایت می فرماید و بندگان باید اوامر او را بشنوند و اطاعت کنند و باو توکل نمایند تا در عاقبت آن ها را بس منزل رستگاری و نجات رهبری کند .
و از بندگان خود می خواهند که او را دوست می دارند و از آنان که خدا را شاکر نیستند بیزار است خداوند رحمن و رحیم است لیکن فقط نسبت به کسانی که ایمان آورده و صالح باشند وبدون لا و نعم خود را تسلیم تفویض مشیت او نمایند .
در اسلام ازدواج مسلمانان با زنان مشترک منع شده مگر آنکگه به اسلام بگرایند و این قانون میان یهود و نصاری نیز معمول بوده اما قانون شرع برای مسلمانان مرو و حصری در برگریدن زن قایل نشده است .

هر فردی می تواند چهار زن رسمی و عقدی برای خود انتخاب نموده تا هر چند تایی که مایل باشد صیغه برگزیند .
منظور از سوره های مکی سوره هایی هستند که در مکه نازل شده اند وتعدادشان نود و پنج می باشد و سوره های مدنی سوره هایی هستند که در مدینه نازل شده اند و شمارشان نوزده است .

از آیات قرآن چنین استنباط می شود که انسان در عین آنکه از خود اختیاری دارد . باید تمام امور اعم از خیر و شر مطیع اراده و مشیت الهی باشد ذات مقدس اولایسئل عما یفعل است و غیر قابل ادراک و تقدیر وحاکم بر سرنوشت بنی آدم می باشد .

عمل او برچسب حکمت بالغه است و عقل آدمی به کنه آن نمی رسد خلاصه آنکه حق مطلق و قادر متعال مانند : سلطانی قادر و قاهر است که وسعت کشور او عالم امکان و محروسه مالکش در سراسر عالم خود او منزه از چون و چرای بندگان می باشد .

اصول و شرایع این مذهب بسیار ساده و مبتنی بر پنج بار نماز در شبانه روز، وضو و شست و شوی روزانه، روزه گرفتن با مدت های متفاوت (که طولانی ترینه آنها در ماه رمضان انجام می شود . احتراز از خوردن گوشت حیوانات نجس (خوک و غیره)‌، ختنه کردن اطفال، یک بار زیارت مکه و پرهیز از ربا خواری .
در باره معانی کلمه قرآن هر چند برخی معتقدند که مشتق از قرائت است اما به احتمال قوی منظور از این لفظ افاده معنای مجموعه است .
سوره را محققان از کلمه سور مشتق میدانند که در لغت به معنای دیوار وحصار است .

مجموعه یعنی از آیه ها در حصار و دیواری گرد می آید وتشکیل سوره را می دهند .
سوره های قرآن در زمان نزول به دو قسمت تقسیم می شوند سوره های مکی و سوره‌های مدنی .

تعالیم اسلام :
وعقیده اساسی اسلام وحدت خداوند است مذهبی است کاملاً معتقدبه یکتا پرستی بعد از خداوند پیامبران است .
روح در نظر اسلام فناپذیر است و حیات پس از مرگ صورت مادی و جسمی دارد.
گناهکاران و کفار دوزخ عقوبت خواهند دید نیکان و درستکاران را به بهشت خواهند رفت و در آنجا ا زتمام لذات و نعمات بهره مند خواهند شد مذهب اسلام اصول اخلاقی خود را از مسیحیت و مذهب یهود سرمشقی گرفتند .

پیروان این مذهب باید مطیع مشیت الهی باشند صدقه بدهند و جانب عدل را رعایت کند و در برخورد با مصائب در بلایا یا بردبار باشند از مشروبات الکلی و قمار بپرهیزند و دروغ نگویند و در تبلیغ کفار و دعوت آنها به دین اسلام بکوشند .
کتاب مقدس مسلمانان قرآن است که حاوی یکصد و چهارده سوره می باشد وبر حسب بلندی سوره ها تنظیم یافته است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 8 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد