بخشی از مقاله

باسمه تعالي

سپاسگذاري
با نهايت سپاس از خداوند متعال كه مرا در تمام مراحل زندگي و به خصوص در اين مرحله از زندگي كه مرا ياري كرده تا بتوانم دوران تحصيلي خود را در مقطع كارداني به پايان برسانم ، جادارد كه از استادان خود در اين دانشكده و به خصوص استاد راهنماي اينجانب جناب آقاي دكتر برهاني كه لازم مي دانم از ايشان تقدير و تشكر به عمل آورم .
همچنين از سرپرست و مسئول اداره ماشين آلات اداره فني تجهيزات شركت فرودگاههاي كشور نيز كه كال همكاري را با اينجانب در زمينه پذيرش و آموزش دوره كارآموزي اينجانب داشته اند تشكر و قدرداني نمايم .
در پايان از تمامي استادان و راهنمايان و دوستان خود كه مرا در اين مقطع از زمان ياري نموده اند . تا به حول و قوه الهي اين دوران را با موفقيت به پايان برسانم كمال سپاس و شكر گذاري را به درگاه خداوند منان دارم .

 

اداره فني و تجهيزات شركت فرودگاههاي كشور
اين اداره از ادارات شركت فرودگاههاي كشور و تحت نظارت سازمان هواپيمايي كشوري وابسته به وازت راه و ترابري مي باشد ، شركت فرودگاههاي كشور شامل ادارات ديگري از جمله اداره تشريفات ، اداره تداركات و ساير ادارات مربوطه مي شود .
اداره فني و تجهيزات فرودگاههاي كشور در ضلع شمالي فرودگاه مهر آباد قرار گرفته است و داراي يك محوطه جداگانه از فرودگاه مي باشد .
اين اداره شامل اداره جات فني منطقه مي باشد ، از جمله اداره ماشين آلات – اداره برق و قدرت ، اداره خريد ، اداره تاسيسات مي باشد .
محدوده خدمات اين اداره در بخش روشنايي و برق باندهاي فرودگاههاي كشور مي باشد كه توسط اداره برق كه داراي ترانس ها و ژنراتورهاي بسيار بزرگ مي باشد و تكنسين ها و مهندسين مربوط در آن مشغول به كار مي باشند .


در اداره ماشين آلات تعمير و سرويس و نگهداري ماشيم ها و اتومبيل ها و تمامي قطعات مكانيكي مورد استفاده در فرودگاهها و اتومبيل هاي تحت اختيار شركت فرودگاهها ، سازمان هواپيمايي كشوري پليس فرودگاه و كاميونت هاي حمل و ليفتراك و ماشينهاي مخصوص خط كشي باندها در اين مكان صورت مي گيرد .
اين اداره شامل قسمت هاي مختلفي مي باشد از جمله كارگاه اتومبيل هاي بنزيني – كارگاه ديزل – كارگاه برق خودرو – كارگاه صافكاري – كارگاه نقاشي – كارگاه پنچر گيري و كارگاه تعويض روغن و كارگاه تراشكاري مي باشد .


اين محوطه در يك سوله در حدود 1500 متر در اختيار دارد كه دفاتر مسئولان نيز در همين قسمت مي باشد . مسئول اداره ماشين آلات آقاي مصطفوي است كه مسئول كار آموزي اينجانب نيز بوده است . در قسمت ديگر از اداره ماشين آلات انبار وجود دارد كه قطعات مورد نياز كارگاههاي موجود در اداره را تامين مي كند .
هر يك از كارگاههاي نامبرده شده در قسمت قبل داراي چند تكنسين و كارگر فني و يك مسئول بوده اند ، كه اينجانب در كارگاه اتومبيل هاي بنزيني بنابر صلاحديد سرپرست كاآموزي مشغول بوده ام .
در اين كارگاه اتومبيل هاي سواري از جمله پيكان ، پژو – رنو- پاترول – وانت مزدا –و ديگر اتومبيل هاي دولتي مربوط براي تعمير و عيب يابي و سرويس مراجعه مي كردند و رسيدگي مي شدند .
مهمترين كارهاي صورت گرفته كه توسط اينجانب در كنار تكنسين هاي اين بخش كه بر روي اين اتومبيل ها صورت مي گرفته بدين صور بود :
تنظيم موتور – تنظيم دلكو – تنظيم كاربراتور – تشخيص عيوب – تعويض لنت هاي جلو و عقب – تعويض قطعات معيوب – تنظيم و رگلاژ ترمز و كلاچ- تعويض قطعات رادياتور از جمله عيب آب – ترموستات و اتصالات .


بازديد سطح روغن ترمز و كلاچ – بازديد باتري – و در نهايت تائيد عيوب براي انجام تعميرات در خارج از اداره اين كارگاه داراي 5 نفر كارگر فني مي باشد كه همگي در استخدام اداره مي باشند و ساعات كاري از 7 صبح تا 5/3 عصر مي باشد .


مقدمه
بعد از گذراندن دوره كارآموزي براي پروژه كارآموزي آنچه را كه اينحانب لازم مي دانستم تا به رشته تحرير در آورم كه مورد توجه و تائيد استاد كارآموزي اينجانب قرار بگيرد .


تعمير و نگهداري
سرويس و مراقبت منظم از موتور اتومبيل علاوه بر آن كه عمر موتور را افزايش مي دهد از هزينه اضافي و كاهش قيمت اتومبيل نيز به طور محسوسي جلوگيري مي نمايد
آب بندي موتور : راه اندازي و استفاده ملايم از اتومبيل نو يا يك موتور تازه تعمير را آب بندي موتور مي گويند . و تا 800 كيلومتر اول بايستي كم و متناسب با دنده مورد لزوم و با احتياط رانندگي نمود و نبايد به موتور فشار آورد تا قطعات جديد و متحرك به تدريج سائيده و جا افتاده و اصطلاحاً «آب بندي » مي گردد . در هر موتور نو سطوح كاري يا تماس قطعات با يكديگر داراي لقي يا خلاصي فوق العاده كم بوده و بايد آب بندي شوند تا از گريپاژ كردن احتمالي آنها جلوگيري شود .

هنگامي كه يك موتور نو يا تازه تعمير روشن مي گردد ذرات بسيار ريز فلز از سطوح متحرك و كاري تراشيده شده و توسط روغن جمع آوري مي گردد . براي خارج كردن اين ذرات از موتور اغلب توصيه مي شود كه روغن موتور پس از طي 800 كيلومتر اول و پس از آن هر 5000 كيلومتر تعويض گردد .(براي اتومبيل پيكان 2000 كيلومتر توصيه مي شود ) . هميشه روغن را هنگامي كه موتورداغ است تعويض نماييد ، زيرا روغن گرم راحت تخليه شده و تمامي ذرات خارجي موجود در ان تخليه مي شوند . در طول مدت آب بندي موتور ، سرعت اتومبيل بايستي پايين نگه داشته شود و از سرعت زياد و شتاب گيري ناگهاني خودداري نمود . دستورات لازمه در اين مورد در كتابچه راهنماي اتومبيل درج شده است .
از فشار زياد به موتور يا حركت رد سربالايي ها دنده سبك ، يا گازدادن بيش از حد و بالا رفتن دور موتور در نده سنگين خود داري نموده و در عوض هر قدر به 800 كيلومتر اول نزديك مي شويد ، تدريجاً فشار به موتور را افزايش دهيد و از موتور كار بيشتر بكشيد .
تعويض روغن : روغن بايد مطابق با دستور العمل كارخانه سازنده اتومبيل بوده و در فواصل معين تعويض گردد . استفاده از پيچ تخليه روغن كه داراي خاصيت آهن ربا باشد در كارتر جعبه دنده و ديفرانسيل مفيد تر است زيرا ذرات آهن را جذب نموده و مانع از گردش مجدد آن در داخل موتور خواهد شد .

امروزه معمولاً پيچهاي تخليه روغن داراي خاصيت آهن ربايي مي باشد . تعويض روغن در موعد مقرر و طي مسافت مورد نظر به تنهايي كافي بنوده بلكه با يو توجه داشت اتومبيلي كه ماسفت هاي كوتاه طي مي نمايد و موتور آن به طور كوتاه مدت روشن مي ماند فرصت كافي نخواهد داشت تا روغن را گرم نمايد و چون در موقع استارت زدن موتور هنوزسر است عمل تقطير صورت گرفته و قطرات آب در داخل آن ايجاد مي گردد و از طرفي چون روغن به اندازه كافي گرم نمي شود تا اين قطرات آب را به بخار تبديل نمايد ، لذا معمولاً در روغن باقي مانده و باعث رقيق شدن آن مي گردند ، با رقيق شدن روغن ، اثرات روغنكاري آن كاهش يافته و موجب رسوب لجن در محفظه روغن خواهد شد.


استارت زدن در هواي سرد : تا آنجا كه ممكن است از ساسات برتاي زمان كوتاه استفاده مي كند . در هواي سرد وقتيكه موتورسرد است ابتدا دكمه ساسات را بكشيد تا هواي كمتر و در عوض بنزين بيشتري وارد پياله كاربراتور شود و سپس استارت بزنيد ، پس از روشن شدن نيز در اولين فرصت دكه ساسات را به حالت اوليه برگردانيد زيرا وارد شدن بنزين اضافي به اطاق احتراق موتور موجب شسته شدن لايه هاي روغن بين پيستون و سيلندر و پايين سوپاپ و گايد سوپاپ شده و اينكار باعث سائيده شدن فلز به فلز و فرسايش سريع قطعات مي گردد .


باز كردن درب سوپاپ :
1- در صورت لزوم وايرشمعها را باز كرده و توسط برچسب آنها را شماره گذاري كنيد ، براي دسترسي بهتر ، هر گونه لوله از جمله هواكش و فيلتر هوا را باز كرده و سپس پيچهاي درب سوپاپ به سر سيلندر را باز نمائيد .
2- درب سوپاپ را كه خيلي سبك است با دست از دو انتها نگه داشته و ان را به طور عمودي از سر سيلندر بالا بكشيد براي اين كار به زور متوسل نشويد ، هميشه قبل از باز كردن دقت نمائيد كه يك عدد واشر يدكي و از همان نوع موجود باشد .

فيلر گيري سوپاپ :
وقتيكه موتور گرم مي شود قطعات آن از جمله ميل تايپيت گرم شده و منبسط مي گردد . لذا بايستي يك فاصله ازاد بين ميل سوپاپ و استكاني تايپيت موجود داشته باشد تا يقين حاصل گردد سوپاپها بسته مي شوند . اين فاصله آزاد را « فيلر سوپاپ » نيز گويند . از ان جائيكه تنظيم اين فاصله بر روي ميل سوپاپ عملي نمي باشد اين تنظيم يا فيلرگيري رد اسبك و يا انگشتي انجام مي شود . اكثر كارخانه هاي سازنده ، تعداد فيلر گيري سوپاپ را براي موتور سرد و برخي براي هر دو حالت سرد و گرم در كتابچه درج مي نمايند . در بعضي از اتومبيل ها اين اعداد براي سوپاپ دود و هوا متفاوت مي باشد . در صورت ترديد و اينه كدام عدد براي سوپاپ دود و كدام براي هوا مي باشد مي توانيد فيلر بزرگتر براي سوپاپ دود در نظرمي گيرند .


براي فيلر گيري از اسبابي به نام فيلر گيج (Feele Gauge) استفاده مي گردد و تيغه مورد نظر را فيلر را در زير انگشتي قرار داده و تنظيم مي نمايند . قبل از تنظيم دقت نمائيد كه سوپاپ كاملاً بسته باشد .
يك قانون براي موتورهاي چهار سيلندر وجود دارد كه براي فيلر گيري سيلندرهاي متقارن را پيدا كرده و يكي از قيچي كرده و ديگري را فيلر گيري مي كنيم مثلاً در يك موتور چهار سيلندر هرگاه سوپاپهاي چهار و در حالت قيچي باشد سوپاپهاي سيلندر يك در حالت كاملاً بسته قرار دارند پس مي توان آن ها را فيلر گيري كرده و بهميت ترتيسب سوپاپهاي سيلندر يك را قيچي و سوپاپهاي سيلندر چهار را فيلر گيري مي كنيم . در مورد سيلندر 2و 3 نيز به همين عمل تكرار مي كنيم .


توسط آچار رينگ ، مهره قفلي پشت اسبك را شل نموده و پيچ تنظيم را بوسيله پيچ گوشتي را تنظيم نمائيد تا فاصله صحيح بدست ايد فاصله را با فيلر آزمايش نمائيد و ارگ كاملاً درست بود پيچ گوشتي را بدون حركت نگه داشته و توسط آچار مهره را قفل نمائيد. سر انجام لقي را بررسي كنيد كه درست باشد . توجه : تيغه فيلر بايستي به سفتي از فاصله عبور نمايد .


باز كردن انگشتي و متعلقات آن :
1- مثل روش باز كردن سر سيلندر ، از وسط شروع به باز كردن پيچهاي نگه دارنده نموده و يك در ميان و هر بار حدود نيم دور پيچها را باز كرده و يه همين روش تمام پيچها را ابز نمائيد ، اينكار از تاب برداشت سوپاپها جلوگيري مي نمايد .
2- حال مي توانيد ميل انگشتي را باز نمائيد آن را در جاي خشك و تميز قرار دهيد توصيه مي گردد قطعات موتور به ترتيبي كه باز مي شوند چيده شوند تار موقع بستن با مشكل مواجه نگردد .
3- با برداشت ميل انگشتي مي توان ميل تايپيت ها را بيرون كشيد و قبل از بيرون كشيدن تكان دهيد تا متعلقات آن خارج نشوند بوسيله تكه اي كاغذآنها را شماره گذاري نموده و به همان ترتيب حفظ كنيد .


سر سيلندر
باز كردن سرسيلندر
1- آب رادياتور يا ضد يخ را تخليه نموده و يا حداقل تا زير سر سيلندر تخليه نمائيد آب رادياتور را اگر محتوي ضد يخ مي باشد در ظرفي تميز تا مجدداً استفاده گردد . تمام لوله هاي لاستيكي رادياتور را باز نموده و بازرسي نمائيد كه فرسوده و يا صدمه نديده باشد شمع ها را نيز باز كنيد .
2- لوله ها و سيم هاي متصل به كاربراتور را باز نموده و لوله اگزوزرا از منيفولد دود جدا سازيد هر گونه اتصالات از جمله كابل اتصال بدنه و باتري و سيم درجه آب موتوررا باز كنيد .
3- مهره هاي پيچ سر سيلندر را نيم دور و به ترتيبي كه ذكر شده باز كنيد . پس از باز شدن پيچهاي سر سيلندر موتور را با دست به آرامي بچرخانيد تا سر سيلندر بالا آمده و جدا شود واشر سر سيلندر و بدنه موتور را به وسيله چكش چوبي خرد نموده و با ميله اي نرم بتراشيد .
كربن گيري سر سيلندر :
وجود ذرات و يا رسوبات كربن در اتاق احتراق و يا روي سوپاپها و نشيمن آنها راندمان موتور را كاهش مي دهد . تميز كردن اين ذرات يا رسوب را كربن گيري يا آب بندي گويند . كربن گيري معمولاً فقط در زماني انجام مي شود كه سر سيلندر به خاطر اشكال سوپاپ برداشته مي شود و اشكال سوپاپ نيز با زمايش كمپرس تشخيص داده مي شود .


1- استفاده ملايم از برس سيمي ، مي تواند رسوبات كربن باستثناء رسوب سفت را را پاك كند . دقت نمائيد كه به سطح سر سيلندر خط و يا خراش وارد نشود . رسوب سفت را نيز مي توان توسط كاردك يا تكه از چوب سفت جدا نمود در صورتيكه جنس سر سيلندر آلياژ آلومينيوم باشد دقت بيشتري لازم است .
2- با استفاده از دريل برقي و برس مربوطه مي توان تميز كردن كانالهاي دود و هوا را تسريع بخشيد . مواظب باشيد به سر سيلندر آسيب وارد نشود در خاتمه آب بندي تمام سطوح را با نفت سفيد يا گازوئيل شستشو دهيد .


پياده كردن سوپاپ ها :
براي بيرون كشيدن سوپاپها ، سر سيلندر را به يك ميز كار تميز و يا نيكمت كه سطح كافي داشته باشد انتقال دهيد .
در زير ترتيب پياده كردن سوپاپ تشريح مي گردد .
1- منيفولدهاي اگزوز و هوا را باز كرده و در جاي مناسب قرار دهيد قبل از شروع كار سر سيلندر را با نفت سفيد يا گازوئيل تميز نمايد . اگر سر سيلندر از ميز كار به زمين بيفتد به سادگي صدمه خواهد ديد ، لذا در جابجا كردن آن دقت كامل به عمل آيد .
2- گيره سوپاپ كش را درست روي پولك فنر سوپاپ سوار كنيد به طوريكه طرف ديگر ان درست در وسط سر سوپاپ قرار گيرد . به هنگام جمع كردن فنر دقت نمائيد كه گيره حركت جانبي نداشته باشد .
3- وقتيكه فنر كاملاً جمع شد دو تكه خار نگهدارنده پولك را بيرون بكشيد و چون خيلي كوچك هستند در جايي مطمئن نگه داريد زيرا احتمال دارد گم بشوند .
4- وقتيكه گيره سوپاپ آزاد شود فنر باز مي شود . پولك روي آن آزاد بوده و احتمال دارد بهمراه گيره بيرون آمده و به سادگي گم با ديده نشود از نظر احتياط آن ره به همراه خار نگهداري كنيد .
5- فنر را بيرون آورده و از نظر معيوب بودن بازديد نمائيد اگر سالم است ان را كنار گذاشته و دقت نمائيد كه قطعات هر يك از سوپاپ ها طوري چيده شوند كه مجدداً هر قطعه روي سوپاپ قبلي خودش نصب شود .
6- در بعضي موارد گايد سوپاپ به صورت يك كاسه نمد مدور بوده كه مي توان آن را تعويض نمود زيرا در سري واشر بندي كامل ، كاسه نمد مزبور نيز موجود است . قبل از كنار گذاشتن كاسه نمد دقت كنيد كه چگونه و از كدام طرف نصب مي گردد .
7- قبل از بيرون كشيدن سوپاپ قسمتي از ساق سوپاپ را كه بيرون زده بوسيله پارچه اي تميز پاك نمائيد وقتي كه سوپاپها بيرون كشيده شدند هر يك را از يك تكه كاغذ مقواي نازك عبور داده و شماره گذاري كنيد تا در موقع سوار كردن هر يك در جاي قبلي خود قرار گيرد .


سرويس و نصب سر سيلندر
آب بندي سوپاپ
1- سر سيلندر را طوري روي ميزكار يا نيمكت قرار دهيد كه ساق يا دم سوپاپ با ميز در تماس نباشد و براي اين كار مي توانيد آن را روي دو تكه چوب قرار دهيد . پشت سوپاپ به كمك يك سوپاپ استفاده شده و بدون روكش ، قابل سائيدن و آب بندي مي باشد . اگر سيت ها ترك خورده يا سوخته باشند احتياج به كارگاه تراشكاري دارند يا بايد تعويض شوند .
2- ابزار آب بندي سوپاپ عبارتند از تكه چوب داراي بالشتگ لاستيكي در يك طرف يا هر دو طرف بالشتك به سطح سوپاپ چسبيده و مثل باركش و نيروي مكش عمل مي كند ، لذا توسط آن مي توان سوپاپ را از جاي خود بلند نموده يا اينكه بچرخانيد .
3- هميشه خمير روغن سمباده را كم و محتاطانه و فقط در شين سوپاپ و جائيكه در تماس مي باشد بكار بگيريد .
4- وقتيكه سوپاپ در نشيمنگاه خود و مطابق شكل قرار گيرد و هر دو جهت چرخانده شود ، هر گونه ناصافي يا برجستگي در هر دوسطح توسط روغن سمباده از بين خواهد رفت . چرخاندن مداوم و در يك جهت ، ايجاد ناصافي يا خط خوردگي خواهد كرد لذا ضمن آب بندي هر چند وقت يك بار سوپاپ را بالا كشيده و 90 درجه روي محور خود بگگردانيد و دوباره عمل آب بندي انجام دهيد تا اينكه هر دو سطح تميز و بدون لكه و عيب باشد . سپس نشسته و تمز كنيد در خاتمه سيت سوپاپ را بوسيله روغن موتور و خيلي نازك روغنكاري كنيد .


سوار كردن سر سيلندر :
1- يك عدد واشر سر سيلندر نو و از نوع و اندازه صحيح تهيه نموده و آن را با واشر قديمي مقايسه كنيد . براي راهنمايي كلمه Top در بالا و يا جلو FRONT مشخص كرده اند .
2- سر سيلندر به صورت عمودي پايين آوريد تا دقيقاً روي واشر سر سيلندر قرار گيرد و به ترتيبي كه در كتابچه اتومبيل ذكر شده پيچهاي سر سيلندر را سفت نمائيد . براي سفت كردن نهايي از تورك متر استفاد مي شود .
سرويس و نگهداري كاربراتور
كاربراتور دستگاهي است كه سوخت را با هوا مخلوط نموده و آن را به صورت گاز يا بخار براي سوختن در سيلندر آماده مي سازد . اين گاز پس از سوختن منبسط شده و در نتيجه به پيستونها قدرت مي دهد . كاربراتور بايستي صحيح تنظيم شود و درست كار كند تا تعادل صحيحي بين كارآيي خوب و مصرف اقتصادي سوخت برقرار سازد .
بنزين كثيف – معمول ترين اشكالي كه در كاربراتور پيش مي آيد ، كثيفي بنزين است كه ذرات چرك و ناخالصي را در پياله كاربراتور باقي گذاشته و نهايتاً سوراخ ژيگلورها را مسدود و در طرز كار كاربراتور اخلال بوجود مي آورد . در صورتيكه باك بنزين تا انتها مصرف شد باشد براي كاربراتور مشكل ايجاد مي شود .
هرگز براي تميز كردن آن از سيم و سوزن استفاده نكنيد .فقط با فشار هوا مي توانيد بدون گشاد كردن و يا تغيير شكل دادن سوراخ ظريف ژيگلور را تميز كنيد . زيرا اين اشكال باعث به هم خوردن تنظيم عبور بنزين خواهد شد . شناور را بيرون كشيده و سوزن ژيگلور را بازديد نموده سوزن بايستي آزاد بوده و نچسبيده باشد .
شناور معيوب : وقتيكه شناور را بر مي داريد آن را نزديك گوش قرار داده و تكان دهيد اگر صداي بنزين شنيده شد حتماً سوراخ و تنها راه علاج آن تعويض آن مي باشد .


تعويض فيلتر كاغذي هوا :
1- موتور بايستي هواي صاف و فيلتر شده دريافت كند . بيشتر اتومبيلها براي هوا از فيلتر كاغذي استفاده مي كنند . براي دسترسي به فيلتر هوا بايستي پيچ وسط درپوش فيلتر را باز كرده و درپوش را برداشت .
2- سپس مي توان فيلتر هوا را بيرون آورده و بازديد نموده اگر خيلي كثيف شده باشد ، بايستي با فيلتر جديد از همان نوع تعويض گردد .


شستشوي فيلتر سيمي هوا :
نوعي ديگر از فيلتر بنام سيمي و يا توري معروف بوده و قابل شستشو نيز مي باشد .
1- اين فيلتر در محفظه اي مدور قرار گرفته و به دهانه كاربراتور وصل مي باشد براي بيرون آوردن فيلتر پيچهاي درپوش را باز كنيد .
2- فيلتر سيمي را از داخل هواكش بيرون آورده و آنرا كاملاً با نيزين بشوئيد تا تمامي چرك و گردو غبار شسته شود پس از از تميز كردن آن را در روغن تازه داخل نموده و قبل از نصب فشار دهيد تا روغن اضافي خارج شود .


سرويس كاربراتور :
1- در كاربراتور استرامبرگ (پيكان) : چهار پيچ نگه دارنده در پوش كاربراتور را باز كرده و در پوش اتاقك مكش ناميده مي شود با دقت برداريد . بدين طريق به ديافراگم يا واشر لاستيكي دسترسي پيدا خواهيد كرد .
2- پيستون و ديافراگم را برداريد توجه داشته باشيد كه سوزن كاربراتور به سادگي مي تواند صدمه ببيند ديافراگم يا واشر لاستيكي را از نظر فرسودگي و يا سوراخ بودن ، بازديد نموده و در صورت معيوب بودن تعويض نمائيد .هنگام تعويض دقت شود كه برجستگي در شيار مربوطه قرار گيرد .
3- در كاربراتور استرامبرگ، در وضعيت براي تنظيم ساسات وجود دارد پيچ تنظيم را بوسيله پيچ گوشتي فاشر داده و در تابستان در جهت عقربه ساعت و در زمستان و در جهت عكس عقربه ساعت بچرخانيد و سپس فشار را برداريد و اينكار را ادامه دهيد تا كاربراتور تنظيم گردد .
براي تنظيم كاربراتور پيكان ، با استفاده از ابزار مخصوص ابتدا كاملاً به سمت چپ پيچانده تا بسته شود و سپس به اندازه 5/1 دور باز كرده (براي اتومبيل هاي نو) ودر صورت نياز بيشتر تا صداي موتور تنظيم شود .


عيب يابي سيستم سوخت :
چگونه مطمئن شويم كه سوخت به كاربراتور مي رسد ؟
1- اگر اتومبيل سفت استارت مي خورد ممكن است اشكال در اين باشد كه سوخت كافي به كاربراتور نمي رسد براي آزمايش اين موضوع لوله ورودي سوخت به كاررباتور جدا سازيد .
2- انتهاي لوله باز شده را در داخل ظرفي تميز قرار دهيد . اگر پمپ سوخت از نوع برقي است سوئيچ را باز كنيد (مدار برق روشن شود ) اگر پمپ سوخت از نوع مكانيكي است سوئيچ استارت اتوماتيك را فشار دهيد و چگونگي خروج سوخت را مشاهده نمائيد .
3- اگر سوخت از لوله خارج مي شود اشكار در كارربراتور است اگر خارج نمي شود در پوش پمپ را محكم نموده و لوله ورودي پمپ را باز نمايئيد .
4- انگشت نم دار خود را روي مدخل ورودي پمپ قرار داده و پمپ را روشن كنيد اگر مكش بر روي انگشت دست احساس نشد يك تكه لوله به ورودي پمپ متصل نموده و بداخل آن بدميد تا والوهاي مسدود شده داخل پمپ باز شود .
5- اگر مكش وجود داشت يك تكه شيلنگ به بلوله ورودي سوخت از باك بنزين وصل نموده و به داخل آن بدميد تا گرفتگي لوله باز شود . (در صورتيكه شيلنگه مناسب و در دسترس نبود مي توانيد از شيلنگ سر در زيد رادياتور استفاده كنيد .)
6- هنگام سوار كردن پمپ مكانيكي حتماً يك عدد واشر تازه و از همان نوع و اندازه جهت پايه پمپ بكار ببريد دقت نمائيد كه شيطانك پمپ درست جا افتاده و روي بادامك ميل سوپاپ قرار گيرد .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید