whatsapp call admin

دانلود مقاله شرکت ملی پخش

word قابل ویرایش
39 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه
این شرکت یکی از شرکت‌های فرعی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بوده که هزینه‌های آن در قالب بودجه تعیین شده تأمین می‌گردد و بر اساس اساسنامه خود به نیابت از شرکت مذکور فقراورده‌های نفتی را به فروش رسانیده و وجوه حاصله را مستقیماً و بدون حق برداشت به آن شرکت انتقال می‌دهد و در این مورد قراردادی تنظیم نگردیده است و در پایان دوره مالی حساب‌های مربوط به فروش فرآورده‌ و عملکرد مقداری به حساب‌های شرکت پالایش و پخش انتقال داده می‌شود. (قبل از سال ۱۳۷۹ و بر اساس ابلاغ سازمانی مدیریت و برنامه‌ریزی کشور این شرکت فاقد سود یا زیان بوده و حق‌الزحمه توزیع فقط هزینه‌های شرکت را پوشش می‌داده است، بنابراین توصیه حسابرس مستقل و بازرسی قانونی شرکت (سازمان حسابرسی) مقرر گردید این شرکت از سال ۱۳۷۹ درآمد متناسب با فعالیت خود جهت جبران هزینه‌های متحمل شده در دفاتر ثبت نموده و صورتحساب سود و زیان ارایه نماید.

در این راستا هیئت‌ مدیره محترم شرکت ملی پالایش و پخشش هر ساله با توجه به بودجه مصوب جاری این شرکت و بودجه مقادیر فروش فرآورده،‌نرخ کارمزد توزیع هر لیتر یک کیلو فرآورده‌ را مصوب و ابلاغ می‌نماید که حداکثر در سقف بودجه مقادیر فروش بر شرکت پرداخت و از بابت مازاد مقادیر توزیع شده کارمزدی وصول نمی‌گردد.

تاریخچه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی
تاریخچه این شرکت بر می‌گردد به سال ۱۳۰۷، این شرکت در تاریخ ۳۰/۶/۶۶ تحت شماره ‌۶۳۳۳۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. سرپرستی پخش فرآورده‌های نفتی توسط مدیر بازرگانی در پالایشگاه آبادان مستقر بود. شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کلاً در اختیار مدیریت بازرگانی بود. بعد از ملی شدن نفت تغییرات زیادی در شرکت شاهد بودیم که از جمله تمرکز امور اداری خدمات بهداری بهداشت و انتقال واحد حسابداری به تهران، واحد تغییرات مهندسی که به سازمان مهندسی عمومی توسعه اداره کل خط لوله تهران منتقل شد.

پس از انعقاد قرارداد کنسرسیوم پست مدیر کل در سازمان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایجاد کرد. نهایتاً در سال ۱۳۶۶ به دلیل دامنه وسیع فعالیت‌‌ها با عنوان جدید شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران با سازمان نوین و جدید تشکیلات مستقر به فعالیت خود را ادامه داد که موضوع این فعالیت می‌تواند طبق اساسنامه شرکت به شرح زیر باشد.
الف) دریافت تحویل ذخیره‌سازی حمل و نقل و توزیع عرضه و فروش انواع فرآورده‌های نفتی در داخل و خارج کشور.
ب) مطالعه، تهیه و تنظیم و اجرای طرح‌های مربوط به احداث شعب و جایگاه‌ها و حمل و نقل داخلی (زمینی، دریایی، هوایی) و شبکه‌های توزیع و تأسیسات مورد نیاز و کوشش در جهت توسعه و پیشرفت فعالیت‌های مذکور.

ج) حراست و حفاظت و اداره‌ تأسیسات مربوط به حمل و نقل و ذخیره‌سازی و کلیه شبکه‌های توزیع.
د) تصدی به هر گونه فعالیت بازرگانی و خدمات دیگری که برای توسعه عملیات اصلی شرکت لازم باشد.

نمودار سازمانی قسمت امور مالی

مدیر عامل
۳۲ منطقه زیر نظر دارد و برای کنترل هرچند وقت یکبار به هر منطقه سر می‌زند.

رئیس منطقه کرج
یک سری نظارت کلی بر کارهای شرکت دارد (بر تمام واحدها/قسمت‌ها) حکم نماینده بین‌المللی بیشتر کارهای بیرون مانند فرمانداری، صدا و سیما درباره سوختشان.

منشی
هماهنگ کننده‌کارهای مدیر منطقه و یک سری کارهای منطقه را به اطلاع می‌رساند، جلسات را گزارش می‌دهد که در چه ساعتی مدیر منطقه حضور پیدا کند.

