بخشی از مقاله

تعداد جلسات :
تمام درس هايي كه در ماه مبارك پخش شده (بيست و پنج درس) استاد سخنران عالم دانشمند حجه الاسلام والمسلمين آقاي قرائتي

مقدمه و تقدير و تشكر
با سلام و درود بر حضرت محمد (ص) و خاندان پاكش و آرزوي تعجيل در ظهور فرج آقا امام زمان (عج) در طول ماه مبارك رمضان پاي درس هايي از قرآن استاد گرانقدر جناب حجه الاسلام قرائتي نشستم و از صحبت هاي ايشان هم بهره مند شدم و استفاده كردم و هم خلاصه صحبت هاي ايشان را نوشتم و اميدوارم كه توانسته باشم حق مطلب را درست ادا كرده باشم و آنچه را كه ايشان فرموده اند را به صورت خلاصه نوشته باشم و در نهايت بتوانم به آنچه كه شنيدم و خواندم عمل كنم.
از عالم دانشمند آقاي قرائتي به خاطر بيانات خوبشان تقدير و تشكر مي كنم و از مسئولين محترم آموزش و پرورش كمال تشكر و قدرداني را دارم و براي همه خدمتگزاران آرزوي سلامتي و موفقيت دارم و از خداوند مي خواهم به بركت قرآن به ما توفيق شناخت و معرفت هر چه بيشتر آيات الهي و عمل به دستورات آن را عنايت فرمايد.

موضوع: تذكرات مهم درباره قرآن و تفسير تاريخ پخش: اول رمضان 12/6/87
ترجمه اي بهتر است كه سابقه بيشتر و تجربه دارد. در لغات و الفاظ: 1- مترجم عالم تر و ترجمه روان تر 2- در لغات و تجويد و احتمالات 3- تفسير آيات انتخابي 4- آيات كوتاه و سوره هاي كوتاه 5- قصه هاي كوتاه 6- بينش و سواد و حوصله و نياز
بهره گيري از فرصت هاي كوتاه براي معارف بلند قرآني
دوري از نقل اقوال و انفال- بعضي ها در اقوال مي مانند.
پناه مي برم از پژوهش هاي بي خاصيت
تفسير عمومي آيات نه تفسير موضوعي و تخصصي
تفسير آيات برگزيده نه ابتدا تا انتهاي قرآن
بنابراين تفسير آيات بايد انتخابي باشد و مربوط به مناسبت ها باشد و از آيات كوتاه استفاده شود مسئله ديگر اينكه سن و سواد و حوصله و نياز را در نظر بگيريم تعيين مراعات سن و مراعات سواد و حوصله و نياز را بكنند.
خدا در قرآن مي فرمايد: كه شما نمي دانيد اين آيه كوتاه آمدن و يك مثل از شتر مي زند و يك مثل از آسمان.
اگر كسي استفاده كجي از قرآن كرد به علما مراجعه كند و از پيش خود تفسير نكند.
آيه قرآن است كه خداوند مشرق ها و مغرب دارد منظور كروي بودن كره زمين است.
اگر مسئله اي را قطعي نمي دانيد به قرآن نسبت ندهيد.
شناخت مشكلات مردم و بيان راه حل ديني
اگر خواستيم حرف هاي ما درست باشد بايد خودمان را ارزيابي كنيم.
تلاوت متن قرآن و مطالعه ترجمه در كنار آن
اگر كسي قرآن را نگاه كند و بخواند و ترجمه كند و تدبر كند نكات بيشتري مي فهمد.
قرآن لؤلؤ مرجان است، متن قرآن بايد ؟؟كند، تمام ثواب ها مال متن قرآن است.
خداوند مي فرمايد: اي پيامبر در هر سني كه هستي همه كارهاي تو وزن دارد.
همه كارهاي تو اي پيامبر و همه كارهاي حرام مردم- تلاوت آن را خدا شاهد است.
قرائت قرآن هر چه بيشتر بهتر است.
از علماي قرآن بخواهيد كه به جاي سخنراني در تفسير قرآن بگويد.
قرائت قرآن در همه جا و هر چه بيشتر بهتر.موضوع: امتيازات و ويژگي هاي قرآن كريم تاريخ پخش: دوم رمضان 13/6/87
اگر كساني پژوهنده و محقق و نويسنده و مربي هستند توجه به ايننكات بكنيد مي فهمند كه ما تا حالا چقدر غافل بوديم از قرآن.
قرآن 1- كلام خالق است. كلام الملوك ملوك الكلام.
قرآن سخن خدا و خداي همه سخن ها.
هويت انسان به حرف ها اوست و تجلي خدا به قرآن است.
آيه اي نازل شد كه خدا تجلي است كه قرآن مي گويد تجلي خدا كوه را تكه تكه مي كند و نزول قرآن هم بر كوه كوه را تكه تكه مي كند.
2- قرآن معجزه است. قرآن 114 سوره دارد «فأتو ثميل هذا القرآن» اگر مي توانيد 114 سوره بياوريد و اگر نمي توانيد ده سوره بياويد و اگر نمي توانيد يك سوره بياوريد مثل سوره كوثر.
در هر كلام قرآن چند معجزه است.
كلمات آيات و سوره هاي قرآن اعجاز الهي- در آمار و قالب معجزه است جغرافياي قرآن بر معجزه است، در مورد سرقت مي گويد السارقه و السارقه در مورد مردها بيشتر نقش در سرقت دارند.
در مورد زنا مي گويد الزانيه الزاني در زنها بيشتر تحريك كننده هستند براي همين اول اسم زنها را آورده.
3- مأمور به تدبر هستم. افلا بتدبرون القرآن ام علي قلوب اقفالها
4- قرآن بيمه است و انا له لحافظون. كلمه انا يعني حتماً و لام لحافظون يعني حتماً حتماً قرآن را محفوظ مي كنيم.
توبيخ الهي به جهت ترك تدبر در قرآن.
5- هميشه در دسترس است و تاريخ مصرف ندارد مثل خورشيد.
6- قرآن تاريخ مصرف ندارد.
7- قرآن بن بست ندارد. 8- توسعه اقتصادي بند به قرآن است.
آثار اقبال و اعراض از قرآن كريم
بعضي از گناهان شخصيت را عو مي كند و اگر كسي از قرآن اعراض كند زندگي اش نكبت بار مي شود.
قرا“ قول داده كسي كه پشت بكند به قرآن هر چه بدود به جايي نمي رسد.
قرآن مثل درياست العابهر اللعوام. قرآن عبارتي براي مردم است (يعني ظاهرش) و اشاره ي خواص است و لطيفه ها براي اولياي خداست.
جامعيت قرآن برا همه اقشار اولياي خدا از لطيفه هاي قرآن استفاده مي كنند.


شفاعت يا شكايت قرآن در قيامت.
قرآن حلقه وصل همه مسلمانان- هر چه پيش مي رويم عظمت قرآن بيشتر مي شود.
هنوز يك فرضيه اي پيدا نشده كه مخالف و خلاف قرآن باشد. مثل ارسطو كه در مورد زمين گفت زمين تو حركت خودت را بكن كاري به توبه من نداشته باش.
گاهي يك آيه از قرآن سرنوشت انسان را عوض مي كند. اين هستي حساب و كتاب دارد. يك ذره كار خير و يك ذره كار شر حساب و كتاب دارد.
اين كتاب اسوه است و الگوست.

موضوع: نياز به قرآن تاريخ پخش: سوم رمضان 14/6/87
تفاوت قرآن با ساير كتب.
نياز بشر به قرآن- انسان راهنما مي خواهد.
اگر انسان نياز به راهنما دارد، نياز به مربي دارد، نياز به نور دارد، نياز به قانون و عدالت دارد، نياز به اميد دار، نياز به منجي دارد، نياز به تذكر و تعقل دارد، نياز به موعظه دارد، نياز به دارو دارد، نياز به آرامش دارد، نياز به راهنما هم دارد كه انسان خودش نمي فهمد. بعضي از كشورها 119 بار قانون اساسي دارد. هر كس پشيمان شده پيداست كه عقلش كوتاه است.
قرآن راهنماي بشر در زندگي- اگر انسان راهنما مي خواهد به امام هم نياز دارد.
انسان مربي هم مي خواهد: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ربما كنتم تدرسون. دائماً بايد از قرآن درس بگيريد و دائماً به آن رجوع كنيد. عالم رباني عالم است كه با قرآن سر و كله بزند.
انسان نياز به نور دارد و انزلنا اليكم نوراً مبيناً
قرآن نور آشكار و روشني بخش است.
قرآن يا با روايات روشن مي وشد يا با آيات يا با متشابهات.
انسان نياز به قانون دارد و نياز به عدالت، چرا كه قرآن مي گويد ما قرآن را نازل كرديم تا قسط و عدالت برپا شود.
خاطره اي از شهيد آيت الله اشرفي اصفهاني- در مورد اينكه هر كس وظيفه اي دارد حتي حيوانات هم به وظفه غريزي خود عمل مي كنند.


قرآن اميدبخش انسان در زندگي.
اگر تعقل مي خواهيد قرآن و اگر كتابي مي خواهيد كه باطل نباشد قرآن است. اگر دارو مي‌خواهيد قرآن است. يعني تكبر و غرور و شرك مرض است به قرآن مراجعه كنيد. قرآن آرامش است: علي بذكر الله تطمئن القلوب.
بهره گيري از قرآن در تمام ابعاد زندگي.
اگر به قرآن عمل نكنيم سيلي مي خوريم. دين ما مي گويد هر كس به من ياد بدهد من بنده اويم.
شاگردان امام صادق (ع) مي گفتند به نفسي انت خدا جانم را قربانش كند.
تفاوت هاي قرآن با ديگر كتاب ها و مقالات- حديث است كسي كه هدايت را از غير قرآن بخواهد گمراه مي شود. گاهي مؤلف آدم خوبي است ولي محتوا مشكل دارد.
قرآن مي گويد: بند بند قرآن از روي علم است و حرف هايش حكمت دارد زيرا خدا حكيم است.


قرآن كتاب علم و حكمت الهي
بعضي كتاب ها گاهي براي همه مفيد نيست اما تمام آيات قرآن براي همه است.
جامعيت و جهاني بودن معارف قرآن.
بعضي كتاب ها برا همه سنگين است اما قرآن براي همه سنگين نيست.
گاهي كتابي علم است اما قادر به پاسخ همه سئوالات نيست اما قرآن پاسخگوي همه سئوالات است.
كتاب هاي ديگر يك بعدي هستند و رنگ باخته و تاريخ مصرف دارند اما قرآن اينطور نيست.

موضوع: جلوه ها و جاذبه هاي قرآن تاريخ پخش: پنجم رمضان 16/6/87
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ...
عوامل جاذبه قرآن: ماه رمضان يك ماه استثنايي است. خوابش هم عبادت است، ماه خودسازي، ماه ميهماني خداست. وقتي مي گوييم ضيافت الله دعوت خدا شده ايد.
قرآن پذيراي بي نهايت الهي است. اسلام و قرآن جاذبه دارد.
شعار مسلمانان اذان است و روابط عمومي مسلمانان اذان است.
مقايسه اسلام با ديگر اديان و مكاتب
همين كه بلال اذان مي گويد يعني سياه و سفيد مطرح نيست اين پيام دارد. اول اذان الله اكبر است آخر آن هم الله اكبر است و جفت جفت است، اول اذان چهار بار الله اكبر گفته مي‌شود بقيه دو تا است سئوال شده چرا اول آن چهارتا؟ امام گفت چون اولش مردم آماده نيستند كم كم وارد مي شوند.
رشد اسلام در آمريكا و اروپا- اسلام در دنيا پيش مي رود سران كشوها به وحشت افتاده اند تا جلو اسلام را بگيرند.
خدا در قرآن قول داده: ليظهره علي الدين كله: اسلام همه دنيا را خواهد گرفت «موتوا بغيضكم» يعني از بغض بمير.
مقايسه رهبران اسلام و رهبران كفر- سادگي با تحمل- جهل و دانايي- ترس و شجاعت. زندگي امام خميني با رئيس جمهور آمريكا.
جاذبه هاي قرآن: 1- سبك و آهنگ قرآن- قرآن ريتم دارد و سبك و آهنگش استثنايي است 2- قداست دارد- كلام خالق است 3- كريم است.
قداست و كرامت قرآن كريم- قرآن مثل آب چشمه است هر چه نگاهش مي كنيم باز هم دارد و كريم دارد.
4- زمينه تحقيق است 5- در نجابت در مديريت. در مورد چيزهايي كه خدا در قرآن قسم خورده بايد تحقيق كرد.
6- قرآن هماهنگ با فطرت است.


هماهنگي قرآن با فطرت انسان
7- هماهنگي قرآن با عقل بشري- فطرت چهار تا هر دارد يعني علامت فطرت هر است يعني يك چيز در هر زمان در هر مكان در هر سن در هر رژيم دخالت داشته باشد.
يك آيه پيدا نمي شود كه ضد عقل باشد. در قرآن دستور سه رقم است يا دستور فوق عقل يا طبق قل يا ضد عقل است- قرآن ضد عقل نيست و ممكن است كه طبق عقل باشد اما ما نمي فهميم مثلاً برگ انار باريك است چرا؟ و برگ انگور پهن است چرا؟ اين ضد عقل نيست ما نمي فهميم.
8- دستورات اسلام انعطاف پذير است.خطرناك ترين گناه را كه كردي راه توبه باز است.
9- به تمام نيازها جواب مي دهد. نيازهاي فردي، اجتماعي، حقوقي، اقتصادي را پاسخ مي‌دهد.


جامعيت قرآن در پاسخگويي به نيازهاي بشري
همين روزه كه رابطه روزه با خودت، سوخت شدن مواد زايد بدن، رابطه روزه با فقرا و گرسنگان، چشيدن درد فقر و گرسنگي، رابطه روزه با قيامت.

موضوع: جايگاه نماز در اسلام تاريخ پخش: ششم رمضان 17/6/87
موضوع: الصلوه من الذين كما الصلوه من الرأس
اولويت مكه بند به نبوت پيامبر است. كسي كه مكه برود و مدينه نرود جفا كرده و كسي كه مدينه برود و سر قبر حمزه سيد الشهدا نرود.
نقش شهدا در گسترش تبليغ ديني- شهداي هفده شهريور را فراري دادند.


جايگاه نماز در دين، جايگاه سر در بدن.
1- بيشترين حواس پنجگانه در سر است (ذائقه- زبان- گوش- بويايي) و بيشترين جايگاه كمالات نماز است. انتخاب در نماز است و تواضع و حضور در صحنه در نماز است، ارزش‌ها و اعتماد به يكديگر در نماز است و قيامت و پيامبر در نماز است. اهل بيت و توجه به خوبان در نماز ات. انتخاب راه و رابطه با خورشيد و رابطه با ستاره و استقلال در نامز است.
اقامه نماز ركن اساسي اسلام- كساني كه نماز مي خوانند بايد درست بخوانند.
2- سر در بهترين جاي بدن است نماز هم جايگاه بالا و والا دارد.


جايگاه بالا و والا در نماز
3- سر مركز فرماندهي است نماز هم بالاست.
سر سيماي بدن است. سيماي مسلمان هم نماز است. الصلوه وجه دينكم. نماي سيماي دين است.
سيماي دين اسلام در نماز- حضرت علي (ع) به مالك مي فرمايد: همه اعمال تو به قبولي نماز توست.
نمي شود عوض نماز كار ديگري كرد. قفل نجات ما نماز است و دست و پا تابع نماز است.
در قرآن حفاظت براي چند چيز آمده 1- براي شهوت 2- براي نماز


لزوم حفاظت از نماز در همه حال
دين فقط نماز و روزه نيست. در دين بايد بچه ها را نجات داد. در بعضي جاها نماز و زن را باهم آورده است. كسي كه خلاف كار است اول سر بايد جوابگو باشد.
نماز اولين سئوال در قيامت
مقايسه نماز با هواپيما: هواپيما وقتي مي پرد كه بنزين مخصوص دارد، نمازي پرواز مي كند كه با لقمه حلال باشد.


نماز پرواز به سوي بي نياز
پرواز از مكان خاصي است نماز هم در مكان خاصي است.
پرواز هر چه اوج بگيرد زمين كوچكتر مي شود و ما هر چه به خدا نزديك شويم آمريكا پهلويش كوچك مي شود.
پرواز جدا شدن از زمين در نماز انسان از ماديات جدا مي شود.
هواپيما كه نشست يك مرتبه موتورش را خاموش نمي كنند نماز هم كه تمام شد يك مرتبه بلند نشو تعقيباتي را هم بخوان.
در همه پروازها بايد به زبان انگليسي حف بزنند همه نمازها هم بايد به زبان عربي خوانده شود.
حواس پرتي در نماز مثل هواپيما ربايي است.

موضوع: وسواس، خطرات و راه درمان تاريخ پخش: هفتم رمضان 18/6/87


بيست خطر براي وسواس:
1- تكذيب عملي دين و نبوت و امامت و مرجعيت
وسواس تكذيب عملي دين و احكام آن
وسوسه نمي گويد ما خدا ار قبول نداريم در عقيده قبول دارد در عمل قبول ندارد.
2- اسراف در عمر، آب، مال، برق، ساختمان، اشياء. امام خميني (ره) مي فرمايد: دور ريختن نصف ليوان آب هم اسراف است و اسراف گناه كبيره است.
3- سوء ظن به مردم و بدبيني به مردم.
سوء ظن به مردم بر اثر وسواس- سوء ظن به مردم گناه است مردم را تحقير مي كند و مردم را لاابالي مي داند.
4- تهمت به مردم مي زنند.
5- انزوا، گوشه گيري مي كنند.


وسواس دور شدن از مردم و محروم شدن از خيرات
6- وسواس التقاطي است مقداري از دين مي گويد مقداري از خودش يعني با سليقه هاي شخصي خودش است.
7- وسواس در دن بدعت مي آورد. يعني چيزي كه جزء دين نيست مي گويد جزء دين است.
8- بدبين كردن مردم به دين. مردم مي گويند اگر اين دين باشد ما نمي خواهيم.
وسواس عامل بدبين كردن ديگران به اسلام
خاطره اي از شهيد مظلوم دكتر بهشتي
سئوال آقاي قرائتي در مورد صحبت كردن با جوانان از دكتر بهشتي
پاسخ اين بود كه نيازهاي همه مردم يكي است، اگر مي خواهيد اسلام پيش برود دو تا كار بكنيد 1- بايد اسلام را از مسلمان جدا كرد مثل اينكه ماشين خوب است اما بد ماشين راندن بد است 2- خرافات را از اسلام جدا كرد. بعضي ها دين را مي خواهند اما به خاطر بعضي از خرافات دست از دين مي كشند، مثل عزاداري كردن براي امام حسين (ع). بعضي علما دين را مي خواهند كه طبق سليقه آنها فتوا بدهند.
9- برتري دادن هواي نفس بر رضاي خدا


وسواس ترجيح سليقه خود بر رضايت خدا
10- ظلم به خودش مي كند.
11- بعضي از وسواس ها شهرت طلبند. يعني نبايد كاري كرد كه توجه همه مردم را جلب كرد.
12- وسواس مزينه براي كارهاي ديگر را فراهم مي كند. پدر سيگاري زمينه را براي بچه ها فراهم مي كنند، اگر اهل مطالعه باشند بچه ها هم اهل مطالعه اند.
13- از لذت عبادت محروم است.
وسواس مانع رسيدن به روح عبادت و نماز
14- ديد بلند ندارد چون مشغول خودش است.
15- اهل تعاون نيست چون همكاري نمي كند. گاهي وسوسه خانواده را به طلاق مي كشد.
16- وسواس كارهايش خنده اور است و مردم مسخره اش م كنند.
ابعاد وسوسه: بعضي ها از نيت وسوسه مي كنند، نيت اين است كه اگر گفتند چه مي كني بداني كه چه مي كني. بعضي ها در عقايد بعضي در كارهاي عادي و معاملات وسواس مي‌كنند. گاهي چون امكانات زياد است وسوسه ايجاد مي شود بعضي از وسوسه ها به خاطر دوستان است.
17- نداشتن مربي
18 – گاهي از خطرات وسوسه از خدا غافلند.
درمان وسوسه اين است: بي اعتناي به شكيات.
راه درمان وسوسه بي اعتنايي به شكيات- ايام فراغت خود را پركنيد، نماز را طبيعي بخوانيد.

موضوع: قواعد فقي و اصول راهنماي زندگي تاريخ پخش: هشتم رمضان 19/6/87
درمان وسوسه چيست؟ توجه به اصول و قواعد فقهي
اصول و قواعد فقهي راه درمان وسواس
قاعده سوق: هر چه از بازار مسلمانان گرفتند، پاك است يعني وسوسه نداشته باشيد.
قاعده يد: از كجا آوردي وسوسه است، اصل اين است كه مال خودش است اگر يقين داري ديگر فرق مي كند.
قاعده فراغ: يعني از يك كاري كه فارغ شد ديگر به گذشته برنگردد.
دوري از شك در صحت عادات گذشته
قاعده تجاوز- اصاله الحليه، اصاله الطهاره، اصاله الصحه
اصل اينست كه حلال است، ما روييدني حرام نداريم هر چه كه مي رويد حلال است.
اصول اوليه اسلام حليت، طهارت، صحت.
تا دليل خاص نباشد همه چيز حلال است.
اصل اين است كه همه چيزها پاك است. كل شيء طاهر.
وسوسه بيمار است و رنجور است.
اصل اين است كه صحت است. اگر نود و نه درصد بگويند نجس است و يك درصد بگويند پاك است، نبايد اعتنا كرد بايد صددر صد مطمئن باشيد. كساني كه زياد شك مي كنند به شك خود اعتنا نكنند./


عدم عسر و حرج در احكام دين
اصاله التعادل. نبايد از پيغمبر جلو بيافتيد. كاسه داغ تر از آش نشويد، اگر دكتر مي گويد روزه نگير خوبت نيست نبايد روه گرفت. قرآن مي گويد فرشته ها پيشي نمي گرفتند.
دوري از پيشي گرفتن بر خدا و پيامبر
قبل از اذان حق نداريد داد بزني حتي يك آيه يا دعايي را خيلي بلند بخواني كه باعث مزاحمت مردم بشويد. وفا در اين است كه بعد از فوت همسر ازدواج نكني.
بعد از نماز 34 بار الله اكبر و 33 بار الحمدالله و 33 بار سبحان الله نه بيشتر و نه كمتر.
خطر كم يا زياد بودن احكام طبق سليقه خود يا ديگران.
اگر هر كس از سليقه خودش بگذارد روي قانون ديگر اين قانون نمي شود.
نمونه هايي از پيش گرفتن بر پيامبر در صدر اسلام
بعضي از پيامبر پيشي مي گرفتند و جلو مي افتادند مثلاً پهلوي همسرانشان نمي رفتند و يا همه اش روزه مي گرفتند، پيامبر آنها را جمع كرد و با آنها صحبت كرد.
هر چيزي اندازه دارد: محبت اندازه دارد، جايزه اندازه دارد، انتقاد اندازه دارد، ملامت اندازه دارد.
اگر وسواسي باشيد دين مي شود التقاطي و امام مي فرمايد دين اسلام ناب است.

موضوع: بهره گيري از وقت و فرصت هاي عمر تاريخ پخش: نهم رمضان 20/6/87
اهميت وقت- هدر دادن وقت- بهره بزرگان از وقت- حسرت براي تلف وقت در قيامت- وقت ها و زمان هاي مهم.
اهميت وقت: المؤمن مشغول الوقه امام علي (ع) فرمودند: مؤمن وقتش مشغول است.
علامتي كه ايشان عقلش كار مي كند يا بي عقل است اين است كه از وقت خود استفاده مي‌كند.
هر روزي از وقت خود را طوري استفاده كن كه در آن رشد باشد.
وقت به قدري مهم است كه خداوند در قرآن به همه زمان ها قسم خوردهو
سوگند خداوند به همه زمان ها
خيلي زمان را ما از دست مي دهيم. امام علي (ع) فرمودند: مواظب باش از فراغت و جواني و عمر خود.
در قرآن بارها گفته يك مرتبه وقت از دست مي رود پس كار مفيدي انجام دهيد.
توجه به وقت، بيش از توجه به پول و ثروت
كسي كه فرصت ها را از دست بدهد بيشترين غصه را مي خورد، ماه رمضان مي گذرد و يك آيه از قرآن را نخوانده و غصه مي خورد.
به هم كه برخورد مي كنيد، اگر دست و صورت را شستيد بهتر است كه وضو بگيريد. غسل جمعه م بكنيد، صدقه براي همه باشد نيت عمومي كنيد براي همه مسلمانان هم باشد نه فقط خصوصي باشد.


چه كنيم از چيز كم بهره زياد ببريم. با حرف كمتر ثواب بيشتر ببريم.
تفريح هم بايد حساب شده باشد. اسلام طرفدار تفريح و لذت بي گناه است.
تفريح و شادي بجا نه اتلاف وقت- از دقيقه ها خوب استفاده كنيم.
حضرت علي (ع) مي فرمايد: من روز قيامت شاهد كارهاي تو هستم، عمرت را طوري صرف كن كه به هدر نرود.
كسب تجربه و هنر، همراه با تحصيل علم و دانش.
اينكه الآن بيكاري زياد شده به خاطر اين است كه بسياري از مردم هنر ندارند. بعضي ها منتظرند دولت استخدامشان كند دنبال هنر نمي روند.
ورزش كردن، نه تماشاي ورزش ديگران
امام رضا (ع) فرمودند: ساعت هايتان را تقسيم كنيد، ساعتي هم براي تفريح و لذت بگذاريد.
از دنيا استفاده كنيد ولي براي دنيا كار نكنيد، دنيا براي شما اما شما براي دنيا نيستيد.
دنيا براي انسان نه انسان براي دنيا.
در ماه رمضان سعي كنيد بخصوص در شبهاي قدر استفاده كنيد و در سحر ماه رمضان نماز شب بخوانيد.
در حديث است اگر ماه رمضان تمام شد و خدا انسان را نبخشد معلوم است كه ديگر خيلي گناه كرده.
ما در قرآن فارغ التحصيل نداريم اگر داشتيم پيامبر فارغ التحصيل مي شد اما نشد و مي‌گويد قل رب زدني علماً.
بهره گيري دانشمندان از فرصت هاي زمان
ابوريحان بيروني كتاب هاي زيادي نوشته از عمرش نهايت استفاده را كرده.
روز قيامت از انسان مي پرسند ما آنقدر به تو عمر نداديم كه از آن بهره ببري؟
در قيامت از چهار چيز سئوال مي شود يكي از آنها از عمرت را در كجا صرف كردي؟

موضوع خطرها و سپرها (1) تاريخ پخش: دهم رمضان 21/6/87
حضرت خديجه يك معامله گر زرنگ بود مال كثيرش را در راه اسلام داد و كوثر را گرفت.
خدا مي گويد- انا اعطيناك الكوثر- تجارت خوبي كرد.
امام سجاد (ع) فرمودند: من نسل خديجه كبري هستم.
خديجه نسبت به پيامبر خيلي تواضع داشت.
يكي از لقب هاي ماه رمضان سپر است.
ماه رمضان سپري در برابر گناه
اولين خطر، خطر نفس است.
هواي نفس بزرگترين دشمن انسان.
روايت است كه: ادعي عدوك نفسك بالاترين دشمن نفس انسان است. تهمت زدن و غيبت كردن و دروغ گفتن از نفس است.
قرآن مي گويد: بهشت مال كسي است كه جلو نفس خود را بگيرد.
در مقابل نفس مهار نفس مهم است.
و الكاظمين الغيظ. جلو غيظ را بگير. وقتي عصباني شدي جلوي خودت را بگير.


خطر خسارت در عمر و جواني.
هر جا سرمايه آب شود خسارت است. هر جا نرخ كم شود ضرر است. ان الانسان لفي خسر.
در حديث است كه ايمان ده درجه است بعضي يك درجه دارند بعضي فقط نماز مي‌خوانند، بعضي نماز مي خوانند و بعضي خمس و زكات مي دهند بعضي جهاد هم مي روند.
اگر مي خواهيد بدانيد ايمان چدر داريد ببينيد چقدر گناه كرديد.
ارزش انسان ها به درجات ايمان است.
امام علي (ع) فرمودند: اگر حكومت كره زمين را به من بدهند كه پوستش از دهان مورچه بگيريم براي من ارزشي ندارد پس ارزش علي از كره زمين بيشتر است.
ايمان همراه با عمل صالح
مسلمان بايد چند بعدي باشد هم اهل نماز، هم روزه، هم اهل همسرداري و...
خطر اين است كه داريم آب مي شويم حالا چه كنيم بايد بر ايمان بيافزاييم. ممكن است علم انسان زياد شود اما ايمان زياد نشود.
تواصوا بالحق بايد ديگران را هم به حق دعوت كني و در آخر مي گويد صبر كن و مقاومت كن.
دعوت ديگران به خبوي ها و پايداري در آن
خطر چيست؟ نفس
سپر چيست؟ از خدا بخواهيم كه به ما كمك كنيم و ايمان ما را زياد كند و رشد پيدا كنيم.
اگر هر چه علممان بيشتر شد ادب ما نسبت به پدر و مادر و معلمان بيشتر شد علم مفيد است، وگرنه بايد در خود تجديد نظر كنيم.
امام علي (ع) فرمودند: ثمره العلم العبوديه. ثمره علم عبوديت است.
پيامبر (ص) فرمودند: پناه مي برم از علمي كه مفيد نيست.
خطر نفس- هم مخفي است و هم دائمي است.

موضوع: خطرها و سپرها (2) تاريخ پخش: دوازدهم رمضان‌ 23/6/87
در حديث است كه روزه سپر است.
شرك بزرگترين، خطر فكري و اعتقادي
بسياري از وقت ها كه ما گناه مي كنيم چون غير خدا جلو ما سبز شده.
بيشترين خطر دونه و دون الله است. قرآن ده ها آيه در اين مورد دارد.
لايملكون لكم رزقاً. مالك شما نيستيد نه رزق شما دست آنها نيست.
لايملكون لكم نفعاً و لاضراً. مالك شما نيستيد نه نفع شما و ضرر شما دست آنها نيست.
لايملكون لكم موتاً و لاحياهً و لانشوراً. مالك شما نيستيد نه مرگ شما و نه حيات دست آنها نه قيامت دست آنهاست.
توكل بر خداوند قادر مالك و مطلق
در آيات ديگر مي فرمايد:
افرايتم النار التي تورون- افرايتم ما تحرثون- افرايتم ما تمنون- افرايتم ماء الذي تشربون.
اين آيه ها مي گويد فقط براي خدا كار كن و دونه و دون الله را كنار بگذار.
اخلاص و قصد قربت در كارها
آدم مخلص آرامش دارد. علي التطمئن القلوب و الابصار
سراغ غيرخدا نرويد.
شناخت ويژگي هاي افراد منافق
آدم وقتي براي پست كار كند مي گويد خوب است اگر موفق نشد مي گويد د است. انتقادشان انتقاد مادي است. ما الآن غرق در خطر هستيم. دون الله جلو آدمي را مي گيرد.
آيا عزت را از او مي خواهيد تمام عزت مال خداست. خدايا همه چيز فقط دست توست.
خطر اين است كه ما بجاي خدا به سوي غيرخدا برويم. دون الله جلو آدم را مي گيرد. اگر سراغ پول رفتيم دون الله است، اگر سراغ هروئين هم رفتيم دون الله است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید