بخشی از مقاله


تأثير سه رنگ اصلي در زندگي
تصور دنيايي به دور از رنگها غير قابل تصور است. نافذ بودن و گيرايي رنگها در اكثر فرهنگها مشهود است. برخورداري از تجارب مناسب با رنگها مي تواند براي انسان محيطي غني فراهم سازد تا تحت تأثير آن توجه به دنياي درون و نحوه رابطه با محيط پيرامون وي شكل مناسب تري به خود گيرد.آيا رنگها احساس هاي متفاوتي را در ما ايجاد مي كنند؟ چرا برخي رنگها، رنگهاي دلخواه ما هستند؟چه عواملي سبب مي شوند كه ما برخي رنگهاي ديگر را نمي پسنديم؟به وضوح نمي دانيم چرا رنگ سرخ هيجان آور است. آيا رنگهاي سياه، خاكستري يا قهوه اي ملال آور هستند؟ و آيا رنگهاي درخشانتر توانايي شادكردن ما را دارند؟روانشناسان براين باورند كه رنگ از نيروي طبيعي و اثربخش برخوردار است. رنگ مي تواند روح و روان فرد را تحت تأثير قراردهد، شفابخش و نشاط آور باشد. به زعم آنان، چنانچه انسانها حس رنگ شناسي خويش را تقويت كند، كنترل بهتري روي هيجانات خود خواهند داشت و در نتيجه هماهنگي بهتري بين تن و جان خويش برقرار خواهند ساخت.


ما به كمك رنگ لباس و محيط افراد خود، مي توانيم احساسات خود را قدرتمندتر و منحصر به فردتر از قبل بروز دهيم. رنگهايي كه ما براي لباس خود استفاده مي كنيم، به طور مستقيم و غيرمستقيم بر رفتار خود ما تأثير مي گذارد يعني از يك طرف بررفتار خود ما و از طرف ديگر بر رفتار افرادي كه با آنها سروكار داريم، بدين صورت كه آنها ناخودآگاه مطابق با رنگ لباس ما واكنش نشان مي دهند.اينكه رنگها از يك طرف بازتاب و بيانگر احساس ما هستند و از طرف ديگر احساس خاصي را در ما برمي انگيزاند نشان از پويايي ارتباطي دارد كه مابين حواسها، نيازهاي عاطفي ما و يك رنگ بخصوص برقرار مي شود.


زماني يك رنگ واحد احساس وحشت، خوشحالي و يا هيجان را در ما برمي انگيزد و رنگي ديگر به ما آرامش مي دهد با كمك رنگها مي توان احساسات خود را بروز داد. عموماً از رنگهاي قرمز و زرد به عنوان رنگهاي گرم و از رنگهاي آبي و فيروزه اي به مثابه رنگهاي سرد ياد مي شود. بيان اينكه رغبت به زندگي خاص و عدم تمايل به رنگي ديكر در رابطه با گرايشهاي شخصيتي و يا برخي ويژگي هاي روحي قراردارد و از دنياي درون انسان خبر مي دهد، موضوع بحث برانگيزي است كه نشان مي دهد، رنگ دلخواه هر كسي به نوعي با افكار و علائق او مرتبط است. رنگ دلخواه رنگي است كه تأثير مفيد و رضايتبخش روي شما مي گذارد و در جايي كه آن رنگ وجود دارد، با علاقه فراوان كار مي كنيد. با استفاده از توصيف هاي سه رنگ اصلي، به راحتي آن رنگ را خواهيد شناخت. با آشنايي بيشتر با رنگها پي خواهيد برد كه كدام رنگ را بيشتر مي پسنديد و يا چه رنگي در كارها به ياريتان مي آيد و يا برعكس، نسبت به كدام رنگ احساس خوشايندي داريد. مثلاً توجه كنيد كه حالتهاي جسمي، روحي و رواني شما با تونهاي رنگ گرم هماهنگ است يا با تونهاي رنگ سرد.در مبحث ر وانشناسي رنگها اعتقاد براين است كه تمايل يا عدم تمايل افراد به برخي از رنگها، غالباً به گونه اي ناخودآگاه، ارائه دهنده اطلاعات مفيدي از وضعيت و نيازهاي احساسي و جسماني افراد است. انتخاب رنگهاي خاص مي تواند كمبودها و عدم تعادلهاي احساسي و جسماني اشخاص و همزمان جنبه هاي شخصيتي قوي و مثبتي را كه خود آنها از وجودشان بي خبرند، به خوبي آشكار سازد. به كمك رنگها مي توان به رهنمودي مؤثر براي غلبه بر مشكلات و به فعل درآوردن بخش اعظمي از توانايي هاي بالقوه خود دست يافت.


توصيف رنگهاي اصلي
رنگ زرد: رنگ زرد اول از همه به چشم مي آيد، چون درخشانتر است. رنگ زرد افكاري را به انسان تلقين مي كند كه بيشترين تأثير را بر نيروي خوددرماني فرد مي گذارد. اگر فرد واقع گرايي هستيد، خواهيد ديد كه كشش خاصي نسبت به رنگ زرد درخشان داريد. رنگ زرد به دليل نور خيره كننده اي كه دارد به عنوان رنگ ارتباط بين انسانها و راه چاره اي براي فراراز گوشه گيري مطرح است. برخي براين باورند كه رنگ زرد، عظمت و شكوه را تلقين مي كند.

 

آنها درا ثبات ادعاي خود متذكر مي شوند كه لباس امپراطوران چين زرد رنگ بوده است، بنابراين، اين رنگ براي افرادي كه از اعتماد به نفس كمتري برخوردار هستند، مفيد است. رنگ زرد داراي ويژگي ضدافسردگي است از طرف ديگر برخي بر اين باورند كه وقتي رنگ زرد، درخشندگي خود را از دست بدهد، موجب برداشتهاي ذهني منفي خواهد شد و بنابراين بيانگر ويژگي هاي منفي فرد خواهد بود. در اين صورت كسي كه خودخواه و يا عصبي است نبايد با رنگ زرد سروكار داشته باشد.گوته شاعر آلماني نيز به اثرات ضدافسردگي رنگ زرد اشاره كرده است.بنا به اعتقاد گوته، رنگ زرد تأثير فوق العاده اي برنشاط و تحرك دارد. او مي گويد، وقتي از پشت يك شيشه زردرنگ، مخصوصاً در يك روز خاكستري زمستان، به يك منظره نگاه كنيد، چشمانتان از شادي برق مي زند، قلبتان شاد مي شود و به وجد مي آييد. برخي از نويسندگان، نيروهاي اثربخش رنگ زرد را بيانگر حالات زنانه اين رنگ مي دانند.

 

رنگ قرمز: رنگ قرمز مفهوم زندگي و قدرت را مي رساند و در روانشناسي به مفهوم اعتماد به نفس است. استفاده از رنگ قرمز نشاط را به دنبال مي آورد و در درمان حالتهاي سستي، بي حالي و افسردگي مؤثر است. رنگ قرمز به انسان تحرك مي دهد و مي تواند احساسات را منقلب كند، گرمابخش و هيجان آفرين است. از اين رو در محيط زندگي و كار كسي كه زود عصباني مي شود و فشارخون وي نيز بالاست، نبايد رنگ قرمز باشد. اين رنگ عصبانيت وي را تشديد مي كند و فشارخون او را بالا مي برد. افرادي كه به اندازه كافي با نشاط و سرزنده هستند، از رنگ قرمز دوري مي كنند.

 

در نظر برخي افراد، رنگ قرمز نشانه احساس گناه است و برخي نيز آن را مظهر زندگي و همچنين مظهر مرگ مي دانند. مثلاً در قرون وسطي قرمز به مفهوم مرگ بود و قضات آن دوره رداي قرمز به تن مي كردند.

 

رنگ آبي: مي گويند رنگ آبي در انسان نوعي حس قضاوت دروني به وجود مي آورد و باعث مي شود تا انسان به خود و احساساتش بينديشد. رنگ آبي، به انسان يادآور مي شود كه دنياي درون خويش را فراموش نكند. در روانشناسي رنگها، رنگ آبي نشانه انسانهاي معتدل و متواضع است. در مورد كساني كه بيش از اندازه فعال هستند، در افراد عصبي يا كساني كه دچار اختلالات خواب هستند، درمان با رنگ آبي روشن يا آبي آسماني بسيار مؤثر است. دين خاطر توصيه مي شود كه اتاق خواب اين افراد به رنگ آبي باشد و يا در آنجا نور آبي رنگ تابيده شود تا خواب آرامي را براي آنها در پي داشته باشد انتظار مي رود كه با استفاده از لباسهاي آبي رنگ (زيرپوش، پيراهن، پليور) تا مدتي به آرامش دست يابيد.در روانشناسي رنگها به خلوص آنها توجه مي شود مثلاً توصيه مي شود كه تون مياني رنگ انتخاب شود، زيرا تون روشن يا تيره رنگها تأثير مطلوب را نخواهد داشت.

 

اگرچه آبي رنگي است كه احساس رضايت را در انسان به وجود مي آورد، با اين حال استفاده افراطي از رنگ آبي ممكن است معنايي خلاف آن را برساند، مثلاً اگر رنگ غالب در نقاشي آبي باشد، نشانه آن است كه نقاش در حسرت داشتن آرامش و زيرفشار عصبي است. وجود تعادلي از رنگهاي زرد و آبي نشان از تعادل روحي و رواني دارد.اگر شما فردي آرام هستيد، بيشتر به رنگ آبي يا فيروزه اي كه اطمينان بخش و آرامش دهنده است، تمايل داريد. به فردي كه در زندگي با نگراني ها و ناراحتي هاي روزمره همراه است توصيه مي شود كه اثر آرامش بخش رنگ آبي را روي خود امتحان كند، چون اين رنگ انرژي هيجاني وي را خنثي مي كند يا كاهش مي دهد و در نتيجه باعث آرام شدن فرد مي شود.