متصدی روابط عمومی
متصدی روابط عمومی کارهایی که شرکت نفت در اختیار دارد مانند استخدام شرکت نفت، مزایده در روزنامه اطلاع می‌دهند.

کارمند ارشد علی‌البدل
به کارهای عملیاتی و حسابداری وارد می‌باشد و کسانی که در هر قسمت امور مالی به مرخصی می‌روند جانشین شخصی که به مرخصی می‌رود می‌نشیند.

کارشناس ارشد خدمات رایانه‌ای و آمار
یک سری آمار و ارقام از طریق سیستم که رئیس منطقه بخواهد می‌گیرد.

کارشناس عملیاتی
برای تأمین و توزیع فرآورده که در انبار زیر نظر کارشناسان عملیات انجام می‌گیرد.
متصدی امور حمل و نقل
کارهای تدارکاتی منطقه، خودروهای شرکت، سرویس‌های آژانس زیر نظر آن‌هاست.

سرویس‌های صنعتی و کنترل کیفیت
کمیت و کیفیت فرآورده‌های نفتی که آلودگی نداشته باشد را بررسی می‌کند و با اطمینان از این که بنزین با نفت مخلوط نشده باشد، از مخزن آزمایش و نمونه می‌گیرند.

معاون مالی و اداری
معاون مالی و اداری زیر نظر رئیس امور مالی می‌باشد و سندهایی که باید امضاء شود، اول رئیس امور مالی امضاء می‌کند و بعد معاون مالی و اداری.

کارشناس بودجه و سندرسی و کنترل اسناد و هزینه‌ها

سند دریافت، پرداخت، روزنامه، فروش نسیه را کنترل می‌کند و همه این کارها را سندرسی می‌کنند.

رئیس حسابداری عمومی
در واقع حسابدار اموال و انبار،‌ حسابدار حقوق و دستمزد و حسابدار مالی هر کدام از این‌ها نبودند، می‌تواند کارهای آن‌ها را انجام دهد.

کارمند ارشد علی‌البدل
به کارهای عملیاتی و حسابداری وارد می‌باشد و کسانی که در هر قسمت امور مالی به مرخصی می‌روند، ‌جانشین ش

خصی که به مرخصی می‌رود می‌نشیند.

کارشناس ارشد خدمات رایانه‌ای و آمار
یک سری آمار و ارقام از طریق سیستم که رئیس منطقه بخواهد می‌گیرد.
کارشناس عملیاتی
برای تأمین و توزیع فرآورده که در انبار زیر نظر کارشناسان عملیات انجام می‌گیرد.

 

متصدی امور حمل و نقل
کارهای تدارکاتی منطقه، خودروهای شرکت، سرویس‌های آژانس زیر نظر آن‌هاست.

رئیس حسابداری مالی
وظایف حسابداری دفاتر کل، تنخواه‌گردان، ترازنامه و کارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران را انجام می‌دهد.

حسابدار ارشد حقوق و دستمزد و تطبیق حساب‌ها
کارهای حقوق و دستمزد و حساب‌های آخر ماه را تطبیق می‌دهند که مشکلی وجود نداشته باشد.

متصدی حسابداری اموال و انبار و تطبیق حساب‌ها
مخصوص دستگاه‌های کپی، کامپیوتر، پرینتر، فکس،‌ صندلی و … و چیزهایی که در انبار است را حسابداری می‌کنند و در نزد خود قرار می‌دهند.

مسئول حسابدار حمل و نقل و تطبیق حساب‌ها

مسئول حسابدار حمل و نقل مسئول نفت‌کش‌هایی که سوخت برای جایگاه‌ها می‌برند و چه مقدار سوخت به جایگاه داده باشند را حسابداری می‌کند.

متصدی عملیات صندوق
سندهای پرداختی کل منطقه را چک می‌زنند. پول‌هایی که به حساب شرکت می‌ریزند رسید وجه می‌زنند، ضمانت‌نامه سپرده حسن انجام کار تهیه و سفته و چک هر قسمت از اداره را تحویل صندوق و بایگانی می‌شود.
نوع محصولات خدماتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی
گاز مایع، بنزین سفید، نفت گاز و نفت کوره (مازود- نفت سیاه) فرآورده‌های نفتی اصلی هستند. انواع قیر، انواع روغن‌های موتور و روغن‌های صنعتی، پارافین، واکس و … از فرآورده‌های نفتی ویژه هستند که بیش از هفتاد نوع محصول را شامل می‌شود.
به‌عنوان مثال: لوازم ورزشی، لاستیک‌های خودرو، خودکار و بعضی از داروها، لوازم آرایشی و بهداشتی، میز و صندلی‌های ساخته شده از مواد نفتی است. نایلون، گوشی تلفن و …. ماده‌ای به نام تفتا که از نفت خام به دست می‌آید.

 

ارزیابی بخش‌های مرتبط با رشته علمی کارآموز
۱) موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کارآموز در واحد صنعتی.
– رشته کارآموز حسابداری، و محل کارآموز در قسمت امور مالی از زیرشاخه معاونت مالی/ اداری سازمان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرج.
۲) بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد صنعتی.
– صورت‌ مغایرت‌ بانکی، اطلاعاتی در مورد حقوق و دستمزد دفتر کل و صورت‌های مالی از شرح وظایف کارآموز می‌باشد.
۳) امور جاری در دست اقدام.
– برنامه‌هایی که در جال حاضر انجام می دهند.
۴- برنامه‌های آینده.
– برنامه‌ای در آینده در حال حاضر وجود ندارد.

آشنایی با مدیریت امور مالی
وظایف مدیریت امور مالی با انجام عملیات مالی و اعمال کنترل‌ها و نظارت‌های مالی در ستاد مدیریت و امور مالی‌های مناطق و نواحی تابعه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران می‌باشد.
این رسالت توسط ارکان مدیریت و ادارات و واحدهای ذیل انجام می‌پذیرد.
ارکان اصلی و هیئت رئیسه مالی
۱) مدیر امور مالی.
۲) معاونین مدیر در حسابداری مالی و عمومی.

ادارات تابعه ستادی
۱) پژوهش و مطالعه سیستم‌ها و روش‌های مالی.
۲) بودجه و کنترل هزینه‌ها.

۳) حسابداری مدیریت.
۴) هماهنگ‌کننده امور اداری و آموزشی.
معاون مدیر در حسابداری
شامل:
۱) کنترل عملیات مالی.
۲) حسابداری دفاتر کل.
۳) حسابداری پیمان‌ها.

۴) حسابداری فرآورده‌های نفتی.
۵) حسابداری اعتباری هوشمند.
۶) حسابداری اعتبارات اسنادی.
۷) بررسی و هماهنگی سیستم‌ها و روش‌های حسابداری مالی.
۸) اعتبارات ارزی و بیمه کالا.

حسابداری عمومی
شامل:

۱) حسابداری اموال و انبارها.
۲) حسابداری کارکنان.
۳) حسابداری حمل و نقل.
۴) خزانه‌داری.
۵) سندرسی.

ادارات و واحدهای ستادی مشروحه فوق بر اساس شرح وظایف مضاف بر انجام عملیات مالی جاری امر بسیار مهم نظارت و اعمال کنترل‌های لازم در خصوص عملکرد مالی مناطق و نواحی تابعه را به عهده داشته که این مهم با مکاتبات و اعزام مأمورین انجام می‌پذیرد.
هماهنگی بین ادارات و ارائه گزارشات و پیشنهادات مدیریتی و لوایح به هیئت مدیره و مجمع عمومی شرکت و تجزیه و تحلیل مسایل کلان شرکت از ابعاد اقتصادی و املی و تعامل با ارکان عالیه ‌شرکت‌های اصلی و فرعی وزارت نفت و سایر ادارات ذی‌ربط از وظایف هیئت رئیسه می‌باشد.
معاونین مالی اداری و امور مالی‌های مناطق بر اساس اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌ها و خط مشی صادره توسط این مدیریت انجام وظیفه می‌نمایند.

شرح مختصر از اهم ضوابط و مقررات صندوق
ضوابط صدور اسناد دریافت (رسید وجه)
۱)‌ اطلاعات مربوط به سند مالی دریافت همان روز به تاریخ وقوع آن به سیستم مکانیزه تغذیه شود.
۲) رسید جه مکانیزه تسویه و مورد استفاده قرار گیرد.

۳) فیش‌های دریافتی از مشتریان و اعلامیه‌های بانکی (بستانکار) پس از صدور رسید وجه و کنترل‌های لازم به مهر (دریافت شد) خزانه ممهور گردد.
۴) فیش‌های نقدی و اعلامیه‌های بستانکار می‌بایست توسط ماشین بانک تکمیل و به مهر بانک ممهور گردد، در غیر این صورت فاقد اعتبر می‌باشند.

۵) شماره‌حساب جاری نزد بانک روی فیش و اعلامیه بانکی کنترل و در صورت هر گونه مغایرتی همان روز با هماهنگی بانک مربوطه حل و فصل گردد.
۶) رسیدهای صادره زمانی معتبر خواهند بود که توسط خزانه‌دار یا معاون وی امضاء (و در مناطق به تأیید مسئولین مالی مناطق رسیده) و به مهر خزانه ممهور گردد.
۷) رسید وجوه صادره صرفاً در دو نسخه تهیه می‌گردد‌ (نسخه اصل تحویل مشتری و نسخه دوم بایگانی خزانه می‌باشد).
۸) هنگام تحویل رسید وجه نسخه مشتری ضخصی حقیقی و یا نماینده تام‌الاختیار شخص حقوقی می‌بایست در خزانه رسید (امضاء) نماید.
۹) چاپ مجدد و تهیه المثنی جهت رسید وجه‌ها ممنوع می‌باشند.

۱۰) ثبت یک حساب حساب جاری فقط در یک رسید وجه مجاز می‌باشد و از ثبت بیش از یک حساب جاری در یک رسید وجه می‌بایست خودداری گردد.
۱۱) شماره فیش نقدی و حواله اعلامیه بانکی در قسمت اطلاعات ویژه درج گردد.

ضوابط صدور چک
۱) چک‌‌های صادره جهت شرکت‌های ذی‌ربط و سازمان‌ها و ادارات و نهادهای دولتی می‌بایست در وجه حساب جاری معرفی شده آنان نزد بانک‌ها صادر و پس از احراز هویت کامل تسلیم نماینده تام‌الاختیار آنان گردد و یا طی نامه (با رعایت ضوابط ایمنی ارسال) به سازمان‌های ذی‌ربط ارسال و بر روی نسخه دوم نامه رسید دریافت گردد.
۲) به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده مالی می‌بایست صدور چک نیز به صورت مکانیزه انجام پذیرد.

نحوه عملیات حقوق کارکنان
اصولاً اطلاعات ثابت مرتبط به هر یک از کارمندان شرکت از قبیل پایه حقوق فوق‌العاده ویژه حق کارگاهی- حق جذب تا انجام تغییرات جدید در سیستم مکانیزه حقوق کارکنان در MAIN FRAM (کامپیوتر مرکزی) شرکت ملی نفت ایران نگهداری می‌گردد که پس از ارسال فرم‌های مربوطه به سیستم در صورت‌حساب کارکنان تجلی می‌یابد. در خصوص کسورات نیز به همین روال عمل می‌گردد.

فرم‌های حقوق
۱) فرم ۱۰ ق ح (برگ اقدامات پرسنلی)
از ۵ قسمت تشکیل می‌گردد (۱۹ق ح – ۱۶ ق ح – ۱۵ ق ح – ۱۲ ق ح – ۱۱ ق ح ) مربوط به استخدام- استخدام مجدد- انتقال بین شرکت‌‌ها- تغییر نوع استخدام کارمندان و بازنشسته- بازنشسته قبل از موعد- ‌اخراج- مستعفی، متوفی، مرخصی تحصیلی و تعلیق بلندمدت می‌باشد.

۲) فرم ۱۱ ق ح (برگ اقدامات پرسنلی شماره یک)
این فرم به ترتیب شامل رمز واحد- شماره شناسایی- رمز عنوان- نام و نام خانوادگی- رمز مدیریت- رمز ناحیه- رمز اداره/اداره کل- ناحیه کار- تأهل- ملیت- نوع استخدام- رمز اقدام- تاریخ اجرا.

موارد استفاده از فرم مذکور
– انتقال داخلی.
– تغییر نام و نام خانوادگی.
– حذف از پرونده حقوق (حذف از پیرول).

۳) فرم ۱۲ ق ح (برگ اقدامات پرسنلی شماره دو)
با فرم ۱۲ ق ح اطلاعات شخصی هر کارمند از قبیل شماره شناسنامه/گذرنامه- تاریخ صدور- محل صدور- منطقه حسابداری- محل سکونت- رتبه شخصی افراد تحت تکفل- شماره بیمه‌شده- بیمه‌پذیری- سطوح سازمانی تغییر و اصلاح می‌گردد.

۴) فرم ۱۴ ق ح (برگ اعلام حساب بانکی کارمندان)
از این فرم جهت اعلام یا حذف یا تغییر حساب بانکی استفاده می‌شود. ستون ۶ الی ۸ جهت رمز واحد، ستون ۱۰ الی ۱۵ جهت اعلام شماره شناسایی، ستون ۱۶ الی ۱۹ جهت اعلام رمز شهر، ستون ۲۰ و ۲۱ جهت اعلام رمز بانک.

۵) فرم ۱۵ ق ح (برگ اقدامات پرسنلی شماره ۳ فرم تعدیل حقوق)
به وسیله این فرم حقوق پایه کارمندان به سیستم مکانیزه حقوق تغذیه می‌گردد.

۶) فرم ۱۶ ق ح (برگ اعلام حساب‌ هزینه‌ حقوق کارمندان)
با تغذیه این فرم هزینه مرتبط به حقوق کارمند از بدو استخدام به واحد مرتبط به کارمند تخصیص می‌یابد.

۷) فرم ۱۷ ق ح (برگ اعلام تغییر شماره شناسایی کارمندان)
فرم ۱۷ ق ح در مورد اصلاح یا تغییر شماره شناسایی کارمندان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۸) فرم ۲۳ ق ح (برگ اعلام وام کارمندان)
جهت اعلام وام‌های اعطایی به کارمندان از قبیل وام مسکن- وام اضطراری- وام پس‌انداز- وام محلی- وام مدیریتی- وام شرکتی و سایر وام‌ها از این فرم استفاده می‌گردد.

فرم ۳۲ ق ح (برگ اعلام پرداخت به کارمندان)
از این فرم جهت پرداخت مزایا و فوق‌العاده‌های ثابت و متغیر به کارمندان مورد استفاده قرار می‌گیرد و شامل اطلاعات ذیل می‌باشد:
– رمز واحد: ستون ۸ – ۶ .
– شماره شناسایی: ستون ۱۵- ۱۰٫
– رمز پرداخت کسور: ستون ۱۹- ۱۶٫
– ثابت و متغیر:‌ ستون ۲۰٫
– تاریخ اجراء :‌ ستون ۲۶- ۲۱٫
– شماره‌حساب: ستون ۶۲- ۴۰٫

فرم ۳۴ ق ح (برگ اعلام کسور کارمندان)
کسورات ثابت و متغیر توسط این فرم به سیستم مکانیزه تغذیه می‌شود و شامل اطلاعات مشابه فرم ۳۲ ق ح می‌باشد.

فرم ۳۵ ق ح (برگ تعدیل روزهای مالیاتی)
فرم ۳۵ ق ح برای اصلاح مالیات کارمندان و یا ایجاد معافیت‌های مالیاتی از قبیل معافیت ۵۰% جهت آزادگان و جانبازان.

فرم ۶۱ ق ح (برگ اعلام مرخصی کارمندان)
این فرم جهت مرخصی‌های بدون حقوق و با حقوق کارکنان مورد استفاده قرار می‌گیرد. ستون ۸- ۶ روز واحد، ستون ۱۵- ۱۰ شماره شناسایی، ستون ۱۷- ۱۶ رمز اقوام، ستون ۳۰- ۲۵ تاریخ شروع، ستون ۳۶- ۳۱ تاریخ برگشت، ستون ۳۷ ایاب و ذهاب، ستون ۴۲- ۳۸ ایام مرخصی.

فرم ۹۸ ق ح (برگ اصلاح یا حذف اشتباهات و ویرایش)
این فرم جهت حذف اقلام و یا برای اصلاح اقدام ویرایش شده حقوق استفاده می‌گردد. حذف اقلام ویرایش شده با رمز عمل ۳ و یکی برای اصلاح اقلام ویرایش باربر عمل ۵٫

فرم ۹۹ ق ح (برگ کنترل دسته اسناد حقوق کارمندان به کامپیوتر)
پس از جمع‌آوری کلیه اقلام تغییرات حقوق به فرم‌ها الصاق می‌گردد و پس از کنترل دقیق جمع فرم‌ها ( به منظور جلوگیری از ازدیاد عدم موازنه) به سیستم تغذیه می‌شود. لازم به ذکر است که مورد فوق فقط در استفاده‌های دستی به کار می‌رود و در سیستم جدید پیرول فرم ۹۹ ق ح بعد از ذخیره نمودن هر فرم از حسابداری اتوماتیک تکمیل می‌گردد.

حساب‌های شخصی کارمندان
وام شخصی کارمندان شماره شناسایی/ رمز منطقه / ۰۸۶۴/ ۰۰۶/ ۰۳۰ (پ / ک / ۴۹۹٫ ر ۰۹۹۹). کارمند به هر دلیلی اعم از دریافت نامه از امور اداری، اعلامیه بدهکار و بستانکار از شرکت‌های وابسته و پیوسته،‌ شامل پرداخت با دریافت وجه می‌گردد. در این فبیل موارد از حساب شخصی کارمندان جهت پرداخت یا دریافت استفاده خواهد شد. جهت آگاهی بیشتر مثالی ارایه می‌گردد.
کارمندی به شماره ۶۲۷۵۰ جهت انجام مأموریت از تهران به تبریز اعزام گردیده است. در مدت مأموریت از مهمان‌سرای پالایشگاه تبریز استفاده نمود، پس از بازگشت از مأموریت پالایشگاه تبریز مبادرت به صدور یک فقره اعلامیه بدهکار به میزان ۰۰۰/۶۰۰ ریال به نام کارمند یاد شده نموده است.
عملیات شرکت پخش پس از دریافت اعلامیه فوق به شرح ذیل است:‌
۱- دریافت اعلامیه از طرف حسابداری دفاتر کل و اعلام رمز؛
۰۰۰۵۱۱۱/۰۰۰۱/۸۶۴۰/۰۶۶/۰۳۰ و عودت اعلامیه به حسابداری دفاتر کل.
۲- صدور یک فقره سند ۳۴ ح ق و اعلام مبلغ ۰۰۰/۶۰۰ ریال با شماره شناسایی کارمند جهت کسر از نامبرده در سیستم مکانیزه حقوق.
۳- صدور یک فقره سند روزنامه توسط حسابداری دفاتر کل به شرح ذیل:
۰۰۰۵۱۱۱/۰۰۰۱/۸۶۴۰/۰۶۶/۰۳۰ ۰۰۰/۶۰۰ (بدهکار)
۰۰۰۰۰۰۰۰/۰۰۰۱/۰۹۲۷۱/۰۹۲/۰۳۰ ۰۰۰/۶۰۰ (بستانکار)
با ملاحظه دو سند روزنامه بالا متوجه می‌گردیم کد حساب ۰۸۶۴۰ (حساب شخصی کارمند) با توجه به عملیات انجامی تسویه گردیده است و کارمند تطبیق می‌بایست این مراحل را در موقع تطبیق حساب فوق مدنظر و کنترل قرار دهد.

نحوه عملیات دستمزد کارکنان
از وظایف اصلی حسابداری کارکنان (حقوق و دستمزد)‌تنظیم اسناد (فرم‌های) ورودی دستمزد به سیستم مکانیزه کامپیوتر نفت و استخراج گزارشات و صورت‌حساب‌های کارگران می‌باشد.
و مضاف بر وظیفه فوق‌الذکر حسابداری مورد اشاره انجام پرداخت‌های بیمه و مالیات و کسورات ثابت و متغیر دستمزد و تطبیق حساب‌ها و سایر امور مرتبط به سیستم دستمزد را به عهده داشته و در این خصوص با دارات تأمین اجتماعی،‌ دارایی،‌ امور صندوق‌ها و امور اداری و غیره در ارتباط کاری می‌باشد. به منظور آشنایی با نحوه عمل سیستم دستمزد ابتدا به شرح فرم‌های ورودی به سیستم مکانیزه را تقدیم می‌دارد.

فرم‌های ورودی
۱- (۱۱ د و ۱۲ د) برگ اقدامات پرسنلی
شروع به کار و اختتام کار هر کارگری از طریق این فرم انجام می‌گیرد. موارد استفاده عبارت است از: استخدام- انتقال موقت و دایم- جابجایی بین ادارات- تبدیل وضعیت تأهل- اعلام نرخ پس‌انداز و بیمه و تغییر نرخ بیمه و شماره بیمه- تغییر شماره شناسایی- تغییر رمز نوع استخدام- اصلاح روزهای مالیاتی- اصلاح مشخصات کارگر.

۲- (۱۴ د) حساب بانکی و شماره صندوق
اعلام شماره حساب بانکی و صندوق پرداخت‌کننده به کارگر.

۳- (۲۱ د) برگ حضور و غیاب کارگران
کارکرد ماهیانه و اضافه‌کاری هر کارگری توسط این فرم محاسبه می‌گردد.

۴- (۲۳ د) برگ افزایش دستمزد روزانه
این فرم در هنگام ارتقاء‌یا پرداخت اضافات سالیانه و تعدیل تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۵- (۲۴ د) برگ تعدیلات مربوط به ایام دستمزد کارگران
تعدیل روزهای کارکرد، مرخصی، غیبت،‌ استراحت پزشکی و تهیه لیست دو سال مزد و مزایا استفاده می‌گردد.

۶- (۲۵ د) گواهی معذوریت طبی کارگران
فرم اعلام ایام بیماری و استراحت.

۷- (۴۱د) برگ پرداخت وام‌ها به غیر از وام مسکن
فرم کنترلی وام‌های اضطراری و پس‌انداز می‌باشد که در قسمت پایین فرم قرارداد و در حقیقت فرم مذکور فرم اعاده مبلغ وام و اطلاعات مربوط به آن می‌باشد.

۸- (۴۲ د) برگ کسر اقساط وام کارگران
از این فرم جهت ایجاد و تغذیه مشخصات وام‌های مانده وام محلی و وام مددکاری که مبلغ وام و تعداد اقساط و مبلغ هر قسط توسط این فرم تکمیل می‌گردد.

۹- (۴۳ د) برگ کسر اقساط وام مسکن
اطلاعات مربوط به وام مسکن کارگرانی که اولین بار وام مسکن دریافت می‌کنند.

۱۰- (۴۹ د) تعدیل و اصلاح اطلاعات وام
جهت اصلاح و ارائه اطلاعات جدید مربوط به وام- تغییر مبلغ اقساط تغییر در تعداد اقساط- حذف وام.

۱۱- (۶۱ د) پرداخت و برداشت کارگران
جهت پرداخت مزایا و کسورات و نیز پرداخت یا کسر برداری یک مرتبه مزایا و کسورات استفاده می‌گردد.

۱۲- (۶۳ د) پرداخت مأموریت داخل کشور
این فرم توسط کارگزینی در پایان مأموریت کارگران تنظیم و به سیستم تغذیه می‌گردد.

۱۳- (۹۳ د) حذف کارگران از سیستم
این فرم در جهت حذف کارگران که پس از تسویه کامل با شرکت قطع رابطه می‌نمایند. در صندوق ۹۹ بوده.

۱۴- (۹۸ د) برگ اصلاح و حذف اشتباهات ویرایش
پس از اصلاح اقلام ویرایش شده و تغذیه اصلاحات به سیستم توسط این فرم انجام می‌گردد.

۱۵- (۹۹ د) برگ کنترل ارسال اسناد به کامپیوتر
این فرم جهت ارسال فرم‌های تکمیلی دستمزد به سیستم مکانیزه تنظیم می‌گردد.
آشنایی با وظایف حسابداری دفاتر کل
حسابداری دفاتر کل یکی از واحدهای مدیریت امور مالی می‌باشد که کوشش این حسابداری برای دستیابی به قسمتی از هدف‌های مدیریت امور مالی بر مبنای وظایف محوله استوار گردیده است. به طور کلی انجام برنامه‌های تضمین شده و کنترل اقدامات انجام شده در کنار مسایلی مانند تقسیم عادلانه کار و وظایف به گونه‌ای هماهنگ و ایجاد سیستم ارتباطی صحیح بین کارمندان و تبادل منطقه اطلاعاتی و ایجاد انگیزه در کارمندان برای بهبود عملکرد فصلی چه در زمینه شناخت مسایل و چه در حل آن‌ها در سرلوحه کار این حسابداری قرار گفته است. مهم‌ترین برنام تعیین شده جهت این حسابداری در پیشبرد اهداف مدیریت امور مالی به شرح زیر طبقه‌بندی گردیده است.
۱) تهیه و تنظیم و ارایه صورت‌های مالی پایان سال.
۲) تکمیل اظهارنامه مالیاتی شرکت و رسیدگی به امور مالیاتی در قالب تهیه لوایح اعتراض و شرکت در کمیسیون‌های مختلف وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۳) قبت دفاتر قانونی.
۴) تهیه صورت‌حساب‌های فی‌مابین با سایر شرکت‌های تابعه و پیوسته وزارت نفت و تهیه صورت مغایرت و رفع اختلاف‌های مناسبات مالی فی‌مابین با سایر شرکت‌های تحت پوشش وزارت نفت.
۵) کنترل و تأمین نقدینگی عوارض شهرداری مناطق و نواحی مختلف پخش
۶) کنترل سایر عوارض و مالیات‌های مرتبط با فروش.
۷) ثبت و کنترل اعلامیه‌های صادره و جدا کرده به صورت متمرکز.
۸) کنترل و امضای اعلامیه‌های صادره و وارده مناطق و نواحی و ارسال آن به شرکت‌های تحت پوشش وزارت نفت.
۹) صدور کلیه اسناد مرتبط به پیش‌پرداخت‌ها،‌ تنخواه‌گردان، دستور پرداخت‌های مربوط به شرکت در مناقصه.
۱۰) پیگیری تسویه پیش‌پرداخت‌های انجام شده در طول سال به صورت مستمر و تسویه مربوط به تنخواه‌گردان‌های برقرار شده در پایان سال.
۱۱) کنترل حساب قیمت تمام شده نفتکش‌های واگذاری.
۱۲) کنترل حق سوآپ و انبارداری در رابطه با عملیات معوض فرآورده‌های نفتی.
۱۳) کنترل و تطبیق تعدادی از حساب‌های نو /۹۰۰٫
وظایف جاری حسابداری دفاتر کل
وظایف حسابداری کل دفاتر کل دو جنبه‌مالی و عملیاتی را در بر می‌گیرد.

الف) وظایف عملیاتی
۱- تسهیم اعلامیه‌های وارده
این مرحله از وظایف حسابداری دفاتر کل شامل اعلامیه‌هایی است که در قبال خدمات دریافتی از سایر واحدهای وزارت نفت به این شرکت واصل می‌شود. کلیه‌اعلامیه‌های دریافتی (بدهکار،‌ بستانکار) پس از وصول و ثبت در دفتر اعلامیه‌ها بر اساس شرکت صادرکننده و شماره اعلامیه جهت تعیین مراکز هزینه یا سایر حساب‌های مالی به واحدهای مالی ستادی ارسال می‌شود، واحدها پس از تأیید و تعیین رمز مراکز هزینه یا حساب‌های مالی، اعلامیه را به دفاتر کل عودت و این واحد اقدام به صدور سند روزنامه یا اصطلاحاً تسهیم اعلامیه می‌نماید. این اسناد همراه با اسناد روزنامه صادره سایر واحدهای مالی در تهران پس از شماره‌گذاری و دسته‌بندی توسط این واحد جهت ثبت در گزارش‌های کامپیوتری به خدمات مکانیزه ارسال می‌شود.

اسناد روزنامه ستاد پس از منگنه، کنترل ویرایش و مرحله موازنه به حسابداری دفاتر کل عودت و در این واحد بایگانی می‌شوند.

۲- ارسال اعلامیه‌های صادره
شرکت ملی پخش به لحاظ گشتردگی در اکثر نقاط ایران وظیفه خدمات برای سایر ادارات وزارت نفت را به عهده گرفته است و در قبال ارایه خدمات، اعلامیه‌های بدهکار و بستانکار برحسب مورد صادر و ارسال می‌نماید. اعلامیه‌های صادره توسط مناطق و نواحی پخش پس از تکمیل و تأیید در واحدهای امور مالی جهت ثبت و شماره‌گذاری تحویل این واحد می‌شود. حسابداری دفاتر کل پس از ثبت و شماره‌گذاری در دفتر اعلامیه‌های صادره دو نسخه از اعلامیه‌ها را همراه با ضمایم برای ذی‌نفع ارسال و یک نسخه از آن را بر حسب شماره ردیف و واحد ذینفع بایگانی می‌کند.

 

ب) وظایف مالی و کنترل حساب‌ها
۱) تطبیق حساب جاری فی‌مابین پخش و سایر شرکت‌های وابسته وزارت نفت
در جهت ثبت بهای ارایه خدمات بین این شرکت و سایر شرکت‌های تابعه، حساب جاری فی‌مابین، پیش‌بینی شده است (حساب‌های ۹۱ و ۹۲) کلیه این حساب‌ها از طریق اعلامیه‌های وارده و صادره و صدور اسناد تسهیم اعلامیه تأثیر می‌پذیرد. جهت آگاهی طرفین از وضعیت موجود از مانده‌های حساب جاری فی‌مابین و استخراج اقلام معوق (اقلامی که اعلامیه صادر نگردیده) به صورت ماهانه و به ندرت هر سه ماه یک‌بار مبادرت به تطبیق حساب‌ها و استخراج صورت ریز اعلامیه‌ها شده و جهت تأیید به سایر ادارات ارسال می‌شود.
بر اساس دستورالعمل شماره ۱م/ت/۷۳۶-۱۳۹ مورخ ۸/۲/۷۰ مدیریت محترم مالی شرکت ملی نفت ایران کلیه شرکت‌ها می‌بایست هر سه ماه یکبار پس از تأییده حساب جاری خود را با سایر شرکت‌های تابعه تسویه نمایند (مبادله طلب با بدهی با صدور چک). حساب جاری شرکت های وابسته و پیوسته دارای ۳۵ حساب برای ۳۰ منطقه می‌باشد.‌

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 39 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد