دانلود مقاله بررسی فرصتهای قانونی در ایران در راستای تقویت زبان و ادبیات قومی با تاکید بر قوم لر

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان

چکیده
با توجه به گستردگی کشور ایران و نیز تنوع فرهنگی و قومی آن، پژوهش و تحقیق در مورد حقوق

اجتماعی و قانونی قومیتها و اقلیتهای گوناگون لازم و ضروری میباشد. هدف تحقیق حاضر بررسی فرصتهای قانونی در ایران در راستای تقویت زبان و ادبیات قومی با تاکید بر قوم لر بوده است که در این راستا با استفاده از منابع و مستندات مختلف و خصوصا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخی فرصتهای قانونی به منظور تقویت حقوق قومی یادآوری شده است. روش تحقیق توصیفی و مبتنی بر مطالعات اسنادی میباشد. نتیجه تحقیق نیز به این صورت بوده است که علیرغم وجود فرصتها و مجراهای قانونی برای توسعه ادبیات قومی، متاسفانه در این مورد هیچ اقدامی توسط مسئولین استان لرستان و نیز مردم صورت نگرفته است. به طور مثال با وجود حق تدریس زبان مادری در کنار زبان رسمی یا داشتن حق روزنامه به زبان قومی، هیچ یک از این اقدامات در لرستان انجام نشده است.

کلید واژه: فرصتهای قانونی، ایران، زبان و ادبیات قومی، قوم لر

مقدمه وجود اقلیتهای قومی"زبانی"نژادی و دینی"با گرایش های مختلف ناشی از فرهنگ و تمدن

متفاوت"موجبات تنوع فرهنگی و اجتماعی هر کشوری را فراهم می کند. اهمیت این امر در جهان کنونی که رقابت کشورها برای کسب جایگاه مطلوب در عرصه ی دست یابی به جایگاه فوق"رعایت حقوق اقلیت ها در تمام جنبه های زندگی و تصریح به ان حقوق در قانون اساسی به عنوان محکم ترین سند ملی و خاستگاه اراده ی ملت است(اریا منش، 1390، .(77

"قوم"اجتماعی"از افراد است که دارای "سرنوشت مشترک""احساس مشترک"و"انحصار نسبی منابع ارزشمند مشترک"(پاداش. زور. احترام و معرفت)میباشند و در ارتباط با سایر گروه ها و اقوام و بر اساس رموز و نمادهای فرهنگی مشترک در یک میدان تعامل درون گروهی با کسب هویت جمعی مبدل به"ما"شوند. بر اساس تعریف مذکور، قومیت یک پدیده فرهنگی_اجتماعی است و اقوام نیز بر اساس تفاوتهای فرهنگی(نمادها، ارزش ها.هنجارها و مناسک) و اجتماعی (خصوصیات رابطه ای)از یکدیگر متمایز میشوند (یوسفی، 1380، .(2 بنابرین هویت قومی به معنای احساس تعهد و تعلق و وفاداری به نهاد های قومی است. هویت قومی یک از انواع هویتهای جمعی است که بر عنصر اگاهی به وجود خود و تشخیص عناصر فرهنگی یک گروه تاکید دارد و آن را از سایر گروه های متمایز ازان جدا می کند، به عبارت دیگر هویت قومی سازمان اجتماعی تفاوت فرهنگی است. دنیای هویت شخصی که مورد تایید اجتماع است و به صورت عمومی بیان میشود (جلای پور و

قنبری، 1388، 169 و 170، به نقل از بارث، .(1969

هدف تحقیق حاضر بررسی فرصتهای قانونی در ایران در راستای تقویت زبان و ادبیات قومی با تاکید بر قوم لر بوده است که در این راستا با استفاده از منابع و مستندات مختلف و خصوصا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخی فرصتهای قانونی به منظور تقویت حقوق قومی یادآوری شده است.

روش تحقیق توصیفی و مبتنی بر مطالعات اسنادی میباشد.

قومیت

گروهی با نسبت فرهنگی مشترک و احساس هویتی مشخص که آن را به عنوان یک گروه قـومی از لحاظ ویژگی های خاص فرهنگی از سایر اعضای جامعه خود متمایز هستند (احمدی..1382به نقـل از عراقیه و دیگران، (63قومیت در واقع یک دارایی جمعی ویا چیزی مربـوط بـه یـک گـروه خـاص نیست. بلکه یک رابطه اجتماعی است که در ان کنشگران اجتماعی خود را مشـاهده کننـد.و توسـط دیگران به عنوان حمایت هایی از نظر فرهنگی مجزا دیده شوند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 8 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود پاورپوینت دستور زبان و ادبیات فارسی

PowerPoint قابل ویرایش
184 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :جایگاه درس   همچنانکه در دستور 1 نیز ذکر شد این درس نیز از دروس مهم رشته زبان و ادبیات فارسی است و علاوه بر آشنایی عمیق تر و دقیق تر دانشجویان با قواعد و اصول زبان و ادبیات فارسی ، آنان را با تحولات زبان فارسی و ویژگی متون ادبی گذشته و تحولات زبان فارسی و ویژگی و تحولات ساختار ی زبان ادبی آشنا می س ...

دانلود مقاله تحلیل چالشهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شهرستانهای مرزی در راستای سند چشمانداز 1404 با تاکید بر امنیت ( مطالعه موردی شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی )

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
چکیدهسند چشمانداز بیست ساله در راس اهداف نظام برنامهریزي کشور است که تحقق آن در افق 1404 منوط به توسعه و برقراري امنیت از جنبههاي گوناگون در مناطق مختلف کشور و حصول توسعه یکپارچه سرزمینی میباشد. مناطق و شهرستانهاي مرزي با توجه به موقعیت قرارگیري و درجه توسعهیافتگیشان از اهمیت خاصی برخوردارند و شهرستان نهبندان ...

دانلود مقاله بررسی کارآئی روشهای پردازش رقومی تصاویر ماهوارهای به منظور تهیه نقشه و شناسائی فرسایش خاک

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
مقدمهزمین به عنوان یکی از منابع قابل دسترس بشر برای ادامه حیات، پدیدهای پویا و در حال تغییر است. جهت دادن این تغییرات به سمت و سوی مطلوب انسانها همیشه و در همه حال ممکن نیست.فرسایش خاک یکی از همین تغییرات طبیعی است که امروزه به علت استفاده نابخردانه از اراضی توسط انسانها از وضعیت کند و طبیعی خود خارج شده و حا ...

دانلود مقاله بررسی اکولوژیکی درختچه سماق در غرب ایران

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمه اندازه گیري تنوع زیستی یک فاکتور مهم براي ارزیابی تنوع گونهاي از دو مؤلفه تشکیل شده است اولی مربوط اکوسیستمهاست و دانشمندان زیادي به این نتیجه رسیده به تعداد گونههاست که به آن غناي گونهاي اطلاق می شود اند که اکوسیستمهایی با تنوع زیستی بالا داراي پایداري و دومین مؤلفه یکنواختی است که به توزیع افراد گو ...

دانلود فایل پاورپوینت دیگر مکاتب بررسی ادبیات از دیدگاه زبانشناسی

PowerPoint قابل ویرایش
10 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مکتب پراگ به اعضای مکتب پراگ هم فرمالیست میگویند که درسالهای بیست قرن بیستم(1926)به وجود آمد.این مکتب انجمن زبانشناسانی از قبیل رومان یاکوبسون،ویلهلم ماته سیوس،موکاروفسکی،رنه ولک،یان ریپکا و غیره اند که خود را ساختگرا میخواندند. ماته سیوس با توجه به آرا ...

دانلود فایل پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق ( رشته زبان و ادبیات فارسی )

PowerPoint قابل ویرایش
209 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : هدف کلی آشنایی با نحوه یافتن اطلاعات در کتاب خانه و آشنایی با کتب مرجع و شیوه تنظیم رساله اسلاید 2 : چکیده مقدمه- ق 1 مقدمه: مرجع شناسی نه هنر است و نه علم، بلکه وسیله ای است در شناخت سوابق موضوع و چگونگی رسیدن به سوابق موضوع. نه روش خاصی دارد، نه قواعد طبقه بندی شده ای، اما به مرجع شناسی ن ...

مقاله شهرنگاری اسلامی – ایرانی در راستای بازتولید فضاهای شهری

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شهرنگاری اسلامی – ایرانی در راستای بازتولید فضاهای شهری چکیده همانطور که برای ظهور هر شهری با ویژگی های منبعث و متکی بر باورها و اصول و ارزش های خاص ، سه عامل اصلی انسان ، روابط و کالبد دخالت دارند، در شکل گیری شهر ایرانی – اسلامی نیز همین سه عامل باید مورد توجه قرار بگیرند. اگرچه هرکس می تواند تفسیر یا تصو ...

مقاله تقویت احساس عزت نفس همگانی جمعی ( غرور ملی ) مولفه ای تاثیر گذار در سیاستهای مدیریت تنوع قومی

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تقویت احساس عزت نفس همگانی جمعی(غرور ملی)مولفه ای تاثیر گذار در سیاستهای مدیریت تنوع قومی چکیده هنگامی که یک ورزشکار کشوری در بازی های المپیک مدال طلا میگیرد یا جام جهانی را تصاحب می کند چگونه غرور ملی آن کشور تحریک میشود.قدرت یا هویتهای ملی را می توان در احساس غرور مردم یک کشور نسبت به ابنیه تاریخی عمارت ...