دانلود مقاله تشویق به تشکیل خانواده

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

تشویق به تشکیل خانواده

پیامبر ص هماره به تشکیل خانواده تشویق می کرد و مردمان را از بی همسری بیم می داد و می فرمود : بیشتر دوزخیان بی همسرانند .
دو رکعت نماز کسی که همسر دارد ، بهتر از هشتاد و دو رکعت نماز انسان بی همسر است۲ .
همواره دیگران را به ازدواج آگاهانه تشویق می کرد تا هر کدام از همسران به آرامش دست یابند ؛ آرامشی که در پرتو ثروت و شهرت به دست نمی آید . می فرمود :
بیچاره است ، بیچاره است ، بیچاره ، مردی که همسر ندارد .

گفتند : گر چه ثروتمند باشد ؟
– گرچه ثروتمند باشد . بیچاره است ، بیچاره است ، بیچاره ، زن بی شوهر .
– گرچه ثروتمند باشد ؟
– گرچه ثروتمند باشد۳ .
وقتی مرد به همسرش و همسرش بدو می نگرد ، پروردگار مهربانه به آنان می نگرد .

اهمیت همسر شایسته

آدمی ، پس از ایمان به خداوند ، به چیزی برتر از همسری همدل دست نمی یابد۱ .
در سخنی دیگر ، از بانوی شایسته ، نه به عنوان گنج ، بلکه « بهترین گنجینه » نام برده است : آیا شما را از بهترین گنجینه آگاه کنم ؟ زنی شایسته .

اهمیت روابط عاشقانه

مردی نیست که دست همسرش را عاشقانه بگیرد ، جز آن که آفریدگار برای او پنج پاداش می نویسد . پس اگر او را در آ‎غوش کشد ، ده پاداش می برد . اگر همسرش را ببوسد ، بیست پاداش دارد . اگر با او درآمیزد ، [ پاداش این کار ] از دنیا و آنچه در آن است بهتر است . پس زمانی که

مرد برمی خیزد ، تا غسل کند ، آب از هیچ قسمتی از بدنش عبور نمی کند ، جز آن که گناهش را می زداید و درجه ای بر او می افزاید . خداوند برای این غسل پاداشی بهتر از دنیا و آنچه در آن است بدو می بخشد . و همانا خداوند والا در برابر فرشتگان افتخار می کند و می گوید : به بنده ام بنگرید . در شبی سرد برخاسته است تا از جنابت غسل کند . بر این باور است که من پروردگار او هستم . گواه باشید که من او را بخشیدم .

رشد دادن یکدیگر

خداوند بیامرزد مردی را که [ نیمه ] شب برمی خیزد و نماز [ شب ] می خواند و همسرش را بیدار می کند و اگر زنش برنمی خیزد ، مرد به صورتش [ مهربانانه ] آب می پاشد ؛ پروردگار بیامرزد زنی را که شب برمی خیزد و نماز [ شب ] می خواند و شوهرش را بیدار می کند . و اگر شوهرش برنمی خیزد ، به صورتش [ مهربانانه ] آب می پاشد .

موریانه های فتنه

درباره کسانی که به سان موریانه در کانون گرم خانواده ها رخنه می کنند و بنیان های آن را با سخنان فتنه گرانه خویش سست می سازند ، می فرمود :
خشم و نفرین آفریدگار در این جهان و آن جهان بر کسی باد که میان مرد و زنی جدایی افکند ؛ و بر خداوند است او را با هزار سنگ دوزخی بکوبد ؛
و کسی که برای بر هم زدن میانه آن دو گام بردارد ، اما کارش به جدایی آنان نینجامد ، مورد خشم خداوند والا و نفرین او در دنیا و آخرت است ؛ و پروردگار بدو [ بامهربانی ] نمی نگرد .

پروانه های آشتی

کسی که برای آشتی دادن زن و شوهری گام بردارد ، پروردگار بدو پاداش هزار شهیدی می دهد که به راستی در راه خدا کشته شدند ، و برای هر گام که برمی دارد و هر واژه ای که در این زمینه می گوید ، عبادت یک سال را به او عطا می کند ؛ سالی که روزهایش را روزه بوده و شب هایش را شب زنده داری کرده است .

احترام و مهرورزی

به مردان سفارش می کرد : کسی که همسری گرفته است ، باید او را گرامی بدارد۱ .
به مردان هشدار می داد : خداوند همه گناهان را [ با شرایطی ] می بخشد ، جز کسی را که … مهریه را انکار کند۲ [ و در روایتی دیگر : پرداخت آن را به تأخیر افکند ] .
دوست داشتن زنان [ = همسران ] و آگاه کردن آن ها از این محبت را مستحب اعلام کرد۳ .
می فرمود : این که مرد به زنش بگوید : « تو را دوست دارم » ، هرگز از دل زن بیرون نمی رود۴ .
هر چه بر ایمان بنده ای افزوده شود ، بر محبت او به زنان [ = همسرش ] افزوده می شود۵ .
به مردانی که گمان می بردند عشق به همسر – هر چند مانع از انجام وظایف دینی نشود – چندان کار پسندیده ای نیست ، می فرمود : به خاندان ما هفت چیز داده اند که نه به پیشینیان ما داده اند و نه به کسانی که پس از ما می آیند خواهند داد : … [ یکی از آنها ] عشق به زنان [ = همسران ] است۶ .
جبرئیل آن قدر سفارش زنان را کرد که گمان کردم طلاق دادن آنان حرام است۷ .
پیامبر محبت به زنان و چشم پوشی از اشتباهات آنها را مستحب برشمرد۸ .
در سفارشی طولانی فرمود : برادرم جبرئیل … هماره سفارش زنان را به من می کرد تا آن جا که گمان بردم روا نیست مرد [ با اعتراض ] به همسرش بگوید : اه !۹

از خداوند والا درباره زنان پروا پیشه کنید . آنان [ به سان ] اسیران نزد شمایند . آنان را به عنوان امانت های خداوندی [ به همسری ] گرفته اید … بر شما حقی واجب دارند ؛ زیرا تنشان بر شما حلال شمرده شده و از آن بهره می گیرید . فرزندانتان را در درون خویش حمل می کنند تا [ زمانی که ] با زایمان [ از این رنج طاقت فرسا ] رها شوند ؛ پس با آنان مهر بورزید و دلشان را به دست بیاورید ؛ تا در کنار شما بایستند . زنان را ناپسندیده نشمارید و بر آنان خشم مگیرید . از آنچه [ از مهریه و جز آن ] به آن ها داده اید ، جز با رضایت خاطر و اجازه آنان ، چیزی باز پس نگیرید …۱۰ .
بهترین شما کسی است که … برای همسرش بهترین [ شوهر ] است .

مردی که بر بداخلاقی همسرش تاب بیاورد ، پروردگار پاداشی را که به خاطر تحمل ناگواری ها به حضرت « ایوب ع » داده است ، به او خواهد داد۱۱ .
هر مردی که با زبانش زنش را بیازارد ، پروردگار نه انفاقش در راه خدا را می پذیرد ، نه نماز مستحبی اش را و نه نیکی اش را ، تا زنش را خرسند کند ؛ و اگر آن مرد روزها روزه گیرد و شب ها [ برای نماز مستحبی ] به پا خیزد ، برده ها آزاد کند … [ باز هم ] نخستین کسی خواهد بود که وارد دوزخ می شود .
بهترین شما ، کسانی هستند که برای زنان خود بهترین [ شوهر] باشند . و من از همه شما برای خانواده ام بهترم .

خوش خلقی

روزی ام سلمه از او پرسید : پدر و مادرم فدایت ! زنی دو شوهر داشت . آنان هر دو مردند و به بهشت رفتند . این زن با کدامین آن ها زندگی خواهد کرد ؟
– ای ام سلمه ! زن ، مردی را که خوش اخلاق تر و با خانواده بهتر است برمی گزیند .

عدالت ورزی

عایشه می گوید : شیوه رسول گرامی چنان بود که هر گاه می خواست به سفر رود ، میان همسرانش قرعه می زد و نام هر کسی که در می آمد ، او را با خویش به سفر می برد۱ .
مردی که دو همسر داشته باشد و میانشان به عدالت رفتار نکند ، روز رستاخیز در حالی می آید که دستانش را بسته اند و نیمی از پیکرش کج [ و فلج ] است ؛ تا او را در دوزخ افکنند.

رعایت عفاف

حضرت ، برای پاسداری از کانون گرم خانواده ، سخن گفتن مردان با زنان و دوشیزگان بیگانه را ، بدون آن که ضرورتی در کار باشد ، ناپسند می شمرد .
مردی که با زنی نامحرم شوخی کند ، پروردگار [ در رستاخیز ] به خاطر هر واژه هزار سال زندانی اش می کند !۱
بدانید که هیچ مردی با زن نامحرم خلوت نمی کند ، جز آن که سومین نفر آن جمع شیطان است .
به مردان توصیه می کرد : پاکدامن باشید تا زنان شما پاکدامن باشند .

تأمین اقتصادی

ملعون است معلون ، کسی است که افراد تحت سرپرستی خود را رها سازد . بزرگترین گناه در نظر خداوند آن است که مردی افراد تحت سرپرستی خود را سرگردان گذارد۱ .
می فرمود : در بهشت مقامی است که جز سه تن بدان نرسند : .. [ و یکی از آنها ] کسی است که نانخورهایی دارد و صبور است .

امام علی ع پرسید : صبوری این صاحب خانوار یعنی چه ؟
– این که بر افراد تحت سرپرستی اش به خاطر خرج هایی که می کنند منت نمی گذارد۲ .
می فرمود از ما نیست کسی که خداوند به او وسعت اقتصادی داده ، اما او بر خانواده اش سخت می گیرد .
درهمی که برای خانواده ات خرج می کنی ، برایم محبوب تر است از دیناری که در راه خدا خرج بکنی .

کار در خانه

به مردان می فرمود : خدمتتان به همسرانتان ، صدقه به شمار می آید۱ [ و پاداش دارد ] .
ای علی ! … از من بشنو ؛ و من جز آنچه خدایم فرمان داده است نمی گویم :

هر مردی که همسرش را در [ کار ] خانه کمک کند ، به تعداد موهای اندامش یکسال عبادت برایش محسوب می کنند ؛ سالی که روزهایش روزه بوده و شب هایش را به پا خاسته باشد … .
ای علی ! کسی که در خدمت خانواده اش در منزل باشد و خودخواهی نورزد ، آفریدگار نامش را در دیوان شهیدان می نگارد … و برای هر قدمش ، یک حج و یک عمره پاداش می دهد … .
ای علی ! ساعتی را در خدمت همسر بودن ، برتر است از هزار سال پرستش ، و هزار حج و هزار عمره ، و آزاد کردن هزار برده , و شرکت در هزار جهاد ، و عیادت هزار بیمار ، و حضور در هزار نماز جمعه ، و شرکت در هزار تشییع جنازه ، و سیر کردن هزار گرسنه ، … ، و آزاد کردن هزار اسیر ،

… . و چنین کسی چشم از جهان فرو نخواهد بست ، جز آن که جایگاهش را در بهشت خواهد دید … .
ای علی ! خدمت به همسر ، کفاره گناهان بزرگ است و خشم پروردگار را فرو می نشاند .

اجر شهید

انس می گوید : زنان مرا نزد رسول ص گرامی فرستادند تا بگویم :
ای فرستاده خدا ! مردان به برکت جهاد گوی سبقت را ربودند ؛ آیا کاری هست که ما با آنجام آن پاداش کار جنگاوران راه خدا را دریابیم ؟
ایشان فرمودند : خانه داری شما ، [ همان ] یافتن پاداش جنگاوران راه خداست۱ .
هر زنی که [ برای انجام کار خانه ] برخیزد و برای همسرش نان بپزد و گرمای آتش آزارش دهد ، آفریدگار آتش را بر او حرام کند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 10 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد