دانلود مقاله بررسی مجتمع فرهنگی – تفریحی – ورزشی شهر بابل

word قابل ویرایش
62 صفحه
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

-۱- طرح مسئله:
مسئله اوقات فراغت و چگونگی گذراندن آن از مسائل بسیار مهم برای افراد جامعه بخصوص شهرهای کوچک می باشد و تاثیر زیادی در پرورش افراد جامعه خواهد داشت. به طوریکه اگر در مسیر صحیح قرار بگیرد موجبات پیشرفت آن را فراهم آورده و در غیر این صورت موجب افزایش بزهکاری، اعمال نادرست و در کل زوال و نابودی شهر و مردمانش می شود.

شهر بابل از شهرهای استان مازندران می باشد که دارای جمعیت جوان به نسبت زیاد می باشد و از نظر فرهنگی در سطح بالایی قرار دارد. بنابراین گذراندن اوقات فراغت بسیار مهم می باشد و مکانی که بتوان مورد استفاده جوانان از نظر علمی، فرهنگی، تفریحی قرار بگیرد تقریباً وجود ندارد. یا لااقل در اختیار عموم نیست. بنابراین ایده طراحی چنین مرکزی بر اساس دو اصل استفاده از فرهنگ و طبیعت منطقه پایه گذاری شد. و سعی خواهم کرد که در طراحی مسائل زیر را مد نظر داشته باشم.
-استفاده از فرهنگ بومی منطقه

-استفاده از طبیعت منطقه
-امکانات و پتانسیل های منطقه  اقلیم، جاذبه های گردشگری و … دید و منظر
– محدودیت ها و مشکلات  فقدان مدیریت شهری و …. نبود امکانات مالی، نبودن ضابطه در ساخت ساز شهری و …
۱-۲- خلاصه ای از علت انتخاب موضوع:

در طی سالهای اخیر شاهد رشد سریع شهر بوده ایم بدون اینکه رشد چشمگیر در زمینه سرانه فضاهای فرهنگی، ورزشی را شاهد باشیم. جمعیت کثیری بدون در دسترس داشتن محیطی مناسب، در زمانهای آزاد به سمت پارکهای کوچک شهری و حتی فضاهای کنار خیابانهای اصلی رو می آورند و آرامش از دست رفته خود را در آن جا جستجو می کنند. با توجه به شناخت بومی منطقه و آشنایی با مشکلات و معضلات فرهنگی – اجتماعی موجود در شهر در نگاه اول نیاز به طراحی مجموعه فرهنگی – ورزشی – تفریحی که پاسخگوی برخی از مسائل فوق باشد در محدوده ضروری به نظر می رسد. با توجه به اینکه من خود شناخت کاملی از مسائل و معضلات شهری و اجتماعی آنجا دارم طراحی این مجموعه که از مهمترین و ضروری ترین احتیاجات مردم فرهنگ دوست آن منطقه می باشد را به عنوان موضوع پروژه خود برگزیده ام.

این پروژه طراحی مجموعه ای برای عده کثیری از شهروندان بابلی و بخصوص جوانان که بتوانند اوقات فراغت خود را پربارتر نمایند و هدف آن ایجاد تأسیسات فرهنگی، تفریحی، ورزشی در فضاهای سالم و ایجاد زمینه های آزاد جهت رشد فرهنگی و تقویت قدرتهای اجتماعی و تبادل فرهنگی می باشد.

۱-۳- روش تحقیق:
انتخاب روش تحقیق بستگی به اهداف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارند بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که اهمیت موضوع، اهداف و نیز وسعت آن مشخص باشد. چون موضوع تحقیق این پروژه بررسی، مطالعه و طراحی قسمتی از شهر است تاثیرپذیری و تاثیرگذاری آن بر شهر بخشی از تحقیق است در بخش مبانی نظری پروژه به آن توجه خواهد شد. در بخش مطالعاتی به مطالعات نمونه های موجود داخل و خارجی می پردازم و از فهرست فضاهای مورد نیاز و سایر اطلاعات مورد نیاز برای این طراحی، آگاهی پیدا می کنم. روش تحقیق به این ترتیب است.

کتابخانه ای (اسنادی)  اهمیت موضوع از جهت موارد مشابه داخلی و خارجی مورد بررسی قرار خواهد گرفت در این بررسی چگونگی فضاها، روابط بین آنها، ساختار، شکل و … مورد ارزیابی قرار می گیرد.

میدانی  در این مود سایت مورد نظر، ابعاد آن، شماتیک، دسترسی، اقلیم (که تاثیر زیادی در شکل و عملکرد خواهد داشت) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
که در نتیجه: آشنایی با خصوصیات و نیروهای اقلیمی و جغرافیایی بستر پروژه همچنین سلسله مراتب دسترسی به این مرکز. شناخت خود زمین طرح، جهت گیری بنا، بررسی ایده ها و بررسی هندسه زمین و غیره. کار طراحی را که شامل: الگوی ساختاری شکل گیری، مبانی شکل گیری آن الگو، اصول و معیارهای نظم دهنده به طرح، طرحهای اولیه و سرانجام طرح نهایی و به دنبال آن طراحی جزئیات است را در پی خواهد داشت.

*۲- شناخت و بررسی ویژگیهای کلی منطقه
۲-۱- شهر بابل (پیشینه و وجه تسمیه)
شهر بابل در گذشته به نام های دیگری خوانده می شد که قدیمی ترین آن مامطیر است. در باره بنای مامطیر و همچنین نام آن روایات گوناگونی وجود دارد. ابن اسفندیار در تاریخ طبرستان ص ۷۳ درباره بنای مامطیر و نام آن می گوید که چون امام حسن بن علی (ع) در زمان خلافت عمر به مامطیر رسید و مکانی دلگشا با آبگیرهای و مرغان و شکوفه ها بدید گفت: «بقعه طیبه ماء و طیر» از آن تاریخ مختصر عمارتی پدید آمد… »

در مورد تغییر نام شهر به بارفروش، عباس زریاب خویی می نویسد: دقیقاً معلوم نیست که در استیلای مغول بر مامطیر چه گذشته است. ظهیرالدین در تاریخ طبرستان و رویان و مازندران (تهران ۱۳۶۳ ش، ص ۲۶۴) می گوید که لشگر مغول در استراباد و مازندران قتل به افراط کردند، چنانکه توده خاک در آمل و ساری و کجور که از خرابکاری آنها پیدا شده بود هنوز (در زمان او) بر جای بوده است. اگر حال شهرهای بزرگ چنین بوده، حال شهرک ها معلوم است و شاید از این رو نام مامطیر برافتاده و در قرن هشتم در زمان حکومت مرعشیان نام

بارفروش ده بر آن نهاده شده باشد. در باره این تحول می توان حدس زد که شهرک مامطیر، مانند شهرکهای دیگر مجاور آن از قبیل رودبست و ارم و تریجه و غیر آن، در حمله مغول به کلی ویران شده بود. پس از مدتی چون محل آن استعداد آبادی و استقرار جمعیت را داشته است مردم به تدریج در آن جمع شده اند و این از افسانه ای که دومرگان از قول مردن این شهر در باره آستانه «کلاج مشهد» یا «کلاج مسجد» ذکر کرده است به خوبی معلوم می شود.

… در کتاب هیأت علمی فرانسه در ایران (تالیف ژاک دومرگان، ترجمه کاظم ودیعی، ج ۱، ص ۲۲۰) در ذیل بارفروش آمده است: «تنها بنای تاریخی شهر مسجد کهنه ای است که در حدود هزار سال است بنا شده …. و مقبره امام ابوالقاسم (کذا) پسر امام موسی (ع) وجود دارد (کذا). مازندرانی ها آن را کلاغ مسجد، ایرانی ها آنرا امازاده ابوالقاسم می نامند.» پس از آن افسانه ای درباره بنای شهر و این محل ذکر می کند و می گوید که: این منطقه قبل از بنای مسجد خالی از سکنه بوده و همه هفته در آنجا بازاری تشکیل می شده است. اهالی متوجه شدند که در محلی که امروز مسجد بنا شده است، کلاغ ها گروه گروه گرد هم جمع می آیند و مردم به همین دلیل زمین را کندند و آثار و بقایای امام را یافتند و در آنجا مسجدی ساختند که به مسجد کلاج یا مسجد کلاغ موسوم شد و شهر پیرامون آن بنا گردید. به موجب این افسانه در آن محل هفته بازاری تشکیل می شده است و این وجه نامگذاری بعدی آن را به بارفروش روشن می سازد.

 

۲-۲- رشد شهر: (عمل جایگزینی شهر در مقر فعلی)
رشد شهر به سه صورت قابل بررسی است. وجه عملکردی، وجه جمعیتی و وجه فضایی. در واقع نقش و عملکرد شهر موجب جذب جمعیت و تثبیت آن می شود و به تبع آن شهر مرحله به مرحله در مقر خویش رو به رشد می نهد.

۲-۲-۱- الف) وجه عملکردی: در مورد رشد وجه عملکردی بارفروش، می توان به عملکرد تجاری و بازرگانی این شهر توجه کرد. پیدایش این شهر با ایجاد یک هفته بازار در مقر اولیه شهر همزمان بوده است و محل بارفروش ده بیانگر اهمیت تجاری شهر از بدو تولد بوده است.

۲-۲-۲- ب) وجه جمعیتی: رشد وجه عملکردی شهر که عمدتاً حول محور عملکرد تجاری آن استوار بوده است، موجب جذب جمعیت شده و به این ترتیب زمینه های لازم را برای رشد وجه جمعیتی فراهم کرده است و جمعیت قابل توجهی از تجار مسلمان، یهودی و ارمنی و باکویی و روسی به دلیل اهمیت تجاری شهر، در این شهر زندگی می کردند.
۲-۲-۳- ج) وجه فضایی: رشد فضایی شهر یعنی ملاحظه این نکته که شهر چگونه مرحله به مرحله در مقر خویش رو به رشد می نهد و چگونه این رشد در سیمای بناها انعکاس می یابد.

به طوریکه قبلاً توضیح داده شد در قرن ششم در زمان حکومت مرعشیان نام بارفروش ده بر این مکان نهاده شده است. «در زمان زندیه و هنگام نقل فعالیتهای اقامحمدحسن خان قاجار ذکر بارفروش بسیار به میان می آید و جالب آنکه کلمه «ده» از آخر آن برداشته شده است و این اهمیت روزافزون آن را در اواخر قرن دوازدهم هجری می رساند. »
چنانچه ذکر شد، به نظر فریزر بارفروش در ۱۲۳۸ هـ . ق / ۱۸۲۳ م. به اوج شکوفایی و عظمت خود رسیده بود
ملگونف در سال ۱۲۷۷ هـ . ق / ۱۸۶۰ م در مورد این شهر، به نام ۵۲ محله اشاره می کند. تعدادی از این نام ها که ملگونف به آنها اشاره کرده است، امروز برای شهرواندان این شهر ناشناخته است.

در مورد شکل ظاهری شهر ، ابب در سال ۱۲۶۰ هـ . ق فضای شهر را اینگونه توصیف می کند: تمام شهر پوشیده از درخت است و کمتر منطقه ای از آن در یک نظر دیده می شود. شهر در زمینی صاف و هموار است و خیابانها و کوچه های نامنظمی داد که در زمستان پر از گل و لای است و اسب تا زانو در گل می رود. بازار اینجا خیابانی صاف و مستقیم است، نه فراوانی نعمت دارد و نه زیباست.

در سال ۱۳۰۶ هـ – ش در زمان سلطنت رضاشاه، نام بارفروش به بابل تغییر یافت، این نام ظاهراً از بابلرود گرفته شده است که از کنار این شهر می گذرد.
تا قبل از ۱۳۰۹ فقدان طرح شهری در این شهر کاملاً احساس می شود. بی نظمی در توسعه تدریجی محله های شهر باعث بوجود آمدن کوچه های تنگ و دراز و بن بست پیچ در پیچ شده بود.

نوسازی این شهر از تابستان ۱۳۰۹ آغاز شد و بسیاری از خیابانهای تنگ آن تخریب و خیابانهای اصلی ساخته شد.
بناهای ماندگاری از این دوره به جای مانده است که اغلب با هدف کارکرد اداری و خدماتی احداث شده بودند. بسیاری از این بناها مانند ساختمان شهربانی، ساختمان شهرداری سابق (گنجینه بابل). بیمارستان و بناهای دیگر هنوز مورد استفاده قرار می گیرند. در سالهای اخیر با احداث کمربندی شهر بابل و ایجاد پلهای جدید برروی بابلرود در مسیر جاده آمل، شهر در اطراف کمربندی و همچنین بابلرود در دو طرف جاده آمل گسترش یافته است.

۲-۳-دین و سواد و آموزش
در سرشماری آبان ۱۳۵۷ حدود ۷۹/۹۹ درصد از جمعیت این شهرستان را مسلمانان تشکیل می دادند. از جمع ۴۲۱۰۶۸ نفر جمعیت این شهرستان، ۴۲۰۱۸۰ نفر مسلمان، ۱۱۶ نفر زرتشتی، ۸ نفر مسیحی، ۱ نفر کلیمی، ۲۴۵ نفر سایر مذاهب و ۵۱۸ نفر اشهارنشده اعلام شده است.

در سال ۱۳۷۵ از ۳۷۵۷۹۹ نفر جمعیت ۶ سال و بیشتر شهرستان حدود ۲۵/۷۸ درصد باسواد بوده اند. نسبت باسوادی در گروه سنی ۱۴-۶ سال ۳۴/۹۷ درصد و در گروه سنی ۱۵ سال و بیشتر ۷۰/۷۰ درصد بوده است. در میان افراد لازم التعلیم (۱۴-۶ ساله) نسبت باسوادی در نقاط شهری، ۳۰/۹۷ درصد و در نقاط روستایی ۲۷/۹۷ درصد بوده است. نسبت باسوادی در میان مردان ۴۴/۸۲ درصد و در میان زنان ۱۳/۷۴ درصد بوده است. این نسبت در نقاط شهری برای مردان و زنان به ترتیب ۴۸/۸۸ درصد و ۸۲/۹۰ درصد و در نقاط روستایی ۸۵/۷۲ درصد و ۸۳/۶۷ درصد بوده است.

۷۲/۷۱ درصد از جمعیت ۲۴-۶ سال شهرستان بابل در سال ۱۳۷۵، مشغول تحصیل بوده اند این نسبت در نقاط شهری ۷۵/۷۶ درصد و در نقاط روستایی ۲۵/۶۸ درصد بوده است ۹۵/۹۵ درصد از کودکان (۱۰-۶ ساله)، ۲۶/۹۲ درصد نوجوانان (۱۴-۱۱ ساله) و ۳۱/۴۳ درصد از جوانان (۲۴-۱۵ ساله) در زمان سرشماری به تحصیل اشتغال داشته اند.

۲-۴- جمعیت و نیروی انسانی:
جمعیت و پراکندگی آن:
به موجب سرشماری ابان ۱۳۷۵، جمعیت شهرستان بابل ۴۲۱۰۶۸ نفر بوده است که از این عده ۶۶/۴۲ درصد در نقاط شهری و ۳۴/۵۷ درصد در نقاط روستایی سکونت داشته اند. جمعیت غیرساکن این شهرستان صفر بوده است.

-ساخت جنسی و سنی:
از ۴۲۱۰۶۸ نفر جمعیت شهرستان بابل حدود ۲۰۸۶۸۰ نفر مرد و ۲۱۲۳۸۸ نفر زن بوده اند که نتیجه نسبت جنسی برابر ۹۸ بوده است، یعنی در مقابل هر ۱۰۰ نفر زن، ۹۸ نفر مرد وجود داشته است. از جمعیت این شهرستان ۰۴/۳۶ درصد در گروه سنی کمتر از ۱۵ سال، ۸۱/۵۸ درصد در گروه سنی ۶۴-۱۰ سال و ۱۳/۵ درصد در گروه سنی ۶۵ سال و بیشتر قرار داشته اند. (نمودار ۱)

۲-۵- معماری و مسکن: (معماری بومی منطقه)
تا قبل از سال ۱۳۱۰ هـ . ش تغییرات محسوسی در وضع خانه های سواحل جنوبی دریای خزر به وقوع نپیوست. حتی در مناطق شهری شکل سنتی خانه ها حفظ شده بودند. ولی در سبک کاخ ها، بناهای مذهبی، ساختمانهای دولتی و بناهای دیگر به علت اینکه در احداث آنها همیشه از طرز معماری نقاط مرکزی ایران پیروی می شد، تغییراتی صورت گرفته است.
بنای خانه های سنتی شهرستان بابل عموماً از خشت خام، سنگ، آجر، نی (یله) و چوب تشکیل شده و پوشش آن از گاله (نی)، تخته و سفال است. گاله نوعی گیاه است که در کناره های مرداب می روید و از آن برای بافتن حصیر و پوشش بناها استفاده می کنند. در گذشته، آجر به علت کمیاب بودن منحصراً در قصرهای شمال ایران و در خانه های اعیان و اشراف بکار می رفت. حتی تا چند سال پیش، کاربرد آجر در خانه های روستایی کمتر به چشم می خورد.
در اواخر دوره قاجار، به دلیل رفت و آمد دائمی مردم این ناحیه به اروپا و به خصوص همسایه شمالی، خانه ها و بناهای شهرهای این منطقه کم کم رنگ و شکل دیگری پیدا کرد. توانگران برای ساختن خانه های خود آجر را از شهر بادکوبه وارد می کردند.

از ۱۳۱۰ به بعد به تدریج بناهای غربی در نواحی شمالی کشور به خصوص در شهرها و نواحی ساحلی توسعه یافت. مشخصات سبک بناهای این منطقه به طور کلی عبارت است از: ۱-پوشش با شیب تند. ۲-سقف مسطح – ۳-تالار ستون دار

بناهای شهرستان بابل همچون بناهای سایر نواحی سواحل جنوبی دریای خزر، به طور کلی همواره با خطرات زیر مواجه بوده اند:
۱-رطوبت دائمی هوا که چوب را به سرعت فاسد می کند و از بین می برد.

۲-خزه و علف های هرز که در بام خانه ها و سطح بیرونی دیوارها می روید و در آنها شکاف ایجاد می کند و باعث فروریختن آنها می شود.
۳-سرعت باد که تخته های پوشش بام را از جا کنده و با خود می برد.
۴-آب باران که پی ساختمانها را می شوید و رفته رفته از استحکام آن می کاهد.

۵-پرندگان که طعمه های خود را زیر سفالهای بام یا میان گالی (لی) پنهان می کنند و برای بازیافتن آنها سفالها را با منقار بلند می کنند و گاله را بیرون می کشند و موجب نفوذ آب باران به بام خانه می شوند و
۶-آتش سوزی

۲-۶- امکانات ارتباطی:
امکانات ارتباطی، اعم از راهها، وسایل حمل و نقل، تلفن، رادیو، تلویزیون، مطبوعات علاوه بر تأثیر مستقیم بر تولیدات یک منطقه و کشور، همچنین توزیع آن، بر پراکندگی مناسب جمعیت، کاهش مهاجرت و ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ جامعه تأثیری قاطع دارند. جابجایی عوامل تولید و حمل و نقل کالاهای تولید شده به مراکز مصرف و برقراری تعادل در عرضه و تقاضاهای کالاها و خدمات، بدون وجود شبکه گسترده ای از راهها و وسایل کافی حمل و نقل ممکن نیست.

۲-۶-۱- راهها: به موجب قوانین و مصوبات جاری، مجموعه شبکه های اصلی راههای کشور، اعم از جاده های موجود و جاده های در حال احداث و ترمیم و نگهداری آنها، به عهده وزارت راه و ترابری است. آنچه که به راههای روستایی فرعی مربوط می شود، این وظایف به عهده وزارت جهادسازندگی است.
اداره راه و ترابری شهرستان بابل، مدیریت قستهایی از سه محور اصلی بابل – بابلسر، بابل – قائمشهر و بابل – آمل، به طول ۴۵ کیلومتر و همچنین ۹ محور روستایی به طول ۱۱۵ کیلومتر را به عهده دارد. نقشه ۲ وضعیت راهداری حوزه استحفاظی اداره راه و ترابری شهرستان بابل را نشان می دهد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 62 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد