دانلود مقاله بررسی نقش فرهنگ و نظریات آن در آموزش یک زبان خارجه

word قابل ویرایش
7 صفحه
18700 تومان

بررسی نقش فرهنگ و نظریات آن در آموزش یک زبان خارجه


مقدمه :
نقش فرهنگ در آموزش زبانهای خارجی از دیر باز مورد بحث بوده و مطالب موافق و مخالف زیادی درباره آن نوشته شده است. علیر غم تعریفهای زیادی که در این زمینه شده است، متاسفانه هنوز این نکته اساسی در آموزش زبانهای خارجی در کلاسهای زبان ها مورد توجه قرار گرفته است.
امروزه معلمان زبان در آموزش آواء، واژه ها و گرامر ها و غیره موفق بوده بوده اند و توانسته اند

به شاگردا خود درست سخن گفتن را بیاموزند ولی آیا می توان بدون آشنایی با فرهنگ مردمی دیگر تسلط لازم را بر زبان آنها پیدا کرد؟ در این تحقیق کوشیده می شود تا این موضوع مورد بحث و حلاجی قرار گرفته و نظریات برخی از روانشناسان و زبان شناسان مورد بررسی قرار گیرد.


بیان مسئله :
فرهنگ در واقع بخش در هم تنیده اند از کنشهای متقابل زبان و اندیشه می باشد. الگو های فرهنگی شناخت و رسومات گاهی اوقات صراحتاً در زبان بیان شده اند. به عنوان مثال شیوه هایی ممکن است عاملی فرهنگی باشند. «صراحت» گفتاری برخی از فرهنگ ها را در نظر بگیرید.مثلاً گفته می شود در آمریکا مکالمات اتفاقی بیشتر با حفظ اقوام همراه است ولی صراحت کمتری در آنها مشاهده می شود تا در مکالمات یونانی ها.


به نظر نوستراد زبان وابسته به فرهنگ می باشد و بدون توجه به روابط اجتماعی یک جامعه زبانی که با زبان صورت می پذیرد و نیز بدون توجه به فرهنگ جامعه که زبان بخشی از آن است، درک مفاهیم زبان امکان پذیر نیست. را برت لادو در کتاب آموزش زبان معتقد است که زبان پاره ای از فرهنگ مردم و مهمترین وسیله برای ارتباط میان افراد اجتماع است و از اینرو زبان نه تنها بخشی از فرهنگ است، بلکه اگر فرهنگ را شبکه ای در نظر بگیریم زبان پایه اساسی آن است بگو نه ای که بخشهای دیگر شبکه با کمک آن توصیف می شوند.


برخی معتقدند که زبان پدیده ای است برای گسترش تمدن و فرهنگ زیرا بوسیله زبان است که می توان علم و فنی و آداب و رسوم را از نسلی به نسل دیگرر انتقال داد. تحصیل هر گونه علم بر عامل زبان مبتنی است به همین سبب زبان آموزی پایه آموختن علوم و فنون می باشد.


سایر ورف در توجیه نظریه مربوط به رابطه فرهنگ و زبان خود می گوید که لازمه درک یک شعر ساده صرفاً دانستن معنی واژه های آن نیست ، بلکه باید پذیژه های زندگی اجتماعی مردمی که مفاهیم واژه ها از آنها نشات گرفته اند آشنا بود. (به سخن دیگر اینکه بدون آگاهی از الگو های زندگی اجتماعی یک جامعه زبانی، نمی توان به ارزشهای واقعی و مفاهیم واژه ها پی برد.)
بنابراین سئوال اصلی این است که آیا آشنایی با فرهنگ یک جامعه تاثیری در یاد گیری زبان ان جامعه دارد؟


اهمیت و ضرورت تحقیق :
متاسفانه و نقصیه های بسیاری در آموزش و شناخت فرهنگ ک جامعه ای که زبان آن جامعه آموخته می شود وجود دارد و در کلاسهای ما بچشم می خورد. بنا به گفته نوستراد ها معلمان توانسته ایم بیان آواها، واژه ها و مجله ها را به زبان آموز بیاموزیم ، آنگونه که بدرستی سخن بگویند و حتی آنقدر پیش بردین که مطالب ادبی زبان خارجه را بخوانند و بحث کنند و نکته های زبان شناسانه را بر گزینند ولی در آموزش یکی از جنبه های اساسی زبان یعنی فرهنگ کوتاهی کرده ایم و اکنون زمان آن رسیده که رفع این نقصیه کنیم زیرا برای ایجاد ارتباط درست و کفا هم از اهمیت بسزایی بر خوردار می باشد. برخی فرهنگ را هدف نهایی آموزش زبان تلقی کرده اند.


کانتلت هدف از آموزش زبان انگیلیسی را ایجاد مهارت سخن گفتن با توجه به نظم آوایی و الگویی ساختار آن می داند بگونه ای که این مهارت بتواند نسبت به آداب و رسوم ، رفتار و به طور کلی فرهنگ مردم انگلیسی زبان حس تو هم ایجاد کند. و یدو سون یک قدم پیشرفته و می گوید که نه تنها هدف نهایی این چنین است بلکهعلّت همه کوششها برای آموزش زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجه ایجاد حس تفاهم نسبت به راه و رسم زندگی و فرهنگ این جامعه زبانی است.


یادگیری یک زبان خارجی بدون آگاهی از نحوه زندگی و مردمی که بدان سخن می گویند، زبان آموز را به ایجادتفاهم رهنمون نمی سازد که خود در دنیای بسیار کوچک امروز می توان نقصیه بشمار آید. این مطلبی است که نوستراد بیان می کند و ادامه می دهد که درک ادبیات نیز همانند زبان،بدون آگاهی از فرهنگ امکان ندارد ، زیرا اگر چه چار چوب عناصر ادبیات جهانی می باشد ولی محتوای ساختاری و واژگانی ادبیات هر زبانی حاوی ویژگیهایی از رفتار های جامعه زبانی آن است که عدم آگاهی از این ویژگیها درک مفاهیم ادبیات آن جامعه را مختل می سازد.


نسلون بروکس معتقد می باشد که آموزش نکات فرهنگی بیش از آنچه که تا کنون تصور می رفته اهمیت دارد بویژه اگر هدف از آموزش زبان یاد گیری نحوه ارتباط با سخن گویان آن باشد. به عقیده وی زبان آموز در کلاس درس برای اولین بار با بسیاری از الگو های فرهنگی و اجتماعی زبان بینانه مواجه می شود و عکس العمل و برداشت وی از این الگو ها برای ایجاد ارتباط مناسب و درست حائز اهمیت است. به نظر نرسیلی یاد گیری الگو های زبانی ، آگاهی از نظام اجتماعی سیاسی، مذهبی و اقتصادی جامعه را بدنبال ندارد و حال آنکه کلاسهای آموزش زبان می تواند وسیله مناسبی برای آگاهی از الگو های اجتماعی و فرهنگی جامعه زبانی بیگانه باشد.

به عقیده وی ایجاد ارتباط با بخش گویان زبان خارجه، بدون آگاهی از فرهنگ آنان غیر ممکن نیست، ولی معتقد است که با آموزش زبان، نا گریز آموزش فرهنگ نیز صورت می گیرد زیرا که الگو های فرهنگی در زمینه آموزش زبان همواره خود نمایی می کند. اگر فرهنگ را از زبان جدا سازیم.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 7 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد ‌‌بررسی رابطه میان نظام آموزشی و فرسودگی شغلی در فرهنگیان

word قابل ویرایش
28 صفحه
18700 تومان
بررسی رابطه میان نظام آموزشی و فرسودگی شغلی در فرهنگیانبررسی رابطه میان نظام آموزشی و فرسودگی شغلی در فرهنگیان:پیشگفتار :در جهان امروز توانمندی ، قدرت اقتصادی و رفاه هر کشوری در گرو استفاده بهینه از امکانات ،منابع و نیروی انسانی آن کشور است . در این راستا هر چه نیروی کار شایسته تر و کارآمدتر باشد پیشرفت و توف ...

دانلود مقاله بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنم

word قابل ویرایش
181 صفحه
34700 تومان
فصل اولكليات1-1- مقدمه : «آموزش و پرورش بحق از بزرگترین و پیچیده ترین نظام های اجتماعی محسوب می گردد. سازمانی که از دیرباز نقشی سازنده و اساسی در بقاء و تداوم فرهنگ و تمدن بشری داشته و امروزه سنگ بنای توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه است. مطالعات عمیق در زمینه عوامل مؤثر در تغییر و تحول جامعه ه ...

دانلود مقاله بررسی رابطه شایسته سالاری و توانمند سازی کارکنان با لحاظ نمودن نقش میانجی فرهنگ سازمانی

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهانگیزه ی کاری در میان کارکنان یکی از دلایل اصلی موفقیت سازمان ها می باشد که با برنامه ریزی صحیح مدیران و اتخاذ سیاست های درست سازمانی محقق می شود. از طرف دیگر با توانمندسازی کارکنان، فرهنگ سازمانی هم باید دستخوش تغییر شود و همانند توانمندسازی، بخش عمده ای از فرهنگ سازمانی و تصمیم گیری در مورد آن منوط به ...

دانلود مقاله بررسی نقش مرکز موسیقی در چگونگی ارتقاء فرهنگی جامعه

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
چکیدهموسیقی بعد از زبان مهمترین پایه فرهنگی هر قوم و ملت است. این پدیده با پویایی جامعه، با نهادهای اجتماعی- فرهنگی، همانند اسـطوره، مـذهب، هنر و ... و نهایتاً بنیانهای معیشتی و شرایط زیست انسانها هم در طبیعت و هم در تایخ سر و کار دارد. پیدایش پدیـده موسـیقی نـزد انسـان غریـزی است ، چنانکه نهاد شعر گویی او ن ...

دانلود مقاله بررسی نقش آموزش الکترونیکی در فرآیند مدیریت دانش سازمانی

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
چکیدهآموزش الکترونیکی به عنوان یک رویکرد نـوین آموزشـی نیازمنـد بررسـی موشـکافانه در همه ابعاد مدیریتی است. به دلیل نوظهور بودن این روش آموزشی، مدیریت دانش و علوم فراگیری شده نوین و به کارگیری اصولی آن در امور سازمانی می تواند بهترین اهداف را برای سازمان فراهم سازد. در این مقاله که به شیوه مروری تنظیم شده است ...

مقاله نقش آموزش عمومی و ارتقای سطح فرهنگ سازمانی بر سلامت نظام اداری و ارتقای فرهنگ کار در سازمان های دولتی

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش آموزش عمومی و ارتقای سطح فرهنگ سازمانی بر سلامت نظام اداری و ارتقای فرهنگ کار در سازمان های دولتی چکیده هدف از نگارش مقاله حاضرمطالعه توسعه و بالندگی سازمانی و بهسازی نیروی انسانی است که به صورت های مختلف در سازمان ها انجام می شود. هرچه دانش و مهارت های کارکنان با نیازهای جامعه ، پیشرفت های علمی و ت ...

مقاله بررسی نقش فرهنگسازی و آموزش شهروندان در مقابله و برخورد با پدیده دستفروشی در متروی تهران

word قابل ویرایش
47 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی نقش فرهنگسازی و آموزش شهروندان در مقابله و برخورد با پدیده دستفروشی در متروی تهران چکیده پیامد گســترش شــهرها تراکم ترافیک و افزایش میزان انتشــار انواع آلودگی های زیســت محیطی اســت که جنبه های زندگی شــهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد . از این رو یکی از شــاخصــه های مهم توســعه پایدار در جوامع ش ...

مقاله بررسی نقش آموزش و پرورش در تبیین و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی نقش آموزش و پرورش در تبیین و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی چکیده : آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد رسمی در امر تعلیم و تربیت می باشد که هدف اصلی ان رشد همه جانبه دانش آموزان است .یکی از کارکرد های آموزش و پرورش در تحقق اقتصاد مقاومتی می تواند در فرهنگ سازی استفاده و مصرف کالاهای ایرانی ، سبب پیشرفت و تو ...