رعايت اعتدال
رنگها مي توانند در با نشاط بودن، سرزندگي، شادابي و آرامش ما نقش به سزايي ايفا كنند. با استفاده مناسب از رنگها مي توان فضاي كسالت بار و يكنواختي اطراف را دگرگون ساخت و آن را به مكاني روحبخش ، نشاط آفرين و يا آرامش بخش بدل كرد. در كنار بهره گيري به شيوه «مفيد و سازنده» از رنگها، نبايستي از خطر استفاده افراطي از آنها غافل بود. استفاده افراطي از رنگها مي تواند موجب آشفتگي رنگي شود يا ما را مبتلا به اغتشاش فكري و از خود بيگانگي سازد. اشتباه خواهد بود، اگر رنگها را صرفاً به ابزاري براي پنهان كردن خود واقعي، يا صرفاً به وسيله اي براي تأثيرگذاري بر ديگران يا به جلب توجه سايرين مبدل سازيم .

نقش رنگها در بهبود بخشيدن به زندگي
تا به حال شده است براي اين كه احساس آرامش بيشتري كنيد خودتان را بين ملحفه هاي سبزرنگ بپيچانيد تا به خواب رويد؟آيا برايتان پيش آمده هنگام انجام يك مصاحبه شغلي لباسي به رنگ قرمز بپوشيد و آن را عامل موفقيت خود بدانيد؟آيا رنگهايي كه در لباس و دكوراسيون خانه شما به كار رفته اند مي توانند رفتار و سطح انرژي يا زندگي شما را بهبود بخشند؟ مي توانيد امتحان كنيد.


 سبز ليمويي:
پوشيدن لباسي به اين رنگ يا استفاده از آن در تزيين و دکوراسيون منزل مي تواند توانايي منطقي و پيگير بودن شما را بيفزايد.سبز ليمويي به شما اين امکان را مي دهد که بفهميد براي پيشرفت بيشتر خود به چه چيزي نياز داريد.


سبز:
لباس يا دکوراسيون سبزرنگ کمک مي کند احساس نزديکي بيشتري با طبيعت داشته باشيد و نيز باعث مي شود به ديگران احساس راحتي و آرامش بيشتري ببخشيد.
استفاده از اين رنگ همانند يک خاک حاصلخيز باعث مي شود دنيايي پربار براي شما به وجود آيد. طبيعت ذاتي اين رنگ که نوعي توازن و تعادل در خود دارد، شما را تشويق مي کند به نجواي درون خود گوش دهيد و بفهميد براي اين که شما و ديگران از احساس راحتي بيشتري برخوردار باشيد به چه چيزي نياز داريد.


سبز كله اردكي:
اين رنگ توانايي شما را در قدرت انتقال فکر افزايش مي دهد. همچنين باعث مي شود سياست بيشتري در زندگي تان داشته باشيد.استفاده از اين رنگ که نوعي آبي آميخته با سبز است به شما اين باور را القا مي کند که مي توانيد با دست خود آينده اي دلخواه بسازيد.


  آبي:
لباس و آرايش آبي رنگ ، شما را بيشتر رويايي مي کند و الهامات شما را افزايش مي دهد. اين رنگ بسيار آرامش بخش بوده و باعث متمرکز شدن افکارتان مي شود.
اثر آرامش بخش اين رنگ باعث مي شود برنامه ها و افکار مغشوش از ذهنتان خارج شوند و روياها و اهدافتان نظم و ترتيب بيشتري بگيرند.


  نيلي:
رنگ لباس يا تزيينات و آرايشي که به رنگ نيلي باشد مي تواند قدرت خطرپذيري شما را افزايش دهد. نيلي اعتماد به نفس بيشتري به شما مي دهد تا به نقشه هايي که در سر مي پرورانيد جامه عمل بپوشانيد.استفاده از رنگ نيلي که نوعي آبي آميخته با قرمز است ، کمک مي کند آينده اي خوب و برنامه ريزي شده را براي خودتان ايجاد کنيد.
اين رنگ به شما کمک مي کند دلواپسي هايتان را به کارهايي مثبت تبديل کنيد.


بنفش:
رنگ بنفش بر خيالپردازي شما مي افزايد و کمک مي کند احساس قدرت و اختيار بيشتري کنيد.اين رنگ همچنين سبب تقويت کردن عمق احساسات شما مي شود و شما را صاحب اراده اي مصمم تر مي کند و توانايي تان را در ارائه راهبردهاي جديد در زندگي افزايش مي دهد.


  بنفش تيره:
اين رنگ اشتياق و خوشبيني شما را افزايش مي دهد. استفاده از اين رنگ به شما الهام مي کند بايد کاري جديد را آغاز کنيد.اگر لباسي به اين رنگ بپوشيد يا در دکور منزلتان از اين رنگ بهره گيريد بد گماني شما را کاهش مي دهد و فرصتهاي جديدي را براي شما مي گشايد.


 قرمز:
لباس و آرايش قرمزرنگ شما را بيشتر اهل عمل مي کند و پرمايه و مبتکر مي سازد. استفاده از قرمز آتشين به شما علم و قدرت اين را مي دهد که حرف دلتان را براحتي بزنيد و آنچه را دوست داريد به دنيا بگوييد.

نارنجي پررنگ:
استفاده از اين رنگ در لباس و دکور منزلتان کمک مي کند به شخصيت خود احترام بيشتري بگذاريد. نارنجي پررنگ شما را تشويق مي کند تا خودتان را قبول داشته باشيد و آنها را که دوستشان داريد، تحسين کنيد.


  نارنجي:
رنگ نارنجي به شما احساس شهامت و بيباکي مي دهد. اين رنگ که گرمترين رنگ اتمسفر است نظم و ترتيبي را که نياز داريد تا انتظارات غيرواقعي را از خود دور کنيد به شما مي بخشد.
 
طلايي:
استفاده از رنگ طلايي در لباس و آرايش يا وسايل منزل باعث مي شود احساسات و سرزندگي شما بيدار شود. استفاده از رنگ طلايي به شما نيرويي مي بخشد تا آن چيزي را که باعث خرسندي و رضايت خاطرتان مي شود، پيدا کنيد.


  زرد:
رنگ زرد باعث مي شود ذهنتان بيشتر باز شود. استفاده از رنگ زرد که روشن ترين رنگ در طيف است ذهني سيال تر و بازتر را براي شما خلق مي کند.اين رنگ سبب مي شود نقطه نظرات ديگران را بهتر بفهميد و سياست بيشتري در زندگي خود اعمال کنيد.


سياه:
استفاده از اين رنگ باعث مي شود توانايي بيشتري در تمرکز کردن داشته باشيد. استفاده از رنگ مشکي ، يعني غيبت نور، ناشناخته ها را به شما نشان مي دهد.
در تاريکي ، افکار شما باطني و دروني شده و بهتر مي توانيد برروان و احساسات درست خود تمرکز کنيد.


قهوه اي:
لباس قهوه اي رنگ يا اتاقي که به اين رنگ تزيين شده باشد، آگاهي و هوشياري شما را افزايش مي دهد. اين رنگ به شما کمک مي کند واقعيت هر موقعيتي را بهتر دريابيد و بدانيد چه چيزي براي شما بهترين خواهد بود. 

  سفيد:
لباس يا دکوراسيون سفيدرنگ قدرت تحليل شما را افزايش مي دهد. استفاده از رنگ سفيد که اصل همه رنگهاست ، به شما احساس آزادي و رهايي بيشتري مي بخشد.اين رنگ هر موقعيت يا ارتباطي را که باعث مي شود بتوانيد از حل مشکلاتتان برآييد براي شما روشن مي کند.

رنگ قرمز
این رنگ نشان میل شدید نسبت به چیزی یا کاری و نمادی از حسرت، تمایل و اشتیاق است .قرمز رنگ عشق و خون است. قرمز رنگ جنگ و جرات و جسارت است. قرمز رنگ نفسانیات و اعلام خطر است و سمبل عشق و تحرک. در بسیاری از کشورها از جمله ستانهندو رنگ لباس عروسی قرمز است. وبسیاری از کشو رها هم رنگ قرمز را رنگ شادی می‌‌دانند.


روانشناسی  شخصيتي رنگ قرمز
انسان‌هایی که علاقه وافری به رنگ قرمز دارند در رده تیپ روانشاسی قرمز قرار می‌‌گیرند. قرمزها انسان‌های قدرتمندی هستند و از انرژی سرشاری برخوردارند.به گونه‌ای که ذخیره انرژی انها نا تمام به نظر می‌‌رسد. انها هیچگاه در ابتدا از سختی و سهولت کار پرسشی نمی‌کنند بلکه بی درنگ دست به کار می‌شوند. انان مدیرانی قوی، سر سخت، جاه طلب، حکم فرما و خواستار اولویت و ارجحیت هستند به گونه‌ای که هیچ ایراد و انتقادی هر چند کوچک نمی‌پذیرند. سبک رهبری آنان سلطه جویانه، ارباب گونه، ریاست طلبانه و گاه ستیزه جویانه و تجاوز کارانه است. انسان قرمز با کمال علاقه مدیریت و رهبری را به دست گرفته و نقشی تعیین کننده ایفا می‌کند. در اجتماع رخدادها قرار می‌گیرد و این کار رانیز با علاقه و تمایل انجام می‌‌دهد


تأثير سه رنگ اصلي در زندگي
تصور دنيايي به دور از رنگها غير قابل تصور است. نافذ بودن و گيرايي رنگها در اكثر فرهنگها مشهود است. برخورداري از تجارب مناسب با رنگها مي تواند براي انسان محيطي غني فراهم سازد تا تحت تأثير آن توجه به دنياي درون و نحوه رابطه با محيط پيرامون وي شكل مناسب تري به خود گيرد.آيا رنگها احساس هاي متفاوتي را در ما ايجاد مي كنند؟ چرا برخي رنگها، رنگهاي دلخواه ما هستند؟چه عواملي سبب مي شوند كه ما برخي رنگهاي ديگر را نمي پسنديم؟به وضوح نمي دانيم چرا رنگ سرخ هيجان آور است. آيا رنگهاي سياه، خاكستري يا قهوه اي ملال آور هستند؟ و آيا رنگهاي درخشانتر توانايي شادكردن ما را دارند؟روانشناسان براين باورند كه رنگ از نيروي طبيعي و اثربخش برخوردار است. رنگ مي تواند روح و روان فرد را تحت تأثير قراردهد، شفابخش و نشاط آور باشد. به زعم آنان، چنانچه انسانها حس رنگ شناسي خويش را تقويت كند، كنترل بهتري روي هيجانات خود خواهند داشت و در نتيجه هماهنگي بهتري بين تن و جان خويش برقرار خواهند ساخت.


ما به كمك رنگ لباس و محيط افراد خود، مي توانيم احساسات خود را قدرتمندتر و منحصر به فردتر از قبل بروز دهيم. رنگهايي كه ما براي لباس خود استفاده مي كنيم، به طور مستقيم و غيرمستقيم بر رفتار خود ما تأثير مي گذارد يعني از يك طرف بررفتار خود ما و از طرف ديگر بر رفتار افرادي كه با آنها سروكار داريم، بدين صورت كه آنها ناخودآگاه مطابق با رنگ لباس ما واكنش نشان مي دهند.اينكه رنگها از يك طرف بازتاب و بيانگر احساس ما هستند و از طرف ديگر احساس خاصي را در ما برمي انگيزاند نشان از پويايي ارتباطي دارد كه مابين حواسها، نيازهاي عاطفي ما و يك رنگ بخصوص برقرار مي شود.


زماني يك رنگ واحد احساس وحشت، خوشحالي و يا هيجان را در ما برمي انگيزد و رنگي ديگر به ما آرامش مي دهد با كمك رنگها مي توان احساسات خود را بروز داد. عموماً از رنگهاي قرمز و زرد به عنوان رنگهاي گرم و از رنگهاي آبي و فيروزه اي به مثابه رنگهاي سرد ياد مي شود. بيان اينكه رغبت به زندگي خاص و عدم تمايل به رنگي ديكر در رابطه با گرايشهاي شخصيتي و يا برخي ويژگي هاي روحي قراردارد و از دنياي درون انسان خبر مي دهد، موضوع بحث برانگيزي است كه نشان مي دهد، رنگ دلخواه هر كسي به نوعي با افكار و علائق او مرتبط است. رنگ دلخواه رنگي است كه تأثير مفيد و رضايتبخش روي شما مي گذارد و در جايي كه آن رنگ وجود دارد، با علاقه فراوان كار مي كنيد. با استفاده از توصيف هاي سه رنگ اصلي، به راحتي آن رنگ را خواهيد شناخت.

 

با آشنايي بيشتر با رنگها پي خواهيد برد كه كدام رنگ را بيشتر مي پسنديد و يا چه رنگي در كارها به ياريتان مي آيد و يا برعكس، نسبت به كدام رنگ احساس خوشايندي داريد. مثلاً توجه كنيد كه حالتهاي جسمي، روحي و رواني شما با تونهاي رنگ گرم هماهنگ است يا با تونهاي رنگ سرد.در مبحث ر وانشناسي رنگها اعتقاد براين است كه تمايل يا عدم تمايل افراد به برخي از رنگها، غالباً به گونه اي ناخودآگاه، ارائه دهنده اطلاعات مفيدي از وضعيت و نيازهاي احساسي و جسماني افراد است. انتخاب رنگهاي خاص مي تواند كمبودها و عدم تعادلهاي احساسي و جسماني اشخاص و همزمان جنبه هاي شخصيتي قوي و مثبتي را كه خود آنها از وجودشان بي خبرند، به خوبي آشكار سازد. به كمك رنگها مي توان به رهنمودي مؤثر براي غلبه بر مشكلات و به فعل درآوردن بخش اعظمي از توانايي هاي بالقوه خود دست يافت.


توصيف رنگهاي اصلي
رنگ زرد: رنگ زرد اول از همه به چشم مي آيد، چون درخشانتر است. رنگ زرد افكاري را به انسان تلقين مي كند كه بيشترين تأثير را بر نيروي خوددرماني فرد مي گذارد. اگر فرد واقع گرايي هستيد، خواهيد ديد كه كشش خاصي نسبت به رنگ زرد درخشان داريد. رنگ زرد به دليل نور خيره كننده اي كه دارد به عنوان رنگ ارتباط بين انسانها و راه چاره اي براي فراراز گوشه گيري مطرح است. برخي براين باورند كه رنگ زرد، عظمت و شكوه را تلقين مي كند.آنها درا ثبات ادعاي خود متذكر مي شوند كه لباس امپراطوران چين زرد رنگ بوده است، بنابراين، اين رنگ براي افرادي كه از اعتماد به نفس كمتري برخوردار هستند، مفيد است.

 

رنگ زرد داراي ويژگي ضدافسردگي است از طرف ديگر برخي بر اين باورند كه وقتي رنگ زرد، درخشندگي خود را از دست بدهد، موجب برداشتهاي ذهني منفي خواهد شد و بنابراين بيانگر ويژگي هاي منفي فرد خواهد بود. در اين صورت كسي كه خودخواه و يا عصبي است نبايد با رنگ زرد سروكار داشته باشد.گوته شاعر آلماني نيز به اثرات ضدافسردگي رنگ زرد اشاره كرده است.بنا به اعتقاد گوته، رنگ زرد تأثير فوق العاده اي برنشاط و تحرك دارد. او مي گويد، وقتي از پشت يك شيشه زردرنگ، مخصوصاً در يك روز خاكستري زمستان، به يك منظره نگاه كنيد، چشمانتان از شادي برق مي زند، قلبتان شاد مي شود و به وجد مي آييد. برخي از نويسندگان، نيروهاي اثربخش رنگ زرد را بيانگر حالات زنانه اين رنگ مي دانند.رنگ قرمز: رنگ قرمز مفهوم زندگي و قدرت را مي رساند و در روانشناسي به مفهوم اعتماد به نفس است. استفاده از رنگ قرمز نشاط را به دنبال مي آورد و در درمان حالتهاي سستي، بي حالي و افسردگي مؤثر است.

 

رنگ قرمز به انسان تحرك مي دهد و مي تواند احساسات را منقلب كند، گرمابخش و هيجان آفرين است. از اين رو در محيط زندگي و كار كسي كه زود عصباني مي شود و فشارخون وي نيز بالاست، نبايد رنگ قرمز باشد. اين رنگ عصبانيت وي را تشديد مي كند و فشارخون او را بالا مي برد. افرادي كه به اندازه كافي با نشاط و سرزنده هستند، از رنگ قرمز دوري مي كنند. در نظر برخي افراد، رنگ قرمز نشانه احساس گناه است و برخي نيز آن را مظهر زندگي و همچنين مظهر مرگ مي دانند. مثلاً در قرون وسطي قرمز به مفهوم مرگ بود و قضات آن دوره رداي قرمز به تن مي كردند.رنگ آبي: مي گويند رنگ آبي در انسان نوعي حس قضاوت دروني به وجود مي آورد و باعث مي شود تا انسان به خود و احساساتش بينديشد.

 

رنگ آبي، به انسان يادآور مي شود كه دنياي درون خويش را فراموش نكند. در روانشناسي رنگها، رنگ آبي نشانه انسانهاي معتدل و متواضع است. در مورد كساني كه بيش از اندازه فعال هستند، در افراد عصبي يا كساني كه دچار اختلالات خواب هستند، درمان با رنگ آبي روشن يا آبي آسماني بسيار مؤثر است. دين خاطر توصيه مي شود كه اتاق خواب اين افراد به رنگ آبي باشد و يا در آنجا نور آبي رنگ تابيده شود تا خواب آرامي را براي آنها در پي داشته باشد انتظار مي رود كه با استفاده از لباسهاي آبي رنگ (زيرپوش، پيراهن، پليور) تا مدتي به آرامش دست يابيد.در روانشناسي رنگها به خلوص آنها توجه مي شود مثلاً توصيه مي شود كه تون مياني رنگ انتخاب شود، زيرا تون روشن يا تيره رنگها تأثير مطلوب را نخواهد داشت. اگرچه آبي رنگي است كه احساس رضايت را در انسان به وجود مي آورد، با اين حال استفاده افراطي از رنگ آبي ممكن است معنايي خلاف آن را برساند، مثلاً اگر رنگ غالب در نقاشي آبي باشد، نشانه آن است كه نقاش در حسرت داشتن آرامش و زيرفشار عصبي است.

 

وجود تعادلي از رنگهاي زرد و آبي نشان از تعادل روحي و رواني دارد.اگر شما فردي آرام هستيد، بيشتر به رنگ آبي يا فيروزه اي كه اطمينان بخش و آرامش دهنده است، تمايل داريد. به فردي كه در زندگي با نگراني ها و ناراحتي هاي روزمره همراه است توصيه مي شود كه اثر آرامش بخش رنگ آبي را روي خود امتحان كند، چون اين رنگ انرژي هيجاني وي را خنثي مي كند يا كاهش مي دهد و در نتيجه باعث آرام شدن فرد مي شود.


رعايت اعتدال
رنگها مي توانند در با نشاط بودن، سرزندگي، شادابي و آرامش ما نقش به سزايي ايفا كنند. با استفاده مناسب از رنگها مي توان فضاي كسالت بار و يكنواختي اطراف را دگرگون ساخت و آن را به مكاني روحبخش ، نشاط آفرين و يا آرامش بخش بدل كرد. در كنار بهره گيري به شيوه «مفيد و سازنده» از رنگها، نبايستي از خطر استفاده افراطي از آنها غافل بود. استفاده افراطي از رنگها مي تواند موجب آشفتگي رنگي شود يا ما را مبتلا به اغتشاش فكري و از خود بيگانگي سازد. اشتباه خواهد بود، اگر رنگها را صرفاً به ابزاري براي پنهان كردن خود واقعي، يا صرفاً به وسيله اي براي تأثيرگذاري بر ديگران يا به جلب توجه سايرين مبدل سازيم .

نقش رنگها در بهبود بخشيدن به زندگي
تا به حال شده است براي اين كه احساس آرامش بيشتري كنيد خودتان را بين ملحفه هاي سبزرنگ بپيچانيد تا به خواب رويد؟آيا برايتان پيش آمده هنگام انجام يك مصاحبه شغلي لباسي به رنگ قرمز بپوشيد و آن را عامل موفقيت خود بدانيد؟آيا رنگهايي كه در لباس و دكوراسيون خانه شما به كار رفته اند مي توانند رفتار و سطح انرژي يا زندگي شما را بهبود بخشند؟ مي توانيد امتحان كنيد.


سبز ليمويي:
پوشيدن لباسي به اين رنگ يا استفاده از آن در تزيين و دکوراسيون منزل مي تواند توانايي منطقي و پيگير بودن شما را بيفزايد.سبز ليمويي به شما اين امکان را مي دهد که بفهميد براي پيشرفت بيشتر خود به چه چيزي نياز داريد.


سبز:
لباس يا دکوراسيون سبزرنگ کمک مي کند احساس نزديکي بيشتري با طبيعت داشته باشيد و نيز باعث مي شود به ديگران احساس راحتي و آرامش بيشتري ببخشيد.
استفاده از اين رنگ همانند يک خاک حاصلخيز باعث مي شود دنيايي پربار براي شما به وجود آيد. طبيعت ذاتي اين رنگ که نوعي توازن و تعادل در خود دارد، شما را تشويق مي کند به نجواي درون خود گوش دهيد و بفهميد براي اين که شما و ديگران از احساس راحتي بيشتري برخوردار باشيد به چه چيزي نياز داريد


سبز كله اردكي:
اين رنگ توانايي شما را در قدرت انتقال فکر افزايش مي دهد. همچنين باعث مي شود سياست بيشتري در زندگي تان داشته باشيد.استفاده از اين رنگ که نوعي آبي آميخته با سبز است به شما اين باور را القا مي کند که مي توانيد با دست خود آينده اي دلخواه بسازيد.


آبي:
لباس و آرايش آبي رنگ ، شما را بيشتر رويايي مي کند و الهامات شما را افزايش مي دهد. اين رنگ بسيار آرامش بخش بوده و باعث متمرکز شدن افکارتان مي شود.
اثر آرامش بخش اين رنگ باعث مي شود برنامه ها و افکار مغشوش از ذهنتان خارج شوند و روياها و اهدافتان نظم و ترتيب بيشتري بگيرند.


نيلي:
رنگ لباس يا تزيينات و آرايشي که به رنگ نيلي باشد مي تواند قدرت خطرپذيري شما را افزايش دهد. نيلي اعتماد به نفس بيشتري به شما مي دهد تا به نقشه هايي که در سر مي پرورانيد جامه عمل بپوشانيد.استفاده از رنگ نيلي که نوعي آبي آميخته با قرمز است ، کمک مي کند آينده اي خوب و برنامه ريزي شده را براي خودتان ايجاد کنيد.
اين رنگ به شما کمک مي کند دلواپسي هايتان را به کارهايي مثبت تبديل کنيد.


بنفش:
رنگ بنفش بر خيالپردازي شما مي افزايد و کمک مي کند احساس قدرت و اختيار بيشتري کنيد.اين رنگ همچنين سبب تقويت کردن عمق احساسات شما مي شود و شما را صاحب اراده اي مصمم تر مي کند و توانايي تان را در ارائه راهبردهاي جديد در زندگي افزايش مي دهد.


بنفش تيره:
اين رنگ اشتياق و خوشبيني شما را افزايش مي دهد. استفاده از اين رنگ به شما الهام مي کند بايد کاري جديد را آغاز کنيد.اگر لباسي به اين رنگ بپوشيد يا در دکور منزلتان از اين رنگ بهره گيريد بد گماني شما را کاهش مي دهد و فرصتهاي جديدي را براي شما مي گشايد.


قرمز:
لباس و آرايش قرمزرنگ شما را بيشتر اهل عمل مي کند و پرمايه و مبتکر مي سازد. استفاده از قرمز آتشين به شما علم و قدرت اين را مي دهد که حرف دلتان را براحتي بزنيد و آنچه را دوست داريد به دنيا بگوييد.

نارنجي پررنگ:
استفاده از اين رنگ در لباس و دکور منزلتان کمک مي کند به شخصيت خود احترام بيشتري بگذاريد. نارنجي پررنگ شما را تشويق مي کند تا خودتان را قبول داشته باشيد و آنها را که دوستشان داريد، تحسين کنيد.


نارنجي:
رنگ نارنجي به شما احساس شهامت و بيباکي مي دهد. اين رنگ که گرمترين رنگ اتمسفر است نظم و ترتيبي را که نياز داريد تا انتظارات غيرواقعي را از خود دور کنيد به شما مي بخشد.

طلايي:
استفاده از رنگ طلايي در لباس و آرايش يا وسايل منزل باعث مي شود احساسات و سرزندگي شما بيدار شود. استفاده از رنگ طلايي به شما نيرويي مي بخشد تا آن چيزي را که باعث خرسندي و رضايت خاطرتان مي شود، پيدا کنيد.


زرد:
رنگ زرد باعث مي شود ذهنتان بيشتر باز شود. استفاده از رنگ زرد که روشن ترين رنگ در طيف است ذهني سيال تر و بازتر را براي شما خلق مي کند.اين رنگ سبب مي شود نقطه نظرات ديگران را بهتر بفهميد و سياست بيشتري در زندگي خود اعمال کنيد.


سياه:
استفاده از اين رنگ باعث مي شود توانايي بيشتري در تمرکز کردن داشته باشيد. استفاده از رنگ مشکي ، يعني غيبت نور، ناشناخته ها را به شما نشان مي دهد.
در تاريکي ، افکار شما باطني و دروني شده و بهتر مي توانيد برروان و احساسات درست خود تمرکز کنيد.


قهوه اي:
لباس قهوه اي رنگ يا اتاقي که به اين رنگ تزيين شده باشد، آگاهي و هوشياري شما را افزايش مي دهد. اين رنگ به شما کمک مي کند واقعيت هر موقعيتي را بهتر دريابيد و بدانيد چه چيزي براي شما بهترين خواهد بود.

 

سفيد:
لباس يا دکوراسيون سفيدرنگ قدرت تحليل شما را افزايش مي دهد. استفاده از رنگ سفيد که اصل همه رنگهاست ، به شما احساس آزادي و رهايي بيشتري مي بخشد.اين رنگ هر موقعيت يا ارتباطي را که باعث مي شود بتوانيد از حل مشکلاتتان برآييد براي شما روشن مي کند.


رنگ قرمز

این رنگ نشان میل شدید نسبت به چیزی یا کاری و نمادی از حسرت، تمایل و اشتیاق است .قرمز رنگ عشق و خون است. قرمز رنگ جنگ و جرات و جسارت است. قرمز رنگ نفسانیات و اعلام خطر است و سمبل عشق و تحرک. در بسیاری از کشورها از جمله ستانهندو رنگ لباس عروسی قرمز است. وبسیاری از کشو رها هم رنگ قرمز را رنگ شادی می‌‌دانند.


روانشناسی شخصيتي رنگ قرمز
انسان‌هایی که علاقه وافری به رنگ قرمز دارند در رده تیپ روانشاسی قرمز قرار می‌‌گیرند. قرمزها انسان‌های قدرتمندی هستند و از انرژی سرشاری برخوردارند.به گونه‌ای که ذخیره انرژی انها نا تمام به نظر می‌‌رسد. انها هیچگاه در ابتدا از سختی و سهولت کار پرسشی نمی‌کنند بلکه بی درنگ دست به کار می‌شوند. انان مدیرانی قوی، سر سخت، جاه طلب، حکم فرما و خواستار اولویت و ارجحیت هستند به گونه‌ای که هیچ ایراد و انتقادی هر چند کوچک نمی‌پذیرند. سبک رهبری آنان سلطه جویانه، ارباب گونه، ریاست طلبانه و گاه ستیزه جویانه و تجاوز کارانه است. انسان قرمز با کمال علاقه مدیریت و رهبری را به دست گرفته و نقشی تعیین کننده ایفا می‌کند. در اجتماع رخدادها قرار می‌گیرد و این کار رانیز با علاقه و تمایل انجام می‌‌دهد

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید