دانلود مقاله تاثیر تدریس توام با نقاشی (درسهای ریاضی و علوم) بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس دوم دوره ابتدایی

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

تحقیق حاضر در پی بررسی تاثیر تدریس توام با نقاشی در درسهای ریاضی و علوم بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس دوم دوره ابتدایی در دبستان عترت، ناحیه دو آموزش و پرورش شهرستان ارومیه است. تحقیق حاضر از نوع شبه تجربی و به صورت اقدام پژوهی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه دانش آموزان پایه دوم مدرسه ابتدایی عترت ناحیه ۲ آموزش و پرورش شهرستان ارومیه ۱۵۰) نفر) بود که در ۴ کلاس ۳۵ نفری جهت تدریس توام با نقاشی دروس علوم و ریاضی در کنار تدریس سنتی انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که تدریس توام با نقاشی در تدریس و یاددهی و یادگیری درس ریاضی بسیار مناسب است. هم چنین تدریس توام با نقاشی در تدریس و یاددهی و یادگیری درس علوم بسیار مناسب است. همچنین نتایج نشان داد که تدریس توام با نقاشی در درس ریاضی نتایج بهتر و مناسبتری نسبت به تدریس توام با نقاشی در درس علوم به دست آورده است، لذا تدریس و آموزش توام با نقاشی برای درس ریاضی در پایه دوم ابتدایی روشی مناسب و قابل توصیه می باشد.

کلمات کلیدی: نقاشی، ریاضی، علوم، پایه دوم ابتدایی، شبه آزمایشی، اقدام پژوهی

National Conference

٢٠١۵/ ٨/٢٧ Kome elmavaran danesh R.S. Institute
٣٠٧۴ Article Code:

۱

۱٫ مقدمه

دوران کودکی از نقشی حساس و تعیین کننده در زندگی انسان برخوردار است. با توجه به اهمیت و حساسیت دوران کودکی لازم به ذکر است که در میان نقش فعالیت های هنری و نقاشی در خلاقیت کودکان به ویژه در سال های دوران دبستان حائز اهمیت است (دادستان، .(۱۳۸۸

بررسیهای گوناگونی که تاکنون در زمینه نقاشی کودکان صورت گرفته نشان داده است که نقاشی کودکان چیزی بی محتوا یا فاقد ارزش نیست. بلکه اینگونه فعالیت ها دارای ارزش محتوایی بسیار بوده و از جنبه های گوناگون هنری، بالینی، و آموزش پرورشی قابل بررسی است. به همه کودکان باید فرصت داد تا در مدت زمان کافی، با علاقه و تمایل شخصی و استفاده از وسایل و ابزار مناسب به نقاشی کردن بپردازند (دانشور، .(۱۳۸۸

بررسی نقاشی کودک، تنها در سطح رشد ذهنی باقی نمی ماند و در نگاهی دیگر می توان پرده از زندگی عاطفی او برداشت. تشخیص و شناسایی مسایل عاطفی و روانی کودکان که در پس خطوط و حرکات ترسیمی معنادار آنان نهفته است، یکی دیگر از ارزش های بیانی نقاشی کودکان است (سادات یاسینی، .(۱۳۸۸

کار معلم نه تنها انتقال دانش، بلکه پرورش توان تفکر منطقی و پرورش شخصیت سالم است و معلمان موفق برای شاگردان خود تنها عرضه کننده مطالب تخصصی نمی باشند بلکه آنها را با مطالب شناختی، اجتماعی و نحوه استفاده موثر از آنها می آموزند. پس در آموزش و پرورش نقش نیروی انسانی به خصوص معلم از مهمترین عوامل موثر در رشد و توسعه کیفی و محتوایی تربیت به شمار می آید (حسینی، .(۱۳۸۶

تدریس کانون هر برنامه ی درسی است و در تمام مقاطع آموزشی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و حتی آموزش عالی، رایج ترین روش مورد استفاده معلمان و استادان است. گروهی از اندیشمندان همچون دیویی، گیلبرت، آیزنر، جویس و ویل معتقدند که تدریس و یادگیری لازم و ملزوم همدیگر هستند به عبارت دیگر، زمانی می توان ادعا کرد تدریس انجام شده است که یادگیری تحقق یابد (فتحیآذر، .(۱۳۸۲

در این رویکرد، مسئولیت یادگیری بر عهده نه فقط یادگیرنده بلکه معلم و یادگیرنده است. عوامل متعددی در اثر بخشی تدریس و تحقق یادگیری از طریق تدریس، نقش ایفا می نمایند که از آن جمله می توان به نقش الگوهای مورد استفاده معلمان در تدریس اشاره نمود. به طوری که نظریه پردازان معتقدند نحوه ی انجام تدریس، اثر بسیاری بر ارتقای تواناییهای شاگردان در یادگیری دارد (طالبی و همکاران، .(۱۳۸۹ معلمان موفق تنها ارائه دهندگان کاریزما و متقاعدگر نیستند بلکه آنان با کاربست الگوهایی، شاگردان خود را درگیر تکالیف شناختی و اجتماعی نموده و به آنان نحوه ی استفاده موثر از آن تکالیف را یاد میدهند. (شعبانی، .(۱۳۹۰

یادگیری مطمئن و موثر، تنها هنگامی امکان پذیراست که یادگیرنده شخصاً فعالیت کند. زیرا یادگیری، تغییری است که در اثر تعامل دانش آموز با محیط حاصل می شود. معلم تلاش می کند که شرایطی مطلوب برای تغییر به وجود آورد (قوشلی، .(۱۳۸۴ همچنین تدریس اثر بخش، یادگیری معنادار را به دنبال دارد؛ یعنی یادگیری، وقتی اتفاق می افتد که برای دانش آموزان کاملا معنادار باشد و یادگیری در صورتی معنادار خواهد بودکه دانش آموزعلاوه بر شناخت مفاهیم و ارزش آن، شخصاً در امر یادگیری سهیم بوده و نسبت به آن موضوع احساس نیاز کند (مومنی مهموئی و اوجی نژاد، .(۱۳۸۸

پژوهشی توسط حمیدرضا مقامی (۱۳۸۶) در دانشگاه علامه طباطبایی در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان »تأثیر روش آموزش مسئله محور بر افزایش خلاقیت دانش آموزان پایه دوم راهنمایی شهر دلیجان« انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین آموزش مسئله محور و رشد خلاقیت دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 10 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد